NAKLEJKA STANOWIĄCA DOWÓD WNIESIENIA OPŁATY, NP. REJESTRACYJNEJ, DROGOWEJ, UBEZPIECZENIOWEJ, AUTOSTRADOWEJ LUB TYM PODOBNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WINIETA to:

naklejka stanowiąca dowód wniesienia opłaty, np. rejestracyjnej, drogowej, ubezpieczeniowej, autostradowej lub tym podobnej (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WINIETA

WINIETA to:

ozdoba w druku, którą może stanowić ornament, ilustracja okolona ornamentem lub dekoracyjnie ujęta scena figuralna (na 7 lit.)WINIETA to:

ozdobny nadruk na odwrocie tekturki, na którą naklejona jest fotografia (na 7 lit.)WINIETA to:

pasek tytułowy czasopisma lub gazety, jego logo zawierające w sobie zazwyczaj tytuł pisma, hasło przewodnie, numer, datę, cenę (na 7 lit.)WINIETA to:

efekt stosowany przy obróbce zdjęć, polegający na przyciemnianiu krawędzi zdjęć (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAKLEJKA STANOWIĄCA DOWÓD WNIESIENIA OPŁATY, NP. REJESTRACYJNEJ, DROGOWEJ, UBEZPIECZENIOWEJ, AUTOSTRADOWEJ LUB TYM PODOBNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.008

POSKROMICIEL, OBSŁUGIWANIE, BLOK LINOWY, DYSK KOMPAKTOWY, STOS, MENU, IRRADIACJA, ABLUCJA, ROZBIEŻNOŚĆ, PLOMBA, PRZYKRYWKA, TATAR, DENATURACJA BIAŁKA, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, NADZIEWARKA, BIRET, WAGONIK, GOŁOLEDŹ POŚNIEGOWA, OSIOŁ ASINARA, KOMBATANT, LALA, KOLUMNA, WKŁADKA, BUZIA, DEPESZA, NAWALANKA, CELA, MARUDA, NIEPRZYJACIEL, ROPA, KASZYCA, MAHOŃ, POLARYZACJA DIELEKTRYCZNA, CHOINKA, DZIECIAK, CZARNY LUD, MELTON, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, WĄTROBIANKA, KARDIGAN, RZĄD, BETON, PRZYPAŁ, RĘCZNE STEROWANIE, DNO KWIATOWE, NAKŁAD INWESTYCYJNY, KREDKA, PREPER, NAKRĘTKA, POZYCJA, TOPENANTA, WIRUS POLIO, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, EDYKUŁA, ODSKOK, STAW, SERIA, KAMIONKA, FEERIA, SZYFON, KURAK, OBSESJA, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, ASFALT, ŚLEPE WROTA, OSTOJA, ANTRYKOT, DIAGNOZA, LANDO, DESKARZ, DWÓJKA, POWIEŚĆ RZEKA, SUROWIEC FARMACEUTYCZNY, KAZBA, RYZYKO KURSOWE, DEKIELEK, LOKOMOTYWA ELEKTRYCZNA, LEK PRZECIWDEPRESYJNY, MĘTNIAK, PORTUGALSKOŚĆ, PUSZCZA, CLERK, SZRAF, MUZA, TERYTORIUM MANDATOWE, POLE, BASKINA, TYMPANON, SZEŚĆDZIESIĄTKA, PASTEL, RISOTTO, MIMETYZM, PRZEKLEŃSTWO, POLIGLOTA, AZOLLA AFRYKAŃSKA, PIEŚŃ, WIĄZANIE, ZAPACH, INTERES PRAWNY, STROIGŁA CHIŃSKA, BUŁGARSKI, RÓJKA, REHABILITACJA, ADORACJA, NIEMOŻEBNOŚĆ, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, CZEREP, SZTYFT, SKUPINA, ZAPROSZENIE, REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY, ADIDAS, ŚWIATŁO PRZECIWMGIELNE, SIEĆ NEURONOWA, PRZEMIANA ODWRACALNA, WISKOZA, MINIMALIZM, ALTERNACJA SPÓŁGŁOSKOWA, PASIERB, FIRANKA, BŁONICA NOSA, KOLEKTOR, DWUNASTOKROTNOŚĆ, MIESZACZ, TŁUMACZKA, MARŻA HANDLOWA, LONT WOLNOTLĄCY, AULA, GENERATOR ELEKTRYCZNY, OBNIŻKA, PYSZOTA, BZYGI, TRANSFER BUDŻETOWY, WSPOMINKI, FUNKCJA CELOWA, DRESZCZE, RENOMA, POKŁAD, LAMA, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, INFORMATYK, DREN, PIERDOLENIE O SZOPENIE, WAŁ, BLOCZEK, KONKURENCJA, JAN, STWARDNIENIE GUZOWATE, AKOMPANIAMENT, JAN, SZATRA, ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, GRANAT, ADAGIO, PROJEKT TECHNICZNY, HEDONIZM ETYCZNY, KAPISZON, OSĘKA, TANGO, WINIETA, ZAPINKA, POCISK ARTYLERYJSKI, FLACHA, GRUBOŚĆ, TWARDE LĄDOWANIE, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, DEKALKOMANIA, WULKAN CZYNNY, PANTOGRAF, WSPARCIE FINANSOWE, CIAŁKO, DOBRO KOMPLEMENTARNE, ZRĄB TEKTONICZNY, ROZBÓJNICTWO, KOZAK, CHOWDER, ECHOLOT, RYNKA, GWIZDEK, WZÓR UŻYTKOWY, FERMA, LEŻA, MINIATURA, BORYS, EPOKA, TENUTA, PRZEPITA, TULEJA, KIEROWNIK BUDOWY, JĘZYK, BULIONÓWKA, KURT, BULION, ODKAŻACZ, NISZA, POKRZYWDZONA, TUMULUS, TYMPANON, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, IRYS, SZNAPS, SZYDŁOSZ WŁOSISTY, ZENDRA, PRZYKRYCIE, TUBA, CZAPKA WĘGIERSKA, BRYTFANKA, KASECIAK, PEDERASTKA, HEREZJA PARAFRAZY, ESPRINGOLA, ESPADRYLA, RAGLAN, METODA ODCHYLEŃ, SYLWETA, OGÓLNOSŁOWIAŃSKOŚĆ, KRĘGOWIEC, SPĄGNICA, DOPŁATA PRZEDMIOTOWA, DZIANET, BUDOWLA OBRONNA, UDERZENIE, PROCES BUDOWLANY, HIPOTROFIA, SZTUCER, GRZBIET, INTELIGENCJA ROZPROSZONA, MIKONAZOL, ZNAJDEK, GŁADŹ, AHISTORYCYZM, STRYCH, EKRAN AKUSTYCZNY, KLAKSON RĘCZNY, FAKTURA, SYRENA, POTRZEBA, BALAST, CYKL PALIWOWY, TARANTELA, WRĘBNIK, TRIADA, COROCZNOŚĆ, BIAŁA FLAGA, AGENT, KACZKA PODGORZAŁKA, STAL, OPINIA, WYROŚL, ZLEW, MASWERK, SYNDETIKON, DESPOTYZM, KOLOR, HRABINA, SEKSTET, PARADOKS, KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, TRAWERS, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, INEZ, ASOCJACJA, TUM, BÓB KOŃSKI, KOMBAJN ROLNICZY, NACIĄG, MARGINALNOŚĆ, ELIPSA, SYNOD, ZNAK PISARSKI, NADBITKA, HUMMUS, BAJOS, FRANCA, STRĄGA, TURNIA, KWAS, TRANSPORT AKTYWNY, APARATOWNIA RADIOODBIORCZA, GROWL, OLEANDER, ŚLIZGAWICA, RUCH BEZWIZOWY, PODWÓJNOŚĆ, PRZYBLIŻENIE, ENTEROTOKSYNA, WYSEPKA, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, ESKORTOWIEC, HOSTIA, NIESPORCZAK, DŁAWIK, SŁUŻKA, KONWERGENCJA, WIGILIA, BEZINWAZYJNOŚĆ, BAGIETA, GOTOWALNIA, WIECZÓR POETYCKI, ?BALON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.008 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAKLEJKA STANOWIĄCA DOWÓD WNIESIENIA OPŁATY, NP. REJESTRACYJNEJ, DROGOWEJ, UBEZPIECZENIOWEJ, AUTOSTRADOWEJ LUB TYM PODOBNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAKLEJKA STANOWIĄCA DOWÓD WNIESIENIA OPŁATY, NP. REJESTRACYJNEJ, DROGOWEJ, UBEZPIECZENIOWEJ, AUTOSTRADOWEJ LUB TYM PODOBNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WINIETA naklejka stanowiąca dowód wniesienia opłaty, np. rejestracyjnej, drogowej, ubezpieczeniowej, autostradowej lub tym podobnej (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WINIETA
naklejka stanowiąca dowód wniesienia opłaty, np. rejestracyjnej, drogowej, ubezpieczeniowej, autostradowej lub tym podobnej (na 7 lit.).

Oprócz NAKLEJKA STANOWIĄCA DOWÓD WNIESIENIA OPŁATY, NP. REJESTRACYJNEJ, DROGOWEJ, UBEZPIECZENIOWEJ, AUTOSTRADOWEJ LUB TYM PODOBNEJ sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - NAKLEJKA STANOWIĄCA DOWÓD WNIESIENIA OPŁATY, NP. REJESTRACYJNEJ, DROGOWEJ, UBEZPIECZENIOWEJ, AUTOSTRADOWEJ LUB TYM PODOBNEJ. Dodaj komentarz

1×5 =

Poleć nas znajomym:

x