GRUBA, DŁUŻSZA KURTKA WYPEŁNIONA NATURALNYM LUB SYNTETYCZNYM PUCHEM, Z WYŚCIEŁANYM FUTREM KAPTUREM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PARKA to:

gruba, dłuższa kurtka wypełniona naturalnym lub syntetycznym puchem, z wyściełanym futrem kapturem (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PARKA

PARKA to:

zdrobniale (zwykle pogardliwie): para - dwie osoby (na 5 lit.)PARKA to:

zdrobniale: para - dwie jednakowe lub podobne sztuki czegoś (na 5 lit.)PARKA to:

zdrobniale: para - dwoje ludzi będących w relacji emocjonalnej, najczęściej mężczyzna i kobieta, np. kochankowie (na 5 lit.)PARKA to:

dwoje dzieci (żart.) (na 5 lit.)PARKA to:

dwie papużki w klatce (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRUBA, DŁUŻSZA KURTKA WYPEŁNIONA NATURALNYM LUB SYNTETYCZNYM PUCHEM, Z WYŚCIEŁANYM FUTREM KAPTUREM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.345

MASCARPONE, CYC, WARTOŚĆ NOMINALNA, LIEBERMANN, KIT, SIOSTRZYCZKA, KREDKA, CECHA, TAROT, SZEZLONG, TORNADO, AC, FAŁSZYZM, WÓR, POPRZEDNIK, SEŁEDEC, DĘTKA, KOD IDENTYFIKACYJNY, SUWAK, UNCJA, SECIK, AMERYKAŃSKOŚĆ, AGROGAZ, WASĄG, GETRY, POŁYSK, ODTRUTKA, KATAFRAKTA, SKANER, PIECZEŃ, ZAMEK, GŁUPSTWO, KOSMETYK KOLOROWY, KOŁNIERZ, TALAR, GORĄCA KREW, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, ZLEWNIA, CHOROBA ODZWIERZĘCA, JEŻYNA, PACHT, ULGA REMONTOWA, LEKTOR, TATAR, WARTOŚĆ OPAŁOWA, LICHWA, RĘCZNOŚĆ, PODKŁADKA, LABIRYNT, KOCHAŚ, ALIDADA, PARKA, PRZEMYSŁÓWKA, IGLICA, ANTROPOZOONOZA, KLUCZ OBCY, PONCZ, BIEDACZKA, ANNA, UŻĄDLENIE, OSPA, ROWER, SYNDETIKON, PODGATUNEK, ROZMIAR, OGNIE, BAZYLEUS, ZACHYŁKA OSZCZEPOWATA, KRATER UDERZENIOWY, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, STARZĘŚLA, ASFODEL, WINO ZIOŁOWE, ŁUSKOWIEC, KARDAMON, SIARCZEK, PRZYRZĄD OPTYCZNY, KARTA MOBILIZACYJNA, NAPĘD, ELEKTROWÓZ, OKRĘT-BAZA, CIOCIA, KAWOWIEC, MORDENT, ŁAPACZ, KOŁTRYNA, ARCHEOLOGIA, EUFORBIA, RYBAŁT, MATURKA, ROZBRATEL, HASHTAG, CZABAN, INDOS, SZKARADA, CEMENT STOMATOLOGICZNY, ADRESAT, TWARDY RESET, DRUK ULOTNY, IDEACJA, ROZGAŁĘZIACZ, PANOCZEK, CENTRALA, KONFIGUROWANIE, PODATEK ROLNY, NARZĄD KRYTYCZNY, WOJNA CELNA, ŻARTOWNIŚ, KLASA, KOALICJANT, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, ROBOT PRZEMYSŁOWY, PREZESKA, NIEMIEC, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-ZĘBOWA, PASKUDNIK, TWARDÓWKA, ZMOTORYZOWANY, NESTOR, FRAGMENTARYZACJA, CYBORG, PAŁANKA, LUSTRO, KRYPTOREKLAMA, LUFKA, PRZEKŁADKA, ANTYKONCEPCJA, NOSOROŻEC, FORMANT, ŁUK, KRYNOLINA, WSPARCIE FINANSOWE, STRZAŁ, SKAFANDER, JANKA, RYTUAŁ, ZBIOREK, WYCHOWAWCZYNI, ZNAK LICZBY, PROFIL KAUZALNY, PRODUKCJA, BAKAS, ŚCIANKA, KUCHCIK, DOMENA MAGNETYCZNA, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, FAZA, LOT CZARTEROWY, OBOZOWISKO, TRUP, POJAZD UPRZYWILEJOWANY, SZATA, JEDNOPŁAT, NASTURAN, ESENCJA, TARTINKA, TEMBR, OSTATNIE POŻEGNANIE, PODEJRZLIWOŚĆ, MEMBRANA, OKŁADKA, SKÓRKA, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, EGZOCENTRYZM, BANIECZKA, BANER, STWORZENIE, ZŁOTÓWKA, NEGACJA, BAKTERIA, AKOMODACJA, IZOLATORIUM, GLIF, ELUWIUM, CEL, CERAMIKA SANITARNA, SAUTE, OKRĘT-BAZA WODNOSAMOLOTÓW, TWORZYWO SZTUCZNE, ŁUG, BĘBEN, ŚMIECIARZ, JASZCZURECZKA, POLEWKA, DRAMATURGIA, DYSOCJACJA TERMICZNA, DZIURKA, HAZARD, UWŁASZCZENIE BEZPOŚREDNIE, ZAKOP, ŁONO, TERAKOTA, DŻEM, MODULACJA SKROŚNA, SALATERKA, MOTOR, KLERODENDRON, WŁODARZ, GALARETA, SPIRALA, ANODA, AZJATA, HANDEL ZAGRANICZNY, KLUCZ TELEGRAFICZNY, INSPEKTOR ROZBROJENIOWY, ADHEZJA, ROŚLINA DWUPIENNA, LARYNGEKTOMIA, BEZPIECZNY SEKS, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, POWSTRZYMANIE, ŚLĄSKOŚĆ, FRATER, KAMIZELKA, WYNAGRODZENIE, KOPUŁA LODOWA, MEMORANDUM, MER, BRUK, CZASZA LODOWA, GORETEKS, ŚWIERSZCZYK, ANALIZA LOGICZNA, KONFISKACJA, AWERSJA DO RYZYKA, PYSZCZEK, MIKROOTWÓR, OGNIWO, PŁYN ETYLOWY, KRÓLEWIĘTA, PAJĄCZEK, MAJSTERSTWO, KAMIEŃ, KOŁEK, WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, HALA MASZYN, GRZEBACZ, BLOCZNOŚĆ, OVERCLOCKING, STOŻAR, ELEWATOR ZBOŻOWY, STRZELEC WYBOROWY, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, ARESZT TYMCZASOWY, PLAMISTOŚĆ, KOŁO PODBIEGUNOWE, OTĘPIENIE, GAŁGAN, PEŁZAK, WYDŁUŻALNIK, WYROCZNIA, OKRĘT, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, ELASTOMER, MOSTEK KAPITAŃSKI, KOŃ TROJAŃSKI, EKSPRES, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, PLAGA, SOK, LICZBA PRZESTĘPNA, ANTYCYPACJA, HISZPAŃSKOŚĆ, MARKGRAF, SKAFANDEREK, GAJNIK LŚNIĄCY, OCZKO, BARYKADA, GOŁOLEDŹ, MAKSI, EMILY, PISTOLET, RACZYNA, URSZULA, PARMEZAN, RYGIEL, STANOWISKO, DIABLOTKA, HEMOROID, PLECIONKA, NÓŻKA, CZASZA, UPUST, OBRĘCZ, HRABINI, BROKAT, BEZGŁOWOŚĆ, NAMIAR, WZÓR, MARKIZA, OBLĘŻENIE, KANIBALIZACJA, LEK IMMUNOSUPRESYJNY, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, KORPUS NAWOWY, ZJAWISKO THOMSONA, WYPIS ŹRÓDŁOWY, ŚWIECA, ŁUSZCZAK, ?METAFRAZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.345 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRUBA, DŁUŻSZA KURTKA WYPEŁNIONA NATURALNYM LUB SYNTETYCZNYM PUCHEM, Z WYŚCIEŁANYM FUTREM KAPTUREM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GRUBA, DŁUŻSZA KURTKA WYPEŁNIONA NATURALNYM LUB SYNTETYCZNYM PUCHEM, Z WYŚCIEŁANYM FUTREM KAPTUREM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PARKA gruba, dłuższa kurtka wypełniona naturalnym lub syntetycznym puchem, z wyściełanym futrem kapturem (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PARKA
gruba, dłuższa kurtka wypełniona naturalnym lub syntetycznym puchem, z wyściełanym futrem kapturem (na 5 lit.).

Oprócz GRUBA, DŁUŻSZA KURTKA WYPEŁNIONA NATURALNYM LUB SYNTETYCZNYM PUCHEM, Z WYŚCIEŁANYM FUTREM KAPTUREM sprawdź również:

lek rozluźniający mięśniówkę gładką naczyń krwionośnych, co umożliwia działanie hipotensyjne ,
(wodociągowa) system przewodów i urządzeń służących do rozprowadzania wody ,
zagniatane i wałkowane ,
kraina w Ghanie ,
rodzaj anteny o charakterystycznym kształcie tuby rozszerzającej się z jednej strony i wąskiej z drugiej, prostokątnej lub okrągłej ,
warunki atmosferyczne, pogoda ,
pocisk artyleryjski używany do rażenia ludzi ,
osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu ,
ilość ciekłego metalu pobrana jednorazowo z pieca ,
odmiana berła występującego na terenach ziem polskich w okresie wczesnej epoki brązu, wykonane było ze sztyletu z brązu osadzonego poprzecznie na drewnianym drzewcu ,
Daphnia - rodzaj słodkowodnych stawonogów zaliczanych do grupy wioślarek ,
zespół teorii opisujących ewolucję społeczeństw ,
cecha człowieka: to, że ktoś posługuje się przemocą, jest agresywny ,
układ teletransmisyjny pozwalający na przesyłanie sygnałów tylko w jednym kierunku ,
w językoznawstwie: minimalna, niepodzielna jednostka znaczeniowa ,
zatoka u wybrzeży Celebesu (Indonezja) ,
nauka o fermentacji ,
głupia, wredna kobieta ,
mieszkaniec Chorwacji, człowiek pochodzenia chorwackiego ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
oddział szpitala przeznaczony dla pacjentów cierpiących na schorzenia skóry i objawiające się głównie na skórze ,
kompania ze sztandarem i orkiestrą oddająca honory dostojnikom państwowym i wojskowym oraz asystująca przy uroczystościach ,
u gatunków z rodziny wiechlinowatych drobny delikatny listek wewnętrznego okółka okwiatu ,
coś, co pozostało po zniszczeniu, dezintegracji czegoś, resztki zniszczonego obiektu ,
'nie' w winiecie ,
w filozofii Hegla: rozum absolutny ,
stan zapalny pojawiający się w obrębie błon śluzowych narządów ,
coś, co ma się komuś do powiedzenia, komunikat, kwestia ,
mężczyzna, który ma bardzo jasne włosy, zarost, brwi i rzęsy ,
silnik hydrostatyczny o ruchu posuwistym

Komentarze - GRUBA, DŁUŻSZA KURTKA WYPEŁNIONA NATURALNYM LUB SYNTETYCZNYM PUCHEM, Z WYŚCIEŁANYM FUTREM KAPTUREM. Dodaj komentarz

4×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast