MOWA PALCOWA, PRAWDOPODOBNIE POWSTAŁA W KLASZTORACH O SUROWYM RYGORZE, KTÓRE ZAKAZYWAŁY ZAKONNIKOM ROZMOWY; JEST OPARTA NA ODPOWIEDNICH UKŁADACH PALCÓW JEDNEJ LUB OBYDWU DŁONI I PRZESTRZEGA ZASAD GRAMATYCZNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DAKTYLOGRAFIA to:

mowa palcowa, prawdopodobnie powstała w klasztorach o surowym rygorze, które zakazywały zakonnikom rozmowy; jest oparta na odpowiednich układach palców jednej lub obydwu dłoni i przestrzega zasad gramatycznych (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MOWA PALCOWA, PRAWDOPODOBNIE POWSTAŁA W KLASZTORACH O SUROWYM RYGORZE, KTÓRE ZAKAZYWAŁY ZAKONNIKOM ROZMOWY; JEST OPARTA NA ODPOWIEDNICH UKŁADACH PALCÓW JEDNEJ LUB OBYDWU DŁONI I PRZESTRZEGA ZASAD GRAMATYCZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.950

ENTOMOFAUNA, MODRASZEK ADONIS, PSEUDOMORFIZM, PIŁKA SETOWA, POKOLENIE, BARWNIK, RÓG, REKIN CHOCHLIK, TROL, LINUKSIARA, ANASTYLOZA, ANTROPOLOGIA MISYJNA, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, MAJĄTEK, TYŁOZGIĘCIE MACICY, GOŁĘBIE SERCE, APATIA, SPÓDNICZKA, ASPIRYNA, ODRĘBNOŚĆ, ZARATUSZTRIANIN, ŚWIATŁO PRZECIWMGŁOWE, PORTRET, DEBILNOŚĆ, POJEMNOŚĆ POLOWA, TURBULENCJA, ANKIETA, ZRAZOWA, MIARA PROBABILISTYCZNA, WYCHODŹTWO, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, TUBA, TURBINA GAZOWA, PULSACJA, EFFIGIA, POKOLENIE, REFLEKSYWNOŚĆ, ZNAK DIAKRYTYCZNY, PODKOWIEC DUŻY, RUCH OPORU, POŁĄCZENIE WYRAZOWE, NIEKOMERCYJNOŚĆ, NIECNOŚĆ, PITEKANTROPUS, POWOLNOŚĆ, KOŃ UKRAIŃSKI, EGZERCYCJA, POWIEŚĆ RZEKA, CUGOWIEC, ALTERNATYWA, MOWA OSKARŻYCIELSKA, KLAWIATURA, KORKI, CHOROBA BRUDNYCH RĄK, SZKOŁA MARBURSKA, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, PRZEMIANA ODWRACALNA, KOD DWUWARTOŚCIOWY, PLUSKWIAKI RÓWNOSKRZYDŁE, WIĄZANIE KOORDYNACYJNE, SPRZĘŻENIE ZWROTNE UJEMNE, ŚLĄSKOŚĆ, BABINIEC, STAROŚWIECKOŚĆ, WYPRAWKA, SZATANISTA, STOŻEK, PARTER OGRODOWY, APLIKACJA, DUMP, LIGATURKA, PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE, WIESZAK, BAJRAM, RUSZT, BATAGURY, CYGANECZKA, OSTATNIE POŻEGNANIE, TRANSFORMATOR SEPARACYJNY, DOPŁATA EKSPORTOWA, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, DYBUK, FORMACJA DEFENSYWNA, SYMFONIK, INFORMACJA, GIMBOPATRIOTA, LUBIEŻNOŚĆ, PANNUS, RZEKA ROZTOKOWA, LUŹNOŚĆ, ZLEW, BŁOTNIAK, KRUSZYNA, BAGAŻÓWKA, GLINIAN, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, ZESPÓŁ USTNO-TWARZOWO-PALCOWY, DRZEWOSTAN WIELOPIĘTROWY, PRZENIKLIWOŚĆ, PALISADA, TONACJA, WOREK, KANTAR, NORMA REAKCJI, PRZYSPOSABIAJĄCY, KRWIODAWSTWO, DŹWIGNIA FINANSOWA, SKAŁA ORGANOGENICZNA, ANALIZA FUNKCJONALNA, KURATELA, BOŚNIACKOŚĆ, ESPRINGOLA, OSIEDLINY, KRUPA, PORA, STANOWISKO, ZAPRAWA, WIERCENIE, NIEZAWISŁOŚĆ, RACJONALIZACJA, PANI, TWIERDZENIE HILBERTA O ZERACH, CIERLICA, PLAZMA, SEMAFOR, WIZJA, ANITA, KATALIZA, RUCH, RURKA, SŁUPICA, KLON, ADMIRACJA, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, REEDUKACJA, WYCZERPYWALNOŚĆ, ATORWASTATYNA, LASKOWANIE, HIPOTEZA POMOSTOWA, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, LUD, WŁADZA USTAWODAWCZA, KUSTOSZ, ŁUSZCZAK INDYGO, SOPRANISTA, GENTELMAN, PRZERÓB, FUTRÓWKA, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, SŁUPEK, FLUORESCENCJA, WATRUSZKA, RUCHANKA, WIDŁOZĘBOWCE, PRZEPIS KOŃCOWY, PŁYTA KORKOWA, PART, SZARAK, ZJAWISKO, OBRAZEK, ABSURD, ATMOSFERA, INSTRUMENT DŁUŻNY, STOPA, NIEDORÓBKA, NARKOTYK TWARDY, TOR, SZKOCKOŚĆ, OMNIPOTENCJA, CZYSTA, AKT, RAKIETKA, SPORT EKSTREMALNY, HEJT, JASKINIA LODOWA, KUBEK, ŁOTOK, RABACIK, KOMISARZ WOJSKOWY, JAMA, MROŻONKA, PORT, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, POMPA ŁYDKOWA, TERMOPLAST, FIZYCZNOŚĆ, PIERŚCIEŃ, STELLARATOR, WKŁAD, GWAŁT, PODJAZD, SŁUPISKO, SYGNAŁ DYSKRETNY, PUNKT NIECIĄGŁOŚCI, POŁOŻNICA, UNYTKO, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, FUNDACJA ODSZKODOWAWCZA, SPRZĘG, WROTKARSTWO HOKEJOWE, PLACEK PO WĘGIERSKU, TĘPICIEL, ŚMIECIARZ, LINKOMYCYNA, CYNKOGRAFIA, EKSTREMALNOŚĆ, KOLIMATOR, REZERWA, RUG, WYSOKOŚĆ BEZWZGLĘDNA, DEZAKTYWACJA, SYGNAŁ, ŚWIATŁA DROGOWE, PRODUKT, ASESOR, POLĘDWICA SOPOCKA, PLANETOIDA, DUCHOWY OJCIEC, PRAGMATYCZNOŚĆ, WYSZUKIWARKA, SKĄPOSZCZETY, GDERACTWO, FELERNOŚĆ, KĄT ROZWARTY, PUGILARES, SZACHULEC, SPIRYTUS, JELEŃ MILU, REAKCJA ZAPALNA, TRUMNA, PEAN, ASTRONOMICZNA LICZBA, GŁOWICA, CUDACZNOŚĆ, ANTYDEPRESANT, LEJ, MISIACZEK, KOMPANIA, LECYTYNA, WILGOTNOŚĆ, PRZYCZYNEK, DUPERELA, ZDRADLIWOŚĆ, HEBRA, NIĆ, KLASTER REGIONALNY, GIGANT, OPONENT, WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ, BAJADERKA, WĘGAREK, MASŁO, FIRCYK, KADŹ, KOPALINA STAŁA, CHŁOPIEC, INKOHERENCJA, POCISK ARTYLERYJSKI, BILANS TLENOWY, CYPRZYN, KOMERCHA, TELEWIZJA HD, ŻACHWA, ANILANA, RURA, MAŁPA OGONIASTA, MUTACJA ZMIANY SENSU, ROŚLINA JEDNOLIŚCIENNA, CZASZA LODOWA, KURT, FAZA, CHŁODNIK, JON, FUNKCJONALIZM, ŁAPOWNICTWO BIERNE, ŚWIADKOWIE JEHOWY, MIKROGRAM, TANIEC, LEKSYKOSTATYSTYKA, LEK PRZECIWBÓLOWY, OCHRONA ŚRODOWISKA, POLEMICZNOŚĆ, PRZEPIS, ZADZIORNOŚĆ, MASOŃSKOŚĆ, ADAPTOWANIE SIĘ, PĄK, ALMUKANTARAT, WIATR, DYWETYNA, LAMPA METALOHALOGENKOWA, POSUNIĘCIE, PŁONINA, PORZĄDNICKI, SUBTELNOŚĆ, GYROS, KASZTEL, SITAK, SZARY RYNEK, ?BURAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.950 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MOWA PALCOWA, PRAWDOPODOBNIE POWSTAŁA W KLASZTORACH O SUROWYM RYGORZE, KTÓRE ZAKAZYWAŁY ZAKONNIKOM ROZMOWY; JEST OPARTA NA ODPOWIEDNICH UKŁADACH PALCÓW JEDNEJ LUB OBYDWU DŁONI I PRZESTRZEGA ZASAD GRAMATYCZNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MOWA PALCOWA, PRAWDOPODOBNIE POWSTAŁA W KLASZTORACH O SUROWYM RYGORZE, KTÓRE ZAKAZYWAŁY ZAKONNIKOM ROZMOWY; JEST OPARTA NA ODPOWIEDNICH UKŁADACH PALCÓW JEDNEJ LUB OBYDWU DŁONI I PRZESTRZEGA ZASAD GRAMATYCZNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DAKTYLOGRAFIA mowa palcowa, prawdopodobnie powstała w klasztorach o surowym rygorze, które zakazywały zakonnikom rozmowy; jest oparta na odpowiednich układach palców jednej lub obydwu dłoni i przestrzega zasad gramatycznych (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DAKTYLOGRAFIA
mowa palcowa, prawdopodobnie powstała w klasztorach o surowym rygorze, które zakazywały zakonnikom rozmowy; jest oparta na odpowiednich układach palców jednej lub obydwu dłoni i przestrzega zasad gramatycznych (na 13 lit.).

Oprócz MOWA PALCOWA, PRAWDOPODOBNIE POWSTAŁA W KLASZTORACH O SUROWYM RYGORZE, KTÓRE ZAKAZYWAŁY ZAKONNIKOM ROZMOWY; JEST OPARTA NA ODPOWIEDNICH UKŁADACH PALCÓW JEDNEJ LUB OBYDWU DŁONI I PRZESTRZEGA ZASAD GRAMATYCZNYCH sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - MOWA PALCOWA, PRAWDOPODOBNIE POWSTAŁA W KLASZTORACH O SUROWYM RYGORZE, KTÓRE ZAKAZYWAŁY ZAKONNIKOM ROZMOWY; JEST OPARTA NA ODPOWIEDNICH UKŁADACH PALCÓW JEDNEJ LUB OBYDWU DŁONI I PRZESTRZEGA ZASAD GRAMATYCZNYCH. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x