ZAUWAŻALNY BRAK DZIAŁANIA LUB DZIAŁANIE W JAKIŚ (OKREŚLONY) SPOSÓB NIEPEŁNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEMOŻLIWOŚĆ to:

zauważalny brak działania lub działanie w jakiś (określony) sposób niepełne (na 12 lit.)NIEMOŻNOŚĆ to:

zauważalny brak działania lub działanie w jakiś (określony) sposób niepełne (na 10 lit.)NIEZDOLNOŚĆ to:

zauważalny brak działania lub działanie w jakiś (określony) sposób niepełne (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAUWAŻALNY BRAK DZIAŁANIA LUB DZIAŁANIE W JAKIŚ (OKREŚLONY) SPOSÓB NIEPEŁNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.103

JĘZYK, SAMOTNA MATKA, NIEUŻYTECZNOŚĆ, PSEUDOPAŁANKOWATE, KONFISKACJA, ROZDŹWIĘK, ANGIELSKA FLEGMA, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, CENOTWÓRCA, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, RELACYJNOŚĆ, SPRAWNOŚĆ, BBS, PORT MORSKI, APOGEUM, STAN WOLNY, ODDZIAŁ WYDZIELONY, SEPTET, KREW, KSIĘGA HODOWLANA, SZARADA, SALA, RUM, LOKATA TERMINOWA, PAMIĘTNIK, MAGNES, PRADZIADEK, RZYGACZ, PORT, NIESTOSUNEK, NIEDOJRZAŁOŚĆ, KRATKA, GEORGE, WYCISZENIE, BYSTROŚĆ, OBIEG PIENIĄDZA, BEZTREŚCIOWOŚĆ, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, DZIURA, EMISJA, JEHOLOPTER, PION, KONWENT, ANIMACJA KOMPUTEROWA, INGUSZ, BORZEŚLAD ZWISŁY, KALWARIA, KOŁO SEGNERA, KASZA, CHOROBA BRUGADÓW, SULFOBITUMINIAN AMONOWY, ŻUBR WĘGIERSKI, PODATEK TONAŻOWY, SONG, GUMA, MUSZTARDA SAREPSKA, PRANIE PIENIĘDZY, SKANER BĘBNOWY, ŁOTEWSKI, DYSTONIA TORSYJNA, KORZONEK, PODMIOT LOGICZNY, HERBICYD, PRZEDSTAWIENIE, SENIOR, KŁAKI, APERCEPCJA, CLAUDE, SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI, PARALAKSA, INFORMACJA, OKULIZACJA, ŻYŁKA, SŁABOŚĆ, KRATKI, ZDANIE, TOINA, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, MNICH, PERFORMATYWNOŚĆ, OWOC, CHEMOATRAKTANT, GORSET, ROZBÓJNIK MORSKI, SZPAGIETKA BAHAMSKA, ŚWIEŻAK, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, STAN CYWILNY, ŁÓŻECZKO, NIEDOPASOWANIE, PANICZĄTKO, GRYPS, JABŁKO, KARDIGAN, ŚCIANKA, GĘBA, WIĘZADŁO OBŁE, PENTAPTYK, OBSŁUGA, SAKPALTO, MODYFIKACJA, CHOROBA ZAWODOWA, LĄDZIENIE, ODPRYSK, SCHABOSZCZAK, PRZEMOC, ZESTAWIK, KARABINEK PNEUMATYCZNY, SINICE, GAMEPLAY, ZANIECZYSZCZENIE, ATRYBUCJA, TENIS STOŁOWY, ZGNIATACZ KCIUKÓW, IDYLLA, SONIFIKACJA, MARTWOTA, DZIESIĘCIOGROSZÓWKA, STOPIEŃ NAUKOWY, DOMINACJA, LODOWNIA, FORLANA, CUG, POŚWIĘCENIE, KIERUNKOWSKAZ, MIODNIK, TRINIA, S/Y, CEGŁA DZIURAWKA, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, NASTAWA, USTRÓJ, RAJDER, BAKAS, EKLER, KOTEW, DYSTANS, SZPATUŁKA, ZDANIE LOGICZNE, SĄD I INSTANCJI, HELLEŃSKOŚĆ, HARCERKA, KARL, JEŻOWCE, SYSTEMATYKA, GEOIDA, BAŃKA MYDLANA, WOJNA DOMOWA, SER, KAPISZON, KOTERYJNOŚĆ, OBRAZOWANIE MEDYCZNE, DESEREK, REWERENCJA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, POKAL, ŚCIEŻKA, LAS, NIEPORÓWNYWALNOŚĆ, NIEKAPEK, WYPALENISKO, TEŚCIK, BEZKRYTYCYZM, CHAŁTURSZCZYK, STECZKA, UPUST, LAMERSTWO, SZAMPAN, RZĄD, ZASTAŁOŚĆ, LEN, KLOPSIK, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, SOBIEPAŃSTWO, ŁUSKA, BEJCA, ODRĘTWIENIE, ETOLA, MUFKA, MARKETING SKOJARZENIOWY, BESTIARIUSZ, BEZREFLEKSYJNOŚĆ, ZAĆMA POURAZOWA, NAPIĘCIE, ŚCIANA, CHARYZMAT, ŚRODEK JAJOBÓJCZY, CROONER, DYWIZJA, MISIO, DOSTAWA, PIGUŁKA, POCHŁANIACZ, PLEUSTOFIT, BŁĘKITNY OLBRZYM, RĘKAW, NIEPOSPOLITOŚĆ, NEURON CZUCIOWY, MEMORIAŁ, KIŚĆ, FAKT PRAWNY, BUSTER, DRZEWOŁAZ JASKRAWOUDY, PŁATEW, SERCE, GRZYB, CIASNOŚĆ, PIESZEK, BERLACZ, AEROZOL SIARCZANOWY, MOC ZNAMIONOWA, NIEMERYTORYCZNOŚĆ, PATENA, BRYKLA, TELEWIZJA HD, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, HODOWLA PIERWOTNA, OSTROGA, ZGŁAD, FASOWANIE, SKŁAD, ARCHIKONFRATERNIA, NIENORMATYWNOŚĆ, DOM, SEGMENT, AWIZO, FASOLA ZŁOTA, FRYWOLITKA, DIABEŁEK, TALAR, JĘZYK SZTUCZNY, STRUKTURA ALGEBRAICZNA, BARSZCZ, NAWÓZ ORGANICZNY, KONWENANSE, MALARSTWO IKONOWE, JIM, APATIA, SZERYF, MAKART, PREFEKT APOSTOLSKI, MAKROPOLECENIE, CYCEK, KALIKO, NABIODRNIK, DEVELOPER, KOSMOGONIA, EPIZOOTIA, FRUWANIE, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, ZIELONI, ZEZWOLENIE, WYPOWIEDZENIE, PIELGRZYM, KURANT, TRYB BEZPRZETARGOWY, POLER, KLEJ, NIEODZOWNOŚĆ, AKATALEKSA, AKOMPANIAMENT, ŚCIÓŁKOWANIE, UDAR, GREGORIANKA, PRZECHOWANIE, POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, WIERSZ, KONSERWA, ROZZIEW, FERMENTOR, GABINET, STANOWISKO, WITAMINA, REGIONALISTYKA, URYNA, DYFUZOR, OFIARA ŚMIERTELNA, ŚWIATŁO POZYCYJNE, NARÓW, OBRÓT PIERWOTNY, CISZA, SAJETA, BENEFICJENT, NIEPOKORNOŚĆ, DZIAŁ, GROŹBA BEZPRAWNA, DYWERGENCJA, KONIEC, MNISZEK, ANAMORFOZA, RAKSOLOTY, MASŁO, DRAGONADA, SZÓSTY, ZESPÓŁ LESCHA-NYHANA, STACJA, ALLEGRO, IMPLIKATURA, ZAGOŃCZYK, ?TŁUMIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.103 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZAUWAŻALNY BRAK DZIAŁANIA LUB DZIAŁANIE W JAKIŚ (OKREŚLONY) SPOSÓB NIEPEŁNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZAUWAŻALNY BRAK DZIAŁANIA LUB DZIAŁANIE W JAKIŚ (OKREŚLONY) SPOSÓB NIEPEŁNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEMOŻLIWOŚĆ zauważalny brak działania lub działanie w jakiś (określony) sposób niepełne (na 12 lit.)
NIEMOŻNOŚĆ zauważalny brak działania lub działanie w jakiś (określony) sposób niepełne (na 10 lit.)
NIEZDOLNOŚĆ zauważalny brak działania lub działanie w jakiś (określony) sposób niepełne (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEMOŻLIWOŚĆ
zauważalny brak działania lub działanie w jakiś (określony) sposób niepełne (na 12 lit.).
NIEMOŻNOŚĆ
zauważalny brak działania lub działanie w jakiś (określony) sposób niepełne (na 10 lit.).
NIEZDOLNOŚĆ
zauważalny brak działania lub działanie w jakiś (określony) sposób niepełne (na 11 lit.).

Oprócz ZAUWAŻALNY BRAK DZIAŁANIA LUB DZIAŁANIE W JAKIŚ (OKREŚLONY) SPOSÓB NIEPEŁNE sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - ZAUWAŻALNY BRAK DZIAŁANIA LUB DZIAŁANIE W JAKIŚ (OKREŚLONY) SPOSÓB NIEPEŁNE. Dodaj komentarz

5+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast