W DZIENNIKARSTWIE TELEWIZYJNYM: WEJŚCIE NA ANTENĘ DZIENNIKARZA, KTÓRY WŁASNYMI SŁOWAMI - PRZYGOTOWANYMI Z GÓRY LUB IMPROWIZOWANYMI - OPISUJE SYTUACJĘ LUB KOMENTUJE PROBLEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STAND-UP to:

w dziennikarstwie telewizyjnym: wejście na antenę dziennikarza, który własnymi słowami - przygotowanymi z góry lub improwizowanymi - opisuje sytuację lub komentuje problem (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STAND-UP

STAND-UP to:

komediowa forma artystyczna w postaci monologu przed publicznością (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W DZIENNIKARSTWIE TELEWIZYJNYM: WEJŚCIE NA ANTENĘ DZIENNIKARZA, KTÓRY WŁASNYMI SŁOWAMI - PRZYGOTOWANYMI Z GÓRY LUB IMPROWIZOWANYMI - OPISUJE SYTUACJĘ LUB KOMENTUJE PROBLEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.685

SURFINGOWIEC, PASSEPIED, KĄT PEŁNY, ANTYCYPACJA, CZĄSTECZKA, PODATEK EKOLOGICZNY, DOKŁADNOŚĆ, TEMPERATURA ROSY, AEDICULA, PIANKA, OREGANO, SILNIK TŁOKOWY, SĘDZIA ŚLEDCZY, GNIOT, ZAGRYWKA, NADAJNIK TELEWIZYJNY, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, PLEŚŃ, LIZ, GRZYB SIARKOWY, METRYKA, FANTOM, SAMOTNA MATKA, OKULIZACJA, PIECZEŃ, LEADER, OMYK, MATURKA, KOLCZAK, ALERGEN WZIEWNY, PULPIT, UNIFORM, SIOSTRZYCZKA, KREDYT INWESTYCYJNY, PIEŚŃ, JEZIORO LODOWCOWE, NARTA, BEZWŁAD, TRÓJKĄT MAŁŻEŃSKI, MONTAŻ, CIEŃ, RZEKOTKA DRZEWNA, MOSHING, SWORZEŃ, FARBOWANY LIS, MARKETING INWAZYJNY, PŁUG KOLEŚNY, BAZYLIKA WIĘKSZA, NEOBEHAWIORYZM, PACHOLĘ, TUNEL CZASOPRZESTRZENNY, BUDOWLANIEC, POŚWIST, CZARNOKSIĘŻNIK, PAROWIEC, DYSTANS, SMUŻ, ZNAK PISARSKI, KOREKTOR, KLIMAKS, DIABEŁEK, BELA, KONDOMINIUM, SORBET, WSKRZESICIEL, PRZERYWACZ BLOKADY, EPOKA LITERACKA, SYMPTOMAT, OGŁOSZENIE MATRYMONIALNE, FOLGA, WYJADACZ, GŁOŚNIK DYNAMICZNY, KONTROLER, RESOR, MARUDER, WAŁ, PUSZYSTOŚĆ, GRANICA, ODPŁATA, ZEZWŁOK, TRANSKRYPCJA, KUNA, BRĄZOWY PODKARZEŁ, PREZENTACJA, KRA LODOWCOWA, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, SŁOMA TARGANA, OSŁONOWOŚĆ, ASYSTENT, OPARY, PAŹDZIOR, POŻYCZKA, PLEBEJUSZ, SMOCZA KREW, NIEMIEC, DRAMATURGIA, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, CHEMIA POWIERZCHNI, ZAWISAK, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, IZBA ROZLICZENIOWA, ORŁORYB, DUCHOWY PRZYWÓDCA, RURA ODPŁYWOWA, KORPUS, DOBRO, GETRY, STAND, POMYLENIEC, DIRT, CZAS TERAŹNIEJSZY, JARZMO, RUCH, GOL, LODOWIEC SPITSBERGEŃSKI, GARBNIK, KREOL, TWIERDZENIE PETTISA, AEROZOL, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, MINIMALISTA, PRZEZIERNIK, PIESZEK, PASZTETNIK, SPOLEGLIWOŚĆ, GOCKI, CZYR, KRATKA KSIĘCIA WALII, ZARAZA, TARCZA, MACKI, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, KOPALINA STAŁA, ADEPT, ELOPSOPODOBNE, DINO, FORMA LINIOWA, GIRLANDA, KANCONETA, ZGUBICIEL, GUMIDRAGAN, INTROMISJA, AUTOPARODIA, FILEMON NOWOKALEDOŃSKI, WYCHOWAWCZYNI, ŁONO, CEZURA, PRĄTEK, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, GOTYK WENECKI, SKUMBRIA, KAPAR, WINIAN, MIODOJAD SMUGOWANY, OKRĘT TRANSPORTOWY, ODPRYSK, DZIUPLA, NIEDOROZWÓJ, BEFSZTYK, POLEGŁY, WROTKARSTWO HOKEJOWE, MACIEJ, ROWER, ROŚLINA ZIMOZIELONA, SŁODOWNIK, KARAFKA, PIDGIN, AUTKO, BŁYSK, PODNOSKA, DUMPING, WILCZY BILET, FILECIK, LUSTRO, ABNEGATKA, BINDA, RETUSZ, ŚWIĘTO, ROTOR, PAZUR, SPRAWA, PLANISTYKA, ENAMINA, ODZIERCA, INDEKSACJA, DŹWIGARKA, KOOPERANT, ROZGRZEWACZ, KRYSZTAŁEK, ZAGRANIE, APARAT REGENERACYJNY, SPADEK, SKUNKS, JEŻ MORSKI, DOKTORAT HONOROWY, TRĄBA JERYCHOŃSKA, NOWA KLASYCZNA, DWUDZIESTY TRZECI, EGOCENTRYZM, PUNKT, EMALIA, WĘZEŁ ZWYKŁY, KĄT ROZWARTY, CHALLENGER, CHŁOPAK, AUTSAJDER, OBRAZEK, PRZYCZÓŁEK, PRZEKAŹNIK BISTABILNY, PODATEK, SEKWENCJA AMINOKWASÓW, POLE, DZIWKARZ, SIODEŁKOWCE, ŁAPA, POLIANDRIA, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, SĘDZIA, KASTRAT, ŻUŻLOBETON, CYKL METONA, FLASZOWIEC, KARMEL, TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA, STAN WOLNY, MYRMEKOFIL, FALKA, PLOTER TERMICZNY, SAMOREALIZACJA, BALAST, BAT, ŁUPEK HUMUSOWY, DRŻĄCZKA, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, AGREGAT, ZIĘCIASZEK, CHOMĄTO, SENSYBILIZATOR, FALA, KOSZÓWKI, PŁATEK, PANI, TĘPOLISTKA, SOKOLNIK, KALWARIA, SAMOOKALECZENIE, ALUZJA, GWIAZDA PODWÓJNA, NAPPA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, PŁATNOŚĆ ZBLIŻENIOWA, STRAŻ, KOZIOŁ ŚNIEŻNY, KAZUISTA, HUBA, WŁOSKOŚĆ, DOM HANDLOWY, PRZESMYK, TOKSYNA SINICOWA, OBRONA, KISIEL, FILEMON BIAŁOSZYI, SZÓSTY, JABŁKO, OBRONA CARO-KANN, POKONANY, ANDROGYNIA, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, SŁAWA, POSEŁ, ROK PRZESTĘPNY, HAMULEC, KOŁO, GWAŁTOWNOŚĆ, EDUKATOR, KLASZTOR, CERATA, GÓRNICA, GACEK SZARY, ŁUCZNIK, RĘKAWICZNIK, KRAJ NORDYCKI, NACZYNIE OZDOBNE, LEMIESZ, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, BIEG, DOM REKOLEKCYJNY, BEZBRZEŻ, ŻELAZKO ELEKTRYCZNE, ZASADA, REDAKTOR TECHNICZNY, SKAŁA MAGMOWA, BAZIA, SER, TEKA, ANTYSZCZEPIONKOWIEC, KAPONIERA, ZYS, TERAPIA WSTRZĄSOWA, ?BAŁAMUTNICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.685 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W DZIENNIKARSTWIE TELEWIZYJNYM: WEJŚCIE NA ANTENĘ DZIENNIKARZA, KTÓRY WŁASNYMI SŁOWAMI - PRZYGOTOWANYMI Z GÓRY LUB IMPROWIZOWANYMI - OPISUJE SYTUACJĘ LUB KOMENTUJE PROBLEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W DZIENNIKARSTWIE TELEWIZYJNYM: WEJŚCIE NA ANTENĘ DZIENNIKARZA, KTÓRY WŁASNYMI SŁOWAMI - PRZYGOTOWANYMI Z GÓRY LUB IMPROWIZOWANYMI - OPISUJE SYTUACJĘ LUB KOMENTUJE PROBLEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STAND-UP w dziennikarstwie telewizyjnym: wejście na antenę dziennikarza, który własnymi słowami - przygotowanymi z góry lub improwizowanymi - opisuje sytuację lub komentuje problem (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STAND-UP
w dziennikarstwie telewizyjnym: wejście na antenę dziennikarza, który własnymi słowami - przygotowanymi z góry lub improwizowanymi - opisuje sytuację lub komentuje problem (na 8 lit.).

Oprócz W DZIENNIKARSTWIE TELEWIZYJNYM: WEJŚCIE NA ANTENĘ DZIENNIKARZA, KTÓRY WŁASNYMI SŁOWAMI - PRZYGOTOWANYMI Z GÓRY LUB IMPROWIZOWANYMI - OPISUJE SYTUACJĘ LUB KOMENTUJE PROBLEM sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - W DZIENNIKARSTWIE TELEWIZYJNYM: WEJŚCIE NA ANTENĘ DZIENNIKARZA, KTÓRY WŁASNYMI SŁOWAMI - PRZYGOTOWANYMI Z GÓRY LUB IMPROWIZOWANYMI - OPISUJE SYTUACJĘ LUB KOMENTUJE PROBLEM. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

x