NAZWA POKARMÓW (GŁÓWNIE MIĘSA, JAJ, CHRZANU, CHLEBA ETC.) ŚWIĘCONYCH W WIELKĄ SOBOTĘ W KOŚCIOŁACH KATOLICKICH POLSKI ORAZ W GRANICZĄCYCH ZE SŁOWENIĄ AUSTRIACKICH REGIONACH STYRII, KARYNTII, POŁUDNIOWEGO TYROLU ORAZ BAWARII; W NIEKTÓRYCH REGIONACH POLSKI: ŚWIĘCONE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŚWIĘCONKA to:

nazwa pokarmów (głównie mięsa, jaj, chrzanu, chleba etc.) święconych w Wielką Sobotę w kościołach katolickich Polski oraz w graniczących ze Słowenią austriackich regionach Styrii, Karyntii, południowego Tyrolu oraz Bawarii; w niektórych regionach Polski: święcone (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAZWA POKARMÓW (GŁÓWNIE MIĘSA, JAJ, CHRZANU, CHLEBA ETC.) ŚWIĘCONYCH W WIELKĄ SOBOTĘ W KOŚCIOŁACH KATOLICKICH POLSKI ORAZ W GRANICZĄCYCH ZE SŁOWENIĄ AUSTRIACKICH REGIONACH STYRII, KARYNTII, POŁUDNIOWEGO TYROLU ORAZ BAWARII; W NIEKTÓRYCH REGIONACH POLSKI: ŚWIĘCONE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.497

OPOS KRÓTKOOGONOWY, MIECZNIK, SOPLICA DAMARA, PRZEPROST, MASKOWANIE, KUTER, LAWATARZ, ŻYWOPŁOCIK, KAPODZIÓB, KATASTER NIERUCHOMOŚCI, CASSINI, MINISTRANT ŚWIATŁA, ŚLĄSK, SPOŁECZEŃSTWO, JASTRZĘBIE OKO, SSAK OWADOŻERNY, ABSURD NAZWOWY, ZAPLECZE SOCJALNE, EDYKUŁA, RYLEC, ORTODONCJA, NAWAŁNIK BURY, NEURON PIRAMIDOWY, BULWY, KĄT DOPISANY, WADA DREWNA, KASZEL SUCHY, PLAFON, TUNIKA, ABSTRAKCJA, TORBIEL GALARETOWATA, SZPILKA, ARRAU, RAJA OSTRONOSA, PŁASKOGŁÓWKA MALUTKA, WILK, RYBOTERAPIA, SZPAK, BRYTFANKA, IBERYSTYKA, PĘPAWA WIELOKWIATOWA, ANALIZA FINANSOWA, ŁUSKOKSZTAŁTNE, TOSTER ZAMYKANY, MANELE, GALARETA, RIKETSJE, KORA, BITMAPA, RYBOŁÓWSTWO, TEORIA DECYZJI, FAZA GÓROTWÓRCZA, DEATH METAL, ASZKENAZI, DOSTYCZNA, WAPITI, CIEŚŃ NADGARSTKA, ŁOTEWSKI, PRUSKI DRYL, POLĘDWICZKA, PLATFORMA ZACHODNIOEUROPEJSKA, KUROBRÓD NOWOZELANDZKI, FASETA, GARKUCHNIA, POSMAK, FONDUE, OWCA CZTEROROGA, NOCEK, SKRĘTEK WILGOCIOMIERCZY, PROKONSUL, MRÓWKA ŁĄKOWA, AKSAMITEK ROZPIERZCHŁY, KOŹLAK PSZENICZNY, ŁEBA, GNOZA, ORCHIDEA, IZBA OBRACHUNKOWA, JAJE, ŚLUZAK, GOŁĄBKI, CIERŃ, LOCCI, BASETNIA, SIŁA JONOWA, KSYLOGRAFIA, GĄBKA, BRAMKA LOGICZNA, PŁETWA TŁUSZCZOWA, NIBYŁOPATONOSY, GĘŚ KRÓTKODZIOBA, DIALIZA POZAUSTROJOWA, WIĆ, PRZEDPRĄTNOŚĆ, WYBIJACZ, SPAWĘKI, OWOC RZEKOMY, MANTA, AKERMAN, LIMNOCHARYSOWATE, RUCH EKOLOGICZNY, TATARKA, RAJA POLARNA, SĘPNIK CZARNY, KIT, POŁOZ ZIELONY, WYCIĄG, NORNICA, ZEBRA GRANTA, PROTEINA, SEKODONTOZAUR, CIABATTA, LAPIS PHILOSOPHORUM, BERGENIA, JĘZYK AZERBEJDŻAŃSKI, KLOPSIK, PRZEZWISKO, JĘZYK JAPOŃSKI, HARLEQUIN, KONGRES WIEDEŃSKI, ASTRACHAN, KONAK, IMMUNOPATOLOGIA, LAICYZM, KŁUSAK FRANCUSKI, GOSPODARSTWO DOMOWE, WARSZAWA, OSETIA, CHRZAN, CHALDEJSKI, DZIKIE POLA, SEWELOWATE, MARZANA BARWIERSKA, RURALIZM, HAUG, POLITYKA DYSKONTOWA, LASOWIACZKA, NIPPON, UKOŚNICA, ZOOLATRIA, PYTON KRÓTKOOGONOWY, ANTENA YAGI-UDA, HP, TRASZKA KEYSERLINGA, BLASK, KAWALERSKA FANTAZJA, KISZENIAK, DELIRIANT, WITORZEŃC, JĘZYK AMBA, DYSK ZIP, GERBERA, PŁYN ETYLOWY, KOMIAK, NEFROLEPIS WYNIOSŁY, PARPOSZ, CZERWONY KRZYŻ, KRĄŻOWNIK TRAKTATOWY, PREZYDENCJALIZM, KWADRANTYDY, FEDERACJA MIKRONEZJI, BOCZNICA, KĄTOWNICA, BENGALSKI, PODPUŁKOWNIK DYPLOMOWANY, KORPUS, PARA, MOLINEZJA, PRZYCIĄGARKA, SKRZYNKA, GRZYWIENKA, SZYBKOZŁĄCZE, OGRÓDEK DZIAŁKOWY, SZYMANOWSKI, ŚWIĘCONKA, BESKIDNIK, EWAPOTRANSPIRACJA, PIEC, CHWYTNIK, NUTA, JELEŃ WIRGIŃSKI, UPAD, MEDYCYNA NUKLEARNA, RAMIENICA CIENKO KOLCZASTA, ADRES WYDAWNICZY, PODEJŹRZON LANCETOWATY, DRZEWO GENEALOGICZNE, JOGURTERIA, POROST, KRATA PODGRUP, KLAPA, ORDYNACJA PODATKOWA, BISKUPSTWO, WELWET, OGOŃCZYK ŚLIWOWIEC, KALKULATOR NAWIGACYJNY, SEKS ORALNY, SŁUPOŁAZ, KOŃ POZNAŃSKI, STANISŁAWÓW, MŁOTOWATE, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, TRIAL ROWEROWY, NADDNIEPRZE, GOSPODARKA WODNA, KAPUCYNKA BIAŁOCZELNA, ANALIZA KONKURENCJI, PAMIR, ŻYWOPŁOT, SPARING, KUŁAN SYRYJSKI, TŁUSZCZ, TRZASKACZE, PRZEWÓD ODGROMOWY, KORÓWKA WEŁNISTA, CZECZOT, ELEKTROCHIRURGIA, MYKWA, PUNKT DYMIENIA, OCHRONA REZERWATOWA, PROMIENIOWANIE OPTYCZNE, PLAZMODESMA, WĘGIEL, BIATLON, ENDOSKOPIA, NUTRIA, ANEROID, ŻYŁA LĘDŹWIOWA, TOWARZYSTWO KLASYFIKACYJNE, TABLETKA ANTYKONCEPCYJNA, TORFOWIEC BŁOTNY, WOŁYNIANKA, WOSKÓWKA, EUROPALETA, BRĄZÓWKA, OGOŃCZA PASTYNAK, KOZIOŁ ŚNIEŻNY, KORWIN, BIAŁOSZEWSKI, POLAJ, PRELUDIUM, ZRĘKOWINY, BIAŁY SPORT, STAN, AGAPA, UJGURSKI, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, STROICZKOWATE, TRANDOLAPRYL, WEGETARIANIN, FREDRO, LENIWIEC, MARCINKA, FIX, TETRACYKLINA, ARBA, CZAGRA SENEGALSKA, BYLICA, DROP, KOŹLARZ RÓŻOWIEJĄCY, PIROKSYKAM, WITAMINA P, BAWEŁNA BT, NAZWA POZORNA, MATKA BOSKA GROMNICZNA, BEZAN MASZT, MAJCHER, FLAMING MAŁY, WŁADYSŁAW REYMONT, EMPIRYZM BRYTYJSKI, MUSTEL SIWY, IRYS, GORZOWIANIN, WĄS, SAKSONIA, BEZAN, ASZA, TAPIR BAIRDA, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, ARYTMETYKA WYBORCZA, PRZECIWCIAŁO ANTYKARDIOLIPINOWE, STANISŁAW LEM, PERKOZ GRUBODZIOBY, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, RYNNA POLODOWCOWA, KRZYŻ MALTAŃSKI, JĘZYKI KARTWELSKIE, CZAPLA MASKOWA, POLANO, PUSZKA, ADMINISTRACJA WOJSKOWA, ASOCJACJA PHACE, SMALEC, NIEMKA, MAKROFIT, NORKI, KUJAWY, MAKAK CZUBATY, KOMPARATYSTYKA, BYLICA PONTYJSKA, ?RYNNA SUBGLACJALNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.497 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAZWA POKARMÓW (GŁÓWNIE MIĘSA, JAJ, CHRZANU, CHLEBA ETC.) ŚWIĘCONYCH W WIELKĄ SOBOTĘ W KOŚCIOŁACH KATOLICKICH POLSKI ORAZ W GRANICZĄCYCH ZE SŁOWENIĄ AUSTRIACKICH REGIONACH STYRII, KARYNTII, POŁUDNIOWEGO TYROLU ORAZ BAWARII; W NIEKTÓRYCH REGIONACH POLSKI: ŚWIĘCONE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAZWA POKARMÓW (GŁÓWNIE MIĘSA, JAJ, CHRZANU, CHLEBA ETC.) ŚWIĘCONYCH W WIELKĄ SOBOTĘ W KOŚCIOŁACH KATOLICKICH POLSKI ORAZ W GRANICZĄCYCH ZE SŁOWENIĄ AUSTRIACKICH REGIONACH STYRII, KARYNTII, POŁUDNIOWEGO TYROLU ORAZ BAWARII; W NIEKTÓRYCH REGIONACH POLSKI: ŚWIĘCONE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŚWIĘCONKA nazwa pokarmów (głównie mięsa, jaj, chrzanu, chleba etc.) święconych w Wielką Sobotę w kościołach katolickich Polski oraz w graniczących ze Słowenią austriackich regionach Styrii, Karyntii, południowego Tyrolu oraz Bawarii; w niektórych regionach Polski: święcone (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŚWIĘCONKA
nazwa pokarmów (głównie mięsa, jaj, chrzanu, chleba etc.) święconych w Wielką Sobotę w kościołach katolickich Polski oraz w graniczących ze Słowenią austriackich regionach Styrii, Karyntii, południowego Tyrolu oraz Bawarii; w niektórych regionach Polski: święcone (na 9 lit.).

Oprócz NAZWA POKARMÓW (GŁÓWNIE MIĘSA, JAJ, CHRZANU, CHLEBA ETC.) ŚWIĘCONYCH W WIELKĄ SOBOTĘ W KOŚCIOŁACH KATOLICKICH POLSKI ORAZ W GRANICZĄCYCH ZE SŁOWENIĄ AUSTRIACKICH REGIONACH STYRII, KARYNTII, POŁUDNIOWEGO TYROLU ORAZ BAWARII; W NIEKTÓRYCH REGIONACH POLSKI: ŚWIĘCONE sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - NAZWA POKARMÓW (GŁÓWNIE MIĘSA, JAJ, CHRZANU, CHLEBA ETC.) ŚWIĘCONYCH W WIELKĄ SOBOTĘ W KOŚCIOŁACH KATOLICKICH POLSKI ORAZ W GRANICZĄCYCH ZE SŁOWENIĄ AUSTRIACKICH REGIONACH STYRII, KARYNTII, POŁUDNIOWEGO TYROLU ORAZ BAWARII; W NIEKTÓRYCH REGIONACH POLSKI: ŚWIĘCONE. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x