Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: NAZWA TYLNEGO ŻAGLA NA JEDNOSTCE ŻAGLOWEJ TRZY- LUB WIĘCEJ-MASZTOWEJ; JEŻELI STATEK MA 2 MASZTY, TO OSTATNI MOŻE BYĆ NAZWANY BEZAN MASZTEM TYLKO WTEDY, GDY PIERWSZY TO GROTMASZT

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BEZAN MASZT to:

nazwa tylnego żagla na jednostce żaglowej trzy- lub więcej-masztowej; jeżeli statek ma 2 maszty, to ostatni może być nazwany bezan masztem tylko wtedy, gdy pierwszy to grotmaszt (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAZWA TYLNEGO ŻAGLA NA JEDNOSTCE ŻAGLOWEJ TRZY- LUB WIĘCEJ-MASZTOWEJ; JEŻELI STATEK MA 2 MASZTY, TO OSTATNI MOŻE BYĆ NAZWANY BEZAN MASZTEM TYLKO WTEDY, GDY PIERWSZY TO GROTMASZT". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.799

NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, MONARCHIA ELEKCYJNA, INTERPRETACJA, ZŁĄCZE, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, SORBY, UŻYTEK, GWIZDEK, DOWÓD RZECZOWY, ŁOŻYSKO TOCZNE, ATREZJA POCHWY, SHUTE, OBWÓD REZONANSOWY, PODRODZAJ, GRZYB PASOŻYTNICZY, CZYNNIK TERMODYNAMICZNY, SAKWA, STALLE, WYGŁAD TEKTONICZNY, MARSKOŚĆ, WIZJONER, NEURON LUSTRZANY, STALLA, DAMULA, DYSLOKACJA TEKTONICZNA, HANDEL ZAGRANICZNY, REEDUKACJA, MEGAMARKET, ŻYTO, MANEWR PRINGLE’A, FUNKCJA MIERZALNA, STYCZEŃ, PIESZCZOCH, PRZENOŚNOŚĆ, ZŁODZIEJ KIESZONKOWY, JEDWAB, TRAWERS, ZATOKA, MUFLON EUROPEJSKI, PŁYTKA POSADZKOWA, INWESTYCJA PORTFELOWA, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, HOMOPOLIMER, TRYGON, SYGNATURKA, OBRONA GRÜNFELDA, GRONO, BUŃCZUK, KRAJALNICA, TEILERIOZA, KOLEJ LINOWA, IKONA, DROBNOUSTEK, WYŁADOWANIE ULOTOWE, GERMAŃSKI, KONSYGNATARIUSZ, MIEDZIONIKIEL, NIEŻYWOŚĆ, MIŃSZCZANIN, BEZGŁOWOŚĆ, WYMIANA, KRÓWKA, CALYPSO, KASZYCA, KAPITAŁ REZERWOWY, SAMOLOT-AMFIBIA, ELOPS, LODÓWKA, TROPONINA, ZAWIESZKA, PRZEPOJA, KORDYLINA, JEDNOWARTOŚCIOWOŚĆ, POJAZD ZAPRZĘGOWY, ŚWIERZOPA, GAŁĄŹ, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, GRA STRATEGICZNA, SZKLARZ, WISŁA KRAKÓW, ISKIERNIK, KONTYNGENT, IMPAST, MONETKA, TELESKOP, PUNKT KATECHETYCZNY, ZIELONA FALA, TŁUSZCZ, FILTR POWIETRZA, MINIBUS, MATRYLINEARNOŚĆ, DROBNICA, SPÓŁKA HOLDINGOWA, KLAR PORTOWY, ESKORTOWIEC, KOZA, GIRLANDA, BREK, DENDRODOA, UPROWADZENIE, FORSZLAK, SZESNASTY, TAMARYNDA, ANTENA YAGI-UDA, KRAKUS, UJŚCIE, TENIS STOŁOWY, PÓŁKOLONIE, CYRK, PERKALIK, KOKPIT, INSTYTUCJA PRAWNA, ZAPAS, WRÓBEL MAZUREK, KOTEWKA, PYTANIE, CIĘGNO NAPĘDOWE, TRYSEKCJA, HOT DOG, ALMARIA, NIECZUŁOŚĆ, WĄSONÓG, WKŁADKA, ANDROGINIA, SZCZOTKA KRYSTALICZNA, CHALDEJCZYK, KARZEŁ, PANGSZURA INDYJSKA, PIĘCIOGROSZÓWKA, POMOC, JINFENGOPTERYKS, SERDAK, WALTORNIA, CHOŁODEĆ, KIJEK NARCIARSKI, ZAPRAWA, KOLIGACJA, STRATEGIA, HANZA, DWUWARTOŚCIOWOŚĆ, PĘCHERZYK, SZYBOLET, DUŃSKOŚĆ, TYFTYK, ANDANTINO, PREPPERS, PARKIET, MUZYKANT, GIRLANDA, PROMIENNIK, OBSŁUGIWANIE, FLET PROSTY, ODNIESIENIE, WARZONKA, OBŁOK SREBRZYSTY, TANK, ADHEZJA, TRASA WYLOTOWA, MISTRZ, BROK, EKRANOPLAN, CYGANECZKA, MOBING, KAMPUCZA, KARBAMINIAN, MELUZYNA, NEPER, GUBAL, TWARZOWIEC, TRANSATLANTYK, DIAGNOSTYKA, ŻOŁNIERZ NADTERMINOWY, ZAKON MNISI, WZORZEC, KOFFLER, REŻIM, MERZYK OBRZEŻONY, NEKROFILIA, PAPILOT, BISURMAN, ELUWIUM, PROTEZA, DAWCZYNI, ZASADA PODCZEPIENIA, KASTRAT, KROPELKA, NIEPOKALANEK, DANSKER, ŻYWA PAGINA, WEJŚCIE, RYT, TUNIKA, OGRANICZNIK, SUPERKUTER, HLAK, CIEŃ, WENTYL, DYSZA, FAKT, CZOŁÓWKA, OSMYK, PĘDRAK, GABINET, EGZEMPLARZ PRÓBNY, LIS, WIDOWNIA, TEMPO, TŁUSTOCHA, BUŁKA BAROWA, PRZEGRA, KOPNIAK, DUCHOWY OJCIEC, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, SOLNISKO, STWARDNIENIE GUZOWATE, CYTADELA, WINO DESEROWE, TURÓWKA, PERSONA, KARDAMON, MEMBRANA, HECA, KAMERDYNER, LEK PRZECIWNOWOTWOROWY, DOPING, KOLANO, AKOMODACJA, WSCHÓD, HALA PERONOWA, KULTUROWOŚĆ, PIT, TREPANACJA, UNCJA, WIBRATOR, ULGA PODATKOWA, SIEROTA SPOŁECZNA, KOŃCÓWKA, MEBLOWÓZ, BIAŁORUSKI, SZYMEL, PALCÓWKA, PELYKOZAUR, CHANSON, RADIO, SSAK WYMARŁY, AJ-AJ, TONDO, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, WŁÓKNO, MIELIZNA, KOSIARZE, BABKA, WIELKOŚĆ, WOLUNTARIAT, BERGAMOTKA, SIÓDEMKA, CYFOMANDRA, PIKSEL, JALAPENO, GRETING, WIERZBINA, WYWÓZKA, DYNAMIZM, SZPONA, MEGALANKOZAUR, KADŹ, WIBRATO, KOSTKA, PŁUCZKA, OPOZYCJA PRYWATYWNA, DOBYTEK, SUWNICA BRAMOWA, TŁO, FALA, OSTATNIA PROSTA, KRAKERULA, ROZTRUCHAN, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, ENERGIA ELEKTRYCZNA, WIESZAK, DŹWIGNIA, NOUMENON, MLECZ, BEKHEND, INTELEKTUALISTA, ODCZYNNIK, BEDŁKA, OSTANIEC, PIES DO TOWARZYSTWA, DRIAKIEW, JEŻYNA, FLAGOWIEC, KOLCZATKOWATE, WYBITNOŚĆ, ZNAK PISARSKI, KERMESYT, OSOWIAŁOŚĆ, FĄFEL, BIAKS, FIOLET GENCJANY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.799 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: nazwa tylnego żagla na jednostce żaglowej trzy- lub więcej-masztowej; jeżeli statek ma 2 maszty, to ostatni może być nazwany bezan masztem tylko wtedy, gdy pierwszy to grotmaszt, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAZWA TYLNEGO ŻAGLA NA JEDNOSTCE ŻAGLOWEJ TRZY- LUB WIĘCEJ-MASZTOWEJ; JEŻELI STATEK MA 2 MASZTY, TO OSTATNI MOŻE BYĆ NAZWANY BEZAN MASZTEM TYLKO WTEDY, GDY PIERWSZY TO GROTMASZT to:
Hasło Opis krzyżówkowy
bezan maszt, nazwa tylnego żagla na jednostce żaglowej trzy- lub więcej-masztowej; jeżeli statek ma 2 maszty, to ostatni może być nazwany bezan masztem tylko wtedy, gdy pierwszy to grotmaszt (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BEZAN MASZT
nazwa tylnego żagla na jednostce żaglowej trzy- lub więcej-masztowej; jeżeli statek ma 2 maszty, to ostatni może być nazwany bezan masztem tylko wtedy, gdy pierwszy to grotmaszt (na 10 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x