PIONOWA CZĘŚĆ BUDOWLI WYKONANA Z MATERIAŁU CERAMICZNEGO, KAMIENIA NATURALNEGO, DREWNA ITP.; PRZEGRODA (NAJCZĘŚCIEJ PIONOWA), ODDZIELAJĄCA ŚRODOWISKO ZEWNĘTRZNE OD WEWNĘTRZNEGO LUB DZIELĄCA PRZESTRZEŃ WEWNĄTRZ BUDYNKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŚCIANA to:

pionowa część budowli wykonana z materiału ceramicznego, kamienia naturalnego, drewna itp.; przegroda (najczęściej pionowa), oddzielająca środowisko zewnętrzne od wewnętrznego lub dzieląca przestrzeń wewnątrz budynku (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŚCIANA

ŚCIANA to:

w geometrii: ściana powierzchni wielościennej albo wielościanu - jeden z wielokątów, które tworzą jej/jego brzeg (na 6 lit.)ŚCIANA to:

przenośnie przeszkoda, coś, co dzieli (na 6 lit.)ŚCIANA to:

w górnictwie: długie wyrobisko (na 6 lit.)ŚCIANA to:

w geologii: fragment zbocza górskiego, często pionowy lub bardzo stromy; we wspinaczce: stromy teren skalny lub lodowy o w miarę jednolitej wystawie (na 6 lit.)ŚCIANA to:

wall - profil kogoś/czegoś na facebooku (na 6 lit.)ŚCIANA to:

w biologii: u żywych organizmów najbardziej zewnętrzna warstwa jakiegoś organu (na 6 lit.)ŚCIANA to:

płaszczyzna, która ogranicza kształt jakiegoś przedmiotu, wnętrze, bok czegoś (na 6 lit.)ŚCIANA to:

przen. kres, koniec, sytuacja bez wyjścia (na 6 lit.)ŚCIANA to:

przen. jednolita powierzchnia także: grupa ludzi lub obiektów, która stoi w zwartym szyku i (najczęściej) odgradza coś od czegoś (na 6 lit.)ŚCIANA to:

konstrukcja ograniczająca z boku wnętrze budynku (na 6 lit.)ŚCIANA to:

w górnictwie: przodek wybierkowy znacznej długości (na 6 lit.)ŚCIANA to:

za nią sąsiad (na 6 lit.)ŚCIANA to:

dzieli pokoje (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PIONOWA CZĘŚĆ BUDOWLI WYKONANA Z MATERIAŁU CERAMICZNEGO, KAMIENIA NATURALNEGO, DREWNA ITP.; PRZEGRODA (NAJCZĘŚCIEJ PIONOWA), ODDZIELAJĄCA ŚRODOWISKO ZEWNĘTRZNE OD WEWNĘTRZNEGO LUB DZIELĄCA PRZESTRZEŃ WEWNĄTRZ BUDYNKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.947

KAPITALISTKA, GALAKTYKA, LOBOTOMIA, NIEMIECKI, CZASZA, BYK, CZUJNIK POJEMNOŚCIOWY, TETRAMER, WERSET, SEGMENT, MANIERY, KRAWĘDŹ, KORTYNA, ZMYWACZ, ZWORNIK, KOSMOGONIA, KRÓLEWIĘTA, KICZ, RETORTA, KOKARDKA, KATAPLAZM, JAŁOWIEC POSPOLITY, KAPELMISTRZ, RACHUNEK ZDAŃ, CHORRERA, PSIAK, BUTWA, BAŃKA, ZAPROSZENIE, DYSTANS, BŁONA LOTNA, PRÓBA GENERALNA, AKINEZJA, STOPA ŻYCIOWA, WYPOWIEDZENIE, SZKUTNICTWO, BIEL, ŁAŃCUSZEK, KAKAO, KOMPLANACJA, SAMIEC, SIECZKA, KAMIEŃ, PARAROTACYZM, BEZGŁOŚNOŚĆ, MADŻONG, MARAN, BICZ BOŻY, CIS POSPOLITY, PLATFORMA WIERTNICZA, PRZELICZNIK, WILCZE STADO, RÓWNIK, NIERUCHOMOŚĆ, ZARODEK, TKANKA MIĘKKA, BULWA PĘDOWA, DIAGNOZA, MARINA, LATARNIOWIEC, ESESMANKA, OPŁATA MIEJSCOWA, BRUDAS, CANTUS FIRMUS, GERMAŃSKOŚĆ, KOLKA, POLARYZACJA JONOWA, INTRATA, PŁAT CIEMIENIOWY, SPOJLER, ODSYŁACZ, EPEISODION, KRYL, PRACA INTERWENCYJNA, NEOSTYGMINA, SIÓDMY, OCZKO, CERKIEW, GORS, LIBACJA, MAŁOPOLSKA, FILIGRAN, ROSTBEF, JASIENICA, FRYCOWE, TYPOLOGIZACJA, GAŁĘZATKA, SZMACIARZ, PANEGIRYSTA, CYFOMANDRA, ENDOPEPTYDAZA, KLAPKA, ELOPSOPODOBNE, CUKIER WANILIOWY, CHÓR, KLEPISKO, PAWILON, GALWANOSTEGIA, BURDON, FOTOKOPIA, PODATEK EKOLOGICZNY, ELEW, ŚLAD, WIELOKROTNOŚĆ, SYNKOPA, PRYSZCZARKI, WAGON POCZTOWY, WYSTĘPOWANIE, OPERACJA, ROŻEN, DZIEKANAT, STREFA BUFOROWA, PAROKSYTON, TEST CIS-TRANS, OPAŁ, ANGLOSASKA, SPOWINOWACONY, ANTYCYPACJA, CZASOWNIK FRAZOWY, PREZENTACJA, PADACZKA Z ZASKOCZENIA, CZAS PÓŁTRWANIA, NEUROPRZEKAŹNIK, OSTOJA, PRACOWNIK FIZYCZNY, KLASTER, BAKALIE, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, REZONATOR, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, CIAŁO NIEBIESKIE, DEZAKTYWACJA, ROMBOŚCIAN, ŁAWA FUNDAMENTOWA, WYROCZNIA, KAPLERZ, WYKUPNE, PŁYTA TROCINOWA, SZLIF KABOSZONOWY, ZWAŁ, MARSZ, POZIOM, EPIDEMIOLOG, BIAŁY TRĄD, EKRANOPLAN, SYMPTOMAT, PAROBEK, HRABINI, MYŚLISTWO, NIEWYPARZONY JĘZYK, KONGLOMERACJA, FILM ANTYWOJENNY, POLIMORFIZM, ODWIERT, POWTÓRZENIE, PRZYRODNIA SIOSTRA, ZAPŁON, SPOT, GAZ SPALINOWY, BLOKHAUZ, ZWIERZYNIEC, ODMIANA UPRAWNA, KOŁO SEGNERA, RAKI, PIGMALIONIZM, DMUCHAWA, ZWARCIE, ŻYŁA, KARCYNOGEN, WESTFALKA, OGIEŃ, PYSZOTA, OLEANDER, IRLANDZKOŚĆ, MASŁO, GUZ, KASA, SROM, KOBYŁA, FRATER, ANDANTINO, POJEMNOŚĆ ADSORPCYJNA, BIEGUN MAGNETYCZNY, GLIKOLIPID, WĘGIER, SPOINOWANIE, NAPIĘTEK, DRAMATURGIA, PUCKA, PODRZĘDNIK, PISAWA, CZŁON PĘDOWY, AUTOCAMPING, DEWIZA HERBOWA, ZAPŁON, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, ZGROMADZENIE CZYNNE, WAPITI, WIZERUNEK, IMITATOR, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, MŁOT, KOSA, DYSALTERACJA, STANOWISKO, FONOGRAM, KONTROLA, ŁĄCZNIK KRAŃCOWY, DOMEK KEMPINGOWY, GRA, JELEŃ AKSIS, LUFA, DYFERENCJA, BEŁT, MADONNA, NABIEG KORZENIOWY, MAGNES, KOMPETENCJA MIĘKKA, PRZYBUDOWA, BUŁGARSKI, HARMONIKA, BIBLIA HEBRAJSKA, OZDOBNICA MNIEJSZA, PRANIE, REJESTR, WEWNĘTRZNY, TRAWERS, KIRPAN, DIRT, MŁAK, ABLACJA, PROMIEŃ, NUBUK, ŻONATY, MIESZANINA PIORUNUJĄCA, OMAM, BATUTA, WIDMO SYGNAŁU, KLINKIER, PISZCZAŁKA, NAGONASIENNE DROBNOLISTNE, KOŁO, BARWNIK SPOŻYWCZY, PLEWKA, LEPSZA POŁOWA, PATYK, ZATROSKANIE, MIKSER, ODRUCH, PRZYLŻEŃCE, CHŁODNIK, PARKIET, ROLA, ESTETYKA, GNIAZDKO TELEFONICZNE, KOMPLIKACJA, NEKROBIZNES, ŚWIATŁOCIEŃ, DEPTAK, SZMATKA, WOŁYNIANKA, GRUCZOŁ TARCZKOWY, MUR, PASIERB, MONETA OBIEGOWA, MASKOTKA, PREDESTYNACJA, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, FUNDUSZ ZALĄŻKOWY, ŁUSZCZKA, NULLIPARA, KWASJA, ZUPA, JAPOŃSKOŚĆ, LEPIARKOWATE, PODMIOT, DOBRO FINALNE, FAKTOR, LICZMAN, KARPLE, WARUNEK LOKALOWY, NASADKA, OKRES INTERGLACJALNY, PŁASZCZ, BARWICA, OKŁADKA, HACKAMORE, SUMA PROSTA, TUNIKA, PACHOLĘ, PAPIER ŚWIATŁOCZUŁY, NAPIERŚNIK, CYNIA, ŚWIEŻE POWIETRZE, SKUTEK PRAWNY, ŚRUBA POCIĄGOWA, KORYTO, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, KONTEKST, ?OGRÓD ZOOLOGICZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.947 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PIONOWA CZĘŚĆ BUDOWLI WYKONANA Z MATERIAŁU CERAMICZNEGO, KAMIENIA NATURALNEGO, DREWNA ITP.; PRZEGRODA (NAJCZĘŚCIEJ PIONOWA), ODDZIELAJĄCA ŚRODOWISKO ZEWNĘTRZNE OD WEWNĘTRZNEGO LUB DZIELĄCA PRZESTRZEŃ WEWNĄTRZ BUDYNKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PIONOWA CZĘŚĆ BUDOWLI WYKONANA Z MATERIAŁU CERAMICZNEGO, KAMIENIA NATURALNEGO, DREWNA ITP.; PRZEGRODA (NAJCZĘŚCIEJ PIONOWA), ODDZIELAJĄCA ŚRODOWISKO ZEWNĘTRZNE OD WEWNĘTRZNEGO LUB DZIELĄCA PRZESTRZEŃ WEWNĄTRZ BUDYNKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŚCIANA pionowa część budowli wykonana z materiału ceramicznego, kamienia naturalnego, drewna itp.; przegroda (najczęściej pionowa), oddzielająca środowisko zewnętrzne od wewnętrznego lub dzieląca przestrzeń wewnątrz budynku (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŚCIANA
pionowa część budowli wykonana z materiału ceramicznego, kamienia naturalnego, drewna itp.; przegroda (najczęściej pionowa), oddzielająca środowisko zewnętrzne od wewnętrznego lub dzieląca przestrzeń wewnątrz budynku (na 6 lit.).

Oprócz PIONOWA CZĘŚĆ BUDOWLI WYKONANA Z MATERIAŁU CERAMICZNEGO, KAMIENIA NATURALNEGO, DREWNA ITP.; PRZEGRODA (NAJCZĘŚCIEJ PIONOWA), ODDZIELAJĄCA ŚRODOWISKO ZEWNĘTRZNE OD WEWNĘTRZNEGO LUB DZIELĄCA PRZESTRZEŃ WEWNĄTRZ BUDYNKU sprawdź również:

łożysko, w którym pomiędzy pierścieniami znajdują się kulki lub wałki ,
zgodność między symetrią kryształu minerału a symetrią cechującą jego budowę wewnętrzną ,
dziecięcy garnitur ,
ziemniaki gotowane w wodzie w skórkach i obierane dopiero po ugotowaniu ,
barwna papuga ,
Dicranella palustris - rzadki gatunek mchu z rodziny widłozębowatych; występuje w zimnych, bezwapiennych źródliskach, na torfowiskach niskich, w rowach i strumieniach ,
postawa wyrażania sympatii dla Grecji I Greków ,
mieszkanka Lizbony ,
pęcherzowa choroba skóry uwarunkowana genetycznie, o różnych odmianach i zróżnicowanym przebiegu ,
wyrób pirotechniczny wykorzystywany do celów widowiskowych, po zapaleniu dający efekty świetlne i akustyczne ,
coś, co motywuje do działania, zachęta, bodziec do działania ,
spojrzenie wzajemne na siebie ,
zwierzę z rodziny szopów ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
bagnik, Philonotis - rodzaj mchów z rodziny szmotłochowatych; w Polsce wszystkie gatunki tego rodzaju, oprócz bagnika zdrojowego, są objęte ochroną ,
utrata humoru, zachmurzenie się ,
środki językowe w użyciu, sposób mówienia, pisania ,
zawołanie, werbalny element polskiego herbu szlacheckiego ,
zwykle z sympatią i pobłażliwie: łobuz, chuligan; słowo z gwary lwowskiej ,
silne wrażenie; stan emocjonalny, psychiczny, powstający w wyniku pewnych szczególnych doświadczeń i pozostawiający ślad w psychice człowieka ,
przekładnia skrzyni biegów o określonym przełożeniu odpowiadającym pewnemu zakresowi prędkości jazdy ,
bardzo rzadki zespół objawów, charakteryzujący się występowaniem mnogich nowotworów ,
w muzyce: niskie tony głosu (często w lmn) ,
czerwona farba podkładowa, która jest używana do ochrony konstrukcji żelaznych ,
władca lub najwyższy urzędnik miast-państw greckich albo monarcha hellenistyczny ,
Han ..., chiński malarz ,
policzek ,
zwój np. nici ,
radar geologiczny, ukazujący warstwowanie gruntów i skał, budowę strukturalną budowli (dróg, mostów), podziemne przeszkody i pustki, znaleziska archeologiczne, instalacje podziemne i wiele innych ,
łowny ssak z rodziny świń; przodek świni domowej

Komentarze - PIONOWA CZĘŚĆ BUDOWLI WYKONANA Z MATERIAŁU CERAMICZNEGO, KAMIENIA NATURALNEGO, DREWNA ITP.; PRZEGRODA (NAJCZĘŚCIEJ PIONOWA), ODDZIELAJĄCA ŚRODOWISKO ZEWNĘTRZNE OD WEWNĘTRZNEGO LUB DZIELĄCA PRZESTRZEŃ WEWNĄTRZ BUDYNKU. Dodaj komentarz

5+8 =

Poleć nas znajomym:

x