RODZAJ CHOWU POLEGAJĄCY NA KOJARZENIU OSOBNIKÓW SPOKREWNIONYCH ZE SOBĄ W STOPNIU WYŻSZYM NIŻ WARTOŚĆ ŚREDNIEGO SPOKREWNIENIA POPULACJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHÓW WSOBNY to:

rodzaj chowu polegający na kojarzeniu osobników spokrewnionych ze sobą w stopniu wyższym niż wartość średniego spokrewnienia populacji (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ CHOWU POLEGAJĄCY NA KOJARZENIU OSOBNIKÓW SPOKREWNIONYCH ZE SOBĄ W STOPNIU WYŻSZYM NIŻ WARTOŚĆ ŚREDNIEGO SPOKREWNIENIA POPULACJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.903

DOMINANTA, PRZEŚWIETLENIE, SPENCER, PREINSTALACJA, SZTRUKS, MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, DZIENNIKARSTWO ŚLEDCZE, NIEŚWISZCZUK, NAUCZYCIEL NIEMIANOWANY, HIPERPRZESTRZEŃ, WIETRZENIE BIOLOGICZNE, KWAS GIBERELINOWY, METEORYT ŻELAZNY, ZAPALAZAUR, ZMIENNOŚĆ PRZECIWCIAŁ, KRUCHAWECZKA, PCHACZ, OTOK, FLIGELADIUTANT, ANALIZATOR POLOWY, MAŁGORZATKA, ŚLUB CYWILNY, ZDOLNOŚĆ APORTOWA, POSIEDZENIE NIEJAWNE, MOSTEK, BADIAN, KOSZATNICA, MODRZACZEK, BRODOWSKI, POCISK NADKALIBROWY, WIERZCHNICA, SŁÓJ, ELISMA, MELIORACJA WODNA, ZAGNIEŻDŻENIE, PLEMIĘ ADAMOWE, EKSFOLIACJA, ANGLEZ, GOŹDZIANKA, TLENEK AZOTU, GUAWA, KWAŚNOŚĆ, SHERGOTTYT, GRUSZECZKA, PAGAJ, RAGTIME, TELEDETEKCJA, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, OWICYD, PACHNOTKA, TREND BOCZNY, LICZBA UROJONA, ESTETYZM, MIESZALNOŚĆ NIEOGRANICZONA, PUSTAK, KAPITAŁ, GRAD, KULUARY, ALKOHOL WIELOWODOROTLENOWY, RZODKIEW, ROZUMOWANIE DEDUKCYJNE, LEMUR KARŁOWATY, ZAWIS, TAKSON MONOTYPOWY, CENTRALNE, TEST, KOTO, OLOROTYTAN, DZIANINA, MALFORMACJA MACICY, POTOS, BOMBA WODOROWA, METRUM, NAPĘD RAKIETOWY, PAMIĘĆ RUCHOWA, TRANSKRYPCJA, FORMUŁKA, KRYPTOMERIA, CYCKI MURZYNKI, UNIWERSYTET, KONTRAMARKA, ESPARTO, OWSIANKA, TOWARZYSTWO, SAMBA, TOPÓR, JAM, GLAUKOZAUR, CHLOREK RTĘCI(II), CIAŁO STAŁE, JASION, SKÓRZAK, SKRYCIK, SALMONELLA, DETEKTOR AKTYWACYJNY, PASKUDA, PODZIAŁ LOGICZNY, NIELEGAL, LUSTRO, COB, WĘGIERKA, CAPPUCCINO, KRUCHAWECZKA, KREDYT KASOWY, ROZROŻKA, BALON NAPEŁNIANY OGRZANYM POWIETRZEM, WOLEMIA, PENDENTYW, NERWICA WEGETATYWNA, EDYKUŁ, SYSTEM KOMPUTEROWY, CZEKOLADA, HAMULEC AERODYNAMICZNY, GRA TOWARZYSKA, CZARNE KLUSKI, BEZPANCERZOWCE, BYLICA, ANTYDATOWANIE, EWOKACJA, BAS-RELIEF, KRZEMIAN WYSPOWY, TORBACZE, POLIEN, ZGRUBIAŁOŚĆ, AWIATYRAN, UKŁAD TERMODYNAMICZNY, PRYSIUDY, KLASA, ZŁĄCZE CIESIELSKIE, ZGRUBIENIE, RÓŻNOZĄB, STOSUNEK, ŚNIEGOWIEC, RUCH EKOLOGICZNY, SOJA, ROZŁUPKA, CZYNNOŚĆ WYKONAWCZA, MARUNA, GUMA, LOSILLAZAUR, LARGO, KOSZULKA, SONG, REAKCJA ANAFILAKTYCZNA, PASMO PRZEPUSTOWE, WĘŻOWNICA, WAPIENNIK, HELIKONIA, EUSTHENOPTERON, SIDEROPS, WAPNO PALONE, HIOFORBA, MALERIZAUR, DUMA, BREAKDANCE, PRZYKRYWA, TRZYDZIESTOPAROLATKA, GLINOKRZEMIAN WSTĘGOWY, KARABIN AUTOMATYCZNY, STRATYFIKACJA, KRAWAT, KADŹ, ARIADA, SIEĆ ZASTAWNA, GÓRKA, RAJD, BAGNO, CYTRONELA, BANKIET, OFFSET, KNAP, TYKWA, AKTYWA OBROTOWE, ALFABET PUNKTOWY, HIACYNT, SZARAŃCZYN, OSET, WCIĄGARKA, ALLEGRO, REPETYTOR, OKABLOWANIE, RAZSOLNIK, PLEUROCEL, FIBRA, SAMOTKA, SKRZYNECZKA, WIĘZADŁO POBOCZNE, WYMIANA, FAŁSZYWA POLĘDWICA, MAŚLANKA, POLKA TRZĘSIONKA, CHOROBA DYGGVE-MELCHIORA-CLAUSENA, SERWIS, MAKAK, SZTAJEREK, REMINGTON, USTERZENIE MOTYLKOWE, GAZÓWKA, DYNGUS, KONSTRUKCJA SOCHOWA, UDANOCERATOPS, STEROWANIE UKROTNIONE, MEMORIAŁ, GEEK, PIĘCIORNIK, GAŁĘZIAK, INGRESJA MORSKA, CZYNNIK EKOLOGICZNY, SNIFFER, GŁADYSZEK, KOŁNIERZ, KUCHNIA GAZOWA, LIWISTONA, RYNEK PRACY, BRAMKARZ, ŻÓŁWIK, SIATKOWIEC, SYNCHROTRON PROTONOWY, ORBIWIRUS, KARATE, PRZEDPRĄTNOŚĆ, BRIEFING, KLAWIATURA EKRANOWA, SKANER PŁASKI, WSPÓLNOŚĆ, SERWOLATKA, MARYNATA, BIOCENOZA, KORDYT, WAŁĘSAK, BUK, INSTALACJA, PAPROTKA, PANEL DYSKUSYJNY, KAPUZA, OBELISK, WIERZCHOŁEK GÓRY LODOWEJ, JĘZYK MALAJSKI, DROMOMERON, ASYMETRIA KIERUNKOWA, LODÓWKA, SZCZERBA, KRZEMIAN WSTĘGOWY, PODTLENEK AZOTU, WELWICZJA, PAŁKA, SELEKCJA, MOCZARA WŁOSKOWATA, LUZYTANOZAUR, HOSTA, POPOZAUR, MAGAZYN, MARASKA, CHIROPRAKTYKA, DOMINANTA SEPTYMOWA, MANDAT IMPERATYWNY, DWURURKA, AFIKSACJA, DEBIUT PÓŁOTWARTY, PETARDA, BĄK, PODROZJAZDNICA, WIERZCHNICA, MINIPIŁKA, KIELISZNIK, NALEŹLINA, AKUMULATOR ELEKTRYCZNY, MURENOZAUR, ŻEGLUGA TRAMPOWA, PANADA, TORPEDO, KORBACZ, KATALPA, WULKAN TARCZOWY, MASKARADA, SZKOPEK, RODZAJ, KRONOZAUR, OŁTARZ, HUBA, KMIN, INFOMAT, BALOT, NIPA, DYLACJA, RUCH ODRZUTOWY, JEDLICA, REGNOZAUR, POJĘCIE MATEMATYCZNE, LEPTONEKTES, SZCZAW, INWESTYCJE, WIRCZYK, BOKOBRODY, WSKAŹNIK JAKOŚCI ŻYCIA, KACZKA HEŁMIASTA, SEPARACJA MAŁŻEŃSKA, ANDOTUKAN NIEBIESKI, AMFILADA, ?PKB PER CAPITA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.903 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ CHOWU POLEGAJĄCY NA KOJARZENIU OSOBNIKÓW SPOKREWNIONYCH ZE SOBĄ W STOPNIU WYŻSZYM NIŻ WARTOŚĆ ŚREDNIEGO SPOKREWNIENIA POPULACJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ CHOWU POLEGAJĄCY NA KOJARZENIU OSOBNIKÓW SPOKREWNIONYCH ZE SOBĄ W STOPNIU WYŻSZYM NIŻ WARTOŚĆ ŚREDNIEGO SPOKREWNIENIA POPULACJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHÓW WSOBNY rodzaj chowu polegający na kojarzeniu osobników spokrewnionych ze sobą w stopniu wyższym niż wartość średniego spokrewnienia populacji (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHÓW WSOBNY
rodzaj chowu polegający na kojarzeniu osobników spokrewnionych ze sobą w stopniu wyższym niż wartość średniego spokrewnienia populacji (na 10 lit.).

Oprócz RODZAJ CHOWU POLEGAJĄCY NA KOJARZENIU OSOBNIKÓW SPOKREWNIONYCH ZE SOBĄ W STOPNIU WYŻSZYM NIŻ WARTOŚĆ ŚREDNIEGO SPOKREWNIENIA POPULACJI sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - RODZAJ CHOWU POLEGAJĄCY NA KOJARZENIU OSOBNIKÓW SPOKREWNIONYCH ZE SOBĄ W STOPNIU WYŻSZYM NIŻ WARTOŚĆ ŚREDNIEGO SPOKREWNIENIA POPULACJI. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x