WOLNA WYOBDRĘBNIONA PRZESTRZEŃ UMOŻLIWIAJĄCA PRZEDOSTANIE SIĘ DO WYBRANEGO MIEJSCA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WEJŚCIE to:

wolna wyobdrębniona przestrzeń umożliwiająca przedostanie się do wybranego miejsca (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WEJŚCIE

WEJŚCIE to:

urządzenie, od którego przekazywany jest sygnał lub informacje (na 7 lit.)WEJŚCIE to:

początek, pierwszy etap procesu przetwarzania danych (na 7 lit.)WEJŚCIE to:

otwór w obudowie, służący do podłączenia innego urządzenia (na 7 lit.)WEJŚCIE to:

początek jakiegoś obszaru, miejsca (na 7 lit.)WEJŚCIE to:

początek jakiegoś działania, procesu (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WOLNA WYOBDRĘBNIONA PRZESTRZEŃ UMOŻLIWIAJĄCA PRZEDOSTANIE SIĘ DO WYBRANEGO MIEJSCA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.716

ŻABIA LASKA, NARZĘDZIE, MOTYL DZIENNY, AUDIOTEKST, CHOROBA LOKOMOCYJNA, SZTOLNIA WODNA, WYWALENIE SIĘ, RADIOBIOLOGIA, PROMINENCJA, POJAZD SILNIKOWY, ANKIETOWANY, DŻIN, SEMITOLOG, ŚCIANA OGNIOWA, JĘZYK DUNGAŃSKI, DWA GRZYBY W BARSZCZU, SKRÓT KLAWISZOWY, SZEREG HARMONICZNY, SACHARYD, STRUNA ŚCIĘGNISTA, UROJENIE KSOBNE, ZWIĄZEK CHELATOWY, IMPREGNATOR, OSTOJA, PHISHER, NARĄBANIE SIĘ, SZAFUNEK, CYKLOP, ZŁUDZENIE, RYCERZ, KOPALINA STAŁA, BEZSTRONNOŚĆ, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, CHOPINISTKA, FIKNIĘCIE KOZŁA, NAUKA INTERDYSCYPLINARNA, DROGA, KREDYT KONTRAKTOWY, PRZEZNACZENIE, FAŁD GŁOSOWY, POWSTANIE WARSZAWSKIE, BACH, PUB, DOBRO KOMPLEMENTARNE, LAUFER BIAŁOPOLOWY, GRUSZKA ZIEMNA, NIESPEŁNIALNOŚĆ, BUT, BAJT, PRĘDKOŚĆ ORBITALNA, TAMANDUA, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, PAS WŁĄCZENIOWY, ZNAMIĘ BARWNIKOWE, PERYMETR, WAGA MIEJSKA, NADZIENIE, DZIELNIK, MANIERYZM, MEDYCYNA KOSMICZNA, UZBRAJANIE SIĘ, MAŁPI GAJ, KARCYNOLOGIA, ANDROPAUZA, SADYSTYCZNOŚĆ, DROGA ŻELAZNA, MIĘSOŻERNOŚĆ, LINIE OCEANICZNE, FORTUNA, GRIGORIJ ALEKSANDROWICZ POTIOMKIN, HISTORYZM CEGLANY, KOMEDIANT, TELEFON ZAMIEJSCOWY, METODA TERMICZNA, CHARLESTON, ROZBIERALNIA, SATELITA, RAMA KOMUNIKACYJNA, IMPROMPTU, RAWKA BŁAZEN, TRYWIALIZM, MILOWY KROK, TRAFIKA, POSIADY GÓRALSKIE, ZBIOROWOŚĆ SPOŁECZNA, OTWÓR STRZAŁOWY, BOSSA NOVA, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, OTWARTOŚĆ, ROŚLINY NASIENNE, GAŁKA BLADA, SYNDROM WILKOŁAKA, ARYTMETYKA MODULARNA, TREN, KOPROFAG, NIEOBLICZALNOŚĆ, ARAB, LINIA, ŁĘKOTKA, POJNIK, MECHANIKA TEORETYCZNA, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, ANATOMIA ROZWOJOWA, KORKOWIEC, KREOL, KAMERTON, MISIOLUB, OKWIAT POJEDYNCZY, GAWĘDA, JĘZYK ŻYWY, BIBLIOPOLA, PANEWKA, EUFONIA, SZORSTKOŚĆ, ZATYKANIE USZU, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, PLOTER GRAWERUJĄCY, NIEBO, STYL KOLONIALNY, SARDANA, PROPORZEC, WYDATKI BIEŻĄCE, BARWNIK ŚWIATŁOCZUŁY, KIR, MIĘDZYRZĄD, MATKA-POLKA, PRZESTRZEŃ SPÓJNA, ALGRAFIA, SWAWOLA, BIEŻNIK, SKRZYNKA LĘGOWA, INTROJEKCJA, ORYNNOWANIE, KULCZYBA, ANEROID, PRZESTRZEŃ WEKTOROWA, BRACTWO RYCERSKIE, CHIROPTEROLOGIA, CZUWAK, BRYZA, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, JĘZYKOZNAWSTWO DIACHRONICZNE, SOLNISKO, SPRAWNOŚĆ, STRES, NEUROFIZJOLOGIA KLINICZNA, PAPROTNICA GÓRSKA, KRZYŻYK, PUSZCZALSKA, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, LIEBIG, INWAZJA, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, SOS MALTAŃSKI, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, NOSOROŻEC JAWAJSKI, PRÓBA WODY, PRZYŚPIEW, CZARNE KINO, NIEŚMIAŁOŚĆ, KATAKAUSTYKA, KAFTAN BEZPIECZEŃSTWA, DOMINACJA ZUPEŁNA, BAKTERIA GRAM-UJEMNA, NARODOWOŚĆ, PONCZÓWKA, NAPÓJ WINOPOCHODNY, WODOCIĄGOWNIA, MARSJAŃSKI, CHŁYST, EDYKUŁ, KROK PÓŁROZKROCZNY, WYRAJ, LATO, NEOTENIA, KUKICHA, KOROZJA ELEKTROCHEMICZNA, FLUWIOGLACJAŁ, UBÓJ, GEODEZJA LEŚNA, DENIALIZM, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII, ORTOPTYSTA, WEST COAST SWING, RESORT SIŁOWY, ZAKAŻENIE POKARMOWE, POCZTA KOMPUTEROWA, WYNURT, WAGON, WIZA POBYTOWA, ENERGETYKA JĄDROWA, WIRULENCJA, KINETYKA CIECZY, PROMIENIOWANIE ALFA, NOTARIUSZ, SUKA, NAKŁAD POŁOWOWY, DYSTYCH, SKLEP MONOPOLOWY, KONSERWIARNIA, SKOCZKOWE, IDIOM, PRZYGARŚĆ, KOKTAJL, CEWKA, ODSTRZAŁ, MUTACJA DYNAMICZNA, INKRUSTACJA, MECHANIK POKŁADOWY, STYKÓWKA, FILOZOFIA PRZYRODY, BEŁKACZEK POSPOLITY, KÓŁECZKO, ETYKA, HIGIENA ZWIERZĄT, ZĘBNICA, ZIEMIA ODNIESIENIA, NASIENNIK, STELMACH, FULMAR ZWYCZAJNY, WIERSZ OBRAZKOWY, TYTUŁ WYKONAWCZY, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, SZPACHLARZ, OSOBA, EFEKT KAPILARNY, PRZEPLOTKA, ROZLUŹNIENIE, EREKCJA, KOŚĆ KULSZOWA, ŚLIZGACZ, BIEG, RYNEK HURTOWY, BAŃKA, WAN, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, ELEKTRODA PORÓWNAWCZA, SYSTEM NICEJSKI, REAKCJA SPRAWCZA, WYGIBAS, AŁMA ATA, DEOKSYRYBONUKLEOZYD, GRZYBICA WOSZCZYNOWA, DOBRY ZNAJOMY, CYKL GRANICZNY, KILOFEK, CASUS, JELEŃ MILU, FERRIMAGNETYK, GALICYJSKI, ANARCHIZM, TARTAK, RÓG, PATOLOG, KROCHMAL, WYLĘG, DRUGI OFICER, KOCIOŁ, SINICA OBWODOWA, GAŁĘZIAK, SILNIK ZAMKNIĘTY, LUDY TURAŃSKIE, LEGHORN, SEMAFOR, KOSZYKÓWKA, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, WYBLINKA, GARBATE SZCZĘŚCIE, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, STYLIKÓWKI, OGRZEWNIK, HORMON ANTYMILLEROWSKI, FIZYKA STATYSTYCZNA, SZKŁO MĄCONE, HIPIATRIA, ROŻEN, KLINOLIST, MOTYLEK, WĘZEŁ KSIĘCIA ALBERTA, OPIEKUŃCZOŚĆ, GŁUPTAK BIAŁY, KONWIKCJA, TELEMECHANIKA, NASTRÓJ, STRAJK GŁODOWY, GALARETÓWKA CHRZĄSTKOWATA, TURANIE, ŚLEDŹ, ŻUŻLAK, TOPR, PRZEDPORCIE, OWOC, OBIBOK, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, KRAINA MITOLOGICZNA, CYKL EKONOMICZNY, PRZEDSIONEK POCHWY, NAPOMNIENIE, WYSMUKŁOŚĆ, ?KWALIFIKACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.716 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WOLNA WYOBDRĘBNIONA PRZESTRZEŃ UMOŻLIWIAJĄCA PRZEDOSTANIE SIĘ DO WYBRANEGO MIEJSCA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WOLNA WYOBDRĘBNIONA PRZESTRZEŃ UMOŻLIWIAJĄCA PRZEDOSTANIE SIĘ DO WYBRANEGO MIEJSCA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WEJŚCIE wolna wyobdrębniona przestrzeń umożliwiająca przedostanie się do wybranego miejsca (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WEJŚCIE
wolna wyobdrębniona przestrzeń umożliwiająca przedostanie się do wybranego miejsca (na 7 lit.).

Oprócz WOLNA WYOBDRĘBNIONA PRZESTRZEŃ UMOŻLIWIAJĄCA PRZEDOSTANIE SIĘ DO WYBRANEGO MIEJSCA sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - WOLNA WYOBDRĘBNIONA PRZESTRZEŃ UMOŻLIWIAJĄCA PRZEDOSTANIE SIĘ DO WYBRANEGO MIEJSCA. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x