ZIELONA PIETRUSZKA LUB WCZELE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HERB to:

Zielona Pietruszka lub Wczele (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: HERB

HERB to:

znak rozpoznawczo-bojowy, wywodzący się z symboliki heroicznej lub znaków własnościowych, od XII w. ustalany według ścisłych reguł heraldycznych, pełniący funkcję wyróżnika osoby stanu rycerskiego, później szlacheckiego, także rodziny, rodu, organizacji kościelnej, mieszczańskiej bądź cechu rzemieślniczego, korporacji, miasta, jednostki podziału terytorialnego lub państwa (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZIELONA PIETRUSZKA LUB WCZELE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.226

BARWA DŹWIĘKU, ŚCIĘCIE, DIABEŁEK, KUŹNICA, CEBULARZ, DYMISJA, CUG, EMFAZA, POZYCJA, KRĄG, POJAZD ZABYTKOWY, ROLNIK INDYWIDUALNY, PRZEDZIAŁ, ADAPTACJA, POSEŁ, PRZYDANKA, ZESPÓŁ, PRÓBA NUKLEARNA, WINIARZ, PLURALISTA, NATURALNY SATELITA, ŚWIĘTO, SYMETRIA FIGURY, NIEGOSPODARNOŚĆ, LATAJĄCE SKRZYDŁO, EKSPRESJA GENU, REOFILE, MASA, GORĄCE ŹRÓDŁO, HIACYNT, KOMIK, CABAN, MAKINTOSZ, PILOKARPUS, MYJKA, ZACHŁYST, BASEN, KĄT PEŁNY, KOCHAŚ, DOMEK, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, PIONIER, FATAMORGANA, CEWKA, WIZYTÓWKA, LICYTACJA, KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ, JAŁOWIEC CHIŃSKI, SUPERNOWA, NALEWKA, POTRÓJNOŚĆ, LEK PRZECIWNOWOTWOROWY, CHOROBA UHLA, PRYMITYWIZM, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, ADRES, NOMINAŁ, WNIOSEK, SYSTEM ZARZĄDZANIA, ZDENERWOWANIE, SZTABSOFICER, MOMENT, EFEKT UBOCZNY, ĆWICZENIE, ZAWIKŁANIE, ARSENAŁ, SAMOREALIZACJA, SILOS ZBOŻOWY, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, CHARAKTERYSTYKA FAZOWA, ASYSTA, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, INFORMACJA POUFNA, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, STREAMING, ANAKONDA ZIELONA, KANAŁ LATERALNY, KOBYŁA, GADZINA, DODATEK STOPOWY, ANALIZA, SPLOT, LIGA, ŁAPOWNICTWO CZYNNE, SŁUŻALCZOŚĆ, WIOŚLARKI, SIEĆ, MIŁOŚĆ, KRATOWNICA, WSTĘŻNIAKI, SEKCJA RYTMICZNA, KLERODENDRON, SZYDŁOSZ WŁOSISTY, WÓŁ, BOMBER, ATTYKA, SPRZĘŻAJ, GLORIETA, ZNACHOR, OPIEKUN, DRESZCZE, MANDORLA, GLORIA, BLOK RYSUNKOWY, ZAĆMA POURAZOWA, PAPIERZAK, AZYL, KILKAKROTNOŚĆ, LUNETA, ZIELONE, RATYSZCZE, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, ŁUPINA, PANNA, WYDAWNICTWO, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, GOŁĄBECZEK, MUSZKA, NADZIEMNOŚĆ, NASADA, BECZKA BEZ DNA, AKALKULIA, BOJKA, URZĄDZENIE AKUSTYCZNE, MAKART, MARA, KAPISZON, NIESZPUŁKA, ZASADA POMOCNICZOŚCI, CZYNNIK NIECENOWY, HANKA, EKSPLOATACJA, CEMENT, WIELKA JEDNOSTKA, PANTOFELNIK, ODROŚLE, STACZ, ISKRA, NIEWRAŻLIWOŚĆ, POTRZEBA, REGION WĘZŁOWY, CUGANT, DZBANEK, SERWETKA, JON, DRÓŻKA, BAGAŻOWY, PANORA, ANTYBIOZA, SEN, CENA MAKSYMALNA, ABOLICJONISTKA, NIKIELINA, ANGLEZ, ZAPYTANIE OFERTOWE, SZARPIE, MANKIETY, PŁÓTNO, POLIFONIA, BOCZNICA KOLEJOWA, GITARA, KAMUFLAŻ, BIOGEN, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, PRE-PAID, SPADKOBIERCA, FLUIDYZACJA, OWALNICA, NIEWRAŻLIWOŚĆ, SZWALNIA, INDIANKA, UNDEAD, WYPOWIEDZENIE, CIĄG, ROBOCIK, SZTURMAK, BANDANKA, ZNAMIĘ BECKERA, KAFTAN, FAZA, DMUCHAWKA, KUR, INTROIT, ZGINIĘCIE, LAWABO, STRZELEC WYBOROWY, FACSIMILE, ODPOWIEDŹ, TEMAT, ROLETKA, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, KOCIOŁEK SKALNY, WIR, KIBITKA, PRACOWNIK NAUKOWY, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, LIŚĆ ODZIOMKOWY, WILCZY BILET, SAMOGON, MAPA POZNAWCZA, MATERIAŁ BUDOWLANY, ŚWIEŻAK, OUTSIDER, SEKSTURYSTYKA, PRESKRYPTYWIZM, ZESTRÓJ INTONACYJNY, DŹWIGARKA, SZCZOTECZKA, WOJNA, WITAMINKA, STRZAŁ, BUKWICA, KOREK, KAZALNICA, KIJ, UGRUPOWANIE, WŁÓKNO, STREFA RYFTU, KONKURENCJA, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, LIEBERMANN, FASZYNA, SZLACHAR, KONCERT ŻYCZEŃ, TRÓJKĄT BERMUDZKI, STRAJK, FAWORYT, KAPITUŁA, POZYCJA, ZAŚPIEW, IDEACJA, TRANSPORTOWIEC, CIELICZKA, GATUNEK AGAMICZNY, KONTUR, MANEŻ, STRZAŁ, BURZA DZIEJOWA, PIANOGUMA, PRĄTNIK SREBRZYSTY, NIEDOJRZAŁOŚĆ, MASYW GÓRSKI, WSKAZ, CUKRZYCA, PIKOT, GOFR, DROGA WOJEWÓDZKA, PALEOZOOLOGIA, KOREK, OBELGA, ZNAKI, KORONA, DUMA, POKŁAD STATKU, UKŁAD KIEROWNICZY, INWAZJA, BANDOLIER, WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI, TRZMIELINA, ŁAWICA SKALNA, CERKIEW, CIĘŻKI SPRZĘT, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, KRÓCIEC, ŁÓŻKO PIĘTROWE, OSIEMDZIESIĄTKA, KRATKI, JĘZYK, KOREGENT, FILTR, MOSKALIK, ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE, KREACJA PIENIĄDZA, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, GUZIK, SŁONECZNIK, MINA, HALE, SZLUFKA, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, FILM S-F, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, ORATORIUM, MIKSER, DĘTKA, AMORY, BAT MICWA, DOMEK DLA LALEK, KOLCZATKA, MASZKARON, FILTR RODZINNY, WERANDA, FISTUŁA, RABAT, KRUSZNICA, OPONKA, ZANIECZYSZCZENIE, GOŁĄBEK, PRZEKAŹNIK, ?OKRZYK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.226 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZIELONA PIETRUSZKA LUB WCZELE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZIELONA PIETRUSZKA LUB WCZELE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HERB Zielona Pietruszka lub Wczele (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HERB
Zielona Pietruszka lub Wczele (na 4 lit.).

Oprócz ZIELONA PIETRUSZKA LUB WCZELE sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - ZIELONA PIETRUSZKA LUB WCZELE. Dodaj komentarz

9+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast