SUBSTANCJA, KTÓRĄ NASYCA SIĘ: TKANINĘ, DREWNO, PAPIER, MATERIAŁ BUDOWLANY CELEM NADANIA IM PRZYNAJMNIEJ JEDNEJ Z NASTĘPUJĄCYCH WŁAŚCIWOŚCI: NIEZWILŻALNOŚĆ, NIEPALNOŚĆ, ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE CHEMIKALIÓW, ODPORNOŚĆ NA KURCZLIWOŚĆ BĄDŹ GNIOTLIWOŚĆ, NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ GAZÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

IMPREGNAT to:

substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów (na 9 lit.)IMPREGNATOR to:

substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SUBSTANCJA, KTÓRĄ NASYCA SIĘ: TKANINĘ, DREWNO, PAPIER, MATERIAŁ BUDOWLANY CELEM NADANIA IM PRZYNAJMNIEJ JEDNEJ Z NASTĘPUJĄCYCH WŁAŚCIWOŚCI: NIEZWILŻALNOŚĆ, NIEPALNOŚĆ, ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE CHEMIKALIÓW, ODPORNOŚĆ NA KURCZLIWOŚĆ BĄDŹ GNIOTLIWOŚĆ, NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ GAZÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.896

MASKARADA, WAPIENNIK, OSŁONKA, SYSTEM JĘZYKOWY, RATOWNICTWO TECHNICZNE, NOWA TWARZ, PRÓŻNOWANIE, ANILANA, KARAKUŁ, SANIE, ELF, CHEMIA OBLICZENIOWA, ELIKSIR, PAPIER DŁUŻNY, SAMOZATRATA, PENICYLAMINA, HRABINI, DŹWIGNICA LINOTOROWA, BATERIA AKUMULATOROWA, KOR, MRÓWNIKI, BRUNELLESCHI, OBRĘB EWIDENCYJNY, NAŚWIETLENIE, HRABIĄTKO, PCHŁA MORSKA, ERA KENOZOICZNA, KORKOCIĄG, WĘZEŁ DROGOWY, DZIEŃ, JODEŁKA, LEK PRZECIWCUKRZYCOWY, EWANIELIA, KORYTARZ EKOLOGICZNY, RADIO, ROZMODLENIE, KRUŻA, PAJĘCZYNÓWKA, KARCIANE DOMINO, KONCERT, ZAGRANIE, BOREWICZE, SĘDZIA KALOSZ, GUZEK MONTGOMERY'EGO, DZIENNIKARZ, BĄBELEK, ŻÓŁW SŁONIOWY, SOLUCJA, CHEMIA, LOGIKA DEONTYCZNA, KĄPIEL LECZNICZA, DEOKSYADENOZYNA, OPAKOWANIE, DYWESTYCJA, ZESPÓŁ DUBINA-JOHNSONA, SUTKA, RZUTKA, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, POTWÓR, ZOONOZA, JOGIZM, SPISEK, UPRAWIACZ, GÓRNICTWO NAFTOWE, BAT, WYŁOŻENIE SIĘ, BARCZATKA ŚLIWÓWKA, CERATOFILID, DIETA, WIRTUOZERIA, CUG, KULTURA MINOJSKA, POWIEŚĆ SZUFLADKOWA, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA, LINIE OCEANICZNE, TWORZYWO SZTUCZNE, STANIĘCIE, CHONDRYT, WARKOCZ DOBIERANY, SEMINARIUM, LUKIER, POSTĘPOWANIE, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, BOA KRÓTKOOGONOWY, PRAWO KARNE, JEDNOSTKA SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ, ZAKŁADZINY, BARCZATKA GŁOGOWICA, KICZUA, DZIUPLA, TEREN ZIELENI, TRZĘSIEC MEKLEMBURSKI, KTOŚ, MATERIAŁ DOWODOWY, MODELARSTWO LOTNICZE, CZTEROTAKT, TWARDY KARK, ALTOCUMULUS, ZWIERZĘ, ARYJSKOŚĆ, RÓWNANIE SZEŚCIENNE, OBSZAR NIEOGRANICZONY, RACHUNEK CIĄGNIONY, KASOWNIK, ZESPÓŁ USHERA, PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY, CEREMONIA, STEROWIEC SZKIELETOWY, KOLATOR, HELIOFIZYKA, GRUBA KRESKA, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, PCHLI TARG, LINGWISTA, LICHWIARSTWO, WULWODYNIA, ZAMIANA, PIEŃ WSPÓŁCZULNY, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, SZALE, DRUK ROZSTRZELONY, DEATH METAL, STŁUCZENIE, ZMARZLUCH, PŁAWNOŚĆ, ANON, TRUSIA, LATAWICA, CZARNY PIOTRUŚ, MŁODA PARA, FARMAKOGENETYKA, WYDATKI KONSUMPCYJNE, UTLENIANIE, SYNERGETYKA, WZROST ZUBAŻAJĄCY, WZROST GOSPODARCZY, TRANSLATORYKA, MONOTELETA, LEP, TANCERKA BRZUCHA, KUSICIEL, PUNKT DYMIENIA, KLEJARZ, DYPTYK, AKT MOWY, MORENA DENNA, TERMOOBIEG, ZARAŻONA, NARZĄD RODNY, WYBLINKA, DRUCIARZ, SEPARATYZM, ICHTIOZAURY, SENS, SZARMANT, STABILIZACJA, BASISTA, PRE-PAID, GRAHAM, TEMPERATURA MROZU, SZKŁO, ODLEWARNIA, TALI, AKWAWITA, AEROGRAFIA, CZARNY CHARAKTER, GRZYBICA WOSZCZYNOWA, RYBA MAŚLANA, KOŻUSZEK, KOSTKA BRUKOWA, PROSZEK DOVERA, FIKNIĘCIE KOZIOŁKA, NAJDUCH, ŚLINOCHRON, PLUSKWIAKI, CHOROBA ERBA-GOLDFLAMA, TOPIELEC, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, SIERAK, TANGO, WURST, DZIEWIĘCIOZGŁOSKOWIEC, TANATOPSYCHOLOGIA, TEMPERATURA ZAPŁONU, PRACA DOMOWA, STREFA PODKOSZOWA, TUNICZKA, KAPISZON, KLONINA, NAWROTOWOŚĆ, POGOTOWIE GAZOWE, NA PIESKA, ETNOLINGWISTYKA, POWIEŚĆ SPOŁECZNO-OBYCZAJOWA, ROZMOWY W MAGDALENCE, DYPTYCH, KRĄG KULTUROWY, ROMANTYZM, PODAŻ NIEELASTYCZNA, WYPRAWIACZ, KATASTROFA KOSMICZNA, MEDYCYNA NUKLEARNA, CZERWONAK, GRUPA TOPOLOGICZNA, NEOTENIA, PRAŻNIA, DEOKSYRYBONUKLEOZYD, PIGWA POSPOLITA, INWERSJA CZASOWA FABUŁY, KOŚĆ PODNIEBIENNA, APROKSYMACJA JEDNOSTAJNA, ENCYKLOPEDYSTA, ZROST, ANARCHISTA, NALEŻNOŚĆ, TERYNA, TUSZ, KISZKA FASZYNOWA, MAKI, LIPA, PIECZYNG, XENON, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW, SPEKTROSKOPIA, KOMIK, UNIKAMERALIZM, MERYNOS, HEKSOGEN, TRAF, EKSPLOZJA, UKROP, BATUTA, ZASUWA, PODWIELOKROTNOŚĆ, CEGLARSTWO, MIKSER PLANETARNY, DROGA, PROGRAM TELEWIZYJNY, RUCH JEDNOSTAJNY KRZYWOLINIOWY, SŁODYCZ, CHWILÓWKA, ZMIERZCH CYWILNY, SHOUNENAI, POSŁANIE, OKSOKWAS, STARORAKI, WYBIEG, KRATOWNICA, MIĘSIEŃ STRZEMIĄCZKOWY, ZSYPISKO, IRLANDIA, GWAJAKOWIEC, DIALIZA OTRZEWNOWA, WZW E, WAŁ, ASTRONAUTYKA, LOBELINA, RZECZNIK PRASOWY, OUARKA, ZAWÓD, ODKAŻACZ, STRZEMIĘ, GUANO, OBIPIĘTA, PAPIRUS, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, LUZAK, RYKOSZET, NERW CZASZKOWY, KATANA, ANARCHISTKA, PLECIONKA, WIDEŁKI, NACZYNIA POŁĄCZONE, ZAUWAŻALNOŚĆ, ŁOTEWSKI, PLAMISTOŚĆ, KWADRANS AKADEMICKI, RUGBY, TERRINA, NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA, SIŁOWNIK, DZIELNIK, KAROB, KOLEBKA, NIEMOŻNOŚĆ, ZIELONA GRANICA, ROZSTRZAŁ, HELIOFIZYKA, ATAWIZM, TELEWIZORNIA, WYRÓB CUKIERNICZY, LAMPAS, CNOTA KARDYNALNA, ŚMIECH, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, PALATALIZACJA, KRENELAŻ, MISIACZEK, ?NAKRYCIE GŁOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.896 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SUBSTANCJA, KTÓRĄ NASYCA SIĘ: TKANINĘ, DREWNO, PAPIER, MATERIAŁ BUDOWLANY CELEM NADANIA IM PRZYNAJMNIEJ JEDNEJ Z NASTĘPUJĄCYCH WŁAŚCIWOŚCI: NIEZWILŻALNOŚĆ, NIEPALNOŚĆ, ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE CHEMIKALIÓW, ODPORNOŚĆ NA KURCZLIWOŚĆ BĄDŹ GNIOTLIWOŚĆ, NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ GAZÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: SUBSTANCJA, KTÓRĄ NASYCA SIĘ: TKANINĘ, DREWNO, PAPIER, MATERIAŁ BUDOWLANY CELEM NADANIA IM PRZYNAJMNIEJ JEDNEJ Z NASTĘPUJĄCYCH WŁAŚCIWOŚCI: NIEZWILŻALNOŚĆ, NIEPALNOŚĆ, ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE CHEMIKALIÓW, ODPORNOŚĆ NA KURCZLIWOŚĆ BĄDŹ GNIOTLIWOŚĆ, NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ GAZÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
IMPREGNAT substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów (na 9 lit.)
IMPREGNATOR substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

IMPREGNAT
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów (na 9 lit.).
IMPREGNATOR
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów (na 11 lit.).

Oprócz SUBSTANCJA, KTÓRĄ NASYCA SIĘ: TKANINĘ, DREWNO, PAPIER, MATERIAŁ BUDOWLANY CELEM NADANIA IM PRZYNAJMNIEJ JEDNEJ Z NASTĘPUJĄCYCH WŁAŚCIWOŚCI: NIEZWILŻALNOŚĆ, NIEPALNOŚĆ, ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE CHEMIKALIÓW, ODPORNOŚĆ NA KURCZLIWOŚĆ BĄDŹ GNIOTLIWOŚĆ, NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ GAZÓW sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - SUBSTANCJA, KTÓRĄ NASYCA SIĘ: TKANINĘ, DREWNO, PAPIER, MATERIAŁ BUDOWLANY CELEM NADANIA IM PRZYNAJMNIEJ JEDNEJ Z NASTĘPUJĄCYCH WŁAŚCIWOŚCI: NIEZWILŻALNOŚĆ, NIEPALNOŚĆ, ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE CHEMIKALIÓW, ODPORNOŚĆ NA KURCZLIWOŚĆ BĄDŹ GNIOTLIWOŚĆ, NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ GAZÓW. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast