CZĘŚĆ LUB BOCZNE SKRZYDŁO BUDOWLI PAŁACOWEJ NAKRYTE OZDOBNYM DACHEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PAWILON to:

część lub boczne skrzydło budowli pałacowej nakryte ozdobnym dachem (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PAWILON

PAWILON to:

budynek zwykle wolno stojący, parterowy lub dwukondygnacyjny, o lekkiej konstrukcji, który występuje pojedynczo lub w kompleksach, np. pawilony w ośrodkach wypoczynkowych (na 7 lit.)PAWILON to:

wyróżniające się dachem boczne skrzydło budynku (na 7 lit.)PAWILON to:

niewielki, wolno stojący budynek, zwykle parterowy stawiany w ogrodach w XVI-XIX w (na 7 lit.)PAWILON to:

wolno stojąca budowla wchodząca w skład zespołu architektonicznego (szpitala, wystawy) (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ LUB BOCZNE SKRZYDŁO BUDOWLI PAŁACOWEJ NAKRYTE OZDOBNYM DACHEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.153

IZBA, REFERENCJA, KOD DWÓJKOWY, ROZWORA, CZUWANIE MODLITEWNE, WAMPIREK, BALERON, ZNAK LICZBY, JEDNOPARTYJNOŚĆ, CIEŃ, UKŁAD KIEROWNICZY, SYSTEM ALARMOWY, GENERAŁ, JUDASZOWE SREBRNIKI, OBAWA, LASKOWANIE, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, FASOWANIE, MASWERK, SZKOŁA, STADIONIK, NABIERKA, BANDAŻ, ŁAPÓWKARSTWO, ŚWIDEREK, PĘTLICA, PRZESTAWNIA, POŻYCZKA, PŁOTEK, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, METAL, OPCJA TERMINOWA, SROGOŚĆ, ZGŁĘBNIK, KRYTERIUM OCENY DECYZJI, PĘK, RAMIĘ, KIBITKA, PROSEKTORIUM, AURA, KRAWĘDŹ, FERRYT, ARABESKA, KRÓL ZWIERZĄT, AZOTAN(V), MULTIKULTURALIZM, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, WIDLICZKA, POLĘDWICA, KOŁOWANIE, MIESIĄC, BĄBEL, POWSTRZYMANIE, ŁOPATA, UKAZ, ORGAN, WSPÓŁMAŁŻONEK, GŁOWA, SEZON, NOK, PIKIETA, CERES, SEKRECJA, TEŚCIK, KRATKI, ATREZJA ODBYTU, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, ODKAŻACZ, BLENDA, LATARNIA MORSKA, PAS, WARTA, NIEWYDAJNOŚĆ, ESDEK, REDUTA, ZRZUT, KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY, KACZKA, HISZPAŃSKIE BUTY, ANIOŁEK CHARLIEGO, PLOMBOWIEC, SKRZYDLATE SŁOWO, SŁONECZNIK, BRYT, CASTING, TRAWERS, AURORA, AŁYCZA, OCHRONNIK, ANTROPOCENTRYZM, STROP, ANTENA KIERUNKOWA, DYMA, TULEJA, NERW OBWODOWY, RANA, ADWOKAT, ERPEG, KORONA, TRIANON, PAS DROGI GRANICZNEJ, ROZDZIELANIE IZOTOPÓW, ALKILACJA, POWIEŚĆ RZEKA, KORPUS, BALDACHIM, EMPIRYZM GENETYCZNY, UCHWYT, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, OBRONA, DRĘTWA, IRENA, OLEJEK ABSOLUTNY, NARTA, KRÓLEWNA, BŁONA ZEWNĘTRZNA, RUCH, EKSPROPRIACJA, GORS, DYPTYCH, SYLFON, APOKATASTAZA, BOCIAN, ESZEWERIA, KOKTAJL KRABOWY, KANAŁ, INGUSZ, DŻEM, ZAKRĘT, PARA 0, IMPLIKACJA MATERIALNA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, WRONIE OKO, ZAKOLE, BETONKA, KLEJONKA, HORYZONT, TINGEL-TANGEL, WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY, CYGAN, ŁOTEWSKI, PODSTAWA, ZABUŻE, STYL ARCHITEKTONICZNY, KAPLICA, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, EKRAN, ŁUSKA, METYLOTROFIA, NIERÓWNOŚĆ, PALIWO GAZOWE, TEMBR, TYTOŃ, KREWETKA WIŚLANA, JURA POLSKA, TYTUŁ NAUKOWY, NÓŻ BOJOWY, MAZAMA RUDA, INTRATA, ŚWIECA, GOŹDZIK, ARTEFAKT, INDEKS, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, MUR, GENERACJA, LUDWINÓW, RÓŻANIEC, ZAŁATWIANIE, KORDONEK, AUTOMOBILISTA, BON UWŁASZCZENIOWY, PUKNIĘCIE, PÓŁSIOSTRA, WICIOKRZEW, ZWAŁA, SCENA, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, UMOWA BARTEROWA, ŁAŃCUCH, SPORRAN, CZUWANIE, GEMISTA, CZARNY DĄB, DIU, TACIERZYŃSKI, BAŻANT, CUGANT, MONITORING, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, UKŁAD ADAPTACYJNY, MORWA, ŁYK, SEKS, ZIELONE, RÓŻE, STOPA DOCHODU, JAŚNIA, SOK, FASOLA, KILOMETR NA GODZINĘ, ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE, WYSYPKA, DETAL, RAMPA, WIOSKA, DZIECIAK, WAŁ, JARZMO, ARESZT DOMOWY, LAPIDARIUM, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, ŁUPEK BENTONITOWY, SYNKOPA, AMBASADOR, TAKSON PARAFILETYCZNY, PRZEPLOTKA, KLUCZ, KASETA, JEGO WYSOKOŚĆ, OKIENKO TRANSFEROWE, ZIELENICE WŁAŚCIWE, HUMORESKA, SZTYLPY, DZIÓB, SZYJKA UDOWA, BRAMKA SAMOBÓJCZA, JEHOLOPTER, WERSET, WKŁADKA, EMOCJA, KASZA, ŻOŁĄDKÓWKA, JAMRAJ, ZBRODNIA STALINOWSKA, HEDONIZM ETYCZNY, MULTANY, GRZECHOTKA, TOTEM, TRAMWAJ, PERKOZ ROGATY, OSTATNIE PODRYGI KONAJĄCEJ OSTRYGI, ELEWATOR, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, CZUBEK, SEANS, PANORA, SKRYTKA, TURZYCA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, LASKOWICE OŁAWSKIE, PARYTET, MNICH, ZŁOTKO, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, TRENCZ, BAGAŻOWY, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, LIST PRZEWODNI, SCHEDA, KWAS, ABOLICJA, AŻUR, OPUSZKA, ŻEBERKA, LAMA, PLANETOIDA, PREZESKA, KIFOZA, SZCZOTKA, PROCES ODWRACALNY, IMAGE, RZĄD, TECHNOKRATA, PRZEMYSŁÓWKA, TORII, POLSKI, PUSZYSTOŚĆ, APARATOWNIA RADIOODBIORCZA, TOCZKOWCE, CZAPKA SPORTOWA, TERMINAL, PARKIETAŻ, NIEZSTĄPIENIE JĄDER, RAGLAN, GRZECH POWSZEDNI, OBUSTRONNOŚĆ, TĘTNICA OCZNA, ZADZIOR, ŻAKIET, WARIOMETR, NIEBO, WIELOKULTUROWOŚĆ, MAKAK, KRAKWA, BARWNIK SPOŻYWCZY, ALIDADA, IMPEDYMENTA, TĘPAK, ?ZAGROŻENIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.153 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ LUB BOCZNE SKRZYDŁO BUDOWLI PAŁACOWEJ NAKRYTE OZDOBNYM DACHEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ LUB BOCZNE SKRZYDŁO BUDOWLI PAŁACOWEJ NAKRYTE OZDOBNYM DACHEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PAWILON część lub boczne skrzydło budowli pałacowej nakryte ozdobnym dachem (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PAWILON
część lub boczne skrzydło budowli pałacowej nakryte ozdobnym dachem (na 7 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ LUB BOCZNE SKRZYDŁO BUDOWLI PAŁACOWEJ NAKRYTE OZDOBNYM DACHEM sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - CZĘŚĆ LUB BOCZNE SKRZYDŁO BUDOWLI PAŁACOWEJ NAKRYTE OZDOBNYM DACHEM. Dodaj komentarz

6+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast