Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: W MALARSTWIE LUB RZEŹBIE: WYOBRAŻENIE KAPLICZKI WSPARTEJ NA DWÓCH PODPORACH, KTÓRE PEŁNI FUNKCJĘ DEKORACYJNĄ, STANOWI RAMĘ DLA UMIESZCZONEGO W NIEJ WIZERUNKU

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AEDICULA to:

w malarstwie lub rzeźbie: wyobrażenie kapliczki wspartej na dwóch podporach, które pełni funkcję dekoracyjną, stanowi ramę dla umieszczonego w niej wizerunku (na 8 lit.)EDYKUŁ to:

w malarstwie lub rzeźbie: wyobrażenie kapliczki wspartej na dwóch podporach, które pełni funkcję dekoracyjną, stanowi ramę dla umieszczonego w niej wizerunku (na 6 lit.)EDYKUŁA to:

w malarstwie lub rzeźbie: wyobrażenie kapliczki wspartej na dwóch podporach, które pełni funkcję dekoracyjną, stanowi ramę dla umieszczonego w niej wizerunku (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: AEDICULA

AEDICULA to:

niewielki motyw dekoracyjny w kształcie miniaturowej świątynki lub kapliczki, często z baldachimem, umieszczany w tympanonie, portalu lub jako sterczyna, zwieńczenie architektoniczne, niekiedy używany również jako dar fundacyjny dla obiektu sakralnego. (na 8 lit.)AEDICULA to:

konstrukcja architektoniczna, rodzaj kapliczki (głównie naściennej lub przyściennej), której zwieńczenie (często z belkowaniem, frontonem) wsparte jest na dwóch podporach (na 8 lit.)AEDICULA to:

rodzaj zagłębienia, wnęki w ścianie budynku, w której umieszcza się jakiś obiekt, najczęściej posążek, rzeźbę o charakterze kultowym (na 8 lit.)AEDICULA to:

w malarstwie lub rzeźbie: wyobrażenie kapliczki wspartej na dwóch podporach, które pełni funkcję dekoracyjną, stanowi ramę dla umieszczonego w niej wizerunku (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W MALARSTWIE LUB RZEŹBIE: WYOBRAŻENIE KAPLICZKI WSPARTEJ NA DWÓCH PODPORACH, KTÓRE PEŁNI FUNKCJĘ DEKORACYJNĄ, STANOWI RAMĘ DLA UMIESZCZONEGO W NIEJ WIZERUNKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.151

KINDERBAL, ATRAMENT SYMPATYCZNY, PRZEWÓD WĄTROBOWY, FASCYNATOR, JAŁOWIEC CHIŃSKI, PAROKSYTON, LICEALIADA, KABINA, BOMBA EKOLOGICZNA, POKÓJ DZIECINNY, MORALNOŚĆ, REDA, ZGRZEBŁO, KLUCZ SKRZYPCOWY, IBERYSTA, BAŁAMUTKA, SKARYFIKACJA, FIGOWIEC POSPOLITY, OKREŚLENIE, ANGLOFOBIA, BAŃKA, CIEŚŃ NADGARSTKA, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, ODSZCZEPIENIEC, PROBLEM DECYZYJNY, NIEOBOJĘTNOŚĆ, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, SYLWETA, SYRENA, SAUTE, EKOLOGICZNOŚĆ, POCHŁANIACZ, NIKOLAIZM, KRYTERIUM SYLVESTERA, LOT, DOSTATEK, PÓŁKRUCHE CIASTO, POLIFONIA, USTAWKA, ALBAŃSKOŚĆ, OŁTARZYK PRZENOŚNY, ŚLIZG, LATARNIOWIEC, STAUROPIGIA, RZYGACZ, FONDUE CZEKOLADOWE, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, ZAKONNICZKA, MORDOKLEJKA, CEROFERARIUSZ, MIĘKKIE LĄDOWANIE, OSAD DELUWIALNY, ZGNIATACZ KCIUKÓW, SYNDETIKON, ŚLIZGAWICA, KABRIOLECIK, NEPER, ŚCIEKI KOMUNALNE, PODATNOŚĆ, SŁUCHAWKI, ZAMEK BŁYSKAWICZNY, MOŁOTOW, ŻABA SZTYLETOWATA, SATELITA, MISO, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, CZYŚCIOCHA, MORENA KOŃCOWA, POETA LAUREATUS, MODYFIKACJA, BILANS OBROTÓW KAPITAŁOWYCH, PAPILOTKA, ROSZCZENIE REGRESOWE, STRZAŁA, HIOB, KURZAJKA, PRADZIAD, TYMPANON, DOBRO PUBLICZNE, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, KISZONKA, STRAŻ OGNIOWA, PAS, SADOWISKO, PIÓRKO, PLANTACJA, DYMNICOWATE, PORZĄDEK PUBLICZNY, POROZUMIENIE, NIEDOROZWÓJ, KĘS, ASFALT, CELEBRACJA, POCIĄG POSPIESZNY, DRAMATYCZNOŚĆ, BARWA POCHODNA, ŚMIECH, TRANZYSTOR, BIEDRZENIEC, KAMIZELKA, AUTOBUS SZYNOWY, MARMOLADA, JĘZYK FILIPIŃSKI, KUMKWAT, NORZYCA, OBWÓD MAGNETYCZNY, NAZWA INDYWIDUALNA, BIURO TECHNICZNE, KALIKO, SENSUALIZM, SYMBOL, RUNO, DAWKA, RAJOKSZTAŁTNE, KORONKARZ, BEZUCZUCIOWOŚĆ, POMOST, TEOKRACJA, MAGNESIK, KIEŁŻ, CHANSON, JABŁKO, MUR, MASZYNA ELEKTRYCZNA, ŻERDNIK, KOMENTARZYK, SKRZYNIA, SEMAFOR, ROZPUSZCZALNIK, KSIĘŻYC, LIFTING, MEDIALNOŚĆ, CZWARTY, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, KARMNIK, MRÓWKA, FAŁD, WOJEWODA, DUROMER, ZESPÓŁ CHOROBOWY, NABIERKA, WODNIAK, NADZORCA SĄDOWY, SZTUKATERIA, GOTYCYZM, SZATANISTKA, DYSTONIA TORSYJNA, UPIÓR, INTROMISJA, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, NAPPA, FARBA KLEJOWA, GLOBUS, OTWÓR STRZAŁOWY, LICZBA PRZECIWNA, SERIA, MATECZNIK, CIĘGNO KOTWICZNE, AKUMULATOR ELEKTRYCZNY, ARABICA, ZAGWOZDKA, MASZT, TWIERDZENIE RAMSEYA, HIPERTONIA, PIŻMAK AMERYKAŃSKI, PŁATEW, KLOZET, OBIEKTYWNOŚĆ, ELEKTROLIZA, TRANSLACJA, AZYL, LEK IMMUNOSUPRESYJNY, SŁODKOŚĆ, NAROST, KWASZENIAK, PRZEZIERNIK, PAŃSTWO NIEZAANGAŻOWANE, ZIELEŃ, LINIA HODOWLANA, EKSPRES, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, STATUS SPOŁECZNY, KABEL, WINA KWALIFIKOWANA, WZORZEC, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, CHŁODNIA KOMINOWA, ZATOR, KONDENSATOR ELEKTRYCZNY, OBIEKTYW SZEROKOKĄTNY, STYL GOTYCKI, APRETURA, NEFROSTOMIA, KANAŁ, RARYTASIK, MIKROSKOP STEREOSKOPOWY, ŻARTOWNIŚ, STYMULACJA ODWIERTU, POLER, ELEMENT KONSTRUKCYJNY, SIEDMIOKROTNOŚĆ, BATERIA, NAMIESTNIK, HALMA, KOD JĘZYKOWY, SZPARNICOWATE, ROZTWÓR KOLOIDALNY, NASTAWA, SZÓSTY, ZAPORA, ABOLICJONISTKA, ANALIZA LOGICZNA, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, WASĄG, CYKL, BEZPRZEWODOWOŚĆ, KARZEŁEK, OGNISKO, CIĄGOTY, OSKARŻENIE, BEZCZUCIE, DEGRADACJA, WYDATEK RZECZOWY, ZEGAR ELEKTRONICZNY, CZUJKA, MESZEK, AUTOBUS PRZEGUBOWY, MIASTO, HUBA SKÓRKOWATA, EKLER, POLIETER, WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA, KULTURA MATERIALNA, FORMACJA, KLUCZ OBCY, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, TYBINKI, CZEK PODRÓŻNICZY, MŁOTECZEK, FUNKCJE ELEMENTARNE, STOCZNIA, ANONEK, WYŁAPYWACZ, LINIA MĘSKA, STREFA POŻAROWA, DOSADNOŚĆ, WARIACJE, KONFORMER, LAJKRA, LOTERIA PROMOCYJNA, CZERPAK, WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, GALERIA, DOSTĘP, KABINA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNONAUKOWA, CYKL KOMÓRKOWY, AKOMPANIAMENT, STACJA, WPADKA, MARATON, ŚWIĄTYNIA, AWANS, WYMIENNIKOWNIA, MAH JONG, ODCIEK, KOMPOTIERA, KANCONA, SKUNKS, KREDYT PAŃSTWOWY, AMONIACZEK, NIEWYPAŁ, STOSUNEK WODNY, PAROWNICA, KWINTET FORTEPIANOWY, EKRAN, GRADACJA, DOBRO SPOŁECZNIE NIEPOŻĄDANE, RYGIEL, ALLEGRETTO, MŁYNEK, AC, LIPOLIZA, KANAŁ BURZOWY, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, RENTA INWALIDZKA, AWANTURA, TENDENCJA, ANALIZA DYSKRYMINACJI, OBUCH, WADA WZROKU, NIDERLANDZKI, GEOFIT CEBULOWY, PATENA, KAPUSTA KWASZONA, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, HULL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.151 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: w malarstwie lub rzeźbie: wyobrażenie kapliczki wspartej na dwóch podporach, które pełni funkcję dekoracyjną, stanowi ramę dla umieszczonego w niej wizerunku, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: W MALARSTWIE LUB RZEŹBIE: WYOBRAŻENIE KAPLICZKI WSPARTEJ NA DWÓCH PODPORACH, KTÓRE PEŁNI FUNKCJĘ DEKORACYJNĄ, STANOWI RAMĘ DLA UMIESZCZONEGO W NIEJ WIZERUNKU to:
Hasło Opis krzyżówkowy
aedicula, w malarstwie lub rzeźbie: wyobrażenie kapliczki wspartej na dwóch podporach, które pełni funkcję dekoracyjną, stanowi ramę dla umieszczonego w niej wizerunku (na 8 lit.)
edykuł, w malarstwie lub rzeźbie: wyobrażenie kapliczki wspartej na dwóch podporach, które pełni funkcję dekoracyjną, stanowi ramę dla umieszczonego w niej wizerunku (na 6 lit.)
edykuła, w malarstwie lub rzeźbie: wyobrażenie kapliczki wspartej na dwóch podporach, które pełni funkcję dekoracyjną, stanowi ramę dla umieszczonego w niej wizerunku (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AEDICULA
w malarstwie lub rzeźbie: wyobrażenie kapliczki wspartej na dwóch podporach, które pełni funkcję dekoracyjną, stanowi ramę dla umieszczonego w niej wizerunku (na 8 lit.).
EDYKUŁ
w malarstwie lub rzeźbie: wyobrażenie kapliczki wspartej na dwóch podporach, które pełni funkcję dekoracyjną, stanowi ramę dla umieszczonego w niej wizerunku (na 6 lit.).
EDYKUŁA
w malarstwie lub rzeźbie: wyobrażenie kapliczki wspartej na dwóch podporach, które pełni funkcję dekoracyjną, stanowi ramę dla umieszczonego w niej wizerunku (na 7 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x