RODZAJ KLASTERA, W KTÓRYM JEDNOSTKI SKŁADOWE DUBLUJĄ NAWZAJEM SWOJE FUNKCJE (NA ZASADZIE ŁĄCZENIA RÓWNOLEGŁEGO); W RAZIE AWARII JEDNEGO Z WĘZŁÓW, NASTĘPUJE AUTOMATYCZNE PRZEJĘCIE JEGO FUNKCJI PRZEZ INNE WĘZŁY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KLASTER NIEZAWODNOŚCIOWY to:

rodzaj klastera, w którym jednostki składowe dublują nawzajem swoje funkcje (na zasadzie łączenia równoległego); w razie awarii jednego z węzłów, następuje automatyczne przejęcie jego funkcji przez inne węzły (na 23 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ KLASTERA, W KTÓRYM JEDNOSTKI SKŁADOWE DUBLUJĄ NAWZAJEM SWOJE FUNKCJE (NA ZASADZIE ŁĄCZENIA RÓWNOLEGŁEGO); W RAZIE AWARII JEDNEGO Z WĘZŁÓW, NASTĘPUJE AUTOMATYCZNE PRZEJĘCIE JEGO FUNKCJI PRZEZ INNE WĘZŁY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.733

DYPTAM, BIEGUN UKŁADU, SZYPUŁA, ARCUS COSECANS, UKŁAD ODNIESIENIA, PRZERWA ENERGETYCZNA, WROŚNIAK, CHIKUNGUNYA, IMMUNOSUPRESJA, NAWIGACJA SATELITARNA, HALBA, ZBYWALNOŚĆ, LINIA EMISYJNA, PRÓG RZECZNY, BAKŁAŻAN, HISZPANKA, GOT, LAKTACJA, ŻĄDZA, KREDYT KASOWY, SINUS HIPERBOLICZNY, JĘZYK TAMILSKI, PALLA, DZIÓB, EKRAN LUMINESCENCYJNY, ŁAWA, OWCA KAMIENIECKA, WSPÓŁDZIAŁANIE POZORNE, RAJD OBSERWOWANY, GNIAZDO PROCESOROWE, NOŻYCE CENOWE, SYDEROFIR, JUSZNICA, ZOONOZA, BERLINKA, BALON NAPEŁNIANY OGRZANYM POWIETRZEM, PISMO URZĘDOWE, CYTOSTOM, CZŁOWIEK CZYNU, EGIPSKI, SKOJEC, TEATR JEDNEGO AKTORA, TRIADA, MIGDAŁ, PSYCHOANALIZA, IBIZA, GEOLOGIA, OBSŁUGA, ROZMARYNEK, SZAŁWIA, INTERFERENCJA RNA, KAPROZUCH, SILNIK RAKIETOWY, ŚNIEŻYCA, SYSTEM WBUDOWANY, TWÓR, KWASZONKA, GRA, WESTERN, MIKROFON LASEROWY, KRĘG OBROTOWY, POZYTYWIZM, MIESZANIEC, INICJATYWA OBYWATELSKA, AMFOTERYCYNA B, FUNDUSZ ZASOBOWY, AZYL, OKAP, LIST GOŃCZY, AKREDYTACJA, AUTOKEMPING, PIATNICKIZAUR, BRÓG, BUTYL, NEUROTROPOWY CZYNNIK POCHODZENIA MÓZGOWEGO, LINEARYZM, WZIERNIK, DAFNIA, CNOTLIWOŚĆ, ALPRAZOLAM, SILNIK SPALINOWY, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, CHOPIN, UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWY, ARCUS TANGENS, FUNKCJA CYKLOMETRYCZNA, RECEPTOR JONOTROPOWY, OKLEPIEC, BAZYLEK, FIŃSKI, PIENIĄŻEK, LAING, TWAŁEK, PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH, FASCIOLOPSOZA, SZEKEL, ZNAK ZŁOTNICZY, BETON, KLOMIFEN, CYJANOŻELAZIAN(II), HEJNAŁ, DYKTATORKA, PIEPRZ, ŁUSZCZAK, HIPOTEKA, PIANOGAZOSTYLIKAT, KARMELITA, GLOKSYNIA, BRACHAUCHENIUS, ULISTNIENIE NAPRZECIWLEGŁE, GROCH CUKROWY, DWUSTRONEK, TECHNICZNY NOKAUT, BODOR, LIST ZASTAWNY, BÓBR KANADYJSKI, BLASK, PIERŚCIEŃ ENDOMORFIZMÓW, CIEMNOBLASZEK, OLEJ SOJOWY, WYCHOWANIE POZASZKOLNE, KOPIA, WF, OPĘTANIE, BIAŁA STREFA, PAPIEROWY TYGRYS, POJEMNOŚĆ POLOWA, RDZEŃ, JEZIORO FIORDOWE, STAROISLANDZKI, PANEL PODŁOGOWY, MIKROARCHITEKTURA, CZAPRAK, OTOMANA, REZERWA, PEDERPES, SZELF, DOWÓD NIE WPROST, MAŁA GASTRONOMIA, SKANER PŁASKI, ELEMENT GRZEJNY, HIPERINFLACJA, KASAK, BARCZATKA, OINOMANCJA, CHOROBA GÓRNIKÓW, PIEPRZYK, AUTOMATYKA POGODOWA, RISOTTO, MIKROFARAD, TEST, UBRANIE OCHRONNE, TANIEC, KOORDYNACJA RUCHOWA, BULIONER, EPOKA LODOWA, KLASTER, NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA, GROSZEK, ANSERIMIM, PRZEŚWIETLENIE, NAJEŹDŹCA, REJESTR HANDLOWY, CZYNNOŚĆ HANDLOWA, DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA, SESJA, SYNTETYZATOR, DZWONNICA, PRAWORZĄDNOŚĆ, MONILIOZA, BABESZJA, KIRENGESZOMA, WIERTŁO, ROLADA, ANTYŚWIADECTWO, ROBOTA, SERDUSZKO, RENER, SALON MEBLOWY, RÓŻOWA LANDRYNKA, ROZBUDOWA, KLUCZ UNIWERSALNY, METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW, OGŁODEK, EDUKACJA EKOLOGICZNA, POLO, ŻĄDANIE UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, WOREK GAMOWA, ŻMIJOWCOWATE, PRZEMYT MRÓWCZANY, KONJUPKCJA, STRĄGA, DOM, SATANISTKA, EMBARGO, KOŚĆ KLINOWA, FRYSZERKA, SZAMBELAN, DIOGENIT, MARTYNGAŁ, BATERIA, BETONOSKOP, KRONIKA TOWARZYSKA, GREEN, ŚW. AUGUSTYN, DELTA, REGULATOR POKOJOWY, CENA ADMINISTRACYJNA, PISMO, GĘDZIOLENIE, PROLACERTA, EDREDON, CHARLES, INFLACJA AKADEMICKA, FORSYCJA, ZŁORZECZENIE, SYNTEZA, PIEPRZ, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, PUNKT WĘZŁOWY, WYCHODNIA, TORPEDA AKUSTYCZNA, REST, SINOZAUR, KERATOPLASTYKA, UKŁAD NERWOWY WSPÓŁCZULNY, KRYPTOZAUR, PEŁNOKRĘŻNIK, MAZIÓWKA, IMMUNITET KONSULARNY, IZOLACJA AKUSTYCZNA, PARAZYTOZA, POŻYCZKA, CHODNIK, KOMPSOZUCH, HUDSON, POLSKI, ZDANIE SZCZEGÓŁOWE, BOASZKOWATE, KOLOKACJA, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, SUCHY DOK, BAZA MONETARNA, TUNIKA, EWAKUACJA, KONIOWODNY, BOGDANIEC, CZUJNIK POJEMNOŚCIOWY, BURNUS, MONOTEIZM, APARAT GOLGIEGO, DICKENS, STAN PRZEDZAWAŁOWY, RZUT STEREOGRAFICZNY, SAŁATA, MIKROMIKRON, PIASKOWIEC, SZEPT, POWIETRZE WENTYLACYJNE, AKCJONARIUSZ, OPERA, OBSZAR EPICENTRALNY, GRAF PRZEDZIAŁOWY, CZANDI, PROSZEK KAKAOWY, ZBIOREK, DROGA KOLEJOWA, ALDIS, PLAGIAT, POLE WIDZENIA, SKARBEK, ABLACJA, DZIEDZINA EUKLIDESA, WARSTWOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, PIOTR APOSTOŁ, MARTWE PRAWO, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, DOŻYWOCIE, EKSPLOATACJA, WETTER, JEDNOSTKA ENERGII, USTERZENIE MOTYLKOWE, BLISTR, HUROŃSKI, JANOSIKOWE, MEREŻKA, EWOLUCJONIZM KULTUROWY, OSZCZĘDNOŚCI, CIRTH, GRUPA ADDYTYWNA, IRGA POSPOLITA, FAB LAB, POWSTANIEC ŚLĄSKI, MONTAŻOWNIA, MONOPOL FISKALNY, ŚLUZAK, NAWÓZ KATALITYCZNY, KRYTERIUM ULICZNE, ?TWIERDZENIE KRULLA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.733 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ KLASTERA, W KTÓRYM JEDNOSTKI SKŁADOWE DUBLUJĄ NAWZAJEM SWOJE FUNKCJE (NA ZASADZIE ŁĄCZENIA RÓWNOLEGŁEGO); W RAZIE AWARII JEDNEGO Z WĘZŁÓW, NASTĘPUJE AUTOMATYCZNE PRZEJĘCIE JEGO FUNKCJI PRZEZ INNE WĘZŁY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ KLASTERA, W KTÓRYM JEDNOSTKI SKŁADOWE DUBLUJĄ NAWZAJEM SWOJE FUNKCJE (NA ZASADZIE ŁĄCZENIA RÓWNOLEGŁEGO); W RAZIE AWARII JEDNEGO Z WĘZŁÓW, NASTĘPUJE AUTOMATYCZNE PRZEJĘCIE JEGO FUNKCJI PRZEZ INNE WĘZŁY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KLASTER NIEZAWODNOŚCIOWY rodzaj klastera, w którym jednostki składowe dublują nawzajem swoje funkcje (na zasadzie łączenia równoległego); w razie awarii jednego z węzłów, następuje automatyczne przejęcie jego funkcji przez inne węzły (na 23 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KLASTER NIEZAWODNOŚCIOWY
rodzaj klastera, w którym jednostki składowe dublują nawzajem swoje funkcje (na zasadzie łączenia równoległego); w razie awarii jednego z węzłów, następuje automatyczne przejęcie jego funkcji przez inne węzły (na 23 lit.).

Oprócz RODZAJ KLASTERA, W KTÓRYM JEDNOSTKI SKŁADOWE DUBLUJĄ NAWZAJEM SWOJE FUNKCJE (NA ZASADZIE ŁĄCZENIA RÓWNOLEGŁEGO); W RAZIE AWARII JEDNEGO Z WĘZŁÓW, NASTĘPUJE AUTOMATYCZNE PRZEJĘCIE JEGO FUNKCJI PRZEZ INNE WĘZŁY sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - RODZAJ KLASTERA, W KTÓRYM JEDNOSTKI SKŁADOWE DUBLUJĄ NAWZAJEM SWOJE FUNKCJE (NA ZASADZIE ŁĄCZENIA RÓWNOLEGŁEGO); W RAZIE AWARII JEDNEGO Z WĘZŁÓW, NASTĘPUJE AUTOMATYCZNE PRZEJĘCIE JEGO FUNKCJI PRZEZ INNE WĘZŁY. Dodaj komentarz

9+4 =

Poleć nas znajomym:

x