DODATEK DO PROGRAMU, KTÓRY POPRAWIA JEGO FUNKCJONOWANIE, ZWIĘKSZA JEGO WYDAJNOŚĆ I NAPRAWIA DROBNE BŁĘDY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AKTUALIZACJA to:

dodatek do programu, który poprawia jego funkcjonowanie, zwiększa jego wydajność i naprawia drobne błędy (na 12 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DODATEK DO PROGRAMU, KTÓRY POPRAWIA JEGO FUNKCJONOWANIE, ZWIĘKSZA JEGO WYDAJNOŚĆ I NAPRAWIA DROBNE BŁĘDY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.576

WIZA WJAZDOWA, DYSTONIA TORSYJNA, POLE ZNACZENIOWE, ALT, TYŁÓWKA, ROBAK, GŁOSICIEL, WEKTOR WAHADŁOWY, BAŁTOLOGIA, KRĄGŁOŚĆ, WARIACJE, MASECZKA, ZWYCIĘŻONY, KARLIK ŚREDNI, KEYBOARD, GUANABANA, PASJONAT, CIĄG DOKŁADNY, KONTROSKARŻENIE, ŹRÓDŁO RADIOWE, AKTOR, MONARCHIA PARLAMENTARNA, BULIONER, GRUCZOŁ ŻÓŁTNIKOWY, PARADOKS GRAWITACYJNY, CIASTECZKO, PISMO LINEARNE, WYRAZ POKREWNY, KANAŁ ENERGETYCZNY, PRZEKŁADACZ, ŻĄDZA, POLE SEMANTYCZNE, INTERPRETACJA, LEKTURA, RUTYNISTA, ŁOPIAN, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, OSTATNIA WIECZERZA, BORSUK, KWIATUSZEK, BAAL, DZIUPLAK, ADAPTER, NIELEGAL, WYDMIKUFEL, ŚMIERCIOŻERCA, ZASUWNICA, RUMIANEK, CYFRONIK, PUNKT PROGRAMU, GENIUSZ TWORZYCIELSKI, EKSPATRIANT, GROSZE, INWOLUCJA, STOŻEK PASOŻYTNICZY, SUPERPRZEBÓJ, ROTOR, PROFESOR, KABRIOLET, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, WEKSEL NIEZUPEŁNY, LUJEK, ZMARZLUCH, STRĘCZYCIEL, TARCZA, CYWILKI, ŁONO, WSZECHWIEDZĄCY, EKSPERT, SKORUPA, CZASOWNIK MODALNY, IMPLIKANT PROSTY, DRAPER, TRANSPOZYCJA, ŻONGLER, START-UP, DODATEK BRANŻOWY, ANAMNEZA, OBJAW KONWERSYJNY, SĄD OSTATECZNY, LUNONAUTA, MENEDŻER LINIOWY, ŻYWOTNOŚĆ, GMT, EKRAN, KOMUNALKA, PANTOFELNIK, TEKTONIKA, BIAŁY WIERSZ, PIES UŻYTKOWY, KLON, ŚLEDZIU, PŁASKOZIEMIEC, SHARMA, NADAWCA, NASTROSZ LIPOWIEC, BLOKADA ALKOHOLOWA, NARZĄD SZCZĄTKOWY, ŻYWY TRUP, PRZESTRZEŃ MIERZALNA, ESENCJA, GIMBOPATRIOTA, OGÓREK KISZONY, YOUTUBE, HORMON TROPOWY, SYSTEMOWOŚĆ, LUSTRATOR, KORBA, CIEPŁE LODY, OSOBOWOŚĆ, KSIĄŻĘ, DYSKIETKA INSTALACYJNA, KLASER, TROPIK, IMPULSYWNOŚĆ, NIEWYPAŁ, WACHLARZ, PANEGIRYSTA, ELEMENT NIEROZKŁADALNY, HEIDEGGER, PRĄD MORSKI, SEKWENCJA REGULATOROWA GENU, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY, FUNKCJA TRYGONOMETRYCZNA, FILOLOGIA ROSYJSKA, DAMSKI KRAWIEC, OKIENKO, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, TERAPIA ODRUCHOWA, PAŁA, FASETA, MOTOROWODNIAK, GEN EPISTATYCZNY, DOJRZAŁOŚĆ, JESION, SYSTEM KASTOWY, ŚWIADECTWO, PLIK WSADOWY, KOSTIUM, CHOREG, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, USŁUGA SPOŁECZNA, PODJAZD, PRYMITYW, ORZESZEK ARACHIDOWY, TORFOWIEC KOŃCZYSTY, MIODOJAD LEŚNY, NEKROPOLA, KOTYLORYNCH, ARSEN, CZYNNIK TERMODYNAMICZNY, PRZEWROTNIK, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, NAPINACZ, MIKONAZOL, NATURA, BLOKADA EKONOMICZNA, LATARNIK, KRÓLOWA MATKA, POPRZEDNIK, WĄŻ POŻARNICZY, UZDROWICIEL, BUKOWIANIN, CHIP, EKRANOPLAN, ROKOKO, KONIUSZEK SERCA, CEROWNIA, UŁOMNOŚĆ, BŁĄD STYLISTYCZNY, KUZYN, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, NEBULIZACJA, LODOWIEC SZELFOWY, NIECZUŁOŚĆ, LOTKA, BERKELEY, MIĘTA, FUGA, WSZYSTKOWIEDZĄCY, BUSINESS PLAN, NIEOPANOWANIE, ŚLUB CYWILNY, SABATARIANIN, PAPILOT, ANTROPOLOGIA, BRALETKA, STOP NISKOTOPLIWY, MELISA, SZCZUR TUNELOWY, DIODA, AUTSAJDER, POMOCNIK, GASKOŃCZYK, WSCHÓD, ODMIANA HERBOWA, ŻÓŁW ŚWIĄTYNNY, JANUSZ, DYNKS, PĘTLA, STOP-KLATKA, ZDOBYWCA, PASOŻYT, CHLEBODAWCA, ZAKŁADKA, KATAPULCISTA, KOFAKTOR, WIERSZ, KOŁNIERZ, MSZYCE, KOŹLARZ RÓŻOWIEJĄCY, TŁUMACZ, TAŚMA, ASOCJATYWNOŚĆ, MAGNEŚNICA, WYMAGANIA SYSTEMOWE, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, RĘBARKA, POWTÓRZENIE, KASETKA, PRZEKRĘCIARZ, JEZIORO GLACJALNE, REPOZYCJA, CHAŁTURZYSTA, ZALOTNIK, LEJ DEPRESYJNY, KARCYNOGEN, ZAWAŁ BLADY, ROTATOR, POLIGAMISTA, SAMOZAPŁON, BOSSA NOVA, MLECZ, PALEMONETKA ZMIENNA, ALGORYTM REKURENCYJNY, KONFIGUROWANIE, PRZEGRANY, KOLABORACJONISTA, POBUDKA, SZAŁAMAJA, BILARD FRANCUSKI, ROZMNAŻANIE WEGETATYWNE, MARONI, MIODOJAD ŻÓŁTOPLAMY, FAZA, GWÓŹDŹ DO TRUMNY, ŚCIĘCIE, PIONIER, BALKONIK, RACJONALNOŚĆ, ALGORYTM RÓWNOLEGŁY, OBRAZOBURCA, UBEZPIECZENIE EMERYTALNE, MINA, WCZASY POD GRUSZĄ, REGULATOR POKOJOWY, PRZYCZYNKARZ, LEK BETA-ADRENOLITYCZNY, LEGENDA, MIĘKKOŚĆ, CZIP, PODMUCH, DOZA, BEZODPŁYWOWOŚĆ, REPREZENTACJA GRAFU, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, WADA DREWNA, TACZNIK, ARGUMENT, ODWROTNY AGONISTA, STANOWCZOŚĆ, METKA, EGZEMPLARZ, HUMANISTYCZNOŚĆ, PORTRECISTA, STRZEMIĘ, ZATRZASK, ABSENCJA CHOROBOWA, WOTUM ZAUFANIA, PODKŁADKA, NOSICIEL, IRGA POSPOLITA, NIEDŹWIEDNIK, ŻURNALISTA, PROTEKTOR, WYWIAD ANAMNESTYCZNY, POPRZECZKA, TRAGIZM, SPUST, ZWIEDZAJĄCY, NUKLID PROMIENIOTWÓRCZY, REZYDENT DŁUGOTERMINOWY, GRZEBIENIARZ, GODŁO MAPY, PRZEWÓD FAZOWY, SELSYN, KOLOKACJA, BASISTA, STANDARDBRED, ?METABOLIT WTÓRNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.576 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DODATEK DO PROGRAMU, KTÓRY POPRAWIA JEGO FUNKCJONOWANIE, ZWIĘKSZA JEGO WYDAJNOŚĆ I NAPRAWIA DROBNE BŁĘDY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DODATEK DO PROGRAMU, KTÓRY POPRAWIA JEGO FUNKCJONOWANIE, ZWIĘKSZA JEGO WYDAJNOŚĆ I NAPRAWIA DROBNE BŁĘDY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AKTUALIZACJA dodatek do programu, który poprawia jego funkcjonowanie, zwiększa jego wydajność i naprawia drobne błędy (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AKTUALIZACJA
dodatek do programu, który poprawia jego funkcjonowanie, zwiększa jego wydajność i naprawia drobne błędy (na 12 lit.).

Oprócz DODATEK DO PROGRAMU, KTÓRY POPRAWIA JEGO FUNKCJONOWANIE, ZWIĘKSZA JEGO WYDAJNOŚĆ I NAPRAWIA DROBNE BŁĘDY sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - DODATEK DO PROGRAMU, KTÓRY POPRAWIA JEGO FUNKCJONOWANIE, ZWIĘKSZA JEGO WYDAJNOŚĆ I NAPRAWIA DROBNE BŁĘDY. Dodaj komentarz

4+6 =

Poleć nas znajomym:

x