GWIAZDA NALEŻĄCA DO VI KLASY JASNOŚCI I II POPULACJI CIĄGU GŁÓWNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PODKARZEŁ to:

gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PODKARZEŁ

PODKARZEŁ to:

typ małej gwiazdy o małej jasności absolutnej (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GWIAZDA NALEŻĄCA DO VI KLASY JASNOŚCI I II POPULACJI CIĄGU GŁÓWNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 775

PARAMETR, KAMIZELKA RATUNKOWA, PARZĘCHLINOWATE, ZAIMEK WZGLĘDNY, SZYJA, CISOWCE, MOPS, ROŚLINA JEDNOLIŚCIENNA, MILION INSTRUKCJI NA SEKUNDĘ, KAULERPA, APPELLATIVUM, POZYCYJNY SYSTEM LICZBOWY, BOXER, NEUTROFIL, LOGANIOWATE, ZDROJKOWATE, MIKROSKOPIJNOŚĆ, SAGOWCOWE, NISSAN, ATOMOWOŚĆ, PIECZARNIAK, KAPUSTA PASTEWNA, STAROŚCINA, TRZYKROTKA WIRGINIJSKA, GRANICA BANACHA, BIOCENOZA, PODKARZEŁ, GAŁĘZATKOWCE, SETER SZKOCKI, RIGEL, NIMFA, WERBENOWATE, CAMRY, OLSEN, NUNCJUSZ, ALGOL, ANTAGONIZM, ALDERAMIN, OSTATNIE SŁOWO, MIKROSOCZEWKA, KATEGORIA HOMOTOPIJNA, HEDWIGIOWATE, BRETOŃCZYK, PROMOCJA, AGREGACJA, SCHEAT, MONOCENTRYZM, PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO, BOLID, KRZYWA PROSTOWALNA, MIRAH, POŁATOWATE, ALTAIR, GODZINA ŚWIETLNA, DEMOGRAFIA HISTORYCZNA, ALDOTRIOZA, WARIANCJA FENOTYPOWA, PŁONNIKOWATE, ZACHODNI GORYL NIZINNY, GRANICA CIĄGU, BULLTERIER, PODKARZEŁ, MIEDŹ ELEKTROLITYCZNA, ESTYMACJA SEKWENCYJNA, GODZINA WYCHOWAWCZA, DENEB, ZBIEŻNOŚĆ PUNKTOWA, DZWONKOWATE, GWIAZDA WIELOKROTNA, CHOROBA BOURNEVILLE'A-PRINGLE'A, WZÓR JAWNY, HADAR, WYCHOWAWCZYNI, ALFARD, KOCHAB, BETKA, EWOLUCJA, POMROKA, GROMADA, SKUTEK, GATUNEK AMFITERMICZNY, SHRIKE, SZAKŁAKOWATE, ESTYMACJA, INWALIDA WOJSKOWY, POCIEMNIENIE BRZEGOWE, WYŻEŁ WEIMARSKI, RIGEL, KOD ROZWINIĘTY, BŁOTNISZKOWATE, POLIMORFIZM, DUBHE, STENBOK, KETOTRIOZA, PSA X, DOPALACZ, CHOROBA MARBURSKA, SOLING, CASTOR, PODSTAWCZAK, ZUCHENKA, ALDEBARAN, GRUPOWICZKA, GWIAZDKA, BIELISTKOWATE, PRĄD TĘTNIĄCY, KARIERA, GWIAZDA WOLFA-RAYETA, KONGRUENCJA, LOGAN, DMUCHAWKA, SŁOŃCE, KLASOWOŚĆ, KYNOSURA, JUTRZENKA, HOMARY, DOMINIKANKA, RYBONUKLEAZA, ARTYLERIA PIESZA, DRYF GENETYCZNY, ŁAMANA, WARTOŚĆ ŚRODKOWA, GWIAZDA BETLEJEMSKA, SYSTEM POZYCYJNY, RUDOLF, KRZEWIKOWATE, PALEOPATOLOGIA, LOREN, ŻUBR NIZINNY, HOL RECEPCYJNY, NIEZROZUMIALSTWO, ROMARIO, ZJAWISKO PURKINIEGO, MUTUALIZM, BILDUNGSROMAN, PACIORKOWIEC ZAPALENIA PŁUC, PALMA, ENDOCENTRYZM, WYCHOWAWCA, WACHTA, SZARZYZNA, NADREPREZENTACJA, WSCHODZĄCA GWIAZDA, BRĄZOWY PODKARZEŁ, PRAESEPE, ŻÓŁWIAK CZARNY, TUNBERGIA WIELKOKWIATOWA, TRAWA MORSKA, CZAS PÓŁTRWANIA, POLE BITOWE, PULSACJA, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, BŁYSZCZYK PRZEZROCZYSTY, SZAMPION, LUMENOSEKUNDA, ROMARIO, DIWA, BENEDYKTYNKA, BULL TERRIER, ROŚLINA JEDNOROCZNA, PŁONNIKOWCE, ELEKTRORADIOLOG, ODCHYLENIE STANDARDOWE W POPULACJI, LEPIDOFITY, CHMIELNO, GWIAZDA, POLARIS, EUGLENOWCE, ŻÓŁCIEŃ, GWIAZDA ZARANNA, OŚ ZIEMI, KARZEŁ, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, BABA Z MAGLA, PATISON, DRUGIE ŚNIADANIE, MONDEO, HACKNEY, HETEROMORFIZM, USARIA, GWIAZDA PORANNA, DENEBOLA, DWORZANIN, CIEMNOŚĆ, GWIAZDA, KETOHEKSOZA, SZUWAR WYSOKOTURZYCOWY, COCKNEY, NASIĘŹRZAŁOWATE, GRYBOSZOWATE, GEMMA, BAADE, GWIAZDA DAWIDA, MALAJKA, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, BURŻUJKA, DELTA SCUTI, BOYD, ODZNAKA, FEROMON, POPRZEDNICZKA, SYFONOWCE, TUF WULKANICZNY, MIKROEWOLUCJA, POSTĘP ARYTMETYCZNY, OSADNICZKOWATE, SCENEDESMOWATE, CAPELLA, RELACJE GREENA, PANI, KETOTETROZA, BAADE, PROLETARIUSZ, DRZEWORYT, KARBOKSYLAZA, ROZPOCZĘCIE, PRÓBA NUKLEARNA, KOD OGRANICZONY, KOALICYJKA, POLARIS, BŁĘKITNY KARZEŁ, DRZEWORYTNICTWO, DROGA DOJAZDOWA, GORYL NIZINNY, SIERPIK, MURZIM, GATUNEK ZAGROŻONY, POLICJANT, DEKARBOKSYLAZA, GWIAZDA ZMIENNA, SPECJACJA PARAPATRYCZNA, MARTIN, JAD KIEŁBASIANY, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, MUR PODWALA, ZAKRĘT, ODCHYLENIE STANDARDOWE Z PRÓBY, MARGINES, WERNER, GWIAZDA PIERWSZEJ WIELKOŚCI, EKSKLAWA, BRUKSELKA, JUTRZENKA, ART DECO, ZBIEŻNOŚĆ JEDNOSTAJNA, UNDERGROUND, ALTAIR, TEORIA ESTYMACJI, ROKIETOWATE, SYMETRIA FIGURY, SZEAT, SUPERNOWA, MAN, ŻYCIE OSOBISTE, SZTURWAŁ, KRATER PASOŻYTNICZY, KAPITALISTA, RYJÓWKA BIAŁOWIESKA, PRĄTNIKOWCE, DENEB, EKLIPTYKA, MIPS, SUPERNOWE, TYP, CEFEUSZ, KRZYWOSZYJOWATE, BIOCENOZA, OBROSTKI, ALGENIB, KULTURA ŚWIDERSKA, LIMIT POŁOWOWY, PUŁAPKA MALTUZJAŃSKA, SZEREG ROZBIEŻNY, SKANIA, SKOCZKOWIEC, PRZECINKOWIEC, ALBIERO, SHAULA, ALMAN, BOLID, FAKCJA KLASOWA, TWIERDZENIE TOEPLITZA, CHEVROLET, PAPROTKOWATE, TRAWA, LIZOZYM, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, EGZONUKLEAZA, CZARNY KARZEŁ, PONTIAC, OLBRZYMKOWATE, PASIERB, PULSAR, HADAR, ENUMERACJA, JOL, SPADAJĄCA GWIAZDA, PINGWIN DŁUGOCZUBY, ALTERNATYWA, ?WAYNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 775 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GWIAZDA NALEŻĄCA DO VI KLASY JASNOŚCI I II POPULACJI CIĄGU GŁÓWNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GWIAZDA NALEŻĄCA DO VI KLASY JASNOŚCI I II POPULACJI CIĄGU GŁÓWNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PODKARZEŁ gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PODKARZEŁ
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego (na 9 lit.).

Oprócz GWIAZDA NALEŻĄCA DO VI KLASY JASNOŚCI I II POPULACJI CIĄGU GŁÓWNEGO sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - GWIAZDA NALEŻĄCA DO VI KLASY JASNOŚCI I II POPULACJI CIĄGU GŁÓWNEGO. Dodaj komentarz

6+4 =

Poleć nas znajomym:

x