PIONOWA CZĘŚĆ BUDOWLI WYKONANA Z MATERIAŁU CERAMICZNEGO, KAMIENIA NATURALNEGO, DREWNA ITP.; PRZEGRODA (NAJCZĘŚCIEJ PIONOWA), ODDZIELAJĄCA ŚRODOWISKO ZEWNĘTRZNE OD WEWNĘTRZNEGO LUB DZIELĄCA PRZESTRZEŃ WEWNĄTRZ BUDYNKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŚCIANA to:

pionowa część budowli wykonana z materiału ceramicznego, kamienia naturalnego, drewna itp.; przegroda (najczęściej pionowa), oddzielająca środowisko zewnętrzne od wewnętrznego lub dzieląca przestrzeń wewnątrz budynku (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŚCIANA

ŚCIANA to:

w geometrii: ściana powierzchni wielościennej albo wielościanu - jeden z wielokątów, które tworzą jej/jego brzeg (na 6 lit.)ŚCIANA to:

przenośnie przeszkoda, coś, co dzieli (na 6 lit.)ŚCIANA to:

w górnictwie: długie wyrobisko (na 6 lit.)ŚCIANA to:

w geologii: fragment zbocza górskiego, często pionowy lub bardzo stromy; we wspinaczce: stromy teren skalny lub lodowy o w miarę jednolitej wystawie (na 6 lit.)ŚCIANA to:

wall - profil kogoś/czegoś na facebooku (na 6 lit.)ŚCIANA to:

w biologii: u żywych organizmów najbardziej zewnętrzna warstwa jakiegoś organu (na 6 lit.)ŚCIANA to:

płaszczyzna, która ogranicza kształt jakiegoś przedmiotu, wnętrze, bok czegoś (na 6 lit.)ŚCIANA to:

przen. kres, koniec, sytuacja bez wyjścia (na 6 lit.)ŚCIANA to:

przen. jednolita powierzchnia także: grupa ludzi lub obiektów, która stoi w zwartym szyku i (najczęściej) odgradza coś od czegoś (na 6 lit.)ŚCIANA to:

konstrukcja ograniczająca z boku wnętrze budynku (na 6 lit.)ŚCIANA to:

w górnictwie: przodek wybierkowy znacznej długości (na 6 lit.)ŚCIANA to:

za nią sąsiad (na 6 lit.)ŚCIANA to:

dzieli pokoje (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PIONOWA CZĘŚĆ BUDOWLI WYKONANA Z MATERIAŁU CERAMICZNEGO, KAMIENIA NATURALNEGO, DREWNA ITP.; PRZEGRODA (NAJCZĘŚCIEJ PIONOWA), ODDZIELAJĄCA ŚRODOWISKO ZEWNĘTRZNE OD WEWNĘTRZNEGO LUB DZIELĄCA PRZESTRZEŃ WEWNĄTRZ BUDYNKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.947

DOMY, NIHILIZM, WOLNY ZAWÓD, KRYNOLINA, MARCIN, EFEMERYDY, ALIT, GLOSA, ZDERZAK, PATYK, WRAK CZŁOWIEKA, MODYFIKACJA, NASIĘŹRZAŁ POSPOLITY, GAŁĘZIAK, NIESZCZEROŚĆ, KROKANT, MAŁA GASTRONOMIA, WYCHODŹSTWO, CEWNIK, GATUNEK ZAWLECZONY, RUCHLIWOŚĆ PIONOWA, GORCZYCZNIK, BEZDUSZNOŚĆ, IMMUNOFLUORESCENCJA, RAFA, SZCZELINA, INWESTYCJA PORTFELOWA, KONDOMINIUM, WAPIEŃ KRYSTALICZNY, FASOLA, GALARETKA, GARY, PODGATUNEK, BEZPOWROTNOŚĆ, PRASA, ADORACJA, CENTRALA, MARKA, SKONTRUM, PRAWIDŁO, MIĘKISZ DRZEWNY, PRZESUWNIK, CONCEPT ART, SIEĆ, WĄŻ, KAPITUŁA, ŁAWNIK, WYLICZANKA, CYGAN, EMBRIOGENEZA, ZJAWISKO, LINIA BRZEGOWA, MAJĄTEK TRWAŁY, MARGINESOWOŚĆ, WENTYLACJA MECHANICZNA, STOLARSZCZYZNA, PREZBITERIUM, DWUDZIESTOZŁOTÓWKA, TARAN, KOGENERACJA, MOŹDZIERZ, KURS, ZGINIĘCIE, DZATAKI, PIERZE, PRZYLEPIEC, PLAN, TOM, KAKAO, HYDROMONITOR, MEANDER, TREPY, ALTERNAT, GLORIETA, RÓG, NADZIEMNOŚĆ, SNIFFER, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, PAWĘŻ, KOMUNIKATOR INTERNETOWY, KARTRIDŻ, KOMENTARZYK, PISZCZAŁKA, HIPOREFLEKSJA, DYPTYCH, PERŁOWIEC, WARTOŚĆ, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, CEDRAT, KORDONEK, KONWENANS, TANAGRYJKA, SIEDEMNASTKA, BULION, APSYDA, DRAFT, MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, PROPAGANDÓWKA, RESZTKI, SIŁA, PRUNELA, APARAT SZPARKOWY, KUMKWAT, BIAŁKO, BLOCZEK, BARBARYZM, OLEJEK ABSOLUTNY, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, PTASZNIKOWATE, LARWA, KROKIET, PUDŁO, BAJOS, SUROWIAK, KAPITAŁ, NIECHLUBNOŚĆ, OFIARA ZAKŁADZINOWA, UCHWYT, WĘGLIK, DANE, PRZESYŁ, REGENERATOR, GIPSORYT, ZALĄŻNIA, SZTURWAŁ, AKCEPTOR, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, NOKAUT TECHNICZNY, GALÓWKA, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, BALSAM KANADYJSKI, MIAZGA, KREDYT PREFERENCYJNY, KONTRASYGNATURA, POWIELACZ ELEKTRONOWY, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, OKALECZENIE, GARNITUR, POSTĘPOWANIE KASACYJNE, CHŁOPOWINA, SZPIEGÓWKA, OPŁATA CZYNSZOWA, PUSZYSTOŚĆ, PIEC, PRAŻONKA, OBWIĄZKA, KSIĘGI, MASZYNA ELEKTRYCZNA, JASTRYCH, UPOKORZENIE, JĘZYK ALEUCKI, DERYWAT SYNCHRONICZNY, KANAŁ, BLENDA SMOLISTA, ŁUPARKA, RAMIAK, AMPUŁKA, PLAGA, STOS, BEZBRZEŻE, WSPÓŁKRÓL, OTWÓR WYLOTOWY, SŁUCH ABSOLUTNY, KRÓCICA, OPĘTANIE, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, WARŻKA, DYMÓWKA, RZEKOTKA DRZEWNA, NEUROMEDIATOR, WIERZEJE, ZASTRZAŁ, OLEJ Z OLIWEK, RPG, BIURO ŁĄCZNIKOWE, STEROWNIK, POROZUMIENIE, SARAFAN, DERP, EUROPALETA, WŁOSY TETYDY, INTERES PRAWNY, ŁUPEK OSADOWY, ZAMSZ, BORTA, VIRGA, MOZZARELLA, KRAN, PROSTOPADŁA, ZIĘCIASZEK, UNIONISTKA, CZARA GŁOSOWA, KONEW, DUSZA, CZABAN, GRINDWAL KRÓTKOPŁETWY, ROPOWICA KŁĘBU, STYLIZACJA, ŚLONSKI, PODSEKTOR, ŁOŻYSKO TOCZNE, WRĘGA, BĄCZEK, ŚLIZG, ROŻEN, ŁOPATA, KOLCOROŚL, MOŻLIWOŚĆ, MEZOTERAPIA, KARTUSZ HERBOWY, CHARAKTERYSTYKA, MECENAT ARTYSTYCZNY, TRANSMISJA, UŻYTEK LEŚNY, PRZEŚWIETLENIE, KREDYT INWESTYCYJNY, BISIOR, STOŁP, KARA UMOWNA, ZASADA REAFERENCJI, HALA MASZYN, PUNKT, BOCZEK, SMOOTHIE, PILOT, BRZOSKWINIA, REGIMENTARZ, KACOWE, AUTOCHTONICZNOŚĆ, DEFILADA, SEKSTURYSTYKA, PANICZĄTKO, PARÓWKA, ODLEWARKA, SALTARELLO, KOTEW, MONSTRUM, JERZY, NIEGOTOWOŚĆ, LEKTYNA, DRUŻYNA KONDUKTORSKA, ZAWORA, PAMIĄTKA, ZIARENKO, POŚWIST, OSAD, TRYSKAWKA, FIGURA, KLAMOTY, PRZECINEK, KANAŁ, MOZART, OLIWKA, GROTESKA, CIĄŻA WIELOPŁODOWA, GODNOŚĆ, KOŚCIÓŁ ZACHODNI, ESKORTA, WIĘZADŁO OBŁE, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, MUŁ, ŁOPATA, RZĄD, KOT, RACJONALIZACJA, MALIMO, PEGMATYT, ZAĆMIENIE, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, PIĘTA, IMPLANT ŚLIMAKOWY, BOZA, OWOC, STROCZEK, ŁADUNEK BOJOWY, ZWIJARKA, WĘGLOWODÓR NIENASYCONY, WIDMO CZĄSTECZKOWE, ROZDZIAŁEK, ŁATKA, ŁYK, NARAMIENNICA, STAN, WĘGIEŁ, PIECZEŃ, TABOR, BŁYSK, PĘTLA NEFRONU, SKRZYDŁO, TRANSEPT, MAGIEL, KORYTO RZEKI, SAMOISTNOŚĆ, ZAWRÓT GŁOWY, POLSKI, KOPUŁKA, ?OBOWIĄZEK SZKOLNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.947 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PIONOWA CZĘŚĆ BUDOWLI WYKONANA Z MATERIAŁU CERAMICZNEGO, KAMIENIA NATURALNEGO, DREWNA ITP.; PRZEGRODA (NAJCZĘŚCIEJ PIONOWA), ODDZIELAJĄCA ŚRODOWISKO ZEWNĘTRZNE OD WEWNĘTRZNEGO LUB DZIELĄCA PRZESTRZEŃ WEWNĄTRZ BUDYNKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PIONOWA CZĘŚĆ BUDOWLI WYKONANA Z MATERIAŁU CERAMICZNEGO, KAMIENIA NATURALNEGO, DREWNA ITP.; PRZEGRODA (NAJCZĘŚCIEJ PIONOWA), ODDZIELAJĄCA ŚRODOWISKO ZEWNĘTRZNE OD WEWNĘTRZNEGO LUB DZIELĄCA PRZESTRZEŃ WEWNĄTRZ BUDYNKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŚCIANA pionowa część budowli wykonana z materiału ceramicznego, kamienia naturalnego, drewna itp.; przegroda (najczęściej pionowa), oddzielająca środowisko zewnętrzne od wewnętrznego lub dzieląca przestrzeń wewnątrz budynku (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŚCIANA
pionowa część budowli wykonana z materiału ceramicznego, kamienia naturalnego, drewna itp.; przegroda (najczęściej pionowa), oddzielająca środowisko zewnętrzne od wewnętrznego lub dzieląca przestrzeń wewnątrz budynku (na 6 lit.).

Oprócz PIONOWA CZĘŚĆ BUDOWLI WYKONANA Z MATERIAŁU CERAMICZNEGO, KAMIENIA NATURALNEGO, DREWNA ITP.; PRZEGRODA (NAJCZĘŚCIEJ PIONOWA), ODDZIELAJĄCA ŚRODOWISKO ZEWNĘTRZNE OD WEWNĘTRZNEGO LUB DZIELĄCA PRZESTRZEŃ WEWNĄTRZ BUDYNKU sprawdź również:

człowiek oceniany bardzo negatywnie, wyzwisko ,
punkt odniesienia w astronomicznych pomiarach azymutu ,
rodzaj sterowca, którego powłoka utrzymuje kształt dzięki nadciśnieniu gazu nośnego ,
zebranie członków jakiejś organizacji, instytucji, organu o dużej wadze, zwykle odbywające się w takim składzie, który pozwala na podejmowanie ważnych decyzji ,
klub piłkarski Korona Kielce ,
pomarszczona kolorowa bibułka, do tworzenia dekoracji ,
w okresie baroku wstęp do kantaty lub opery ,
sprzęt pożarniczy (daw.) ,
zadrukowany arkusz papieru złożony (złamywany, sfalcowany) jedno- lub wielokrotnie ,
coś gotowego, w całości lub przynajmniej w zarysie, nie wymagającego (zbyt wielkiego) dodatkowego wkładu w nadaniu ostatecznego kształtu ,
dawne określenie nakrycia głowy zakonnic i wdów czy starszych pań ,
część ośrodkowego układu nerwowego; parzysta, owalna, wysunięta struktura anatomiczna, wchodząca w skład rdzenia przedłużonego, położona nad sznurem bocznym, w pobliżu mostu ,
to, że coś jest niedokończone, brakuje mu zakończenia ,
cecha kogoś lub czegoś cichego, niewydzielającego głośnych dźwięków ,
łuszczak indygo, Passerina cyanea - gatunek ptaka z rodziny kardynałów (Cardinalidae), wcześniej zaliczany do łuszczaków (Fringillidae) lub trznadlowatych (Emberizidae) ,
choroba bakteryjna czerwiu pszczelego ,
stoją w pasiece ,
metoda polegająca na zastosowaniu sztucznego systemu krążenia pozaustrojowego, wspomagającego pracę mięśnia sercowego i umożliwiającego na czas zabiegu zatrzymanie pracy serca poprzez kardioplegię ,
np. cukier ołowiany ,
płynny tłuszcz ,
napój zawierający etanol ,
KATALPA ,
wywarcie wrażenia ,
osoba sprawująca pieczę nad skarbem i mennicą państwową, urząd centralny w I Rzeczypospolitej ,
przen. mała rzecz, mała sprawa, drobny fakt lub emocja ,
robotnik, który kopie studnie ,
wycięty w lesie, niezadrzewiony pas, który dzieli teren na sektory ,
nauka zajmująca się pasożytniczymi przywrami, tasiemcami, nicieniami oraz chorobami przez nie wywołanymi ,
marka samochodu produkowanego przez VEB ROBUR-Werke Zittau w NRD w latach 1962-1991 jako ciężarówka i autobus ,
człowiek, który mieszka w Bukowinie Tatrzańskiej albo pochodzi z tej miejscowości

Komentarze - PIONOWA CZĘŚĆ BUDOWLI WYKONANA Z MATERIAŁU CERAMICZNEGO, KAMIENIA NATURALNEGO, DREWNA ITP.; PRZEGRODA (NAJCZĘŚCIEJ PIONOWA), ODDZIELAJĄCA ŚRODOWISKO ZEWNĘTRZNE OD WEWNĘTRZNEGO LUB DZIELĄCA PRZESTRZEŃ WEWNĄTRZ BUDYNKU. Dodaj komentarz

3×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast