RUCHOME ŚWIĘTO CHRZEŚCIJAŃSKIE OBCHODZONE COROCZNIE W 40. DNIU OD ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO (WYPADA WE CZWARTEK, ALE W KOŚCIELE KATOLICKIM ŚWIĘTO OBCHODZI SIĘ W SZÓSTĄ NIEDZIELĘ PO WIELKANOCY) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WNIEBOWSTĄPIENIE to:

ruchome święto chrześcijańskie obchodzone corocznie w 40. dniu od Zmartwychwstania Pańskiego (wypada we czwartek, ale w kościele katolickim święto obchodzi się w szóstą niedzielę po Wielkanocy) (na 16 lit.)WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE to:

ruchome święto chrześcijańskie obchodzone corocznie w 40. dniu od Zmartwychwstania Pańskiego (wypada we czwartek, ale w kościele katolickim święto obchodzi się w szóstą niedzielę po Wielkanocy) (na 23 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WNIEBOWSTĄPIENIE

WNIEBOWSTĄPIENIE to:

przeniesienie się osoby świętej do nieba za życia (nie po śmierci) wraz z ciałem (we wniebowstąpieniu nie zostaje wzięta do nieba sama dusza) (na 16 lit.)WNIEBOWSTĄPIENIE to:

ruchome święto chrześcijańskie obchodzone corocznie w 40. dniu od Zmartwychwstania Pańskiego (wypada we czwartek, ale w kościele katolickim święto obchodzi się w szóstą niedzielę po Wielkanocy) (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RUCHOME ŚWIĘTO CHRZEŚCIJAŃSKIE OBCHODZONE COROCZNIE W 40. DNIU OD ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO (WYPADA WE CZWARTEK, ALE W KOŚCIELE KATOLICKIM ŚWIĘTO OBCHODZI SIĘ W SZÓSTĄ NIEDZIELĘ PO WIELKANOCY)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.037

APARATOWNIA WZMACNIAKOWA, SPÓŁGŁOSKA SONORNA, POJUTRZE, BŁYSK, ZNICZ OLIMPIJSKI, PARTIA WIEDEŃSKA, ANATOMIA ROZWOJOWA, KONODONT, KOREK, TREN, WEBMASTER, WŁOSEK, HALOGENOWODÓR, BRANSOLETA KRZYWICZA, SONDA MOLEKULARNA, DEFINIOWALNOŚĆ, LAWONICHA, SZUM, AGORA, JEZIORO MEZOTROFICZNE, KALECKI, WZMACNIACZ OPERACYJNY, GRZYBICA WOSZCZYNOWA, DIAKON, NADZIENIE, REKTOR, KOŚCIÓŁ, CELTYJKA, MISKA, BOCZEK, DOPPELGANGER, SHORT-TRACK, GANGSTER, KOMUNIKACYJNOŚĆ, SYNKOPA, PŁEĆ, ZAŁOŻENIE PARKOWE, TEMPO, BLASTOMYKOZA PÓŁNOCNOAMERYKAŃSKA, PLAMISTOŚĆ, KINEZYTERAPEUTA, CHOROBA SIEMERLINGA-CREUTZFELDTA, WOLTYŻER, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, TEMPERAMENCIK, AKTUALIZM, CHIRURG, KOSZYKÓWKA, ZDZIADZIENIE, TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA, FUZJA JĄDROWA, WYKRAWACZ, ŁUSZCZYCA PLACKOWATA, MUSZLA KLOZETOWA, CHOROBA FONGA, ZASADA PODCZEPIENIA, ODSZCZEPIEŃSTWO, SYNANTROP, PRZYPADEK, WIELKOPĄKOWIEC PORZECZKOWY, OMLET NORWESKI, MUSZKA, SARABANDA, NAUKI POLITYCZNE, PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA, ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, ENIGMATYCZNOŚĆ, KLAPA, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, DŻINN, ANTYNATURALIZM, TAMBOREK, MELODIA, NEOKLASYCYZM, TRZMIEL CIEMNOPASY, ZJAWISKO THOMSONA, GATUNEK INWAZYJNY, SILNIK SPALINOWY, FILOLOGIA CHORWACKA, WAŻNOŚĆ, NEGATYWIZM, PIERŚCIEŃ TOPOLOGICZNY, ROZBIERALNIA, ZASTÓJ, ŁUSZCZYCA KROPELKOWATA, BRANDMUR, ZNAMIĘ WRZECIONOWATO-NABŁONKOWATOKOMÓRKOWE, GAMBIR, MAZUT, OPIEKA SPOŁECZNA, EKSPERT, PTASZNIK GOLIAT, NIEMĘSKOŚĆ, KRONIKARZ, KĘDZIERZAWKA, MIŁOŚĆ, SPRAY, DRIBLING, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, LÓD DENNY, PENETRACJA GENU, ASTROSPEKTROSKOPIA, ŁUK BLOCZKOWY, IMPULS, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, GEODEZJA LEŚNA, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, PIZZER, ZMROK, NIESZLACHECTWO, ZROBIENIE RUCHU, RÓJKA, MŁODA PARA, MASA RELATYWISTYCZNA, GILOSZ, MUSICAL, KOTWICA RYBACKA, MANIACZKA, KIJEK, POPULACJA MENDLOWSKA, ZAKON BENEDYKTYŃSKI, GRAF PŁASKI, MONTAŻOWNIA, WYBRZEŻE SZKIEROWE, SUBTERRANEOTERAPIA, UCHWYT ZACISKOWY, REKIN, OBSUWISKO, KREWETKA ELEGANCKA, DŹWIGNICA LINOTOROWA, ŻÓŁW ŻÓŁTOGŁOWY, PROGRAM TELEWIZYJNY, MŁODZIEŃCZA KIFOZA, POTENCJAŁ, OBRAZEK, ENKLAWA, SPŁATA BALONOWA, SŁONIOWATE, PAPILOTKA, ŚWIĘTO, BUTELKA MIAROWA, BÓBR KANADYJSKI, KOSTECZKA SŁUCHOWA, DERMOKOSMETYKA, PŁYTA OCEANICZNA, GEOFIT KORZENIOWY, ODPORNOŚĆ POŻAROWA, PRZYĆMIENIE, UKŁAD WEWNĄTRZWYDZIELNICZY, PRZYRODA, BRUTAL, TABLICA OGŁOSZENIOWA, ZAKOCHANA, BIURO PODAWCZE, AMBULATORIUM, CHIROPTEROLOGIA, RAZ, PRZESUWNIK, FILOLOGIA GERMAŃSKA, PARA MINIMALNA, PRZEWÓD, GRUPA KETONOWA, MEANDER, LOGIKA WIELOWARTOŚCIOWA, CHOROBA FAZIO-LONDE, MIHRAB, BRĄZOWNIK, ŚLIWA, NIEKOMPETENTNOŚĆ, HIGIENISTKA, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, ZATRZYMANIE, SAMOUPROWADZENIE, BIOLOGIA, KWESTURA, METODA AGLOMERACYJNA, PARALAKSA, OMASTA, APTECZKA, POJAWIENIE SIĘ, CZUWAK, ŚCIEG ŁAŃCUSZKOWY, CZYSTE RĘCE, MODEL AMERYKAŃSKI, PRZEŚMIEWKA, BARCZATKA GŁOGOWICA, INTERFEJS, ARPEGGIO, WIBROAKUSTYK, GROMADA, ŁAWA RZĄDOWA, GEOGRAFIA LINGWISTYCZNA, DŁAWIDUDA, TURANIEC, WERSYFIKACJA, MEDYCYNA LOTNICZA, ACENA NOWOZELANDZKA, KOŃCZYNA GÓRNA, ŚLEPE ŹRÓDŁO, ROPOWICA KŁĘBU, GRAFIKA INŻYNIERSKA, CZERWONA FALA, ZŁOŻENIE URZĘDU, JOGURT, TERAPENA KAROLIŃSKA, KRÓL, HETYTA, WOREK TRZEWIOWY, CIĄGOTY, PADWAN, SZKLIWO, NOUMEN, POTPOURRI, HEAVY METAL, CHOROBA TELEGRAFISTÓW, MEDYCYNA RATUNKOWA, RYTUAŁ, BOLSZEWICY, HEBAN, LIQUID, ŚMIGŁO, LENIN, SIODEŁKOWCE, KRATKA VICHY, BANK, POSŁUSZNIK, PRZECIĘTNIACTWO, MORESKA, SYSTEMIK, PŁYWACTWO, PUNKT ZLEWNY, NIERELIGIJNOŚĆ, CNOTA KARDYNALNA, DIECEZJA, ANTYSYJONISTA, TORBACZE, IMMUNOGLOBULINA, ZWIERCIADŁO MAGNETYCZNE, JĘZYK SFORMALIZOWANY, ANAMNEZA, RAK PRĘGOWANY, SKÓRNICTWO, TKANKA TWÓRCZA, GUZOWATOŚĆ BRÓDKOWA, LUŹNOŚĆ, OBRZĘK ZŁOŚLIWY, UPADŁOŚĆ, KORALIK, REAKCJA ZAPALNA, SYF, WYWÓZKA, ARCHOZAUROMORFY, BIAŁY ŚPIEW, BEZDNIA, EUTENIKA, OPOZYCJA EKWIPOLENTNA, GWAŁTOWNOŚĆ, BRZOZA, KOŃ FIŃSKI, SZPICAK, KRATER, POKŁAD, PRZEWRÓCENIE SIĘ, SNIFFER, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, WSZY, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, EROZJA GENETYCZNA, OTCHŁAŃ, NIEZISZCZALNOŚĆ, WYKOPYRTNIĘCIE SIĘ, WĘDRÓWKA DUSZ, SEDES, PERYPATETYK, ZAZDROŚĆ, FILAMENT, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, SZOPEN, GŁUCHY TELEFON, MNIEJSZOŚĆ, MAŹNICA, TELLUREK, CZŁOWIEK GUMA, NÓŻ, KLUCZ NASADOWY, RÓJ METEORÓW, RYSUNEK, PRECESJA, MINERAŁ, ATALIA, DOLICHOCEFALIA, ZWIERANIE SZYKÓW, SUCHA IGŁA, BABA JAGA, PIES OGRODNIKA, WZROST, EPUZER, HEZYCHAZM, ?KRATA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.037 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RUCHOME ŚWIĘTO CHRZEŚCIJAŃSKIE OBCHODZONE COROCZNIE W 40. DNIU OD ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO (WYPADA WE CZWARTEK, ALE W KOŚCIELE KATOLICKIM ŚWIĘTO OBCHODZI SIĘ W SZÓSTĄ NIEDZIELĘ PO WIELKANOCY) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: RUCHOME ŚWIĘTO CHRZEŚCIJAŃSKIE OBCHODZONE COROCZNIE W 40. DNIU OD ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO (WYPADA WE CZWARTEK, ALE W KOŚCIELE KATOLICKIM ŚWIĘTO OBCHODZI SIĘ W SZÓSTĄ NIEDZIELĘ PO WIELKANOCY)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WNIEBOWSTĄPIENIE ruchome święto chrześcijańskie obchodzone corocznie w 40. dniu od Zmartwychwstania Pańskiego (wypada we czwartek, ale w kościele katolickim święto obchodzi się w szóstą niedzielę po Wielkanocy) (na 16 lit.)
WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE ruchome święto chrześcijańskie obchodzone corocznie w 40. dniu od Zmartwychwstania Pańskiego (wypada we czwartek, ale w kościele katolickim święto obchodzi się w szóstą niedzielę po Wielkanocy) (na 23 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WNIEBOWSTĄPIENIE
ruchome święto chrześcijańskie obchodzone corocznie w 40. dniu od Zmartwychwstania Pańskiego (wypada we czwartek, ale w kościele katolickim święto obchodzi się w szóstą niedzielę po Wielkanocy) (na 16 lit.).
WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE
ruchome święto chrześcijańskie obchodzone corocznie w 40. dniu od Zmartwychwstania Pańskiego (wypada we czwartek, ale w kościele katolickim święto obchodzi się w szóstą niedzielę po Wielkanocy) (na 23 lit.).

Oprócz RUCHOME ŚWIĘTO CHRZEŚCIJAŃSKIE OBCHODZONE COROCZNIE W 40. DNIU OD ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO (WYPADA WE CZWARTEK, ALE W KOŚCIELE KATOLICKIM ŚWIĘTO OBCHODZI SIĘ W SZÓSTĄ NIEDZIELĘ PO WIELKANOCY) sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - RUCHOME ŚWIĘTO CHRZEŚCIJAŃSKIE OBCHODZONE COROCZNIE W 40. DNIU OD ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO (WYPADA WE CZWARTEK, ALE W KOŚCIELE KATOLICKIM ŚWIĘTO OBCHODZI SIĘ W SZÓSTĄ NIEDZIELĘ PO WIELKANOCY). Dodaj komentarz

3×5 =

Poleć nas znajomym:

x