RODZAJ UKŁADU ELEKTRONICZNEGO, KTÓRY REAGUJE NA JEDNOCZESNOŚĆ DOTARCIA SYGNAŁÓW DO CO NAJMNIEJ DWÓCH WEJŚĆ ORAZ REALIZUJĄCY FUNKCJĘ LOGICZNĄ DANEJ KONIUNKCJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

UKŁAD KOINCYDENCYJNY to:

rodzaj układu elektronicznego, który reaguje na jednoczesność dotarcia sygnałów do co najmniej dwóch wejść oraz realizujący funkcję logiczną danej koniunkcji (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ UKŁADU ELEKTRONICZNEGO, KTÓRY REAGUJE NA JEDNOCZESNOŚĆ DOTARCIA SYGNAŁÓW DO CO NAJMNIEJ DWÓCH WEJŚĆ ORAZ REALIZUJĄCY FUNKCJĘ LOGICZNĄ DANEJ KONIUNKCJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.648

TRYLON, STAN OSTRZEGAWCZY, STRASZAKI, SYGNATURKA, JEŻOWATE, RYBAKÓWKA, SZALET, WATONGIA, RESOR PIÓROWY, SARKOIDOZA, SARDYNKA POŁUDNIOWOAFRYKAŃSKA, CZWÓRKA, SIANOKISZONKA, DIPEPTYD, WKŁAD DEWIZOWY, STRZĘPIAK, PRZEGRUPOWANIE, MOTOR, PRZESTRZEGACZ, MENNICA, NACHALNOŚĆ, PLATYKLADUS, ŁAPACZ, SOS MALTAŃSKI, KLUCZ WIOLINOWY, BENNET, SIEROTA NIEBOŻA, JĘZYK LINGALA, TYRANOTYTAN, JEZIORO RELIKTOWE, KEYBOARD, ZNAK FIRMOWY, MORFOLOG, FOTEL ROZKŁADANY, TRIMUKRODON, COMBI, SANDERSONIA, CHĘTNY, KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, KONDENSATOR ELEKTRYCZNY, WĘŻÓWKOWATE, TEMNODONTOZAUR, UKŁAD, ALOES, PRZECIWDOWÓD, HEWLETT-PACKARD, SEMAFOR, TRENING AUTOGENICZNY, ALARM LOTNICZY, PYRKI, ZATRZASK, UKŁAD INERCJALNY, TWARDZIAK, PROMIENNIK, KRUSZYNA, PCHACZ, KNEL, TARAN, MOST, PRZYWODZICIEL, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA, LONGISKWAMA, MIĘSIARZ, VINAIGRETTE, CIOS, ROLNICA, AKSAMITKA, BAMBUS, DEPESZOWIEC, ZIARNIAK, TANCERZ, BRĄZAL, TURANIEC, CECOLIT, SATURN, JĄDRO CZERWIENNE, AŻUR, BARIERA KREW-MÓZG, EPISKOPAT, WĘDZIDŁO, OHAR, UKŁAD SŁONECZNY, MINISTRANT KADZIDŁA, MIEJSCE OBSŁUGI PODRÓŻNYCH, KROTNICA, PITA, KURATORIUM OŚWIATY, ZBOCZENIE ZAWODOWE, POSTĘP ARYTMETYCZNY, MINUSY, KORA, MONITOR SCENICZNY, TAMBOREK, FUGA, TĘCZANKA NIEBIESKA, KURZOWIEC, LAGER, MIECHERA, WIŚNIA, BRYZGUN, WIERTNIK, EKSPANDER, MUNGO, WĘZEŁ TKACKI, ZEZWOLENIE ZAGRANICZNE, DYMORFIZM PŁCIOWY, UKŁAD DZIESIĘTNY, DELEGATURA, GRADUAŁ, TALERZ, DYPTYK KONSULARNY, JASTRZĘBI NOS, MONET, PŁOMYK, WALCZĄCY, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, AGNOZJA CZUCIOWA, KUSZTYCZEK, OLSZÓWKA, NOCEK ORZĘSIONY, AMBASADOR, RDZEŃ, BITLES, ADRES BIBLIOGRAFICZNY, DWURURKA, KULOMB, KUBEK, PROSTAGLANDYNA, TOPOS, WIEK, SATELITA TELEKOMUNIKACYJNY, LORA, ŚWIATŁO DRUMMONDA, JURYSDYKCJA, PERLATOR, ODGAŁĘZIACZ, POŻYCZKA, ŁUK REFLEKSYJNY, AUSTRALODOK, POLIGYNANDRIA, BETA TESTER, TRYGER, ROGATNICA, NIPA, ALFABET FONETYCZNY, SZTUKA, MECHANIZM UDERZENIOWY, KRAŚNIK SZEŚCIOPLAMEK, NKWEBAZAUR, LIQUID, DEMAGOG, INTERNACJONAŁ, REDOWA, FIBROMIALGIA, GLEJCHENIOWCE, TRZECI WIEK, OBŁĘK, EGZYSTENCJALISTA, KOBIERNIK ARNOLDA, CIOTA, CZŁONEK, ZEZNANIE, FAZA, KORYTOZAUR, PLECIONKA, MUGOL, RAMOTKA, CEROWACZ, FLASZKA, SAŁATKA, PRANA, ZMĘCZENIE INDUSTRIALNE, RAJA OSTRONOSA, SPENCER, KONDOTIER, TALERZ, DUO, DZIAD, JUGS, KABEL KONCENTRYCZNY, NEOFITA, POLE, ŁACINNIK, DUDNIENIE RÓŻNICOWE, SZAROTA HOPPEGO, GAŁĘZIAK, SZELĘŻNIK, NASTAWNICA, MIĘSIEŃ ANTAGONISTYCZNY, ZASTÓJ, WAPORYZACJA, SORGO, BROŃ NUKLEARNA, KASABA, MIESZACZ, UJŚCIE, RĘCZYCIEL, MAPA POZNAWCZA, ANTARKTOPELTA, TABU MILCZENIA, STILB, SZYBKOWAR, DRÓB, BYTOMIANIN, ROLWAGA, WAGINA, HURTOWNIA DANYCH, WYMYK, ZASTRZALIN, ROTARIANIN, SPLOT SKRZYDŁOWY, LIRYKA POŚREDNIA, ELASTON, METRIAKANTOZAUR, PIERWSZA POMOC, PARAZYTOFIT, BALKONETKA, MAZUREK, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, CHOLIJAMB, WYMIOTY, STARCIE, MELIKA, PRZODOWNIK, CHOMIK MANDŻUGARSKI, URLOP RODZICIELSKI, ASTER WIDEŁKOWATY, UNDULIPODIUM, CZAS GEOLOGICZNY, REJESTR HANDLOWY, PĘCHERZNICA, PLEUROCEL, GATUNEK MIESZANY, OWSIANKA, RADIOLOGIA, COVENTRY, PRONATALIZM, SATURN, UTWÓR WKŁADOWY, GARBARSTWO, DRYBLER, BIAŁACZKA SZPIKOWA, ZESPÓŁ, ZBIOREK, RĘKAWEK, NASYCONY KWAS TŁUSZCZOWY, MADA, EUSTENOPTERON, TENOR LIRYCZNY, ATALIA, RASZPLA PLAMISTA, WOŁYNIANIN, ANDREE, HALOGEN, GERBEREK, DELFIN, STARSZY CZŁOWIEK, USTĘPLIWOŚĆ, ZROSŁOGŁOWE, SIAOZAUR, WODA KWASOWĘGLOWA, KOMPSOZUCH, PENDENT, POWIELACZ CZĘSTOTLIWOŚCI, WYCISK, OPCJA BARIEROWA, KONSULTANT, ILOCZYN KOMPLEKSOWY, OSZUKANIEC, BOBREK, TACKA, NERECZNICA, NEUTRALIZM, NORMALIZACJA, JANCZAR, ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA, MIŚ, NADLUFKA, SKUNER, PISMO NUTOWE, SZPULKA, PADEMELON, MANIERZYSTA, PSTROKÓWKA NADOBNA, PSZCZOŁA, MAPA PIKSELI, GEODEZJA, BIPOLARNOŚĆ, ZŁOTY BLOK, HEKSAGRAM, RONIN, FLAZOLET, PRÓCHNICZEK, RELACJA DWUCZŁONOWA, POLIGEN, ROZWORA, BRUNAT BISMARCKA, HOYER, ?FAJITA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.648 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ UKŁADU ELEKTRONICZNEGO, KTÓRY REAGUJE NA JEDNOCZESNOŚĆ DOTARCIA SYGNAŁÓW DO CO NAJMNIEJ DWÓCH WEJŚĆ ORAZ REALIZUJĄCY FUNKCJĘ LOGICZNĄ DANEJ KONIUNKCJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ UKŁADU ELEKTRONICZNEGO, KTÓRY REAGUJE NA JEDNOCZESNOŚĆ DOTARCIA SYGNAŁÓW DO CO NAJMNIEJ DWÓCH WEJŚĆ ORAZ REALIZUJĄCY FUNKCJĘ LOGICZNĄ DANEJ KONIUNKCJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
UKŁAD KOINCYDENCYJNY rodzaj układu elektronicznego, który reaguje na jednoczesność dotarcia sygnałów do co najmniej dwóch wejść oraz realizujący funkcję logiczną danej koniunkcji (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

UKŁAD KOINCYDENCYJNY
rodzaj układu elektronicznego, który reaguje na jednoczesność dotarcia sygnałów do co najmniej dwóch wejść oraz realizujący funkcję logiczną danej koniunkcji (na 19 lit.).

Oprócz RODZAJ UKŁADU ELEKTRONICZNEGO, KTÓRY REAGUJE NA JEDNOCZESNOŚĆ DOTARCIA SYGNAŁÓW DO CO NAJMNIEJ DWÓCH WEJŚĆ ORAZ REALIZUJĄCY FUNKCJĘ LOGICZNĄ DANEJ KONIUNKCJI sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - RODZAJ UKŁADU ELEKTRONICZNEGO, KTÓRY REAGUJE NA JEDNOCZESNOŚĆ DOTARCIA SYGNAŁÓW DO CO NAJMNIEJ DWÓCH WEJŚĆ ORAZ REALIZUJĄCY FUNKCJĘ LOGICZNĄ DANEJ KONIUNKCJI. Dodaj komentarz

4+5 =

Poleć nas znajomym:

x