ZABAWA DZIECIĘCA POLEGAJĄCA NA PODZIALE KOŁA NA CZĘŚCI ODPOWIADAJĄCEKRAJOM; KAŻDY Z ZAWODNIKÓW MA SWOJE WŁASNE PAŃSTWO, KTÓRE W WYNIKU PODBOJÓW SYMULOWANYCH RZUTAMI SCYZORYKA LUB PIŁKĄ POWIĘKSZA SIĘ KOSZTEM INNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRAJE to:

zabawa dziecięca polegająca na podziale koła na części odpowiadającekrajom; każdy z zawodników ma swoje własne państwo, które w wyniku podbojów symulowanych rzutami scyzoryka lub piłką powiększa się kosztem innych (na 5 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZABAWA DZIECIĘCA POLEGAJĄCA NA PODZIALE KOŁA NA CZĘŚCI ODPOWIADAJĄCEKRAJOM; KAŻDY Z ZAWODNIKÓW MA SWOJE WŁASNE PAŃSTWO, KTÓRE W WYNIKU PODBOJÓW SYMULOWANYCH RZUTAMI SCYZORYKA LUB PIŁKĄ POWIĘKSZA SIĘ KOSZTEM INNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.860

UJĘCIE, SŁOWO KLUCZOWE, WALKA, RYGIEL, FAŁSZYWA POLĘDWICA, KARMNIK AUTOMATYCZNY, AUTOCHTONICZNOŚĆ, LEJTNANT, OCENA, SZPITAL ZAKAŹNY, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, WRAK, LIEBERMANN, BABA JAGA, INTERPRETACJA, KRAN, EWOLUCJONIZM, ZAKAŻENIE POKARMOWE, MOST, UNIWEREK, GORSET ORTOPEDYCZNY, JAMS, FAZA KSIĘŻYCA, KOPUŁA PANCERNA, ŚWINIA, PORÓD OPÓŹNIONY, GROMADA, WIECZÓR, BACIK, ALMIKI, WYDATKI KONSUMPCYJNE, DOSTOJNIK, CENTRALA, GOFR, PASTISZ, IRBIT, WYROK, MAJÓWKA, DOMY, WĘDRÓWKA, FILOZOFIA JOŃSKA, DONICA, OKRĘT ARTYLERYJSKI, HELLENIZACJA, MAJDANIARZ, BEZGŁOWOŚĆ, SNOWIDZ, ODDANIE, WSZYSTKOWIDZĄCY, TRĄBKA, MAŁA OJCZYZNA, PASZTETÓWKA, HERBATKA, RZEŹBIARNIA, DEISTA, UCHLANIE SIĘ, BRODOWSKI, FEIJOADA, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, BĄK, AALEN, JARZMO MOSTOWE, REPERTUAR, CZESKOŚĆ, FELSUMA STANDINGA, DEKALKOMANIA, INDUKCJA ELEKTROSTATYCZNA, DRZEWO LIŚCIASTE, MODNIARZ, GATUNEK PARASOLOWY, CZĘŚCI, PIORUN KULISTY, ODKŁACZACZ, OZNAKA, ROTACYZM, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, CZART, SEN, KAFAR, WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY, SOK, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, KOŁO MŁYŃSKIE, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, WIETNICA, BÓBR AMERYKAŃSKI, KONSONANS, POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE, DRAMATURGIA, NAGRODA RZECZOWA, PIESZY, CNOTA, BYT ABSOLUTNY, BIOMETEOROLOGIA CZŁOWIEKA, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, MIARKOWNIK SPALANIA, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, DRYL, ZATYŁ, MASZYNA TŁOKOWA, PANOCZEK, ROPNIAK, PLAMA WĄTROBOWA, LAPONIA, ZROBIENIE NA ODPIERDOL, BŁĄD LEKARSKI, WŁÓCZĘGA, CIASTO PÓŁFRANCUSKIE, SERCÓWKA, KRET, ZASTRZYK, OBWIĄZKA, PUKLERZ, MAŁPI GAJ, LATANINA, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, PROFESOR ZWYCZAJNY, SINICA, SENSUALIZM, ESTETYKA, STROPNICA, LEŃ, OGÓREK, JEDNOKOMÓRKOWIEC, MAMUT CESARSKI, CHAŁWA, PREZBITERIUM, EMIRAT, ASTROWIEŻYCZKA, DZIKI ZACHÓD, PAPUŻKI NIEROZŁĄCZKI, PSYCHUSZKA, FILOZOFIA MATEMATYKI, SWAWOLA, WYNAJEM, LIGATURA, TARCIE, ANTRYKOT, INIA, LATARNIA UMARŁYCH, KICHA, SZKOŁA, PUNKT, BLUSZCZ, COCKNEY, ŚWIATEŁKO W TUNELU, SAKSAUŁ, MODUŁ SERWISOWY, TORNADO, POWŁOKA, RYTON, GLOBULINA, PAWIAN PŁASZCZOWY, KALWARIA, DIZAJNERKA, FOWIZM, SĘK, RUSKI, SZLAM, SERENADA, WARTOŚCIOWOŚĆ, KRATA VICHY, GERONTOKRACJA, LAWA TRZEWIOWA, GOTOWOŚĆ BOJOWA, RODZINA NUKLEARNA, ETOLOGIA, CHOROBA HIRSCHSPRUNGA, KASZANA, PIŻMIK TRÓJSTĘPKOWY, KOLEJ, KRAKWA, WIĄZANIE, ALMANACH, DZIAŁO ELEKTRONOWE, SILNIK GWIAZDOWY, TRANSPORT AKTYWNY, RÓJ, HIPERDŹWIĘK, WYGIĘCIE, OPOZYCJA, METODA SCENARIUSZOWA, MIĘKKIE SERCE, CHRUST, MONTAŻ, DODATEK KOMPENSACYJNY, ROŻEN, NIESAMOWITOŚĆ, CZAS ZIMOWY, KRYZA, PUNKT WYSOKOŚCIOWY, NAROST, KAPELUSZ, OFIARA, SKROMNOŚĆ, LAMA, ARTYSTKA, ABCHAZJA, TRZPIEŃ, DRZWI HARMONIJKOWE, POLEWKA, APOKRYFICZNOŚĆ, TEATR, ALBINOS, SUCHORYT, LAMBADZIARA, ŚNIEŻNIK, ZGRZEBŁO, ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE, DENDROMETRIA, GARDA, ZEWŁOK, FRANCA, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, RANGPUR, OŚLE UCHO, UJŚCIE, GĄSIENICZKI, BEZANMASZT, NUR LODOWIEC, HYDROAKUSTYKA, OBSERWATOR, AUTOSZCZEPIONKA, PRAWO KARNE, KLINIEC, KATASTROFA, DYSPEPSJA, INSTAGRAMER, SER ŻÓŁTY, PRACA DOMOWA, EGZERCYCJA, KOJEC, NISZA, ZWIERZĘ GOSPODARSKIE, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, ZAŻALENIE, CYKL, GORETEX, NIEWRAŻLIWOŚĆ, TERMOBAROMETR, ZATRUDNIENIE, PRZEJŚCIE, UGHELLI, PRZYPŁYW, RÓW, SOLIDARNOŚĆ, WARIACJA, CZAROWNICA, BRYTFANKA, CIAŁKO KIERUNKOWE, TECHNIKA OPERACYJNA, PRACA, SPIRALA, FAZOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, PABNA, STRESIK, PODUSZKA KURTYNOWA, SZARMANTERIA, NIEOSTROŚĆ, KOSTNOJĘZYKOPODOBNE, BEZBARWNE BAKTERIE SIARKOWE, FILM SF, LINIA, TARCZOWCE, ODDZIELANIE, ADOLF, GNOJAK, ANALIZA KOSZTÓW, SZLUFKA, HISTORIA, WYBUCHOWOŚĆ, FEMTOSEKUNDA, SEMANTYCZNE NADUŻYCIE, ALLER, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, KRAWAT, ORSZADA, PŁASZCZKA NAGA, KRYSZTAŁEK, KONFIGURACJA, ABORYGENEK RDZAWY, SUNI, STRZAŁA KUPIDYNA, GONG, AKCJA, GŁADYSZEK TĘPOLISTNY, SŁONIOWATE, KOLORYSTYKA, KLOCEK, DRYBLAS, SYRENA ALARMOWA, TRANSFER BIEŻĄCY, ANTYSYJONISTA, MAUBEUGE, TARANTELA, CHELAT, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, SIAD TURECKI, ?GALAS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.860 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZABAWA DZIECIĘCA POLEGAJĄCA NA PODZIALE KOŁA NA CZĘŚCI ODPOWIADAJĄCEKRAJOM; KAŻDY Z ZAWODNIKÓW MA SWOJE WŁASNE PAŃSTWO, KTÓRE W WYNIKU PODBOJÓW SYMULOWANYCH RZUTAMI SCYZORYKA LUB PIŁKĄ POWIĘKSZA SIĘ KOSZTEM INNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZABAWA DZIECIĘCA POLEGAJĄCA NA PODZIALE KOŁA NA CZĘŚCI ODPOWIADAJĄCEKRAJOM; KAŻDY Z ZAWODNIKÓW MA SWOJE WŁASNE PAŃSTWO, KTÓRE W WYNIKU PODBOJÓW SYMULOWANYCH RZUTAMI SCYZORYKA LUB PIŁKĄ POWIĘKSZA SIĘ KOSZTEM INNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KRAJE zabawa dziecięca polegająca na podziale koła na części odpowiadającekrajom; każdy z zawodników ma swoje własne państwo, które w wyniku podbojów symulowanych rzutami scyzoryka lub piłką powiększa się kosztem innych (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRAJE
zabawa dziecięca polegająca na podziale koła na części odpowiadającekrajom; każdy z zawodników ma swoje własne państwo, które w wyniku podbojów symulowanych rzutami scyzoryka lub piłką powiększa się kosztem innych (na 5 lit.).

Oprócz ZABAWA DZIECIĘCA POLEGAJĄCA NA PODZIALE KOŁA NA CZĘŚCI ODPOWIADAJĄCEKRAJOM; KAŻDY Z ZAWODNIKÓW MA SWOJE WŁASNE PAŃSTWO, KTÓRE W WYNIKU PODBOJÓW SYMULOWANYCH RZUTAMI SCYZORYKA LUB PIŁKĄ POWIĘKSZA SIĘ KOSZTEM INNYCH sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - ZABAWA DZIECIĘCA POLEGAJĄCA NA PODZIALE KOŁA NA CZĘŚCI ODPOWIADAJĄCEKRAJOM; KAŻDY Z ZAWODNIKÓW MA SWOJE WŁASNE PAŃSTWO, KTÓRE W WYNIKU PODBOJÓW SYMULOWANYCH RZUTAMI SCYZORYKA LUB PIŁKĄ POWIĘKSZA SIĘ KOSZTEM INNYCH. Dodaj komentarz

2×5 =

Poleć nas znajomym:

x