CIĘŻAR LUB ZNAK ZODIAKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WAGA to:

ciężar lub znak zodiaku (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WAGA

WAGA to:

ciężar jakiegoś przedmiotu, ciała, wynikający z siły, z jaką Ziemia przyciąga dany obiekt (na 4 lit.)WAGA to:

przen. znaczenie, ocena, czy coś jest istotne (na 4 lit.)WAGA to:

przyrząd pomiarowy służący do wyznaczania masy ciał na zasadzie równoważenia sił lub wykorzystania zjawisk fizycznych (na 4 lit.)WAGA to:

w sporcie: ciężar ciała zawodnika kwalifikujący go do odpowiedniej kategorii; kategoria wagowa zawodników (na 4 lit.)WAGA to:

LIBRA; zodiakalny gwiazdozbiór równikowy, również znak Zodiaku (na 4 lit.)WAGA to:

zodiakalny gwiazdozbiór równikowy (na 4 lit.)WAGA to:

urządzenie do pomiaru masy lub ciężaru ciał (na 4 lit.)WAGA to:

doniosłość, ranga (na 4 lit.)WAGA to:

przyrząd w zodiaku (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CIĘŻAR LUB ZNAK ZODIAKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.495

RAPORT, ŁAWA, LINIA CZYSTA, DZIURAWKA, PENTAPTYK, KONSOLA, SUBSTRAT, GRANULACJA, FERMENTOR, ODCISK PALCA, STREETBALL, KORPUS NAWOWY, PACZKA, CZERWONE ŚWIATŁO, CEDRAT, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, ŻABOT, GŁOWNIA, MATERIAŁ SKALNY, ANTARKTOPELTA, ROTUŁA, SECESJONISTA, GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH, SAFARI, DOROBEK, REGENERACJA, TEMAT, DROŻDŻE, WYPALANKA, KALIBER, CUDOTWÓRCZYNI, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, SPRZĘCIOR, WAFEL, OLEJEK HASZYSZOWY, TEREN ZIELENI, ŁAŃCUCH, PARKAN, TIRET, STOŻEK NAPŁYWOWY, INOKULACJA, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, CHÓR, TEUTOŃSKI, JAZDA, SZARPIE, WICEKAPELMISTRZ, CHAŁTURA, CZAS GRAMATYCZNY, OFICER PRASOWY, JAMES, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, SAKLA, SKAŁA ORGANOGENICZNA, BEMOL, TREPY, OLEJ, ŚWIATŁO, BŁAZENEK, WAPNO, SPOIWO BUDOWLANE, DOMEK, PĘDNIK CYKLOIDALNY, OLEJ, ŚWIADECTWO, KORKOWIEC, BEZPROBLEMOWOŚĆ, TELEFON, LINIA KOLEJOWA, MŁOTEK, BOKÓWKA, PRECYPITACJA, BAKTROZAUR, ZIEMNIACZEK, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, ODDZIAŁYWANIE, KREM, ELEKTROCHIRURGIA, BERLACZ, AGAMA PERSKA, AZOLLA DROBNA, BASILEUS, PALINGENEZA, DOM POSELSKI, ACID WESTERN, ROZPRUWACZ, NIESPAW, FUGA, PROSTOSKRZYDŁE, WYKUPNE, GRENADYNA, GRZYBNIA, KOMPLANACJA, POKRYWA, CIĘGNIK, KRATY, PIRACTWO INTELEKTUALNE, ROSZCZENIE REGRESOWE, FALA, TRZECI PLAN, RASTER, WRZECIENNIK, AKRYL, KONSYGNATARIUSZ, LAMA, FUNKCJA CELOWA, ZAWORA, ODCIEK, ROZSZCZEP WARGI, UZYSK, OBUCH, REKOMPILACJA, POR, NUCZA, ŁASZT, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, FETYSZYZM, ZASILANIE SIECIOWE, GŁOWOCIS JAPOŃSKI, KILIM, CIEŃ, CZYREŃ, POROST, PRZEPAŚĆ, OGRANICZENIE, POLE, CHOROBA ZARAŹLIWA, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, MARIMBA, PAPIEROCH, TEKST JAWNY, GOTYK, OTTO, RÓŻNICZKA ZUPEŁNA, LICZARKA, OPONA, WSPOMAGACZ, FROTTOLA, PLATYKLADUS, ŁAWA KOMINIARSKA, ŻAGIEW, LODOWIEC ALPEJSKI, KRAN, FITONCYD, REMIKS, FOTOGRAM, LAPICIDA, REFORMATOR, STRZAŁKA, DIETA ASPIRYNOWA, OBRAZ OPTYCZNY, PŁYN ETYLOWY, PASOŻYT, HRABINI, M, STRONA INTERNETOWA, SKOPEK, LITWAK, NULLIPARA, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, NIERÓWNOŚĆ, DYSKIETKA INSTALACYJNA, PRZEPAD, HALOGENOALKAN, BÓR BAGIENNY, HEKSACHLOROFEN, WRĄB, SYNTETYK, EKLER, MROK, SMALCZYK, ŚLIZG, DELOKALIZACJA, KIEŁ, WIERNOŚĆ, TEMPO, DIADEM, SOLE, KARTACZ, RISOTTO, ASNYKOWIEC, SZAŁAS, CZAS PRZYSZŁY, KIJ BEJSBOLOWY, EMIL, PLIK GRAFICZNY, BROŃ MIOTAJĄCA, ORANŻADA, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, ODBOJNICA, KAMIZELKA, NEKTARIUM, KAZAMATA, MEMORANDUM, ZAGARNIĘCIE MIENIA, SEZON, BISIOR, STAROŚCIŃSKI, INSTYTUT, KORZENIONÓŻKI, MARSKOŚĆ, PUKNIĘCIE, ABIOGENEZA, ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE, MEDYCYNA LOTNICZA, DWUCYFRÓWKA, ORSZADA, FIGA, UNDEAD, TANDEM, WAGON TAROWY, NAMASZCZENIE CHORYCH, CYGAN, WERDIURA, SET, LAMPA KSENONOWA, DYWERSJA, OKULARY, STARTER, PRZEŁYKANIE, GRÓDŹ, ESTAKADA, ROD, INSTRUMENT, KANAŁ LATERALNY, JARZĘBINÓWKA, DZIEWIĘTNASTKA, DOJRZAŁOŚĆ, ROŻEK, TULEJA, BRUDAS, PŁUCZKA WIERTNICZA, ROTOR, ILOCZAS, UŻĄDLENIE, ANEKSJA, ZAWIKŁANIE, ANEGDOTA, GLORIETTA, KISZKA ZIEMNIACZANA, ANNA, SKAŁA, MADŻONG, OTWÓR, ZAPOZNANIE, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, INKORPORACJA, KALIPSO, GALERIA, NIERUCHLIWOŚĆ, ELIPSA, URLOP WYCHOWAWCZY, ANTAGONIZM, DANIE KOSZA, DOKŁADNOŚĆ, PŁYCINA, KWADRATURA, BOMBA, DŻEM, MELUZYNA, IDIOMATYZM, JAN, PEDAŁÓWKA, BRODZIK, MOSTEK, CZEREŚNIA, JEZIORO RELIKTOWE, OPERETKA, PODATEK TONAŻOWY, AKADEMIA, ODWIERT, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, AMPUŁA, FALA, SOFCIK, SUWNICA, APOLOGETA, KARP PO KRÓLEWSKU, MORWIN, PRZEKOZAK, HULK, WARKOCZ, CYCEK, BRANŻA, BLUES, TWARDE LĄDOWANIE, ALERT, FUNDAMENT, FRAKCJA, WZÓR, FRAZA, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, DŻEM, KUMULACJA, KAWA ROZPUSZCZALNA, ANGLOFOBIA, KOMITET, ŁOŻE, ?KANAŁ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.495 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CIĘŻAR LUB ZNAK ZODIAKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CIĘŻAR LUB ZNAK ZODIAKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WAGA ciężar lub znak zodiaku (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WAGA
ciężar lub znak zodiaku (na 4 lit.).

Oprócz CIĘŻAR LUB ZNAK ZODIAKU sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - CIĘŻAR LUB ZNAK ZODIAKU. Dodaj komentarz

5×6 =

Poleć nas znajomym:

x