PROCES ZACHODZĄCY W GŁĘBI SKORUPY ZIEMSKIEJ POLEGAJĄCY NA POWSTAWANIU WTÓRNYCH MAGM W KONTYNENTALNEJ SKORUPIE ZIEMSKIEJ (MAGM PALINGENETYCZNYCH) LUB UPLASTYCZNIONEJ MASY SKALNEJ (MIGMA) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PALINGENEZA to:

proces zachodzący w głębi skorupy ziemskiej polegający na powstawaniu wtórnych magm w kontynentalnej skorupie ziemskiej (magm palingenetycznych) lub uplastycznionej masy skalnej (migma) (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PALINGENEZA

PALINGENEZA to:

teoria filozoficzna zakładająca powtórne powstanie świata lub jakiejś istoty żywej, a także powtórzenie tych samych wydarzeń w biegu dziejów; teoria wiecznych powrotów, reinkarnacja (na 11 lit.)PALINGENEZA to:

w biologii: występowanie w ciągu indywidualnego rozwoju organizmu cech, które zanikły już w procesie rodowym danej grupy (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROCES ZACHODZĄCY W GŁĘBI SKORUPY ZIEMSKIEJ POLEGAJĄCY NA POWSTAWANIU WTÓRNYCH MAGM W KONTYNENTALNEJ SKORUPIE ZIEMSKIEJ (MAGM PALINGENETYCZNYCH) LUB UPLASTYCZNIONEJ MASY SKALNEJ (MIGMA)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.117

MASCARPONE, CIĘGNO KOTWICZNE, POJAZD SPECJALNY, PISECZNICZKA, GRZYB PIASKOWY, STOŻEK DZIOBOWY, WYŚCIGI, SEZON, TACZKA, CIAŁO OBCE, KULT, NIESTOSOWNOŚĆ, PÓŁWYSEP, PREPAID, GAJA, ANTYSOWIETYZM, PUNKT ROSY, STANOWISKO, RENÓWKA, RESORT SIŁOWY, LAMPA METALOHALOGENKOWA, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, SZKIELET, PŁAWKA, KREOL, WYCHÓD, SENSUALIZM, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, PROCES CHEMICZNY, BOCZNICA, KNAGA, OSŁONA, ZDANIE, IZOLATORIUM, PAROKSYTON, BARANECZEK, POSTĘPOWANIE, MORWA, TEUTON, ARCYDZIEŁO, ANONIMIZACJA, DRZEWO IGLASTE, NEUROPRZEKAŹNIK, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, ŁAPOWNICTWO, BIAKS, CIASNOŚĆ, BÓG, DZIEWCZYNA, ARTROZA, REALNOŚĆ, GRAFIKA, RENATURACJA BIAŁKA, DOMEK DLA LALEK, STUDNIA ABISYŃSKA, ZEZWŁOK, POLARYZACJA JONOWA, KREDYT KUPIECKI, WOLUMEN OBROTÓW, ANTONI, MYŚLIWIEC, NAMIAR, AGENT, PODCAST, ŁUG, POTENCJAŁ WYTWÓRCZY, FORLANA, KARRUKA, GŁOWICA KONWENCJONALNA, DRENAŻ LIMFATYCZNY, CHAŁTURA, BER, ĆWICZENIE, ALLEGROWICZKA, IDIOSYNKRAZJA, KOMPOZYCJA, POLIGAMIA, BITWA, PIEC DYMARSKI, BULWARÓWKA, SALWA, PIĘTNASTKA, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, ODRUCH, KATAFRAKTA, SKÓRKA, POŚWIST, ZNAK LEGITYMACYJNY, JUMPSALING, KATASTROFA BUDOWLANA, OPIS, SMREKUN, RZUT WOLNY, CHŁODNIK, POTENCJAŁ, PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE, PRZESŁONA, JEGO WYSOKOŚĆ, NIETZSCHEANISTA, GRZYB NIEJADALNY, PREZENTER, CYWIL, CUDZOŁOŻNICA, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, ZGĘSTEK, LOT KOSZĄCY, DOLMAN, PINGWINARIUM, PSYCHOLOGIA, CELIBAT, SOLANKA, KURACJA UDERZENIOWA, LICZEBNIK ZBIOROWY, LEGENDA, RYKSZARZ, PIERWSZY, PODGLĄD, PALETYZACJA, KARIOKINEZA SOMATYCZNA, PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, DANE SENSYTYWNE, BYDLAK, ATŁAS, SZKLANKA, RZEZAK, EFEKT JOJO, DRAJREP, GAŁĘZIAK, REJESTR, ODTWÓRCA, SYGNATURKA, PŁYWACTWO, NUKLEOZYD, BRUDAS, OKO OPATRZNOŚCI, NAUKA MEDYCZNA, SEKSIZM, ADAGIO, SINIEC, AKCENCIK, KWADRAT, CZOŁÓWKA NAPRAWCZA, ALLOSTERIA, COTELE, PUNKT WYSOKOŚCIOWY, RESTRYKCJA, DOM HANDLOWY, MEMORANDUM, UKŁAD OPTYCZNY, KOZAK, SPOJLER, PLAFON, INSTRUMENT, ZIEMIA, ABSTRAKCJA GEOMETRYCZNA, RUBEL, BRZEG, STANCA, KLERK, TUŁÓW, WYPADEK DROGOWY, OKULARY, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, RPG, NOGA, UKŁAD PLANETARNY, SZCZEP, KRYTYCZNOŚĆ, PANI, CZARNY RYNEK, KAŁAMARZ, KURACJA, OSTOJA, PAŃSZCZYŹNIAK, BALERON, TORNADO, DYFTYK, NIEŻYCIOWOŚĆ, STOSUNEK SŁUŻBOWY, OBSERWATOR, BŁYSK HELOWY, PIĘTRO, WSPÓŁMAŁŻONEK, OPIS, PRZENOSICIEL, ATTYKA, TRANSMITER, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, PARTIA, UKŁAD NIEINERCJALNY, GŁOS, NIERUCHOMOŚĆ, KALCEOLARIA, RZĄDY POŚREDNIE, LEADER, IMITATOR, KRAN, LEJNOŚĆ, ŁUPEK ROPNY, SILNIK UNIWERSALNY, CASTING, TRAWIENIE, PODJAZD, POTENCJAŁ ADSORPCYJNY, SZKLIWO CERAMICZNE, PIĄTY, ANNA, ARABICA, ABSYDA, PRZEJŚCIÓWKA, GENERALIZACJA MAPY, PĘCHERZYK, AMULET, BUTLA, SKUPISKO, MATURA POMOSTOWA, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, CHOROBA BRUGADÓW, BUTLA GAZOWA, DUCH OPIEKUŃCZY, DIAGRAM FAZOWY, SUKA, MATURA, KOSARZ, TRĄBA POWIETRZNA, JĘZYK, SZABROWNIK, ALARM SZALUPOWY, FARBKA, ADAPTACYJNOŚĆ, NIEZDARSTWO, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, KAMIEŃ NAGROBNY, ROBOTY PRZYMUSOWE, BEFKA, POJAZD ZAPRZĘGOWY, OSPOWATOŚĆ, DIABLOTKA, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, RAPORT, ZAWÓR, PĘDNIK OKRĘTOWY, DZIABA, BUŁGARSKI, SOLNISKO, DOSTAWA, PRZEMYT PLECAKOWY, OCZKO, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, SPLOT, SKAFANDEREK, PIECZONKA, OPERATOR BITOWY, SPOIWO BUDOWLANE, OBÓZ DOCHODZENIOWY, FITOGEOGRAFIA, ANIMIZM, ROZGAŁĘŹNIK, KLEJONKA, PIĄTKA, SEKSTURYSTYKA, OBWÓD REZONANSOWY, DRĄŻEK, PROFESOR, PLATFORMA PROCESOROWA, DEPILACJA, AEDICULA, MIKROOTOCZENIE, KĄT PEŁNY, WŁÓCZYKIJ, PASKARSTWO, LECZENIE CHIRURGICZNE, APOGEUM, DZIEWICTWO, WYBLINKA, TORTILLA, RÓWNOLEŻNIK, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, KARA UMOWNA, TARNOWIANKA, PICA, POJAZD, MEZOTERAPIA, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, JĄDRO, FASOLKA MUNG, OGÓR, ARENA, ŁUSZCZAK, SZPONA, ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE, BOZA, SYMPTOMAT, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, KONSOLA STEROWNICZA, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, WINIETA, SIÓDMA WODA PO KISIELU, ?KOMPARYCJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.117 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROCES ZACHODZĄCY W GŁĘBI SKORUPY ZIEMSKIEJ POLEGAJĄCY NA POWSTAWANIU WTÓRNYCH MAGM W KONTYNENTALNEJ SKORUPIE ZIEMSKIEJ (MAGM PALINGENETYCZNYCH) LUB UPLASTYCZNIONEJ MASY SKALNEJ (MIGMA) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROCES ZACHODZĄCY W GŁĘBI SKORUPY ZIEMSKIEJ POLEGAJĄCY NA POWSTAWANIU WTÓRNYCH MAGM W KONTYNENTALNEJ SKORUPIE ZIEMSKIEJ (MAGM PALINGENETYCZNYCH) LUB UPLASTYCZNIONEJ MASY SKALNEJ (MIGMA)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PALINGENEZA proces zachodzący w głębi skorupy ziemskiej polegający na powstawaniu wtórnych magm w kontynentalnej skorupie ziemskiej (magm palingenetycznych) lub uplastycznionej masy skalnej (migma) (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PALINGENEZA
proces zachodzący w głębi skorupy ziemskiej polegający na powstawaniu wtórnych magm w kontynentalnej skorupie ziemskiej (magm palingenetycznych) lub uplastycznionej masy skalnej (migma) (na 11 lit.).

Oprócz PROCES ZACHODZĄCY W GŁĘBI SKORUPY ZIEMSKIEJ POLEGAJĄCY NA POWSTAWANIU WTÓRNYCH MAGM W KONTYNENTALNEJ SKORUPIE ZIEMSKIEJ (MAGM PALINGENETYCZNYCH) LUB UPLASTYCZNIONEJ MASY SKALNEJ (MIGMA) sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - PROCES ZACHODZĄCY W GŁĘBI SKORUPY ZIEMSKIEJ POLEGAJĄCY NA POWSTAWANIU WTÓRNYCH MAGM W KONTYNENTALNEJ SKORUPIE ZIEMSKIEJ (MAGM PALINGENETYCZNYCH) LUB UPLASTYCZNIONEJ MASY SKALNEJ (MIGMA). Dodaj komentarz

7+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast