BRAK ŚWIATŁA, JASNOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CIEMNIA to:

brak światła, jasności (na 7 lit.)CIEMNOŚĆ to:

brak światła, jasności (na 8 lit.)CIEMŃ to:

brak światła, jasności (na 5 lit.)MROCZNOŚĆ to:

brak światła, jasności (na 9 lit.)POMROKA to:

brak światła, jasności (na 7 lit.)SZARZYZNA to:

brak światła, jasności (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CIEMNIA

CIEMNIA to:

pomieszczenie, w którym panuje ciemność, ponieważ służy do tego, by móc pracować w nim z materiałami światłoczułymi (na 7 lit.)CIEMNIA to:

brak światła, jasności (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BRAK ŚWIATŁA, JASNOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 632

ŹRÓDŁO RADIOWE, PRZESŁONA, OPALENIZNA, OŚWIECICIEL, BEZPROGRAMOWOŚĆ, BŁĘKITNY KARZEŁ, HUYGENS, ANALFABETYZM FUNKCJONALNY, SZMATA, NIEŚWIADOMOŚĆ, STREFA TROFOLITYCZNA, ZJAWISKO PURKINIEGO, NIEPORZĄDNOŚĆ, NIELITOŚCIWOŚĆ, SKANER, SZAROŚĆ, IGNORANCJA, OKO, DREWNO ROZPIERZCHŁONACZYNIOWE, INERCYJNOŚĆ, AMBARCYMIAN, OSTANIEC, POLARYZACJA ŚWIATŁA, PROTEZA, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, ZERO, PRĄDOŻERNOŚĆ, GASTROMANCJA, WOTUM NIEUFNOŚCI, ODRĘTWIENIE, NIEOBEZNANIE, OBJĘTOŚĆ HUBBLE'A, SÓWKOWATE, CHOROBA LOKOMOCYJNA, SŁUP OŚWIETLENIOWY, NIC, UMIAR, WĘGORZ, BARWA, SŁOŃCE, DYGNITARKA, POWAGA, GRZYBY ANAMORFICZNE, CISZA, STOMIA, WYCISZENIE, WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO, ADHARA, IRREALIZM, SMUGA, LETARG, DEFICYT, LAMERSTWO, RENONS, DIAFRAGMA, NIEMOC, ŚWIATŁA SYGNALIZACYJNE, NIEMERYTORYCZNOŚĆ, FOTOBIOLOGIA, OGNIK, NIEROZGARNIĘCIE, NIEPOKORNOŚĆ, SUROWOŚĆ, FOSFORESCENCJA MORZA, ROZPRĘŻENIE, MROK, C, SZKŁO OPTYCZNE, MIKROCJA, PÓŁMROK, MARTWOTA, PROMIENNIK, ACEFALIA, DOZA, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, ABISAL, TECHNICZNOŚĆ, CIEMNO, APATIA, OTWARTOŚĆ, ŚWIATŁO, AMBARCHMIAN, NIEMOŻNOŚĆ, NIEPEWNOŚĆ, KSIĘŻYC, BLIK, ACENA BUCHANANA, APOLLON, FLUORESCENCJA, NIEPEWNOŚĆ, MROCZNOŚĆ, CZARNY KARZEŁ, OLBRZYM, NIEMOŻLIWOŚĆ, POWIELACZ FOTOELEKTRONOWY, PRZYGASZENIE, LUKA, JASKRAWOŚĆ, ZIELONA FALA, NIECIERPLIWOŚĆ, ANALFABETYZM MATEMATYCZNY, STRÓJ EWY, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, NIENAUKOWOŚĆ, NIEAUTENTYCZNOŚĆ, MIGOTANIE GWIAZD, BARWNIK ŚWIATŁOCZUŁY, STERYLNOŚĆ, KOKCYDIOZA, FOTOCHROMY, NADPOBUDLIWOŚĆ, CZESKIE SZKŁO, NIEDROŻNOŚĆ JELIT, FLAUTA, ZWĘŻENIE DWUNASTNICY, NIEZIEMSKOŚĆ, LAMPA BŁYSKOWA, NIEŻYCZLIWOŚĆ, POBŁYSK, ODBŁYSK, ROKIET, WIDZENIE BARWNE, MODEL AKTANCJELOWY, BIERNOŚĆ, NIEPOHAMOWANIE, YOUNG, PROTEST, DZIEWULSKI, NIEPOSŁUSZEŃSTWO, SIATKA DYFRAKCYJNA ECHELLE, BEZRUCH, GATUNEK BLIŹNIACZY, ROZZIEW, NIERÓWNOŚĆ, NIEZDYSCYPLINOWANIE, ROZŁAM, WIDZENIE SKOTOPOWE, INTERFEROMETR LASEROWY, ABS, NIEPOROZUMIENIE, DOMOKRĄŻCZYNI, SZCZĘKOCZUŁKOWCE, NIEWIERNOŚĆ, ZATOR, STAGNACJA, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, BLIK, SÓWKI, WRODZONY BRAK NOSA, POŁYSK, CHŁÓD, BENTAL, KOLORYMETR OBIEKTYWNY, UMIAR, ARTERIOGRAFIA, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, MARTWOTA, ALGOL, WYRYWKOWOŚĆ, PRZEZIERNOŚĆ, POMROKA, LUMENOSEKUNDA, JAŁOWOŚĆ, OBOJĘTNOŚĆ, TECHNIKA ŚWIETLNA, BLASK, NIEPROPORCJONALNOŚĆ, TRANSPARENCJA, NIEDOSTĘPNOŚĆ, ACENA ARGENTYŃSKA, EKSPOZYCJA, IZOLACJA, ASTROFOTOGRAFIA, GRYZONIE, SPOT, LUSTRO WENECKIE, SZKLISTOŚĆ, GNUŚNOŚĆ, EMBOLIZACJA, KOLOSTOMIA, BOLID, SUPERNOWA TYPU IC, PULSACJA, ROZBRAT, POWĄTPIEWANIE, BLENDA, TYP WIDMOWY, OSŁUPIENIE, DZIEWULSKI, BEZPARDONOWOŚĆ, BRYNDZA, POLARYZACJA CHROMATYCZNA, EFEKT TYNDALLA, NADŚWIETLNA, FOTOWOLTAIKA, NIETAKTOWNOŚĆ, CIĄGŁOŚĆ, SKRĘCALNOŚĆ OPTYCZNA, SUPERNOWE, CHOROBA REFSUMA, IDIOTYZM, NIEKARNOŚĆ, BEZWŁADNOŚĆ, NIEDOPASOWANIE, CISZA, TACHION, DEZILUZJA, PRYMITYWIZM, TELESKOP, LORIA, CISZA, LUCYFERYNA, CIEMNICA, ASTROFOTOMETR, MIRED, ODPÓR, NIEOGRANICZONOŚĆ, PROFUNDAL, BŁĘKITNY NADOLBRZYM, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, PRZYĆMIENIE, DZIURA, NIEJEDNOLITOŚĆ, BRAK, ŚWIECA, NIEWZAJEMNOŚĆ, FILTR POLARYZACYJNY, ZAĆMA CAŁKOWITA, PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA, BEZWARTOŚCIOWOŚĆ, NIEDOSTATEK, SŁABOŚĆ, BRAK, OKO OPATRZNOŚCI, NIESPOKOJNOŚĆ, PRZAŚNOŚĆ, SPRZECIW, NIEHARMONIJNOŚĆ, BEZKRYTYCYZM, GAROSMANCJA, BRADLEY, SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA, PROMIEŃ, MITOSPOROWE, CZWARTORZĘDNOŚĆ, SWOBODA, CZYSTOŚĆ, MONOTEMATYCZNOŚĆ, NIEMIŁOSIERDZIE, KONTRAST, ASOCJACJA WAGR, STOMIA, BEZECNOŚĆ, ZASTAŁOŚĆ, FOTOTROPIZM UJEMNY, MIĘKKOŚĆ, BEZREFLEKSYJNOŚĆ, LAICKOŚĆ, ZAĆMIENIE, OPÓR, LATARNIOWIEC, CHŁÓD, CIAŁKO ZIELENI, ROTATOR FARADAYA, NOCEK DUŻY, CELOWNIK KOLIMATOROWY, SKROMNOŚĆ, UBÓSTWO, LUK, ALBINOS, BEZSENSOWNOŚĆ, LUŹNOŚĆ, NIEDOSTĘP, NIEWYPARZONY PYSK, MAGNEZJA, RAMAN, ŚWIECA, BIEGUN ANIMALNY, SERCE Z KAMIENIA, FIASKO, ŻÓŁTACZKA POKARMOWA, NARÓW, LAMBERT, NIEDOZÓR, HELIOTROP, DUCHOTA, NIEWYMYŚLNOŚĆ, SPEKTROMETRIA ABSORPCYJNA CZĄSTECZKOWA, GATUNEK KRYPTYCZNY, APOLLIN, BLIK, NIEZGODA, CIEMŃ, OPORNOŚĆ, BEZCZYNNOŚĆ, PRÓŻNIA, MARAZM, MORTUS, SŁABEUSZ, ?CISOWCE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 632 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BRAK ŚWIATŁA, JASNOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: BRAK ŚWIATŁA, JASNOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CIEMNIA brak światła, jasności (na 7 lit.)
CIEMNOŚĆ brak światła, jasności (na 8 lit.)
CIEMŃ brak światła, jasności (na 5 lit.)
MROCZNOŚĆ brak światła, jasności (na 9 lit.)
POMROKA brak światła, jasności (na 7 lit.)
SZARZYZNA brak światła, jasności (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CIEMNIA
brak światła, jasności (na 7 lit.).
CIEMNOŚĆ
brak światła, jasności (na 8 lit.).
CIEMŃ
brak światła, jasności (na 5 lit.).
MROCZNOŚĆ
brak światła, jasności (na 9 lit.).
POMROKA
brak światła, jasności (na 7 lit.).
SZARZYZNA
brak światła, jasności (na 9 lit.).

Oprócz BRAK ŚWIATŁA, JASNOŚCI sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - BRAK ŚWIATŁA, JASNOŚCI. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x