ZNAK CHROMATYCZNY, KTÓRY ZAPISYWANY JEST JAKO DWA ZNAKI BEMOLOWE OBOK SIEBIE I OBNIŻA DŹWIĘK O DWA PÓŁTONY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BEMOL PODWÓJNY to:

znak chromatyczny, który zapisywany jest jako dwa znaki bemolowe obok siebie i obniża dźwięk o dwa półtony (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZNAK CHROMATYCZNY, KTÓRY ZAPISYWANY JEST JAKO DWA ZNAKI BEMOLOWE OBOK SIEBIE I OBNIŻA DŹWIĘK O DWA PÓŁTONY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.614

SCENICZNOŚĆ, TERMIN INSTRUKCYJNY, POCZĄTKUJĄCY, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, ANORMALNOŚĆ, BLOKADA, ZAPORA, CICHY WSPÓLNIK, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, WICIOKRZEW, PROTOTYPOWOŚĆ, FILEMON CIEMNY, POLE, FORMA LINIOWA, NADZIEWKA, ANAKREONTYK, CHROMATOGRAF GAZOWY, SKARABEUSZ, PLEWA, ZASTAW HIPOTETYCZNY, MONOSTYCH, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, KARTKA, WRÓBEL ŚRÓDZIEMNOMORSKI, RDZEŃ OBLICZENIOWY, SĄD OGÓLNY, COLESLAW, FIGURA, SKIOFIT, WYRAZISTOŚĆ, NIEUMARŁY, TROISTOŚĆ, NAGOZALĄŻKOWE, DWÓJKA PODWÓJNA, NIEGOSPODARNOŚĆ, PEDALSTWO, OCTAN, POMAGIER, ZASOBY, ELEKTROFON, BEŁT, GŁOŚNIK JONOWY, HUCUŁ, OGNIWO GAZOWE, BEARS, MAGNESIK, PIATIGORSKI, NIEOBOJĘTNOŚĆ, ODWAR, ZGNIŁY KOMPROMIS, OSIOŁ, GÓROŁAZ, GALERNIK, RÓWNIAK, ROBOTA, ORMIAŃSKI, WIZJONER, SOLIDARNOŚĆ, PREFEKT, BROŃ WODOROWA, LODOWIEC SZELFOWY, SZTYWNIACTWO, TARAS, DZIESIĄTKA, KRZESŁO KURULNE, FILOLOGIA CHORWACKA, MOSTEK, WYDMIKUFEL, PUSTA STRUNA, 2-AMINOETANOL, SKRZYŻOWANIE SPOJRZEŃ, ETMALOZA, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, PRZEKAZ, AUTOSKLEP, BZYK, PRZELOTNICE, NOGA, STOJAK, DROGOMISTRZ, TON, MASZYNA SYNCHRONICZNA, BODZIEC BEZWARUNKOWY, BALON, ODCIEŃ ZNACZENIOWY, SOLANKA, MIODOJAD ŻÓŁTOUCHY, ZNAKOMITOŚĆ, PISZCZAŁKA BURDONOWA, CYJANELLA, ZAĆMA POWIKŁANA, NIEŚCISŁOŚĆ, PRAPŁETWIEC ABISYŃSKI, NIEAKTYWNOŚĆ, OBJAW KONWERSYJNY, KOMPLETNOŚĆ, KATAPULCISTA, WEKSLARZ, KUGLARSKOŚĆ, KUPA, ULEPSZACZ, NAPRAWICIEL, GIDIA, POKER ROZBIERANY, KAKAOWIEC, RAJFURSTWO, UWAŻNOŚĆ, SĄŻNISTOŚĆ, KLIMAT STEPOWY, JEDYNE, FOTOEDYTOR, POKAZ, ŁĘK, WYSTAWNOŚĆ, ZNAMIENNOŚĆ, OSTENTACJA, RAMOTKA, SERCE, DOKSOLOGIA, FPS, ALTOCUMULUS, DOKUMENT LEGALIZACYJNY, BALECIK, SUMERYJCZYK, MAŁY EKRAN, ZAKOP, DOBRO LUKSUSOWE, SUSEŁ PEREŁKOWANY, DENITRYFIKATOR, MANDAT, KONSULAT, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, GODŁO MAPY, PRESKRYPTYWIZM, RATING, PIKOT, ZGORZEL, MAKROKIERUNEK, MIODOJAD UBOGI, SŁODKA IDIOTKA, KOLUMNA, METKA, JEDNOŚĆ, KLUSKI ŚLĄSKIE, SEKSISTOWSKOŚĆ, EWANGELICYZM, MODELOWOŚĆ, RODZAJNIK OKREŚLONY, POWIEŚĆ MILICYJNA, SIATKÓWKA PLAŻOWA, KOPACZ, WARTA, KWAS ŻOŁĄDKOWY, KOT, LIGROINA, SŁUP ENERGETYCZNY, SOŚNIAK, MORŚWIN KALIFORNIJSKI, KONTRAKT MENADŻERSKI, HELLERTION, BEZSENSOWNOŚĆ, KREMOGEN, ALGORYTM JAKOBIANOWY, KISIEL, HWOZDOWNIA, MARCHWIANE RĘCE, UNISTA, DIS, KROPKA, SYMBOL NIETERMINALNY, CHIŃSKOŚĆ, GRAF MIESZANY, SIŁA SPOKOJU, STYL TOSKAŃSKI, ANTYDETONATOR, ŻOŁĄDEK POD GARDŁEM, WYŚCIGÓWKA, ŻYŁA TWARZOWA, SZLAGIER, BARIERA WYJŚCIA, CZAS TERAŹNIEJSZY, ODWZOROWANIE STEREOGRAFICZNE, MONARCHIA DESPOTYCZNA, CZARNA OWCA, LOK AGNESI, KRZYŻYK, KOALICYJNOŚĆ, OKRASA, DOBUDOWA, SMARK, IMPRESARIAT, RACJA, KORONECZKA, ŁOTEWSKOŚĆ, ZYSK INFLACYJNY, POGO, GEMFIBROZYL, STAŁA, SUBSKRYBENT, PRACA, JĘZYK WYSOKONIEMIECKI, PÓŁPRZEWODNIK, SAUNAMISTRZ, ZJAWISKO NATURALNE, PLUS UJEMNY, PUPILEK, PRZEBIERANIEC, GUANABANA, KĄPIEL GAZOWA, WYKONAWCA, NERKOWIEC, CHMIELOGRAB, NIECHLUBNOŚĆ, WIDZENIE STEREOSKOPOWE, SYNONIMICZNOŚĆ, PIANOGAZOSTYLIKAT, CHOROBA VERNEUILA, SADYZM, ŁĄCZNIK, MIODOJAD LEŚNY, ZUPA NA GWOŹDZIU, ŻOŁDAK, IRONICZNOŚĆ, SERŻA, SKUBANIEC, POMPA STRUMIENIOWA, WIDŁOZĘBOWCE, ŻOŁĘDNICA, TRANSAKCJA TERMINOWA, BIOLOG, ŚWISZCZ, ZWODNICZOŚĆ, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, WYBORY POŚREDNIE, GOŹDZIANKA, KOD PREFIKSOWY, POSZLAKA, NIEBYWAŁOŚĆ, ZASADA DUALNOŚCI, PROZAK, DEKLAMATOR, LEMING, STOPIWO, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, PUŁAPKA ZADŁUŻENIOWA, OSŁONA, FILOLOGIA ORIENTALNA, CZYSTY STRZAŁ, STANOWCZOŚĆ, MIESZANKA, SENES, CIEPŁO, KUPLET, TRAPEZ PROSTOKĄTNY, RODZICIELSKOŚĆ, CYWILNOŚĆ, WEKSYLIUM, BĄBELEK, POMARAŃCZA, STYL RETORYCZNY, SZKODNIK, GAZIARZ, SKOK SPADOCHRONOWY, CZŁOWIEKOWATE, SUSEŁ WASHINGTONA, MAGNEŚNICA, NIEKOMPLETNOŚĆ, NIKOLAITA, ŁAGODNOŚĆ, RYK, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJNE, ŚWIADECTWO SZKOLNE, MOBIL, ODKRYTY SZACH, KAFEJKARZ, LESZCZ, PRZEKAŹNIK MONOSTABILNY, SYMETRIA, SZARA MYSZKA, ZWIĄZEK SPORTOWY, MAH JONG, RONNE, ROZKŁADOWOŚĆ, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, ZWROT WEKTORA, RĘCZNIAK, KOŃ, LICZBA POJEDYNCZA, WĘDZIDŁO, PLOTER SOLWENTOWY, KOŚCIÓŁ WSCHODNI, SZALENIEC, WĄŻ, MĄTWA, LOTOKOT FILIPIŃSKI, OPERATOR BITOWY, CYNKOGRAFIA, PRZEWÓD, GLINIASTOŚĆ, ?BANANOWIEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.614 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZNAK CHROMATYCZNY, KTÓRY ZAPISYWANY JEST JAKO DWA ZNAKI BEMOLOWE OBOK SIEBIE I OBNIŻA DŹWIĘK O DWA PÓŁTONY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZNAK CHROMATYCZNY, KTÓRY ZAPISYWANY JEST JAKO DWA ZNAKI BEMOLOWE OBOK SIEBIE I OBNIŻA DŹWIĘK O DWA PÓŁTONY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BEMOL PODWÓJNY znak chromatyczny, który zapisywany jest jako dwa znaki bemolowe obok siebie i obniża dźwięk o dwa półtony (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BEMOL PODWÓJNY
znak chromatyczny, który zapisywany jest jako dwa znaki bemolowe obok siebie i obniża dźwięk o dwa półtony (na 13 lit.).

Oprócz ZNAK CHROMATYCZNY, KTÓRY ZAPISYWANY JEST JAKO DWA ZNAKI BEMOLOWE OBOK SIEBIE I OBNIŻA DŹWIĘK O DWA PÓŁTONY sprawdź również:

Palaemonetes varians - europejski gatunek krewetki częściowo słodkowodnej; wyrostek czołowy stosunkowo długi, przezroczysty i pozbawiony pigmentu; górna i dolna jego krawędź ząbkowana, pierwsza para czułków zwieńczona przez 3 wici, z których 2 są zrośnięte u nasady, 2 przednie pary odnóży tułowiowych zaopatrzone w wysmukłe szczypce, mające dość krótką część chwytną ,
austriacki kompozytor i teoretyk muzyki (1883-1959); prekursor techniki dodekafonicznej ,
w naukach przyrodniczych - skupienie (minerałów, roślin, cząstek), wynik procesu agregacji ,
starszy zawodnik, który zakończył już profesjonalną karierę, choć uczestniczy w rozgrywkach organizowanych z myślą o emerytowanych sportowcach ,
drobny ptak z rzędu wróblowatych, owadożerny, około 330gatunków; Eurazja i Afryka ,
pisarz słowacki (1793-1852), ideolog wspólnoty Słowian; „Córa Sławy”, „O literackiej wzajemności” ,
Crepis setosa - gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
jadalny grzyb wiosenny ,
cecha czegoś, co w danym momencie nie spełnia swojego zadania, nie reaguje na aktywujące sygnały, jest bierne ,
cecha czegoś, co jest przeciwne Polsce i Polakom ,
głęboki, dworski ukłon ,
zakończenie lub okucie gafla albo bomu w postaci widełek ,
żałosne głosy ,
rycerz, wróg Maurów ,
baza danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym ,
biustonosz - element damskiej bielizny służący do przykrywania i podtrzymywania piersi ,
osoba przymusowo przebywająca w określonym miejscu, bez prawa jego opuszczania ,
osoba, która wypowiada się w czyimś imieniu; postać, która przedstawia punkt widzenia autora ,
samochód marki Alfa Romeo ,
miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy, położone u ujścia rzeki Dangi do Zalewu Kurońskiego, połączone kanałem z ujściem rzeki Niemen ,
wskaźnik sprzedaży książek ,
wyodrębniony składnik środowiska geograficznego ,
... Wołodyjowski ,
górnik pracujący pod ziemią ,
metoda zatajenia tekstu ,
wypreparowane trofeum łowieckie, rodzaj zwierzęcego popiersia ,
Platysteira cyanea - gatunek ptaka z rodziny krępaczków (Platysteiridae) ,
najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją ,
miasto we Włoszech (Lacjum) w Preapeninach ,
centuria pospolita, Centaurium erythraea - gatunek rośliny z rodziny goryczkowatych; występuje w całej niemal Europie, w Afryce Północnej, na Wyspach Kanaryjskich, w Azji Zachodniej i Środkowej, na Kaukazie i Ałtaju, w Polsce występuje na całym terytorium, ale dość rzadko

Komentarze - ZNAK CHROMATYCZNY, KTÓRY ZAPISYWANY JEST JAKO DWA ZNAKI BEMOLOWE OBOK SIEBIE I OBNIŻA DŹWIĘK O DWA PÓŁTONY. Dodaj komentarz

6×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast