CECHA RZECZY, DZIAŁANIA BĄDŹ ZACHOWANIA: TO, ŻE COŚ JEST BARDZO NEGATYWNE, BRZYDKIE I NIEPOŻĄDANE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZKARADNOŚĆ to:

cecha rzeczy, działania bądź zachowania: to, że coś jest bardzo negatywne, brzydkie i niepożądane (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SZKARADNOŚĆ

SZKARADNOŚĆ to:

to, że coś jest bardzo brzydkie, wygląda fatalnie, odpychająco (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA RZECZY, DZIAŁANIA BĄDŹ ZACHOWANIA: TO, ŻE COŚ JEST BARDZO NEGATYWNE, BRZYDKIE I NIEPOŻĄDANE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.732

GNÓJ, ROZSZCZEPIALNOŚĆ, HIPISKA, REALISTYCZNOŚĆ, KĘDZIERZAWOŚĆ, CHÓRZYSTKA OZDOBNA, ROŚLINY OSIOWE, BROWAR, MISKA, ADRES KORESPONDENCYJNY, BOMBA, ZWOLNIENIE WARUNKOWE, ANTYMONARCHISTA, WICHURA, HACKER, INDEKSACJA, CIEPŁOWNIA GEOTERMALNA, MARGINES WYPŁACALNOŚCI, PASKUDA, PROCHLORPERAZYNA, MEZZANINO, NIEUCZCIWOŚĆ, ANTYSZTUKA, OSTRA REAKCJA NA STRES, OWRZODZENIE PIERWOTNE, REAKCYJNA PRAWICA, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, ARTYSTOSTWO, KSIĘGA, SYMETRIA, CELOWNIK, INSTRUMENT POCHODNY O NIESYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, TELEMARK, SZAROWIPTERYKS, GADACZ, STRZELANINA, PEDAGOG SPECJALNY, RAFA, SELENEK, ORGAN SPÓŁKI, PROSIAK, SAMOURZECZYWISTNIENIE, SPLĄTANIE, ODRZYNEK, DAO, SENTYMENTALNOŚĆ, BETONOWE BUTY, UCZCIWOŚĆ, ZUCHWAŁOŚĆ, CHOROBOWE, BAŁKAŃSKOŚĆ, MASA, REGRESJA LOGISTYCZNA, SEPTYMA, HURAGAN, AKADEMICKOŚĆ, REŃSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, KUPLER, UT, CHOLEWKA, PLANTACJA NASIENNA, MEDYCYNA REGENERACYJNA, DZIAŁANIE, WIERTNICZY, KOŃSKA KURACJA, WSPÓLNOTA GRUNTOWA, ROZKAŹNIK, ZDANIE LOGICZNE, ODPAD, CWANIACTWO, MROK, DONOŚNIK, SPOSÓB BYCIA, KUSAK, REGOTYCYZACJA, PĘCHERZ, OGIEŃ, POZYTYWNOŚĆ, PODSIEĆ, BUŁGARYSTYKA, ZAPALENIEC, ZGRABNOŚĆ, CZASZA, KWAS, FOSFOREK, JAZDA, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, NIEPRZECHODNIOŚĆ, ZESTAWIK, RADIOSTACJA, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, BEZWARTOŚCIOWOŚĆ, ZAMEK NA PIASKU, URODZENIE PRZYSPOSOBIONE, BOSKA CZĄSTKA, PASJA, ROZDZIAŁ, ZAPORA, KOPARKA NADPOZIOMOWA, WIDEŁKI, TEOLOGIA NEGATYWNA, SASZETKA, ABOMINACJA, UNDEAD, PŁATNIK SKŁADEK, TEMPERATURA ABSOLUTNA, CZERNICA, WŁAŚCIWOŚĆ CHEMICZNA, CIRROCUMULUS, ZWID, MINIPIŁKA, WIELKOMIEJSKOŚĆ, DYNAMIKA, BILBORD, CUDZOŁOŻNOŚĆ, KOMENTARZ, WSZECHISTNIENIE, LOKACJA, OBRAZA BOSKA, GOLIAT, KRÓL, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, ŚRODEK MASY, TAUTOCHRONA, PSOTA, SĄD APODYKTYCZNY, MALARSTWO, NIEKOSZTOWNOŚĆ, OJCIEC CHRZESTNY, PAUPER, BEZGRANICZNOŚĆ, CHODZĄCA UCZCIWOŚĆ, WĘGLARNIA, TYTULIK, WYMIANA, ŚMIERDZIEL, SKOK, CIĘŻKA STOPA, OKREŚLONOŚĆ, ANALIZA SEKTOROWA, PRZEKAZIOR, ROZWAŻANIE, CHRONOMETR OKRĘTOWY, NERWOWOŚĆ, GWIAZDA, MACIERZYŃSKOŚĆ, ZEZWŁOK, PEWNOŚĆ, GRZYB TRUJĄCY, DOCIEKLIWOŚĆ, LEPIDOZAURY, IDENTYFIKACJA, OKREŚLNIK, ZAPALNOŚĆ, UROSTOMIA, PROCES NIEODWRACALNY, BISKUP POMOCNICZY, EFEKT, KRWIOBIEG PŁUCNY, MEANDER, SPOWINOWACONY, ZNAK CZASU, NOWOWIERCA, OPINIA, NÓWKA NIEŚMIGANKA, JĘDZA, TAŚMA, SZKŁO AKRYLOWE, NAPASTNICZKA, DREWNO ROZPIERZCHŁONACZYNIOWE, TERAPIA PRENATALNA, RANA CIĘTA, REGIONALNOŚĆ, CHŁOPIEC, MIEDNICZKA, WKŁUCIE CENTRALNE, ZAKRES, WODOREK, AUTOMATYKA POGODOWA, LUKRECJA, OPISOWOŚĆ, TAJEMNICZOŚĆ, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, LEGALIZM, PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA, ŚWIAT, NICPOŃ, ANALIZA RYZYKA, INDETERMINIZM, PRZEKAZ, PLOTER SOLWENTOWY, SZKARADZIEŃSTWO, STRZĘP LUDZKI, DELEGACYJKA, PODŁUŻNIK, TEKSTYLNY, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, ŁASKA, GÓRNICZKA, MOSTEK, LABIRYNT, MIKROTRON, RZADKOŚĆ, WABIK, EUGLENA ZIELONA, NEUROPSYCHOLOGIA POZNAWCZA, MARAZM, REKOMPILACJA, ŁAŃCUCH, UTWARDZACZ, PYCHOTA, BAKTERIE WŁAŚCIWE, PAPU, RUMUN, IMPERTYNENCKOŚĆ, PÓŁPIĘTRO, ZARZĄDZENIE, DIONIZYJSKOŚĆ, KRIOMETR, NIEPRAWOŚĆ, WEKSLARZ, ROZTROPEK, PŁEĆ, PROTEINA, KLEJNOTY KORONNE, PODAŻ ELASTYCZNA, WOLNOŚCIOWIEC, WENTYL, OSTROGA, FAŁSZYWIEC, ZASADA, NEOKATECHUMENAT, ETER, ROSŁOŚĆ, DELIKATESOWOŚĆ, NADSUBSKRYPCJA, LOGOGRAM, TWÓRCA, IMPERATIVUS, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJE, PROSTACZOŚĆ, INTERFEROMETR LASEROWY, KĄPIEL LECZNICZA, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, WIDŁOZĄB MIOTLASTY, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, STOLIK, UNIWERSALNOŚĆ, GRUBOŚĆ, GATUNEK WSZĘDOBYLSKI, KAZAMATY, RAJD OBSERWOWANY, NOWA, BARWA DŹWIĘKU, CIĘTOŚĆ, MAKI ZŁOTY, ZNANOŚĆ, PERFEKCJA, FIGHTERKA, BĄBEL, PLEBEJUSZ, DZIARSKOŚĆ, PYCHOTKA, PĘTÓWKA, PROFITENT, FPS, POZAMUZYCZNOŚĆ, WDZIĘK SŁONIA, ŁYCZAK MUSZLOWY, LODOWIEC WISZĄCY, ANALIZA UTWORU LITERACKIEGO, CEREMONIAŁ, MIKROWAGA KWARCOWA, TOŻSAMOŚĆ BRAHMAGUPTY, ODKAŻACZ, CECHA PODZIELNOŚCI, BIEGUN, ENUMERACJA, PODSZEWKA, BEZIDEOWOŚĆ, WIERNOŚĆ, PIERWSZOŚĆ, ŚWIADEK, GNIAZDKO, D, TENIS, SIMOLESTES, CHYTROŚĆ, HEADHUNTER, GRUPA LIEGO, NOCEK KOSMATY, PROSCENIUM, ZWIERZENIE, GONADA, MIERNOŚĆ, BIEG BEZPOŚREDNI, PRAWORZĄDNOŚĆ, ?MIKROSKOP OPTYCZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.732 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA RZECZY, DZIAŁANIA BĄDŹ ZACHOWANIA: TO, ŻE COŚ JEST BARDZO NEGATYWNE, BRZYDKIE I NIEPOŻĄDANE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA RZECZY, DZIAŁANIA BĄDŹ ZACHOWANIA: TO, ŻE COŚ JEST BARDZO NEGATYWNE, BRZYDKIE I NIEPOŻĄDANE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZKARADNOŚĆ cecha rzeczy, działania bądź zachowania: to, że coś jest bardzo negatywne, brzydkie i niepożądane (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZKARADNOŚĆ
cecha rzeczy, działania bądź zachowania: to, że coś jest bardzo negatywne, brzydkie i niepożądane (na 11 lit.).

Oprócz CECHA RZECZY, DZIAŁANIA BĄDŹ ZACHOWANIA: TO, ŻE COŚ JEST BARDZO NEGATYWNE, BRZYDKIE I NIEPOŻĄDANE sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - CECHA RZECZY, DZIAŁANIA BĄDŹ ZACHOWANIA: TO, ŻE COŚ JEST BARDZO NEGATYWNE, BRZYDKIE I NIEPOŻĄDANE. Dodaj komentarz

2+4 =

Poleć nas znajomym:

x