PRZEMYSŁOWA ODMIANA DRUKU PŁASKIEGO, W KTÓREJ OBRAZ PRZENOSZONY JEST Z PŁASKIEJ FORMY DRUKOWEJ NA PODŁOŻE DRUKOWE (NP. PAPIER) ZA POŚREDNICTWEM CYLINDRA POŚREDNIEGO POKRYTEGO OBCIĄGIEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DRUK OFFSETOWY to:

przemysłowa odmiana druku płaskiego, w której obraz przenoszony jest z płaskiej formy drukowej na podłoże drukowe (np. papier) za pośrednictwem cylindra pośredniego pokrytego obciągiem (na 13 lit.)OFFSET to:

przemysłowa odmiana druku płaskiego, w której obraz przenoszony jest z płaskiej formy drukowej na podłoże drukowe (np. papier) za pośrednictwem cylindra pośredniego pokrytego obciągiem (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEMYSŁOWA ODMIANA DRUKU PŁASKIEGO, W KTÓREJ OBRAZ PRZENOSZONY JEST Z PŁASKIEJ FORMY DRUKOWEJ NA PODŁOŻE DRUKOWE (NP. PAPIER) ZA POŚREDNICTWEM CYLINDRA POŚREDNIEGO POKRYTEGO OBCIĄGIEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.228

KSENONOWA LAMPA ŁUKOWA, FRA, KILIM, ODMIANA, TOREBKA, SZKARADNOŚĆ, MASZYNA INFORMACYJNA, ROŚLINA TRANSGENICZNA, POZYCJA TRENDELENBURGA, CHOROBA KUSSMAULA-MAIERA, BAWOLE OKO, BIAŁY PUCH, BERGAMOTA, NADMIERNOŚĆ, FIRMÓWKA, PUPILEK, ELEKTROIZOLACYJNOŚĆ, PRZESZKADZAJKA, DUM-DUM, CHOCHLIK DRUKARSKI, BROŃ RAKIETOWA, PLANISFERA, PUKAWKA, SUCHORYT, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, TWIERDZENIE O ZWARTOŚCI, KAPLICA CHRZCIELNA, GRA KARCIANA, OŁTARZYK, SPRAWNOŚĆ, SINOLOGIA, KONSEKWENTNOŚĆ, BEZAN ŻAGIEL, BEZKONKURENCYJNOŚĆ, ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ, WĄTŁOŚĆ, PLATFORMA PREKAMBRYJSKA, WERYFIKACJA, ECCHI, DERYWACJA PARADYGMATYCZNA, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, WĄTŁOŚĆ, ZGREDEK, WLAN, WYTWÓRNIA, GNIAZDO NASIENNE, WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ, WZMACNIACZ, OPRYSZCZKA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH, JĘZYK GYYZ, KMIEĆ, GOSPODARKA RYNKOWA, HALOFIT, WŁÓKNO, JĘZYK WEWNĘTRZNY, BIOSYNTEZA BIAŁKA, KAPUSTA WARZYWNA PASTEWNA, RAFA, ZACHYLNIK, ŻÓŁWIE MUŁOWE, ZIARNO, TAMPON, DIODKA, SYMETRALNA, SKRZYDLATE SŁOWO, PSZCZOŁA AUGUSTOWSKA, CZARNY LUD, STAWIDŁO, BIGOS SIECIEBORZAŃSKI, TEZA, ZADYSZKA, HURTNICA PODOBNA, BENZYNA OŁOWIOWA, BLASZKA, NADZIEWKA, BARANI ŁEB, PC, KALKA, SOCZEWKA, PODKŁAD, SPOTKANIE WARSZTATOWE, WYJADACZ, KOSMATOŚĆ, OSNOWA GEODEZYJNA, GROCH CUKROWY, LASONOGI, BILARD ROSYJSKI, ŁOPATKA, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, KRATOWNICA, SPÓŁKA POWIĄZANA, ZEN, WYBRANIEC, LEMIESZ, ANTYWIRUS, OKNO TEKTONICZNE, PROSTOŚĆ, KRETYŃSKOŚĆ, ŻEBRO, BUDOWA, ODCHYŁ, AUTSAJDER, MARZENIE SENNE, LANGE, KOTERIA, OBSESYJNOŚĆ, STALÓWKA, LAMBADA, KASA, CIAPATY, BER, STOPIEŃ TURBINY, MEDYCYNA REGENERACYJNA, PARANOJA, PŁEĆ, WIATROWNICA, WKŁUCIE CENTRALNE, GAZ KOPALNIANY, OSOBA TRZECIA, POMPA WYPOROWA, KWANTYFIKATOR OGÓLNY, EUROSTREFA, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, SNIFFER, SĄD I INSTANCJI, FOOTVOLLEY, STRAŻNIK ŁOWIECKI, OKAZAŁOŚĆ, BON PIENIĘŻNY, STAŁA MICHAELISA, PLUTOKRACJA, PAPIER DRUKOWY, ROLADA, RHIZOBIUM, SPLOT, PIGWA POSPOLITA, SAMOZAPŁON, DELFIN DŁUGONOSY, KONFIRMACJA, CZĄSTKA CIĘŻKA, ROZMEMŁANIE, PRZYNĘTA, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, SUWNICA BRAMOWA, OBJĘTOŚĆ SKOKOWA CYLINDRA, KONIECZNOŚĆ, CHRONOMETR MORSKI, PRÓG BÓLU, GORZKOŚĆ, FILM AUTORSKI, PIKA, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, LWIA SPÓŁKA, RZECZ, CHANSON, DEBILNOŚĆ, WYRAŹNOŚĆ, NADZÓR INWESTORSKI, ANTYKLINA, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, BERGAMOTA, UŁAMEK DZIESIĘTNY, MASER GAZOWY, ZABYTEK, NIEGODZIWOŚĆ, WANIENKA, APTECZKA, LIRYKA BEZPOŚREDNIA, LEWAR, TWIERDZA, WANIENECZKA, FOLKSDOJCZ, KOLAMINA, KONTRAKT MENADŻERSKI, BEMOL PODWÓJNY, ROZBIERANKA, RENKLODA, CECHA PODZIELNOŚCI, DOMICYL, PIERWSZAK, TRAWERS, POCISK NADKALIBROWY, BINOKLE, MŁODZIK, NIEPRZEMIJALNOŚĆ, ANONEK, IZOMORFIZM PORZĄDKÓW, AWANTURNICA, PRZYSŁÓWEK, CHRONOMETR OKRĘTOWY, REPUBLIKA BANANOWA, GRANICA WIECZNEGO ŚNIEGU, EMPIRYZM GENETYCZNY, LIMBO, TRACICIEL, GRAD, SZANKIER TWARDY, STRATEGICZNOŚĆ, SZPADA, FAZA DEPRESJI, ŚWIERK BREWERA, CHROPOWATOŚĆ, NIEPOBOŻNOŚĆ, PARA UPORZĄDKOWANA, PODRZĘDNIK, AGREGATOR, HINDUSKI, INSTAGRAMER, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, KOLEŃ, AUTOKATALIZATOR, SZANKROID, ODLEWARKA, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, PODAŻ JEDNOSTKOWA, PUCHAR, STAROGRECKI, LODOWIEC WISZĄCY, OSŁABIACZ PODRZUTU, PODSZYWACZ, POLE, CHŁOPIEC DO BICIA, EKRAN, APOKRYFICZNOŚĆ, KLOCKI LEGO, DYSKRECJA, HUMANISTYKA, ANTYRAKIETA, PEREŁKA, ŻÓŁWIE MIĘKKOSKÓRE, ŻYŁA MACICZNA, ZAPISOBIERCA, FRAZA NOMINALNA, PISUAR, ŻYWOTNOŚĆ, MIKROSKOP ŚWIETLNY, BEZBOLESNOŚĆ, KARABIN PRZECIWPANCERNY, TYBINKA MAŁA, RESZTKA, EKSPARTNER, AZYDOTYMIDYNA, NIEWYGODA, SOCJOLEKT, REDEMPTOR, PROCH, KONIK, GRUPA ADDYTYWNA, SLOW-FOX, MOŻLIWOŚĆ, PRZYBUDOWA, NIESAMOISTNOŚĆ, WINO LIKIEROWE, DOKŁADNOŚĆ, RAK PRĘGOWANY, ZWODNICZOŚĆ, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, SKŁAD, PICARESCA, TROGLOKSEN, PASZCZUR, REALIZM FOTOGRAFICZNY, WOSKOWNIA, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, KIERUNEK, UMOWA BUKINGOWA, ROLADA, KRET EUROPEJSKI, POLĘDWICA SOPOCKA, SZLAK METABOLICZNY, MAJACZENIE, WAGA, KASZTAN, REKTYFIKACJA KRZYWEJ, TŁO, HISTON ŁĄCZNIKOWY, LUKRECJA, RUBIN, ZACISZNOŚĆ, KACERSTWO, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, CHOROBA PFEIFERA-CHRISTIANA-WEBERA, KONCERNIAK, DROGA ŻELAZNA, POZIOM, SAMOOKREŚLENIE, PRZESTRZEŃ BANACHA, DYNAMICZNOŚĆ, REAKCJA ZAPALNA, GŁOS, SZCZUR ŚNIADY, DUSZA TOWARZYSTWA, GWAJAKOWIEC, POWIEŚĆ KRYMINALNA, NIECZYNNOŚĆ, BIURO SPISOWE, TRAFNOŚĆ TEORETYCZNA, NAWALANKA, KOLEŻEŃSTWO, ?EKOLOGIA MOLEKULARNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.228 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEMYSŁOWA ODMIANA DRUKU PŁASKIEGO, W KTÓREJ OBRAZ PRZENOSZONY JEST Z PŁASKIEJ FORMY DRUKOWEJ NA PODŁOŻE DRUKOWE (NP. PAPIER) ZA POŚREDNICTWEM CYLINDRA POŚREDNIEGO POKRYTEGO OBCIĄGIEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PRZEMYSŁOWA ODMIANA DRUKU PŁASKIEGO, W KTÓREJ OBRAZ PRZENOSZONY JEST Z PŁASKIEJ FORMY DRUKOWEJ NA PODŁOŻE DRUKOWE (NP. PAPIER) ZA POŚREDNICTWEM CYLINDRA POŚREDNIEGO POKRYTEGO OBCIĄGIEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DRUK OFFSETOWY przemysłowa odmiana druku płaskiego, w której obraz przenoszony jest z płaskiej formy drukowej na podłoże drukowe (np. papier) za pośrednictwem cylindra pośredniego pokrytego obciągiem (na 13 lit.)
OFFSET przemysłowa odmiana druku płaskiego, w której obraz przenoszony jest z płaskiej formy drukowej na podłoże drukowe (np. papier) za pośrednictwem cylindra pośredniego pokrytego obciągiem (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DRUK OFFSETOWY
przemysłowa odmiana druku płaskiego, w której obraz przenoszony jest z płaskiej formy drukowej na podłoże drukowe (np. papier) za pośrednictwem cylindra pośredniego pokrytego obciągiem (na 13 lit.).
OFFSET
przemysłowa odmiana druku płaskiego, w której obraz przenoszony jest z płaskiej formy drukowej na podłoże drukowe (np. papier) za pośrednictwem cylindra pośredniego pokrytego obciągiem (na 6 lit.).

Oprócz PRZEMYSŁOWA ODMIANA DRUKU PŁASKIEGO, W KTÓREJ OBRAZ PRZENOSZONY JEST Z PŁASKIEJ FORMY DRUKOWEJ NA PODŁOŻE DRUKOWE (NP. PAPIER) ZA POŚREDNICTWEM CYLINDRA POŚREDNIEGO POKRYTEGO OBCIĄGIEM sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - PRZEMYSŁOWA ODMIANA DRUKU PŁASKIEGO, W KTÓREJ OBRAZ PRZENOSZONY JEST Z PŁASKIEJ FORMY DRUKOWEJ NA PODŁOŻE DRUKOWE (NP. PAPIER) ZA POŚREDNICTWEM CYLINDRA POŚREDNIEGO POKRYTEGO OBCIĄGIEM. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x