CZĘŚĆ LINY PRZECIĄGNIĘTEJ PRZEZ BLOK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CIĄG to:

część liny przeciągniętej przez blok (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CIĄG

CIĄG to:

ciągły układ w przestrzeni; droga, ulica, szlak, trasa, pasmo, pas (na 4 lit.)CIĄG to:

siła napędzająca samolot lub posick rakietowy, wytwarzana przez silnik (na 4 lit.)CIĄG to:

numeracja; zbiór uporządkowanych elementów ponumerowanych kolejnymi liczbami naturalnymi (na 4 lit.)CIĄG to:

nieprzerwana ciągłość, tok czegoś w czasie, trwanie, dzianie się, bieg, przebieg (na 4 lit.)CIĄG to:

przepływ, dopływ (na 4 lit.)CIĄG to:

wędrówka zwierząt w okresie godowym, zmiana miejsca zimowania lub żerowania (na 4 lit.)CIĄG to:

ciągnięcie (na 4 lit.)CIĄG to:

przemieszczanie czegoś lub kogoś z trudem, przesuwanie (na 4 lit.)CIĄG to:

siła wytwarzana przez zespół napędowy powodująca ruch statku powietrznego lub pocisku (na 4 lit.)CIĄG to:

różnica ciśnień powietrza między wylotem i spodem komina powodująca wydostawanie się spalin na zewnątrz (na 4 lit.)CIĄG to:

szereg zdarzeń (na 4 lit.)CIĄG to:

1, 2, 3, 4, ... (na 4 lit.)CIĄG to:

pasmo, łańcuch zdarzeń (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ LINY PRZECIĄGNIĘTEJ PRZEZ BLOK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.109

PRZĘSŁO, MARTWY CIĄG, KASAK, SZAFA GRAJĄCA, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, AGAR, ÚLAIRI, NORMA REAKCJI, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, TŁUSZCZYK, POŁUDNIE, ŁOKIEĆ, NACISK, RUCHY EPEJROGENICZNE, GROMBELARD, UKOŚNIKOWATE, DEPRYWACJA POLITYCZNA, KATANA, CIŚNIENIE PETROSTATYCZNE, GENDER, SPÓŁGŁOSKA DWUWARGOWA, DUR RZEKOMY, PUNIJCZYK, DÓŁ PODKOLANOWY, BUDA, LECZNICTWO AMBULATORYJNE, KLUCHY POŁOM BITE, MIKANIT, TOCZYSKO, SNICKERS, SKALA RANKINE'A, SZPILKA, ŚWIADCZENIE, JĘZYK FALISKI, ZAPAŚNICTWO, OWEROL, STUPAJA, GŁOWICA, KUPLET, TELEGRAM, FAJERWERKI, FEROMON, HEŁM TURNIEJOWY, SEKSTET, SKOK KWANTOWY, KOLUMNA, ISKIERNIK, TUBKA, SEKTOR PUBLICZNY, GRUPA, EKSTRAKT RZECZYWISTY, PERFUZJA, STYL ZAKOPIAŃSKI, LĘDŹWIE, KWAS POROSTOWY, ŁAŃCUCH, POSTOŁ, REWIA MODY, BEGARDZI, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, CIĄG KOMINOWY, PRZYŁBICA, CZARNA PLAMISTOŚĆ LIŚCI KLONU, MANGABA RUDOCZELNA, OBUPŁCIOWOŚĆ, KONFEKCJONER, ŁÓJ, NOZDRZE, ZAD, KADR, RUBRUM, CZASZA, SACZEK, ZADZIOR, ŁACHA, PODGRZYBEK PASOŻYTNICZY, SIODŁO, BOBÓWKA, TOWARZYSTWO, INTENSJONALNOŚĆ, PIĘTA, WIKARYZM, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, ŁYDKA, CZYNNOŚĆ GOSPODARCZA, WORLD OF WARCRAFT, JĘZYK KAFIRSKI, GLIGLIŃSKI, GALASY, PRODUKT GLOBALNY, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, BIEL, PARADOKS GRAWITACYJNY, KWADRANT, ALLEGRETTO, HIPERPRZESTRZEŃ, LEK PRZECIWWIRUSOWY, REGENERAT, MANTOLET, RÓWNOWAŻNIK DAWKI POCHŁONIĘTEJ, TAM TAM, REGUŁA MINIMAKSU, KOMPLEKS IMMUNOLOGICZNY, OLINOWANIE, KRÓWKA, EKONOMIA INSTYTUCJONALNA, PŁÓCIENNICA, DUPKA, ŁYSIENIE DZIEDZICZNE, ROZTWÓR IZOTONICZNY, BANDOLET, KOLEC, MISJA STABILIZACYJNA, BODOR, CHMIELEWSKI, ZRAZ, ATMOSFERA, JĘZYK BRETOŃSKI, ŻŁÓB LODOWCOWY, GHUL, MARTWICA, POCISK NIEPENETRUJĄCY, BATERIA, DOM PRZYSŁUPOWY, CZOK, PAN STOP, SKRZYNKA LĘGOWA, OKNO, USZKO, DAR POMORZA, EKAGLIN, KROKODYL, REKIN ŚLEDZIOWY, ROŚLINY RUDERALNE, PISZCZAŁKA, ZAKRĘT PRZEDŚRODKOWY, RODZINA INDEKSOWANA, POSIEDZENIE, NORWID, SYSTEM PRZEDSTAWICIELSKI, PENDENT, ZAKWATEROWANIE, REGULACJA CEN, SAMOWYLECZENIE, BIEGUN ANIMALNY, BOKS, REKINEK PLAMISTY, EKONOMIA KLASYCZNA, SŁOŃ AFRYKAŃSKI, ANTYSZTUKA, GUGLE, LICO, GLEJT, NAKO, KLOPIDOGREL, BÓBR ZWYCZAJNY, WIKARIUSZ KAPITULNY, GILOTYNA HUME'A, MAGAZYNEK, LUDY TURAŃSKIE, MOLESKIN, DOMINACJA PEŁNA, KREDYT KUPIECKI, SOCYNIANIZM, ŚWIERK CZERWONY, MIOTACZ BOMB GŁĘBINOWYCH, KOŚĆ SZCZĘKOWA, USTAWA, NAKARCZEK, TORRENT, JELITKOWO, REJON, DOPING, ORTOGONALIZACJA GRAMA-SCHMIDTA, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, SPOWALNIACZ, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, CHAŁUPNICA, PROMIENIOWANIE WIDZIALNE, SMERFETKA, ODWAL, KUPON, KINGDOM, RDZA ZBOŻOWA, STOSUNEK UMOWNY, WIELORYBNICTWO, KORZONEK, PRZYSIOŁEK, BULIONER, ABONAMENT, KARTEZJANIZM, KOMPLEKS KASTRACYJNY, PRZEWÓD SĄDOWY, OBRAZ POZORNY, SKRZYDEŁKO, OLIWKOBRODAL, EKSPERTKA, SARI, POPOVER, HARAM, ECCHI, WILKES, KORONKA, DRZEWORYT, ŚWIEGOT, GŁÓWNA PRZEKĄTNA, OTOCZKA MIELINOWA, PIELĘGNIARSTWO, MLECZ, PARAGRAF, KRYZA, CIĄG, LAKTACJA, GRZYBICA CZARNA, PRACA ORGANICZNA, PARA, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, CZĘŚĆ ZDANIA, ALGORYTM ITERACYJNY, ODLEWARKA, PÓŁSFERA, DEKANAT, MÓŻDŻEK, SUROWICA, BUDOWNICTWO SPOŁECZNE, WERS, MICROSWITCH, HUBA, DACH, OCZKO, REJON, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, WYDATKI INWESTYCYJNE, ŻŁÓB POLODOWCOWY, DZIÓB, SZKARŁATNICA, LICE, PETRYFIKACJA, PÓŁKLUZA, ZDOLNOŚĆ POZNAWCZA, SER TOPIONY, GRZYWA FALI, NADBUDOWA, NORMA REAKCJI GENOTYPU, MALAJALAM, MECHANIZM OBRONNY, ELEMENT, EMISJA PIENIĄDZA, MIKROKOMÓRKA, STRAWNOŚĆ, SKORUPA, JĄDRO, PŁASZCZ, PRZĄŚLICA, REPRYZA, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, CIĄG ZBIORÓW, ŁADNICZKA OKAZAŁA, BIDON, SZLACHAR, PREZBITERIUM, PERKOZ OLBRZYMI, KREDYT PREFERENCYJNY, JEŻ WSCHODNI, RYNNA POLODOWCOWA, DASZEK, PÓŁWYSEP, PONTYFIKAT, STARONORDYCKI, GYNYCEUM, ZWŁÓKNIENIE TORBIELOWATE, PRZEPUKLINA PĘPOWINOWA, BANIECZKA, TAMBUR, ROHATYNA, DEZINTEGRACJA MROZOWA, POCZTA KOMPUTEROWA, SUPERKLIENT, WSPÓŁCZYNNIK, REDYNGOT, UPOLITYCZNIENIE, HETERODUPLEKS, ŚLUZ, RAK AMERYKAŃSKI, WIBRACJA LABILNA, DETERMINIZM, KASZT, ŚLĄSKI, ZATOCZKA, CERKIEW, KORPUS, PRAWO MOJŻESZOWE, PUCHLINA WODNA, FORD, AFIKS, PYTEL, NOMENKLATURA PARTYJNA, ÓSEMKA, ?CZYNNOŚĆ STEREOTYPOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.109 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ LINY PRZECIĄGNIĘTEJ PRZEZ BLOK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ LINY PRZECIĄGNIĘTEJ PRZEZ BLOK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CIĄG część liny przeciągniętej przez blok (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CIĄG
część liny przeciągniętej przez blok (na 4 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ LINY PRZECIĄGNIĘTEJ PRZEZ BLOK sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - CZĘŚĆ LINY PRZECIĄGNIĘTEJ PRZEZ BLOK. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x