KANAŁ MEDIALNY (RADIOWY LUB TELEWIZYJNY) SKIEROWANY DO OKREŚLONEJ GRUPY ODBIORCÓW WYRÓŻNIONEJ NA PODSTAWIE PŁCI, WIEKU LUB ZAINTERESOWAŃ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KANAŁ TEMATYCZNY to:

kanał medialny (radiowy lub telewizyjny) skierowany do określonej grupy odbiorców wyróżnionej na podstawie płci, wieku lub zainteresowań (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KANAŁ MEDIALNY (RADIOWY LUB TELEWIZYJNY) SKIEROWANY DO OKREŚLONEJ GRUPY ODBIORCÓW WYRÓŻNIONEJ NA PODSTAWIE PŁCI, WIEKU LUB ZAINTERESOWAŃ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.659

SĘKACZ, UCHO, RESORT SIŁOWY, SERENADA, SPRYCIARKA, STEK, BLISKIE SPOTKANIE TRZECIEGO STOPNIA, GONIONY, BODARZ, NACZYNIE OZDOBNE, PODATEK TONAŻOWY, GALERIA, LEBERKA, ROGER, KIERUNEK, OPONA, GRZEBACZ, JUMPSALING, WEŁNIAK, POMORSKI, SSAK, OKAP, KARAITKA, MEDALION, ŁĄCZYNA, ALASKA, KROPELKA, KONFESJA, EUTEKTYK, PODWOIK, WERSET, DANDAKOZAUR, AMPUŁA, KWAS CHLOROWODOROWY, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, KĄT PEŁNY, BUKAT, TERAPIA REINKARNACYJNA, LESIOK, KLEJ, DUCHOWY OJCIEC, DZIERŻAWCZOŚĆ, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, RATLER, GRZYB CHOROBOTWÓRCZY, KWILMEZAUR, HALOGENOALKAN, FĄFEL, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, PORTRET PAMIĘCIOWY, CHORĄGIEW STRZELCZA, DRUKARKA ROZETKOWA, TEST PSYCHOLOGICZNY, JĘZOR LODOWCOWY, ZAŚWIATY, MARYNARCZYNA, ZARZUT, FACHOWIEC, INTERLUDIUM, WANIENKA, KATEGORIA URZĘDNICZA, ROZTOCZE, EPISTOŁA, SUNDAJCZYK, DWÓJECZKA, NOWICJAT, AGREGAT KRYSTALICZNY, NEOHUMANIZM, PIKOTKA, KWATERA GŁÓWNA, POSTAĆ, MIESIĄC, KONKURENCJA, CZYNNIK BIOTYCZNY, KIESZONKA, PANTOFELNIK, GLOSATOR, BYLINA, MIECZ DŁUGI, EMBARGO, WELON, KOMBATANTKA, MANIFESTACJA, MONOPOL, MINA, ŚCISKACZ, SZYB, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, RYKSZARZ, ROŚLINA OLEISTA, LEK PRZECIWNOWOTWOROWY, REPORTER, ŁÓŻKO, REJESTR, DERMOKOSMETYK, KORNET, PEŁNOMOCNICTWO, PIGMALIONIZM, DRUŻYNA, PRZEPRÓCH, CHÓR, MAŹNICA, PÓŁGOLF, PIÓRKO, RAKI, UPROWADZENIE, PRZYLEPNOŚĆ, MIŃSZCZANKA, MIASTO, KLIENT, POŁOŻNICA, DANIE ARBUZA, RUCH, WALIJSKI KUC GÓRSKI, FAKCJONISTA, KAGANIEC, FAKTOR, PIĄTY, GLOBULINA, KREDYT INWESTYCYJNY, WSKAZÓWKA, ŁUSKA, KORYTKO, DZIECI KWIATY, WNĘKA, OLEJ JADALNY, CHOINKA, EGRETA, DRAMATOPISARSTWO, GEEK, UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE, IDIOMAT, TARCZA, POCHÓD, PORTUGALSKOŚĆ, SPRZĘT MECHANICZNY, GORCZYCZNIK, KAPER, ZRAZIK, RELACJA DWUCZŁONOWA, NLPZ, DOŚWIADCZENIE, GEOMETRIA WYKREŚLNA, KARB, BORDER, PRZYWŁASZCZENIE, TŁUMIK, EMALIA, PULARES, PRZEJRZYSTKA, KORYTARZ, JAD PSZCZELI, ANGIOPLASTYKA, PALETA, MASKOWANIE, MATRYKUŁA, MIRABELKA, MINIATURKA, RULETKA, TOR, WYMIANA, KEYBOARD, TRAP, JĘZYK KANNADA, PUNICKI, SŁUPICA, MYŚLIWIEC, GALARETA, PRZEŁYKANIE, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, POLSKIE SKRZYPCE, LIGABINO, KOSZULKA, SKŁADAK, EGZERCYCJA, KIESZEŃ, PARTIA, CENTRALNA MIELINOLIZA MOSTU, KASZUBSKOŚĆ, WARZONKA, WYNIK, DZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, AGREGAT, DWURURKA, TERAPIA, PENTOKSYFILINA, WSZARZ, CZĘŚĆ ZAMIENNA, PODSUFITKA, KULTYWAR, ROBOTA GÓRNICZA, ŚLĄSKI, ATTYKA, TRENING, ARALIA, KUROBRÓD RÓŻNODZIOBY, OGNISKO, ASCEZA, PROCES ODWRACALNY, BROŃ BIOLOGICZNA, HODOWCA, ALGEBRA LIEGO, STAN, KARMNIK, AZOLLA, MENISK, SERWETKA, MOMENT ZWYKŁY, CZERPAK, LIRA, BURZA PIASKOWA, DYKTAT, LOGARYTM DZIESIĘTNY, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, RZECZ, KOSKINOMANCJA, NARKOTYK MIĘKKI, MÓŻDŻEK, MATERIALIZM DIALEKTYCZNY, GRA, GLIF, PRYMITYW, JĘZYKI KAUKASKIE, OSTROGA PIĘTOWA, WAFEL, KLAPECZKA, OBRONA WŁASNA, BUT NARCIARSKI, SAMOOBRONA POWSZECHNA, LABORATORIUM, JĘZYK AZERBEJDŻAŃSKI, RÓJKA, BRACHYPODOZAUR, BRONA, SPIĘCIE, CHLOREK MIEDZI(I), CIĄŻA JAJOWODOWA, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, AGENT UBEZPIECZENIOWY, ODCISK PALCA, SIOSTRY SYJAMSKIE, LETARG, SUŁTANIT, DEWOLUCJA, RÓŻA, PIEPRZ MNISI, SLAJS, LOBELIOWE, ALBARELLO, KROPIELNICA, PODUSZKA, JĘZYK MANSYJSKI, KRAB, TIOL, ZAKUTA PAŁA, RUMSZTYK, GAJA, GRADUAŁ, POPLECZNICTWO, LINIA ŚRUBOWA, STRATYFIKACJA, KULE, BOBIK, ŻARTOWNIŚ, MIKSTURA, LINIA KOLEJOWA, PLAN SYTUACYJNY, LUK, BRACTWO CERKIEWNE, ATREZJA POCHWY, EMISJA, PROCES INWESTYCYJNY, DATOWANIE RADIOWĘGLOWE, UMIEJĘTNOŚĆ MIĘKKA, REZULTAT, WĘDRÓWKA, POLIFONIA, STYL ROMAŃSKI, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, MOPEK, OGIEŃ, POZYTYWIZM LOGICZNY, PROWINCJA, PIEC, KALWARIA, KOMEDIA GRECKA, WINDA, LEUKOTOMIA, PAROSTATEK, HEAD-HUNTER, INTUICYJNOŚĆ, SSAK, LOT NURKOWY, MEROZAUR, TRYPTYK, NEON, POMYLENIEC, HARCERKA ORLA, NASZYWKA, ?FREE JAZZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.659 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KANAŁ MEDIALNY (RADIOWY LUB TELEWIZYJNY) SKIEROWANY DO OKREŚLONEJ GRUPY ODBIORCÓW WYRÓŻNIONEJ NA PODSTAWIE PŁCI, WIEKU LUB ZAINTERESOWAŃ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KANAŁ MEDIALNY (RADIOWY LUB TELEWIZYJNY) SKIEROWANY DO OKREŚLONEJ GRUPY ODBIORCÓW WYRÓŻNIONEJ NA PODSTAWIE PŁCI, WIEKU LUB ZAINTERESOWAŃ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KANAŁ TEMATYCZNY kanał medialny (radiowy lub telewizyjny) skierowany do określonej grupy odbiorców wyróżnionej na podstawie płci, wieku lub zainteresowań (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KANAŁ TEMATYCZNY
kanał medialny (radiowy lub telewizyjny) skierowany do określonej grupy odbiorców wyróżnionej na podstawie płci, wieku lub zainteresowań (na 15 lit.).

Oprócz KANAŁ MEDIALNY (RADIOWY LUB TELEWIZYJNY) SKIEROWANY DO OKREŚLONEJ GRUPY ODBIORCÓW WYRÓŻNIONEJ NA PODSTAWIE PŁCI, WIEKU LUB ZAINTERESOWAŃ sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - KANAŁ MEDIALNY (RADIOWY LUB TELEWIZYJNY) SKIEROWANY DO OKREŚLONEJ GRUPY ODBIORCÓW WYRÓŻNIONEJ NA PODSTAWIE PŁCI, WIEKU LUB ZAINTERESOWAŃ. Dodaj komentarz

2+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast