PRAWNIK, KTÓRY JEST BEZPOŚREDNIM OPIEKUNEM APLIKANTA I KONTROLUJE JEGO PRACĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PATRON to:

prawnik, który jest bezpośrednim opiekunem aplikanta i kontroluje jego pracę (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PATRON

PATRON to:

święty, którego imię ktoś nosi albo który jest symbolicznym opiekunem miasta lub grupy ludzi (na 6 lit.)PATRON to:

opiekun w postaci osoby lub instytucji, która się zajmuje czymś, np. funduje coś (na 6 lit.)PATRON to:

szablon wykonany z tektury lub deski z wyciętym wzorem, kóry nanosi się przez zamalowanie na inną powierzchnię (na 6 lit.)PATRON to:

zmarła osoba, która jest zasłużona i z tego powodu jej imię może być nadane jakiejś instytucji (na 6 lit.)PATRON to:

w starożytnym Rzymie rodzaj patrycjusza, opiekun np. wyzwolonych niewolników (na 6 lit.)PATRON to:

łuska od naboju (na 6 lit.)PATRON to:

ładunek wybuchowy, nabój (na 6 lit.)PATRON to:

ŁUSKA, GILZA, NABÓJ (na 6 lit.)PATRON to:

szablon; tektura lub deseczka z wyciętym deseniem, który przez zamalowanie przenosi się na dekorowaną płaszczyznę (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRAWNIK, KTÓRY JEST BEZPOŚREDNIM OPIEKUNEM APLIKANTA I KONTROLUJE JEGO PRACĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.646

BARBARZYŃCA, BEETHOVEN, CHŁOPAK, GUJOT, PLUGAWOŚĆ, PRZYBYTEK, MISIO, SKUBANIEC, NAMIESTNIKOSTWO, KUTYKULA, KLAWISZOWIEC, BIEG DYSTANSOWY, RADOSNOŚĆ, NASYCONY KWAS TŁUSZCZOWY, GNOJOWNIA, STARAJĄCY SIĘ, PÓŁSFERA, ZAGĘSZCZACZ, UFNOŚĆ, SZCZYTNICA, OGNISKO, TOWAR AKCYZOWY, KOPULACJA, KAPUSTA KWASZONA, SAKIEWNIK, SSAK MORSKI, SUCHY TYNK, RABARBAR, GLOSA, PERFUZJA, MĄTEWKA, CZARCIE NASIENIE, LOT GODOWY, POSTULATYWNOŚĆ, ŻÓŁW CĘTKOWANY, RAMFOCEFAL, TLENEK KWASOWY, WYBORY POŚREDNIE, IGŁA, OMIEG WSCHODNI, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, PIĄTOLIGOWIEC, OKUPANT, PROTOROZAUR, DYSZA, DANE BIOMETRYCZNE, KONIDIUM, GOLKIPER, TRANSKRYPCJA, GAŁĘZIAK, STOŻEK ŚCIĘTY, MISIOWÓZ, KULT, SZOPEN, ŚWIĘTY JAN, PRZESTRZEGACZ, LATARNIK, KOŁOWY, STRZECHWOWCE, PRZEPIS PRZEJŚCIOWY, MINIALBUM, ARCHEOLOGIA PODWODNA, WSPORNIK, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, DOMINATOR, CHIŃSKOŚĆ, OKULARY SŁONECZNE, PRAWO BIOTA-SAVARTA, HUMOR, WIATRAK HOLENDERSKI, PŁATKONOS CZARNY, PSI FIGIEL, EUGLENA ZIELONA, PEJORATYW, INTERPRETATOR, CZYN SPOŁECZNY, BŁĄD FORMALNY, SZŁAPAK, ARALAZHDARCHO, RADA ROBOTNICZA, TEOLOGIA BIBLIJNA, KLIMAT STEPOWY, DERYWACJA FLEKSYJNA, CIENIAS, KONOTACJA, PRESKRYPTYWIZM, NIEPRAWOŚĆ, GAZA, SOLO, HIV-1, POLAROID, ZMARZLAK, METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW, RYSUNKI, INSTALKA, CIENNIK, STREFA CISZY, BEZCELOWOŚĆ, KOMPUTER KWANTOWY, SKAFANDER, GOOGLE INC, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, TRAWA KANARYJSKA, WOLNOŚCIOWIEC, ANEUPLOIDALNOŚĆ, KALENDARZ CHIŃSKI, HEMOCYT, WYSMUKŁOŚĆ, WIELKOŚĆ, WYRAŻENIE, ANALIZA SKŁADNIKOWA, SZKOLNOŚĆ, SYNERGIZM, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, TOKARKA REWOLWEROWA, LĘK SEPARACYJNY, KWARC MLECZNY, GARIBALDKA, REZEDA, WYSOKOŚĆ BEZWZGLĘDNA, SZKOLNOŚĆ, KANCIASTOŚĆ, SEKWENCJA KODUJĄCA, ZJAWISKO NATURALNE, PISTOLET, GOŁODUPIEC, IZOLACJA AKUSTYCZNA, ATU, PRZEKAZ, SPECJACJA PARAPATRYCZNA, KANAŁ ŻEGLUGOWY, KOBIECOŚĆ, MDŁOŚĆ, WYDERKA, SPOT REKLAMOWY, OBŁÓG, NOSACZ MENTAWAJSKI, ATRAKCYJNOŚĆ, WINNY, POCIĄGŁOŚĆ, NADGORLIWOŚĆ, KARMIDŁO, HUNGARYSTYKA, TUALETA, DORADCA, RECEPTOR KAINOWY, PROSZEK DO PIECZENIA, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, ZŁOŻENIE EGZOCENTRYCZNE, ANONIMOWOŚĆ, KRYZA, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, TOPSPIN, BACZEK, RAJDÓWKA, BLACKOUT, ANOKSYBIOZA, MROK, HODOWLA ZARODOWA, CYGARO, USTRÓJ NIEWOLNICZY, WĄŻ, BRALETKA, ASYMILACJA, SPRAWNOŚĆ, BILDUNGSROMAN, POCHŁANIACZ GAZÓW, KRUMMHORN, STYMULATOR, MASZYNA PROSTA, WYRAZISTOŚĆ, FASOLA SZPARAGOWA, JĘZYK KONGRESOWY, REGUŁA GLOGERA, BEZPRZYKŁADNOŚĆ, BRANDZEL, SETNIK, AUGUSTYN, ZACHOWAWCZOŚĆ, SNOBISTYCZNOŚĆ, PASSE-PARTOUT, NEWRALGICZNOŚĆ, PALATALIZACJA INDOEUROPEJSKA, PARLANDO, PŁASZCZKA NAGA, PLEŚNIAWKA, METEORYT, PRZEBRZYDŁOŚĆ, NEPOT, HIMALAJE, MONTESKIUSZ, KONDENSATOR, PORÓD POŚLADKOWY, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, WĘGORZOKSZTAŁTNE, CHŁOPEK-ROZTROPEK, CHYBOTLIWOŚĆ, DWÓJKOWY SYSTEM LICZBOWY, TRASZKA GÓRSKA, STAN STACJONARNY, LICZBA POJEDYNCZA, ZIELONA KARTA, PAŁANECZKA MAŁA, CZASOWNIK MODALNY, MEMBRANOFON, GESTAGEN, PRZESTRZEŃ UNORMOWANA, ASD, ANTYSZACHY, MISJOLOGIA, KRET, FIMBRIA, CHLUBNOŚĆ, KĄT PROSTY, NIEOCHRZCZONY, ZŁUDNOŚĆ, ROZDZIELCZOŚĆ, POMPA TŁOKOWA, SYSTEM INFORMATYCZNY, ŚWISZCZ, WIARUS, BRUTALNOŚĆ, TYKA, SPOJLER, KWAS TŁUSZCZOWY, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, WIERSZ, WĘGLÓWKA, MINIPIŁKA, LOGIKA KIERUNKOWA, MARUDA, WĘDKA, TWARDY OŁÓWEK, SZACHY CZTEROOSOBOWE, PORTRECISTA, PATRON, ZAUROZUCH, DIZAJN, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, PISMO OKÓLNE, ANTYCYPACJA, STUDIUM, PRZYBYSZ, DOZÓR BÓŻNICZY, SYNTEZA, KOMPENSATOR, EWALUACJA, PIZZER, PROWIZOR, WĘGORZOWATE, NAPADZIOR, ODCHYLENIE STANDARDOWE, REKTOR, DIALOG OBYWATELSKI, MONARCHIA DZIEDZICZNA, KORAL MADREPOROWY, ZBIORY ROZŁĄCZNE, ANAEROBIOZA, ARABSKI, TWIERDZENIE, HUMANISTA, GEOMETRYCZNOŚĆ, WSPÓŁRZĘDNOŚĆ, JEZIORO DYSTROFICZNE, LEPTOPLEURON, KABALISTA, MECH IRLANDZKI, INICJATYWNOŚĆ, ŻYD WIECZNY TUŁACZ, WIDELCZYK, PODSYP, NERECZNICA GRZEBIENIASTA, CUDACZNOŚĆ, JEDENASTA MUZA, RYSUNEK, TWIERDZENIE REESA, AZULEN, JIG, SEKSTA, KASSAWA, SZKOLNOŚĆ, PRAWO TALIONU, WELUR, SEKTOR NIEFINANSOWY, GOMÓŁA, METALIK, MONUMENT, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY PO OKRĘGU, PODGRZEWACZ, NEURON LUSTRZANY, OBOZOWISKO, SZKARADZIEŃSTWO, OPANCERZONY POJAZD BOJOWY, GEOGRAFIA FIZYCZNA, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, SOLIPSYZM, OLFAKTOMETRIA, SŁODYCZ, ?ŻYCIODAJNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.646 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRAWNIK, KTÓRY JEST BEZPOŚREDNIM OPIEKUNEM APLIKANTA I KONTROLUJE JEGO PRACĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRAWNIK, KTÓRY JEST BEZPOŚREDNIM OPIEKUNEM APLIKANTA I KONTROLUJE JEGO PRACĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PATRON prawnik, który jest bezpośrednim opiekunem aplikanta i kontroluje jego pracę (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PATRON
prawnik, który jest bezpośrednim opiekunem aplikanta i kontroluje jego pracę (na 6 lit.).

Oprócz PRAWNIK, KTÓRY JEST BEZPOŚREDNIM OPIEKUNEM APLIKANTA I KONTROLUJE JEGO PRACĘ sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - PRAWNIK, KTÓRY JEST BEZPOŚREDNIM OPIEKUNEM APLIKANTA I KONTROLUJE JEGO PRACĘ. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast