Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: MAŁY, PRYMITYWNY INSTRUMENT DĘTY Z GLINY LUB PORCELANY O KSZTAŁCIE PRZYPOMINAJĄCYM TUŁÓW PTAKA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OKARYNA to:

mały, prymitywny instrument dęty z gliny lub porcelany o kształcie przypominającym tułów ptaka (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OKARYNA

OKARYNA to:

ludowy instrument muzyczny z grupy aerofonów wargowych, rodzaj fletu naczyniowego o jajowatym korpusie (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MAŁY, PRYMITYWNY INSTRUMENT DĘTY Z GLINY LUB PORCELANY O KSZTAŁCIE PRZYPOMINAJĄCYM TUŁÓW PTAKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.841

ANGOL, UNIA REALNA, FILC, MIESZANINA PIORUNUJĄCA, DEALER, PIENIĄDZ ELEKTRONICZNY, PRZEPITA, WYŚCIGÓWKA, OKRĘT SZPITALNY, BŁAWATOWIEC RUDOGŁOWY, BANDAŻ, FARMAKOKINETYKA, ŁÓŻKO, MIODÓWKA TRÓJBARWNA, SMOLT, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, NAWAŁNIK GALAPAGOSKI, MONK, PLACEK, PODATEK DOCHODOWY, KUKIEL KARŁOWATY, SZTUKA DEKORACYJNA, EKSPERYMENT KLINICZNY, NIENARUSZALNOŚĆ, NIEŻYWOŚĆ, PRZYKRYWKA, CZAPLA BIAŁOSZYJA, XSARA, PIKOLO, BURZYK NOWOZELANDZKI, TELEFON ZAUFANIA, BEZŻENNOŚĆ, ANTEPEDIUM, WYRÓB TYTONIOWY, BURGRAF, ILUZJA PIENIĄDZA, TRAGIZM, KAJAK, WEREŻKA, ZAGRYWKA, DUM-DUM, SPRAWSTWO KIEROWNICZE, KACZKA LABRADORSKA, NAJDUCH, KOŁTRYNA, SŁONECZNICA, TRAMONTANA, NEFROLEPIS, GRZYB SŁUPOWY, WIĄZADŁO, WIELKOŚĆ SKALARNA, SZYCH, MINIATURA, WYCIERACZKA, SAMOCHÓD HYBRYDOWY, SZKLANECZKA, ŁOM, KATEGORIA, DEZERTER, NOTKA, SZCZĘKOWIEC, STYLO, SZCZUDŁAK HAWAJSKI, STROPNICA, TWORZYWO SZTUCZNE, FRAKCJA, IBIS CZARNY, WISZER, POPITA, KREDYT INWESTYCYJNY, KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ, PAKA, PRZYDZIAŁ, KOMBAJN GÓRNICZY, PLEWKA, GRUCHACZ OLIWKOWOSKRZYDŁY, STANDING FINANSOWY, PARA MINIMALNA, ZŁOCISZ, RYTOWNIK, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, AKORDEON, IZOMER GEOMETRYCZNY, DROBNOSTKA, CZOŁÓWKA, SETO, BABULA, ŁUPEK ILASTY, PERFUZJA, TERMINAL, MAGNESIK, INFORMACJA, TYGRZYK PASKOWANY, TERCET, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, JĘZOR LODOWCOWY, HISZPAN, AMAZONKA, RYKSZA, PINGWIN GRUBODZIOBY, CZUWANIE, PROFANATORKA, SKARB, LOG, ROŻENIEC ZWYCZAJNY, KULFONIK, CZERNICA, RAKIETA, ZNAMIĘ, KACZKA DZIENNIKARSKA, WANGA RDZAWA, PAŹDZIERZ, PERLICA SOPLOWATA, DZIEŁO ROGOWE, ŻYDEK, LUMBALIZACJA, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, INGUSZ, SĘKACZ, GAŁKA BOSMAŃSKA, BUTLA, ZŁOTOROST, MONSTRUM, WANGA KRASNOSTERNA, OSMYK, PRZYRODNIA SIOSTRA, KRZYŻÓWKA, ŁUPEK WĘGLOWY, PULARES, LAWOWANIE, CIASTECZKO, KOŁTRYNA, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, NEKROMANCJA, ABORDAŻ, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, CIUPAGA, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, FILAR, PERKOZEK BIAŁOSMUGI, ROPUCHA BLOMBERGA, PUNKT DYMIENIA, SKRYTKA DEPOZYTOWA, HEŁMORÓG, OBRÓŻKA, NORMOCYT, DEMOT, BUSZÓWKA MAŁA, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, EGZAMIN POPRAWKOWY, KRYJÓWKA, BEZBARWNE BAKTERIE SIARKOWE, TYMPANON, ODRUCH BEZWARUNKOWY, ATRAMENT SYMPATYCZNY, DERESZ, ZŁĄCZE, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, BĘBENEK BASKIJSKI, MIODÓWKA KARMAZYNOWA, KUMULACJA, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, NEKTAROJAD MALUTKI, TRESA, BIS, KAŁMUK, ZAGŁÓWEK, KOLET, DESKA ŚNIEŻNA, WRÓBEL SKALNY, ŚMIERDZIUCH, HULAJDUSZA, MAJĄTEK, SONG, BIAŁA DIETA, KUSACZ BIAŁOOKI, PACYFIKAŁ, WEKTOR JEDNOSTKOWY, PRYMITYW, RADIOINTERFEROMETR, KASTRAT, ŚWIATŁO POZYCYJNE, KANIUK ZWYCZAJNY, TRAMWAJ WODNY, KIERAT, BANDYTYZM, WSPOMINKI, ALBARELLO, ŁATKA, TWIERDZENIE RAMSEYA, RZUT WOLNY, SOCJALDEMOKRATA, AKORD, KISZKA PASZTETOWA, BIOLIT, KOMA, WARSZTAT, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, DROGA BEZPRZETARGOWA, UPOKORZENIE, JEZIORO PROGLACJALNE, NASKÓREK, OBSZAR WODNY, BARYKADA, ŁUK TRIUMFALNY, DAKTYLOGRAFIA, ADIDASEK, ANSAMBL, KOTO, ZMAGANIA, KOLO, EMPIREUM, KACZKA MADAGASKARSKA, SYNTETYZATOR, DZIECINNOŚĆ, PRZYGOTOWANIE, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, EMIRAT, MALUCH, SEKS ANALNY, LEJ, WARZYWNIK, ORZEŁ STEPOWY, POZYCJA TRENDELENBURGA, GWIAZDKA, LWIA CZĘŚĆ, SZEWRON, GLIF, ŁAŃCUCH, DEZETA, CYNAMOŃCZYK, PAPILOTEK, PELAGIAL, KAMIEŃ, PRZEMIANA ODWRACALNA, DREWNO OKRĄGŁE, OPCJA, ZESTAWIK, GRA W BUTELKĘ, JĄKANIE, KAPTURNICA, POKRĘTKA, JARZĘBIAK, INGUSZKA, TORPEDÓWKA MAGELLAŃSKA, REAKCJA SPRAWCZA, ELEW, WIDZENIE BARWNE, POMADKI, TANDEM, TOWARZYSZ PANCERNY, TRANSLACJA, PIEKŁO, PIECZĘĆ, ARBITRAŻ GOSPODARCZY, BASEN, OPARZENIE, PIWONIA, DOMEK DLA LALEK, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, DRESZCZ, STADNIAK RDZAWY, DEKLARACJA, MITSUKURINA, LONT WOLNOTLĄCY, EGZEKUTYWA, TRANSMISJA, NIEBOSKŁON, KAMIKAZE, LARYNGEKTOMIA, ŚWINIARKA, KASZALOT MAŁY, FILTRACJA, KONDOR KRÓLEWSKI, MONITORING, POZYTYWKA, ANTYPKA, WIESZAK, OLEJARSTWO, NADLOTKA, ŻYWY TRUP, KORYTARZ, CYTRYNIAN, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, BISIOR, MIODÓWKA ŻÓŁTOBRZUCHA, GŁUSZYCA, RURA BANGALORE, FRONT STACJONARNY, DRZEWO IGLASTE, AKCENCIK, POŁOŻNICA, BALERON, OZOREK, CZYNNIK WYTWÓRCZY, CHOROBA PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ, PLEBS, CHARYZMA, POMÓR, GALISYJKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.841 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: mały, prymitywny instrument dęty z gliny lub porcelany o kształcie przypominającym tułów ptaka, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MAŁY, PRYMITYWNY INSTRUMENT DĘTY Z GLINY LUB PORCELANY O KSZTAŁCIE PRZYPOMINAJĄCYM TUŁÓW PTAKA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
OKARYNA, mały, prymitywny instrument dęty z gliny lub porcelany o kształcie przypominającym tułów ptaka (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OKARYNA
mały, prymitywny instrument dęty z gliny lub porcelany o kształcie przypominającym tułów ptaka (na 7 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x