CZĘŚĆ AZJI ŚRODKOWEJ LEŻĄCA POMIĘDZY SYBERIĄ NA PÓŁNOCY A TYBETEM, INDIAMI I AFGANISTANEM NA POŁUDNIU, ORAZ MORZEM KASPIJSKIM NA ZACHODZIE I WSCHODNIĄ MONGOLIĄ I PUSTYNIĄ GOBI NA WSCHODZIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TURKIESTAN to:

część Azji Środkowej leżąca pomiędzy Syberią na północy a Tybetem, Indiami i Afganistanem na południu, oraz Morzem Kaspijskim na zachodzie i wschodnią Mongolią i pustynią Gobi na wschodzie (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TURKIESTAN

TURKIESTAN to:

miasto w południowym Kazachstanie (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ AZJI ŚRODKOWEJ LEŻĄCA POMIĘDZY SYBERIĄ NA PÓŁNOCY A TYBETEM, INDIAMI I AFGANISTANEM NA POŁUDNIU, ORAZ MORZEM KASPIJSKIM NA ZACHODZIE I WSCHODNIĄ MONGOLIĄ I PUSTYNIĄ GOBI NA WSCHODZIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.001

PARWIKURSOR, JĘZYKI INDOEUROPEJSKIE, ŁĄCZNIK, CYPR, GŁOWOTUŁÓW, MARMARYKA, BRÓDKA, GLIKOPROTEID, GARROS, ZŁOŻE KOPALINY, CIŚNIENIE ROZKURCZOWE, GRZECHOTNICZEK MEKSYKAŃSKI, BOBAK, KOMORA, TEOGONIA, REGENERAT, ARAMEJSKI, FILTR POWIETRZA, DOPEŁNIENIE, PODSTAWA, MIKROZORIUM SKRZYDLATE, TRAWA MORSKA, ZBIORY ROZŁĄCZNE, KOŚCIÓŁ ZACHODNI, DRZEWO MONTEZUMY, ŁONO, MIĘKISZ DRZEWNY, OPONA, CYRANKA, MEDYCYNA LOTNICZA, UKŁAD WSPÓŁCZULNY, KURDYSTAN, HAFT, KULISA, KADR, GRUSZKA ŻAROWA, STARORZECZE, PREZES RADY MINISTRÓW, DRĘTWA BRUNATNA, TRÓJNÓG, GĘŚ GARBONOSA, GORSET, DOM SAMOTNEJ MATKI, BRACTWO RYCERSKIE, KURTYNA, CYTRYNEK, FORMA MODULARNA, ZEIST, MANIPULATOR, WARSTWA KULISTA, PILARKA RAMOWA, NASADKA, MÓŻDŻEK, HALERZ, PROFIL LIPIDOWY, CIĄG, TKANKOWCE WŁAŚCIWE, WIECZERNICA GÓROLUBKA, MUFA, WSKAŹNIK SIMPSONA, POLARYZACJA CHROMATYCZNA, STAROCERKIEWNOSŁOWIAŃSKI, PŁETWA ODBYTOWA, EMBRIOPATIA, GOTHIC METAL, BROKATELA, CHORĄGIEW, SARNA SYBERYJSKA, MUSSAKA, MARR, ŁUSKOWCOWATE, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, TEZA, KRÓTKODZIOBEK, ŁAPA, KROKODYLEK, NIZWA, TYBET, ZALEŻNOŚĆ, OLINOWANIE, HISTORYZM, OPOSUM, OBSZAR, ZYSK OPERACYJNY, KSIĘGA AKCYJNA, JELEŃ KOŃSKI, OWCA STEPOWA, ASTURYJSKI, PINCZER, PRZEDŁUŻACZ, TRANSZA, PŁASZCZ, CZERSKA, ZATRWIAN, GARDZIEL, KRWAWNIK SZCZECINKOLISTNY, CZAGRA SENEGALSKA, KENT, SIŁA JONOWA, BUDŻET ZADANIOWY, ZESPÓŁ MUIRA-TORRE'A, SKRZYDŁO, NISZCZYCIEL, PISMO WĘZEŁKOWE, SACHARYD, TERAPENA KAROLIŃSKA, SOCJOEKONOMIKA, SAMOLUBNY DNA, PRZEWODZIK, WIETLICA ALPEJSKA, KUANDU, GOLONKA, PRZEDPORCIE, GRACILICERATOPS, KAUKAZ, DELFINAT, DSS, VEGA, OWCA KAMCZACKA, PÓŁKOLE, DRĄŻNIA, ROZETKA, DUBELTÓWKA, BAINOCERATOPS, DUSZA, CECHOWNIA, KASTYLIA, KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, SITAR, PORTO, PRAWO PRYWATNE, FLAMING KRÓTKODZIOBY, KAPUCYNKA CZARNOBIAŁA, ŻÓŁW DIAMENTOWY, LAKTOOWOWEGETARIANIN, KOMPOZYCYJNOŚĆ, TALASOTERAPIA, ZBOWID, KOŃCZYNA GÓRNA, PAŃSTWO KUWEJT, ZBROJOWNIA, ODDZIAŁ, CZERWOŃCZYK DUKACIK, TUNBERGIA OSKRZYDLONA, MIKROFON DYNAMICZNY, TRZECIE OKO, MAŁOPOLSKA, SPLĄTANIE, REPUBLIKA MALI, DRZEWO MASTYKSOWE, TRASZKA KEYSERLINGA, LORD, BRZESZCZANKA, STRAŻ POŻARNA, CHOROBA NAXOS, CHAMSIN, KAZARKA RDZAWA, EWANGELIA, SUROWICA, KOMUNIKATOR, CZTERNASTA, WŚCIEKLICE, ŚWISTKOWATE, GALIARDA, OBUDOWA, ORLICZKA MIECZOWATA, ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE, KORPUS, KORONIARZ SERCATY, FLAMING MAŁY, SZATANKA, DYFTERIA, LISTOPAD '89, IMPLEMENTACJA, TARCZA, HIOLSKI, KOREAŃCZYK, LAMNA, KREDYT PREFERENCYJNY, ZATOKA, ŻYŁA NADBRZUSZNA DOLNA, RYNEK WTÓRNY, INFLACJA KOREKCYJNA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, ŁUSKA, DENAZYFIKACJA, MĘSIEŃ TRAPEZOWY, STRAŻ, UIGE, BATYPELAGIAL, UDO, KARTACZ, KLAPA, BEZPIECZEŃSTWO INFORMATYCZNE, CZĘŚĆ, MINERALOGIA GENETYCZNA, BRUZDA ROLANDA, MIESZARKA, ŻEGLUGA KABOTAŻOWA, MAJTKI, NOGAJEC, WYROŚL, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, PUPA, RECYTATYW, INDIANIN, KONDYGNACJA, NACZYNIE, BIORÓŻNORODNOŚĆ, DRZEWNICA GÓRSKA, POCISK PRZECIWPANCERNY, LISTEK, WARUGA, CHOMIK STEPOWY, PANAFRYKANIZM, BECZKA, ORIENT, TESALIA, GZYMSIK, GEOGRAFIA, ALGEBRA BOOLE'A, SAMOLOT MYŚLIWSKI, GNU PRĘGOWANE, LYGODIUM DROBNOLISTNE, PŁYWANKA, SZCZELINA DYLATACYJNA, WSCHODEK, PODWOZIE, GORI, OTWARTOŚĆ, ĆWIARTKA, ALBA, DRABINA, DZWONNIK, SINOP, PERTURBACJA, PIERWSZA, BOCZEK, ETRUSK, KAKAOWIEC, KLOCEK, BARIERA WEJŚCIA, TUNER, WARAN, GWASZ, WARIACJA, WĘŻÓWKA DROBNOLISTNA, TACZKA, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, BARI, LIS LATAJĄCY, JĘZOR OSUWISKOWY, TUNIKA, REBOKSETYNA, PORTWEIN, GÓRNICTWO MORSKIE, HORECA, TOREBNIK PIŻMOWY, GŁOS WARGOWY, BUSZOWY SPYCHACZ, ÓSMA CZĘŚĆ, PIĘCIORNIK NISKI, MODRZEW LYALLA, MEZODERMA, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, KOŁYSKA, OSCYLATOR, PSZCZOŁA OLBRZYMIA, RAKOWIEC, ELEMENT GRZEJNY, KARYNTIA, ALEKTROZAUR, METEOROLOGIA ROLNICZA, SUWEREN, ZAJĄC WIELKOUCHY, DUJKER JENTINKA, MOŁOTOW, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, MORŚWIN AZJATYCKI, PATAS, AVIZO, DATARIA, TRZYNASTA, BIOTOP, LEMIESZ, WIEK MŁODZIEŃCZY, WYŻYNA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, GIBON, STUDIO NAGRANIOWE, DELIRIANT, TĘTNICA POLICZKOWA, WARSTWA KOLCZYSTA, NOTOZAURY, PLATYKLADUS WSCHODNI, RATA BALONOWA, POŻYCZKA LOMBARDOWA, WIATKA, OBRAZ, OPONA PAJĘCZA, ?ANTYSZCZEPIONKOWIEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.001 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ AZJI ŚRODKOWEJ LEŻĄCA POMIĘDZY SYBERIĄ NA PÓŁNOCY A TYBETEM, INDIAMI I AFGANISTANEM NA POŁUDNIU, ORAZ MORZEM KASPIJSKIM NA ZACHODZIE I WSCHODNIĄ MONGOLIĄ I PUSTYNIĄ GOBI NA WSCHODZIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ AZJI ŚRODKOWEJ LEŻĄCA POMIĘDZY SYBERIĄ NA PÓŁNOCY A TYBETEM, INDIAMI I AFGANISTANEM NA POŁUDNIU, ORAZ MORZEM KASPIJSKIM NA ZACHODZIE I WSCHODNIĄ MONGOLIĄ I PUSTYNIĄ GOBI NA WSCHODZIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TURKIESTAN część Azji Środkowej leżąca pomiędzy Syberią na północy a Tybetem, Indiami i Afganistanem na południu, oraz Morzem Kaspijskim na zachodzie i wschodnią Mongolią i pustynią Gobi na wschodzie (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TURKIESTAN
część Azji Środkowej leżąca pomiędzy Syberią na północy a Tybetem, Indiami i Afganistanem na południu, oraz Morzem Kaspijskim na zachodzie i wschodnią Mongolią i pustynią Gobi na wschodzie (na 10 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ AZJI ŚRODKOWEJ LEŻĄCA POMIĘDZY SYBERIĄ NA PÓŁNOCY A TYBETEM, INDIAMI I AFGANISTANEM NA POŁUDNIU, ORAZ MORZEM KASPIJSKIM NA ZACHODZIE I WSCHODNIĄ MONGOLIĄ I PUSTYNIĄ GOBI NA WSCHODZIE sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - CZĘŚĆ AZJI ŚRODKOWEJ LEŻĄCA POMIĘDZY SYBERIĄ NA PÓŁNOCY A TYBETEM, INDIAMI I AFGANISTANEM NA POŁUDNIU, ORAZ MORZEM KASPIJSKIM NA ZACHODZIE I WSCHODNIĄ MONGOLIĄ I PUSTYNIĄ GOBI NA WSCHODZIE. Dodaj komentarz

4×5 =

Poleć nas znajomym:

x