CZĘŚĆ LINY SKŁADAJĄCA SIĘ ZE SKRĘCONYCH DRUTÓW (WŁÓKIEN) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŻYŁA to:

część liny składająca się ze skręconych drutów (włókien) (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŻYŁA

ŻYŁA to:

naczynie krwionośne, transportujące krew od tkanek do serca (na 4 lit.)ŻYŁA to:

techniczna nazwa metalowej części przewodu (na 4 lit.)ŻYŁA to:

osoba chciwa, skąpa (na 4 lit.)ŻYŁA to:

ktoś bardzo wymagający (na 4 lit.)ŻYŁA to:

masa skalna lub mineralna, która wypełnia szczelinę w skale lub między skałami (na 4 lit.)ŻYŁA to:

osoba szczupła, sprawna fizycznie, witalna i energiczna (na 4 lit.)ŻYŁA to:

płynie w niej krew (na 4 lit.)ŻYŁA to:

prowadzi krew do serca (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ LINY SKŁADAJĄCA SIĘ ZE SKRĘCONYCH DRUTÓW (WŁÓKIEN)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.366

DYFTERIA, UMIEJSCOWIENIE W CZASIE, WIĆ ROŚLINNA, ZRZĄDZENIE, PREDELLA, POGROBOWIEC, BEZROBOCIE SEZONOWE, ARBORETUM, RYSUNKI, PRZEWÓD ŚLIMAKOWY, BEZCZELNOŚĆ, CYSTA BAKERA, ŻYŁA NABRZUSZNA GÓRNA, ELOPSOPODOBNE, BAZOFIL, OKRES, FOLK, HULK, SYNDROM PARYSKI, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW, WYBLINKA, KROCHMAL, ANATOMIA FUNKCJONALNA, ANTENA DIPOLOWA, KORA SOCZEWKI, POWIEŚĆ SZKATUŁKOWA, ŻYŁA MACICZNA, SŁOWO POSIŁKOWE, OSKARŻENIE, TERYNA, PRZYBŁĘDA, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, CZERNIDŁAK SZAROBLASZKOWY, PRZYSIOŁEK, PĄK, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, STRUKTURA FUNKCJONALNA, ZESPÓŁ DZIADKA DO ORZECHÓW, SAMOGŁOSKA, ŻAKIECIK, STARY LIS, ORGANISTKA, SZEW, FAZA ANALNA, GODZINA, KOSZYK, ŚREŻOGA, SZYSZKA, ROZMNOŻA, THINK TANK, PRZEZNACZENIE, PONTICELLO, SAMOCHODZIARZ, WSKAŹNIK UBÓSTWA, MIŚ, CUKIER BURACZANY, UNIŻENIE SIĘ, EMPIRE, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, GÓRKA, RÓJKA, GEN RECESYWNY, PĘTAK, TŁUMACZ, PATRIARCHALIZM, POJEMNOŚĆ POLOWA WODNA, ZAPITA, PRZYGASZENIE, ŁACIŃSKI, IMMUNOHEMATOLOGIA, EMBRIOGENIA, UMOWA KOMPENSACYJNA, FILEMON BIAŁOKARKOWY, MARKGRAF, ZATOCZKA, POST, KOPUŁEK PROMIENISTY, NENCKI, NISZCZUKA KROKODYLA, ZASADA, GNETOWE, WARZELNIA, SZAMOTANINA, ZWIERZĘTA, GEOGRAFIA ZWIERZĄT, ZIELONA GRANICA, CHOROBA TAYA-SACHSA, DWUŚCIAN, TEORIA GIER, ODPŁATA, FOWIZM, ZADRZECHNIA, MOSTEK, DESKA ŚNIEŻNA, GAWORZENIE, UŚMIECH, CEGLARKA, JĘZYK, PROTETYKA, ZAŁOŻENIE PARKOWE, OBRONA PIRCA, PROGRAM TELEWIZYJNY, STATEK, GOŁĘBICA, ASTROSPEKTROSKOPIA, SOSNA CZERWONA, PARTIA, SONDA, DZIKI ZACHÓD, TOPIK, KADR, ODCINEK, UNIŻANIE SIĘ, LOBOTOMIA, MIESZKALNICTWO, PIĘKNOŚĆ, KOTWICA RYBACKA, KARK, AKCENT OSTRY, OTORYNOLARYNGOLOGIA, STORCZYKARNIA, ŁUP, ODPÓR, SPOWIEDŹ POWSZECHNA, GEN SKACZĄCY, UPADEK, RACHUNEK KAPITAŁOWY, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, SPŁATA, UDZIAŁ, FAHRENHEIT, OŁTARZ, JELITO PROSTE, OBWÓD REZONANSOWY, DZWONEK RĘCZNY, OPOŃCZYK SZCZYPCOWY, ZAGÓRZANKA, PASEK MAGNETYCZNY, SEZON REGULARNY, OSAD, KOPULA, FOTOKSIĄŻKA, NIEOBOJĘTNOŚĆ, CIĄGNIK PRZEGUBOWY, SENAT, KOSA, OBRONA SŁOWIAŃSKA, ASTROLOGIA, SAMOAKTUALIZACJA, GOLONKA, GWAJAKOWIEC, WIKARYZM EKOLOGICZNY, WAPIENNIK, EMALIA, WYSPA BARIEROWA, SZPULA, SCYT, CHŁOPIEC, JELEŃ DAVIDA, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, BAZYLIKA, RURALISTYKA, NADOBNOŚĆ, GÓRNICTWO WĘGLOWE, MAROKAŃSKI, KAMERDYNER, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, ZUPA Z GWOŹDZIA, SYSTEM FILAROWO-SKARPOWY, COKÓŁ KONTYNENTALNY, KLIN LODOWY, TAMILSKI, CHMURA KONWEKCYJNA, ROZDANIE, CHIROPTEROLOG, CACHE, INDEKS, SZCZOTKARZ, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, ALIENACJA POLITYCZNA, POTRZASK, DŁAWIEC, ŁUK KOLANKOWY, TKANKOWCE WŁAŚCIWE, TRUSIĄTKO, KOLEJKA GONDOLOWA, EWEŃSKI, SROGOŚĆ, KRYSZNAIZM, TELESKOP, GNOJAK, BLACHA ZIMNOWALCOWANA, OPERA, NIEOPANOWANIE, BUTELKA ZAPALAJĄCA, STACJA, SPRAY, STARY KOŃ, STĘPKA PRZECHYŁOWA, AFEKTYWNOŚĆ, FOKMASZT, MONTAŻYSTA, JANSENIZM, CHAŁTURNICTWO, WYPUSTEK, DAMA, KUPER, AKWEN, UKŁAD WEWNĄTRZWYDZIELNICZY, OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA, SOCJETA, GAMA, OBEREK, LIŚCIONOGI, LEJ, CZEKADEŁKO, WĘZEŁ, JEZIORO EKSTRAGLACJALNE, KOMIN WULKANICZNY, BUKSA, ZWORA, DÉJA VU, LANDARA, MINIMUM PROGRAMOWE, PARAMEDYK, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, CHOROBA UNVERRICHTA-LUNDBORGA, PEŁNIA, JEGO PRZEWIELEBNOŚĆ, SOLICYTACJA, POJAZD LĄDOWY, GUTKOWO, PEDOFILSTWO, HISTORYZM, KARCYNOGEN, KANTYLENA, CROSSING-OVER, TRZY KARTY, BLOKADA, SYNTAKTYK, KORNWALIJSKI, TRYWIALIZM, MYKOLOGIA, UMOWA AGENCYJNA, MIĘSIEŃ MIĘDZYŻEBROWY, MEDYCYNA LOTNICZA, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, RYT, BLOK, ALGEBRAIK, PREPER, TEMPERATURA MROZU, PRZESZKODA, PCHŁA MORSKA, ŁOMOTANIE, RĘKAWEK, NORMALIZATOR, WŁADCZOŚĆ, PIJAR, BŁONA MIELINOWA, DZIUPLA, DOMEK, CIERLICA, WARZYWNIK, WSTRZYMANIE, OŚWIETLACZ, BUREK, DAMKA, OBSADKA, TWIERDZENIE CEVY, ITAKA, CZAPKA NIEWIDKA, FARBOWANIE SIĘ, KUCZKA, GWIAZDA SYMBIOTYCZNA, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, DOLA, IGLICA, PODSZYWACZ, PELYKOZAURY, FOSFATAZA ALKALICZNA, UZBECKI, OKOLICA SZLACHECKA, CHRZEST PRAGNIENIA, KABOTYŃSTWO, WYGŁAD TEKTONICZNY, WIDZ, WAŁECZEK, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, GROMADA, ODCZUCIE, WINNICKI, CZYSTE RĘCE, HOLENDER, WSTRZYMANIE, PLUJKA, DZIEWCZYNA ULICZNA, SKALA PODATKOWA, ZBIORNIK, ?KĄPIEL LECZNICZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.366 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ LINY SKŁADAJĄCA SIĘ ZE SKRĘCONYCH DRUTÓW (WŁÓKIEN) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ LINY SKŁADAJĄCA SIĘ ZE SKRĘCONYCH DRUTÓW (WŁÓKIEN)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŻYŁA część liny składająca się ze skręconych drutów (włókien) (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŻYŁA
część liny składająca się ze skręconych drutów (włókien) (na 4 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ LINY SKŁADAJĄCA SIĘ ZE SKRĘCONYCH DRUTÓW (WŁÓKIEN) sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - CZĘŚĆ LINY SKŁADAJĄCA SIĘ ZE SKRĘCONYCH DRUTÓW (WŁÓKIEN). Dodaj komentarz

6×7 =

Poleć nas znajomym:

x