DODATEK DO PROGRAMU, KTÓRY POPRAWIA JEGO FUNKCJONOWANIE, ZWIĘKSZA JEGO WYDAJNOŚĆ I NAPRAWIA DROBNE BŁĘDY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AKTUALIZACJA to:

dodatek do programu, który poprawia jego funkcjonowanie, zwiększa jego wydajność i naprawia drobne błędy (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DODATEK DO PROGRAMU, KTÓRY POPRAWIA JEGO FUNKCJONOWANIE, ZWIĘKSZA JEGO WYDAJNOŚĆ I NAPRAWIA DROBNE BŁĘDY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.576

ARSEN, WIELORASOWOŚĆ, BLASZKA, WETERAN, KSIĘGA WÓJTOWSKA, PILATES, NIEWYPAŁ, MEZOZAUR, JUROR, SZOPKARZ, MĄKA SITKOWA, KOŁATKA, ZAWODOWO CZYNNY, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, NADZÓR JUDYKACYJNY, BUTYL, FIRMÓWKA, ANTYKATOLICYZM, CHRONOMETR, ŁUCZNY, KOTEW, ZWIĄZEK SPORTOWY, DEKANTACJA, NOCEK WĄSATY, NAŚLADOWCA, SZOŁDRA, PROCES FIZYCZNY, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, MEDIANA, WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO, SUCHY TYNK, ANIMAG, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁĆWICZĄCY, MISTRZ MURARSKI, PRAWO WSPÓLNOTOWE, RAMDYSK, ALIENACJA RODZICIELSKA, SKRZYNIA, SYSTEMOWOŚĆ, PIJUS, POP, WYCISK, MOTYWIK, LEJKA, SLALOMISTA, UKŁAD NIELINIOWY, DIAGNOZA, BOM, DANE BIOMETRYCZNE, GDERLIWOŚĆ, FERROELEKTRYK, POLOWACZ, PRZYBYŁY, MANAGER, HRABINI, UBOGI, PULMAN, CHAŁTURZYSTA, KISZENIAK, FOLIARZ, METAFIZYKA KLASYCZNA, KOZIBRÓD ŁĄKOWY, WANGA BŁĘKITNA, BLISKOZNACZNIK, PRZEWIELEBNOŚĆ, DON KISZOT, JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚĆ, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, TELETRANSMISJA, DRYBLER, NOWA MIOTŁA, PREZBITER, ÓSEMKA, AKTYWNOŚĆ, POKŁAD PANCERNY, IZRAELITA, PROFESOR ZWYCZAJNY, HIPPIS, RODZAJNIK OKREŚLONY, PRAWYBORCA, MORENA POWIERZCHNIOWA, REKLAMIARZ, DZIAD, USTONOGI, STAND-UP, NIEOSTATECZNOŚĆ, OBRAZICIEL, SANDBOX, ZGORZKNIAŁOŚĆ, PREFIKS, XENON, ŚLEPY KOSZTORYS, PIEC AKUMULACYJNY, IRGA POSPOLITA, ZWIERZĘ, PIĘTKA, PRAWO TALIONU, STAŁA, DODATEK, WEKSEL NIEZUPEŁNY, MIASTOWOŚĆ, WRAK, POWIERZCHNIA STEROWA, KIEP, POLICJA POLITYCZNA, PAŁKA, SZARMANT, SZKŁO, KĄT PROSTY, NIOB, PIERŚ, EMBLEMAT, FILM 3D, INSTALKA, STARY WYŻERACZ, KWIAT SŁUPKOWY, LEK PRZECIWCUKRZYCOWY, ASOCJACJA ROŚLINNA, SMOK, FAKT MEDIALNY, OBSZAR NIEOGRANICZONY, DYSTANS, WŁADZA RODZICIELSKA, PROWIZOR, ŻĄDZA, CZASOWNIK WIELOKROTNY, WYMAGANIA SYSTEMOWE, GŁÓWNY REGULATOR TYLNY, INSPEKTOR ROZBROJENIOWY, PROJEKT, CHOROBA BRUGADÓW, KREDYT REWOLWINGOWY, WIZJONER, ANTYBIOZA, AUDYCJA, ENERGIA SPRĘŻYSTOŚCI, KAKAOWIEC, MISTRZ CEREMONII, ROZWIDLACZ, CZTEROWIERSZ, TROMBOPLASTYNA, HEIMAT, PSI GRZYB, WATERPOLISTA, BEETHOVEN, SWOJAK, MARKA, KONTRGAMBIT PHILIDORA, KASTYLIJSKI, INTERNOWANY, EKSCYTARZ, LIBONEKTES, KRÓTKONOS BRĄZOWY, MODEL AMERYKAŃSKI, OBCOWANIE PŁCIOWE, WIZJER, PLIK MULTIMEDIALNY, GAZ ŁZAWIĄCY, PRZYWILEJ IMMUNITETOWY, TOWARZYSTWO SALEZJAŃSKIE, CITRONELLA, IDEAŁ MAKSYMALNY, BALKONIK, WIENIEC, GÓWNOZJAD, BRZĘKADŁO, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, OLDBOJ, GWIAZDA BETLEJEMSKA, UCHO, BANDAŻ, LICZMAN, STUDNIARZ, JAJARZ, SURDYNA, ALERGEN WZIEWNY, KAPŁAN, ZAKURZENIE, KLEPISKO, OGRANICZNIK REFERENCYJNY, OPERATOR, PIESZY, LÖFFLER, SZPITALNIK, TON HARMONICZNY, EKA-PIERWIASTEK, RUCH HIPPISOWSKI, KOGUT, SYSTEM, NOTARIAT, OBSZAR PRZESTRZENI PUBLICZNEJ, WIRTUOZOSTWO, OKUCIE, MIODOJAD CIENKODZIOBY, POMOC, PRZENOŚNOŚĆ, ŻEGLOWNOŚĆ, CZARTER, POMOCNOŚĆ, PAS ORTOPEDYCZNY, KALKA, KORZONEK, OPCJA, SYRENI ŚPIEW, STRESZCZENIE, AUSTRIADAKTYL, STEROWNIK URZĄDZENIA, COMPLUVIUM, GRAF PLANARNY, SŁOWOTWÓRSTWO SYNCHRONICZNE, DOKUMENT, MIODOJAD ŻÓŁTOPLAMY, ZWIĄZEK NARCIARSKI, KREWETKA PŁYWAJĄCA, MASECZKA, FILEMON SZARY, GERMANIZATOR, LEŚNY DZIADEK, WSPORNIK, SAMOTNA MATKA, MLASKOT, TOM SUPLEMENTOWY, MANIAK, OKNO, CZAS ZIMOWY, KAMUFLAŻ, ŻARTOBLIWOŚĆ, GOLARZ, GŁOS, TRÓJDŹWIĘK, NAROŻNIK, ZEZWOLENIE ZAGRANICZNE, GAZIARZ, PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE, MUTACJA CICHA, FOTOGRAM, PREPPER, EMISJA, PREPARAT, ŚNIADOŚĆ, WRAP, ZESPÓŁ CAPLANA, KWAS TLENOWY, KREWETKA WIŚLANA, CIĄG POLIGONOWY, TYTANOZAUR, KITA, CARGO, ROZKŁADOWOŚĆ, DRYFKOTWA, TUK, SZMATA, DYSK KOMPAKTOWY, LOTNIARZ, MAMUT WŁOCHATY, ZŁOŚLIWOŚĆ, WIĘŹBA DACHOWA, KUŚNIERCZYK, ALLEGRO, RADIOELEKTRYKA, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, ORKAN, PLAMA, KOKS ODLEWNICZY, MAKI ZŁOTY, SCHULZ, SKROMNOŚĆ, RELEWANCJA, PEBA, DŁAWIDUDA, CECHA PSYCHICZNA, SUPERVISOR, MARAN, CIĘCIWA, MYŚL, NAPOLEONIZM, ATREZJA JELITA GRUBEGO, ODKRYTY ATAK, KONCENTRAT, WOLNY ZAWÓD, OKUPANT, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, AMANT, STAROGRECKI, PIEZOELEKTRYK, ZAŁAM, KREDYT KONSUMPCYJNY, QUEBECKI, SZRON, ANTYDOGMATYZM, METODY, GRAF PÓŁEULEROWSKI, KANCEROGEN, RUCH JEDNOSTAJNY KRZYWOLINIOWY, ROK JUBILEUSZOWY, UBARWIENIE OCHRONNE, KREW, TATO, ?ARCYDZIELNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.576 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DODATEK DO PROGRAMU, KTÓRY POPRAWIA JEGO FUNKCJONOWANIE, ZWIĘKSZA JEGO WYDAJNOŚĆ I NAPRAWIA DROBNE BŁĘDY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DODATEK DO PROGRAMU, KTÓRY POPRAWIA JEGO FUNKCJONOWANIE, ZWIĘKSZA JEGO WYDAJNOŚĆ I NAPRAWIA DROBNE BŁĘDY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AKTUALIZACJA dodatek do programu, który poprawia jego funkcjonowanie, zwiększa jego wydajność i naprawia drobne błędy (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AKTUALIZACJA
dodatek do programu, który poprawia jego funkcjonowanie, zwiększa jego wydajność i naprawia drobne błędy (na 12 lit.).

Oprócz DODATEK DO PROGRAMU, KTÓRY POPRAWIA JEGO FUNKCJONOWANIE, ZWIĘKSZA JEGO WYDAJNOŚĆ I NAPRAWIA DROBNE BŁĘDY sprawdź również:

jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
ur. w 1935 r., kompozytor; utwory orkiestrowe, kameralne, wokalno-instrumentalne, opera; 'Zmierzch Peryna' ,
element architektoniczny w kształcie pierścieniowym, wieńczący część wieżową indyjskich świątyń stylu północnego ,
Włyński; jeden z pierwszych lotników polskich (1883-1921), pilot akrobacyjny, doświadczalny ,
wiązka jedwabistych nici powstająca z szybko krzepnącej wydzieliny niektórych małży ,
miasto w Indiach w pobliżu granicy z Bangladeszem ,
upadek, wywrócenie się ,
twórca opery 'Parsifal' ,
dzielenie czymś, obdzielanie, przydzielanie ,
mocna karta w grze ,
zwyczajowa nazwa ładowarki rolniczej ,
HAGADA; część Talmudu złożona z opowieści ludowych, legend i pouczeń moralnych; opowieść o wyjściu Żydów z Egiptu ,
cecha zachowania, które jest dziecinne, właściwe dziecku, infantylne, niedojrzałe ,
syntetyczne włókno poliamidowe odznaczające się dużą wytrzymałością stosowane do wyrobu tkanin a w mieszankach z np. wełną do produkcji bielizny, futer itp ,
Epachthosaurus - rodzaj czworonożnego, roślinożernego zauropoda z grupy tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach Ameryki Południowej ,
element sprężysty w postaci cienkościennej sfalowanej rury, stosowany jako czujnik ciśnienia lub różnicy ciśnień w przyrządach pomiarowych lub urządzeniach regulacyjnych ,
przyrząd w gimnastyce artystycznej ,
wschodnia część Indii ,
metaforycznie o ważnym elemencie czegoś, składniku; np. pierwiastek uczucia ,
malarz włoski (1457-1504) przedstawiciel renesansu florenckiego, uczeń Boticellego, obrazy religijne ,
łódka mieszcząca czterech wioślarzy ,
w jeździectwie: metalowy kabłąk zakończony tzw. szenklami (ramionami o różnych zakończeniach i różnej długości) przypinany do butów, wspomagający w określonych przypadkach działanie naturalnych pomocy jeździeckich, zwłaszcza łydek ,
największe, parzyste skupisko istoty szarej zlokalizowanej w głębokich strukturach móżdżku ,
podokarp, Podocarpus - iglaste drzewo lub krzew, rodzaj z rodziny podokarpowatych (Podocarpaceae) z ok. 90-100 gat. ze strefy międzyzwrotnikowej półkuli południowej; drewno cenione w tokarstwie, meblarstwie i rzeźbiarstwie ,
siatkarz amerykański, złoty medalista z Atlanty (siatkówka plażowa) ,
idąc dotrzeć gdzieś ,
KAPITEL; najwyższa część kolumny, pilastra, filara ,
Pinus longaeva D.K. Bailey) - gatunek drzewa iglastego z rodzaju sosna (Pinus) należącego do rodziny sosnowate ,
miasto we Włoszech, stolica Emilii-Romanii, ważny ośrodek przemysłowy, handlowy, kulturalny i turystyczny ,
Neuquensaurus - rodzaj zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach Ameryki Południowej

Komentarze - DODATEK DO PROGRAMU, KTÓRY POPRAWIA JEGO FUNKCJONOWANIE, ZWIĘKSZA JEGO WYDAJNOŚĆ I NAPRAWIA DROBNE BŁĘDY. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast