PROCES BIOLOGICZNY POLEGAJĄCY NA ZANIKU TKANKI LUB INNEGO NARZĄDU W ROZWOJU OSOBNICZYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DEGENERACJA to:

proces biologiczny polegający na zaniku tkanki lub innego narządu w rozwoju osobniczym (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DEGENERACJA

DEGENERACJA to:

zmiana cech w porównaniu do cech prawidłowych, normalnych (na 11 lit.)DEGENERACJA to:

proces biologiczny prowadzący do pogorszenia stanu komórek, tkanek lub narządów organizmu, zachodzący pod wpływem czynników chorobotwórczych (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROCES BIOLOGICZNY POLEGAJĄCY NA ZANIKU TKANKI LUB INNEGO NARZĄDU W ROZWOJU OSOBNICZYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.442

TRANSFORMATORNIA, ULOT, KREACJONIZM, KOLARSTWO ŚCIEŻKOWE, KSIĘGA HODOWLANA, WODA, PIRACTWO, RĘKAW, GALERIA, ORZECH, BLOKADA, KLUCZ, OPŁATA PROLONGACYJNA, KASZTEL, DZIEWIĘTNASTY, DZWONNICA, CHROBOTEK, KIKS, PYSZCZEK, KOPALINA STAŁA, EWALUACJA, GYMKHANA, PATKA, DNO ŻÓŁTO-PLAMISTE, KOMÓRKA, KORONA, KRZEŚLISKO, SZKLANKA, DYFERENCJACJA SPOŁECZNA, KAMICA MOCZOWA, TABLICA STEROWNICZA, ZACHŁYŚNIĘCIE, TUBULOPATIA, KOOPERANT, WŁOCHACZ, IRENA, TYRANEK, KAPELMISTRZ, BEZWŁADNOŚĆ, DEVELOPER, NACZYNIOWE, ZIELONE, BEZSENS, NIEWYDAJNOŚĆ, BROŃ BIAŁA, CYWILKI, SMREKUN, UPRZĄŻ, SAMOURZECZYWISTNIANIE, SZYDŁOSZ WŁOSISTY, ŻEGLUGA, BIAŁY, PINGLE, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, MATELOT, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, MADAME, ADAPTACYJNOŚĆ, GRZYB SIARKOWY, BAGIENNIK OBŁY, WIROSZYBOWIEC, PARKIET, BARKAS, POŻYTEK, RESYNTEZA, POMARAŃCZA TRÓJLISTKOWA, AUTOMOBILKLUB, DERESZ, METODA FEULGENA, KONWERTOR, WUEF, SZPONA, GRUCZOŁ MIODNIKOWY, ARKUSZ POETYCKI, SIOSTRZYCZKA, JAZ, SARKOFAG, BRUK, SŁUŻBA, OMAM, DOSTAWA, FERMENTACJA OCTOWA, WELON, PRZEZNACZENIE, MOTYLEK, SWOISTOŚĆ, SYSTEM, KREMÓWKA, OKSYDAZA, ZGĘSTEK, SKAŁA WULKANICZNA, POTENCJAŁ ADSORPCYJNY, JARZMO MOSTOWE, UZIOM, BRĄZ, LICZARKA, SENTYMENT, NAWĘGLANIE, MONITORING, MUŁ, KONKURENCJA, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, CIEPLICA, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, POJAZD SPECJALNY, CESARSKIE CIĘCIE, RUSZT, BABUŚKA, WAPORYZACJA, BZYGI, SIDARA, NÓŻ, ELASTIK, FOTOSENSYBILIZATOR, ARYBALLOS, PIĘĆDZIESIĄTKA, SMOCZA KREW, ROZBIEŻNOŚĆ, SENSYBILIZATOR, FAZA, SUW, POMYLENIEC, BELKOWANIE, KONOTACJA, REGULACJA CEN, DEKONWOLUCJA, STAN, DOCHTÓR, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, OSKAR, OKULARY, BONANZA, WEKTOR JEDNOSTKOWY, LITOTRYPSJA, EWOLUCJONIZM MULTILINEARNY, PIEZOMETR, ZAPŁADNIACZ, BLASTODERMA, INIEKCJA, PILING, SZTURMAK, GRUPA SUPERROZWIĄZALNA, ZNAMIĘ BECKERA, PRZYMUS BEZPOŚREDNI, POCIĄGŁOŚĆ, WILGOTNOŚĆ, TRANSFERAZA, OCZY, AEDICULA, TONAŻ, ANALIZA, ABSOLUT, GENERACJA ROZPROSZONA, MARKA, GWASZ, DZIANINA, OKREŚLNIK, ETOLA, KOŃCÓWKA, PAKIET POMOCOWY, DOJRZEWANIE, OSTROKÓŁ, SKWARKI, KONTRASYGNATURA, STEROWNIK URZĄDZENIA, WIĄZADŁO, TAKT, TRÓJKĄT, AKOMPANIAMENT, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, NIEWIERNOŚĆ, KOLOKACJA, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, ROŚLINA OZDOBNA, URZĄDZENIE RADIOWE, SENSUALIZM, TRIO, MOWA NIEZALEŻNA, DYKTATORSTWO, UKONTENTOWANIE, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, TYMPANON, JAD PSZCZELI, MAŹNICA, DWURURKA, MISKA KLOZETOWA, ŁEBEK, CHLOASMA, GRUCZOLAKORAK, FASCYNATOR, PRZEJAW, STALLA, SCENOPISARSTWO, PERKALIK, TRAP, TABLICA, KSIĘŻULEK, SEKULARYZACJA, HALO, PIRAT, WIEŚ, SER EDAMSKI, INDUKTOR, SEPTET, DYL, WINIETA, SPAMIK, FLIGELADIUTANT, PEELING, TESTOWANIE WZORCOWE, RÓJKA, EUTENIKA, FANTOM, DELIBERACJA, ARANŻACJA, PODZIEMIE, ARKADA, KOMŻA, GODZ, JĘZYK OBCY, KRYZA, POLE BITOWE, GLORIETTA, FARBA, SZKANDELA, FERMENTOR, BUTWA, RAK, PELAGRA, RÓG, KRYMINALISTYKA, DWURÓG, ŻEGADŁO, OFLAG, DAROWIZNA, METYZACJA, DESPOTYZM, CHUTOR, BRZYDACTWO, SPADKOBIERCA, DEKONCENTRACJA, ZNAK PRZESTANKOWY, PATENT, KRYKIET, MONITOR, ELKI, POMNIK, GEOLOGIA HISTORYCZNA, KAWA MIELONA, NAKŁADKA, ATAK, PRÓBA NUKLEARNA, BURZA PIASKOWA, MONETA OBIEGOWA, CZYNNIK OGRANICZAJĄCY, ZIMNE NÓŻKI, ACID WESTERN, KRZYŻAKOWATE, HELISA, UPIĘCIE, SYSTEMATYKA, OSPAŁOŚĆ, MALIMO, KSIĄŻĘ, PLAŻA, CZEREŚNIA, POŁOŻNICA, JEZIORO POLODOWCOWE, BRAMSEL, WCIĄGARKA, DEALER, ODSYŁACZ, CYKL PERYGLACJALNY, FRYKCJA, MORENA ABLACYJNA, KONWERGENCJA, KARABELA, CHRZĄSTKA, BANDYCTWO, RADIOMAGNETOFON, ZRAZ, ZAWIESIE, KARAFECZKA, REPETYCYJNOŚĆ, LĄDZIENIE, CIĄGOTY, KRAJARKA, KOK, WERYSTA, TWIST, KUSAK, ODCHYŁKA, NARTOW, KASZMIR, METAL CIĘŻKI, KREACJA PIENIĄDZA, ENAMINA, ZASADA REAFERENCJI, ?KOTLET POŻARSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.442 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROCES BIOLOGICZNY POLEGAJĄCY NA ZANIKU TKANKI LUB INNEGO NARZĄDU W ROZWOJU OSOBNICZYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROCES BIOLOGICZNY POLEGAJĄCY NA ZANIKU TKANKI LUB INNEGO NARZĄDU W ROZWOJU OSOBNICZYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DEGENERACJA proces biologiczny polegający na zaniku tkanki lub innego narządu w rozwoju osobniczym (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DEGENERACJA
proces biologiczny polegający na zaniku tkanki lub innego narządu w rozwoju osobniczym (na 11 lit.).

Oprócz PROCES BIOLOGICZNY POLEGAJĄCY NA ZANIKU TKANKI LUB INNEGO NARZĄDU W ROZWOJU OSOBNICZYM sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - PROCES BIOLOGICZNY POLEGAJĄCY NA ZANIKU TKANKI LUB INNEGO NARZĄDU W ROZWOJU OSOBNICZYM. Dodaj komentarz

3+6 =

Poleć nas znajomym:

x