BRAMOWNICA; SUWNICA, KTÓREJ USTRÓJ NOŚNY W POSTACI BRAMY PRZESUWA SIĘ PO POZIOMIE MIEJSCA SKŁADOWANIA ŁADUNKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SUWNICA BRAMOWA to:

bramownica; suwnica, której ustrój nośny w postaci bramy przesuwa się po poziomie miejsca składowania ładunków (na 14 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SUWNICA BRAMOWA

SUWNICA BRAMOWA to:

suwnica najczęściej instalowana na zewnętrznych składowiskach lub pochylniach stoczniowych, składająca się z pomostu zawieszonego na dwóch bocznych mostach, wiążących dwie lub większą liczbę bram (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BRAMOWNICA; SUWNICA, KTÓREJ USTRÓJ NOŚNY W POSTACI BRAMY PRZESUWA SIĘ PO POZIOMIE MIEJSCA SKŁADOWANIA ŁADUNKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.951

KAGU, SANDBOX, ZŁOTY STRZAŁ, ANGLEZOWANIE, NIEDOKRWISTOŚĆ ZŁOŚLIWA, MIESZAK, GEOMETRIA AFINICZNA, PALEOMAGNETYZM, RADIALNA FUNKCJA BAZOWA, KONFESJONAŁ, HALLOWEEN, DYNAMIZM, ZAPUSTY, KOŃ TROJAŃSKI, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, UCZELNIA AKADEMICKA, SZEPT, DIASTOLE, DYSFONIA, KĄTOZĘBNE, DISIARCZEK, PRZYNĘTA, CZERSKA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA AKUSTYCZNEGO, OBLICZNOŚĆ, ROZMODLENIE, DOJŚCIE, GONITWA PŁOTOWA, WSPÓLNOTA GRUNTOWA, NAWIERZCHNIA KOLEJOWA, RZEMIEŚLNIK, KRÓTKODYSTANSOWIEC, CHOROBA FONGA, WSKAZÓWKA, KECZUA, POLITYKA KURSOWA, FLAMENCO, ROZROST, CHOROBA TARUI'EGO, SPICIE SIĘ NA UMÓR, PRZEGŁOS, BŁAGALNIK, PRÓŻNIAK, MILICJANT, MULDA, NARZĄD ROZRODCZY, DŁUGI RÓG, SKALEŃ AWENTURYNOWY, MINIMALISTA, JER SŁABY, MODEL, PRZESTRZEŃ PERYPLAZMATYCZNA, SZTUCZNY LÓD, DYSK MAGNETOOPTYCZNY, PRZYCZYNKARZ, EPKA, MIKROCHIRURGIA, PUSZCZYK, TAŚMA MONATAŻOWA, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, SĄD OSTATECZNY, LAS DRĄGOWY, NEOTENIA, ZAGNIEŻDŻENIE, OFIARA, BRUDNA BOMBA, JEDNOPARTYJNOŚĆ, CHOROBA TELEGRAFISTÓW, RUCHLIWOŚĆ, INWAZJA, GONGORYSTA, BIELISTKA SINA, ŚCIEG KRZYŻYKOWY, WINNICA NABOTA, INGRESJA MORZA, SZAMERUNEK, SŁUCH ABSOLUTNY, ZŁOŻENIE UKŁONU, GOTÓWKA, FILOLOGIA WŁOSKA, UJŚCIE, TENIS STOŁOWY, OPŁUCNA ŚCIENNA, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, KAMICA, OBSERWACJA, MARUDER, POŚWIĘCENIE, KORBACZ, MIECZ DWURĘCZNY, PASO PERUWIAŃSKI, OŚRODEK, SĘDZIA KALOSZ, ŻÓŁWIE DWUPAZURZASTE, PŁOMYK, WRAŻENIE, ŻURAWINA, ARCHEOLOGIA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, PRZYBYTEK, HYDROCHEMIA, KASTYLIJSKI, GRZYB SITARZ, NERWICA NIEDZIELNA, NIEDOPASOWANIE PRZESTRZENNE, POPITA, CZYŻNIE, ZEBRA, WARMIŃSKI, SCENICZNOŚĆ, STRZAŁKA, JURYSDYKCJA, ASTROFOTOMETRIA, NASYCALNIA, PARALIZATOR, PROSZEK DOVERA, WĘZEŁ WINDSORSKI, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, CAŁKOWITE ZEPSUCIE, KASJERKA, CEDET, GALAKTOLIPID, KOREK, GRUBA LINIA, IMIENINY, GORĄCY PIENIĄDZ, CYPROHEPTADYNA, MASA SOLNA, WSPINALNIA, BURSZ, GMINNOŚĆ, FUNDUSZ UBEZPIECZENIOWY, ANAMORFOZA, LABIRYNT, PARANOIK, DIABELSKI MŁYN, FARMAKOEKONOMIKA, PIONEK, CUKRZYCA INSULINONIEZALEŻNA, PAKOWACZ, ŻÓŁW MALOWANY, ZGNICIE, RUCH KRZYWOLINIOWY, KOŚĆ ŁZOWA, JĘZYK ERGATYWNO-ABSOLUTYWNY, ŁUK, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, VIP, ARTYSTA, CIASNOTA, WERBOWNIK, PATENA, PAMIĘĆ RUCHOWA, APLEGIER, KORSYKAŃSKI, BALERON, GAŁĘZIAK, PIERWOMSZAKOWCE, USZKO, BRANSOLETA KRZYWICZA, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, TARCZA KRYSTALICZNA, EPONIM, MUSZKA, KOLANO, HOŁDOWNIK, SPIĘCIE, MIARKA, DWUKADŁUBOWIEC, PIERŚCIEŃ SZOTOWY, CHŁOPCZYCA, BALSAM KANADYJSKI, GRUNGE, AKLIMATYZACJA, OPTYKA, POŻYTECZNOŚĆ, RASZKA, URUK-HAI, PLAC, CHOROBA DYGGVE-MELCHIORA-CLAUSENA, ELEKTROMIOGRAFIA, KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ, ROTATOR, KOZACY, ZNAMIENNOŚĆ STATYSTYCZNA, TYFUS PLAMISTY, KRAWIECZYZNA, ŚWISTUŁA, ROCK AND ROLL, PRYZMA, TRAKTAT SOJUSZNICZY, ZŁOTA FUNKCJA, BRANIE PRZYKŁADU, GARNCZEK, KASTLER, PUNKT DYMIENIA, DOSTĘP, STOPNIOWALNOŚĆ, KOTWICA, PRĄD ZWARCIOWY, FIGURA DZIOBOWA, USTNIK, TANATOLOGIA, HURTOWNIA, PŁOZA, ŚRYŻ, REKONSTRUKTOR SEMANTYCZNY, UŚMIECH SARDONICZNY, WIATRAK, OKOT, HAJDUK, NEBULIZACJA, ŻÓŁTLICA DROBNOKWIATOWA, SOCJETA, GOTÓWKOMAT, ZBIOREK, EKSTRAKTOR CUKROWNICZY, BIAŁACZKA KOTÓW, NIECHLUJNOŚĆ, PROSIAK, ŚMIECIARZ, FILOLOGIA NIEMIECKA, AGRAFON, ARCTG, KNEDEL, KONKURS ŚWIADECTW, ARCHAISTA, SKROMNIŚ, ZADYSZKA, SIANO, FALKONKA, CYRK, DISNEY, ANTABA, KLESZCZ, STAŁA OPÓŹNIAJĄCA, ODWROTNY AGONISTA, RURA OGNIOWA, ROŚLINA WODNA, ZWIERZĘ KOPALNE, WYWINIĘCIE ORŁA, WSZYSTKOŻERCA, KAFETERIA OTWARTA, HYDRA, DRUH, LUKIER, POZER, ODPORNOŚĆ, DWUBÓJ CIĘŻAROWY, EKONOMIA POLITYCZNA, KAMIEŃ, WYSTAWIENNIK, GETER, PODZIELNIK, DMUCHAWKA, MIASTO POWIATOWE, GWIAZDA, BALANS, KRASNOLUDEK, RADIOBIOLOGIA, FUNKCJA CELOWA, STEREOIZOMER, NAJEBANIE SIĘ, RÓWNOWAGA, CEZARYZM DEMOKRATYCZNY, ROKIETOWATE, ŚLIZG STAWOWY, KAPITAŁ SPOŁECZNY, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, BARIATRA, FOTOWOLTAIKA, SIATKA CENTYLOWA, ODWARSTWIENIE, SIZAL, SAMOWOLNOŚĆ, WIZERUNEK, ANALIZA, PŁYTKA CHODNIKOWA, ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA, IGŁY, KAPUCHA, PRZEWÓD PÓŁKOLISTY, SIEWKI, MONOGENIZM, WIDLICZKA, PASEK, ORTOWODÓR, EKONOMIA, TWIERDZENIE PASCALA, TORNADO SATELICKIE, OŚRODEK AKADEMICKI, ANIOŁEK CHARLIEGO, LOTERIA FANTOWA, TŁO, PODKATEGORIA, INTROJEKCJA, ADRES FIZYCZNY, BELKA, BŁONA PŁAWNA, ?WIBRACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.951 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BRAMOWNICA; SUWNICA, KTÓREJ USTRÓJ NOŚNY W POSTACI BRAMY PRZESUWA SIĘ PO POZIOMIE MIEJSCA SKŁADOWANIA ŁADUNKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BRAMOWNICA; SUWNICA, KTÓREJ USTRÓJ NOŚNY W POSTACI BRAMY PRZESUWA SIĘ PO POZIOMIE MIEJSCA SKŁADOWANIA ŁADUNKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SUWNICA BRAMOWA bramownica; suwnica, której ustrój nośny w postaci bramy przesuwa się po poziomie miejsca składowania ładunków (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SUWNICA BRAMOWA
bramownica; suwnica, której ustrój nośny w postaci bramy przesuwa się po poziomie miejsca składowania ładunków (na 14 lit.).

Oprócz BRAMOWNICA; SUWNICA, KTÓREJ USTRÓJ NOŚNY W POSTACI BRAMY PRZESUWA SIĘ PO POZIOMIE MIEJSCA SKŁADOWANIA ŁADUNKÓW sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - BRAMOWNICA; SUWNICA, KTÓREJ USTRÓJ NOŚNY W POSTACI BRAMY PRZESUWA SIĘ PO POZIOMIE MIEJSCA SKŁADOWANIA ŁADUNKÓW. Dodaj komentarz

3+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast