DESER, KTÓREGO PRZYGOTOWUJE SIĘ ZWYKLE DUŻO I PODAJE SIĘ W KAWAŁKACH, SKŁADA SIĘ ZAZWYCZAJ ZE SŁODKIEGO CIASTA ORAZ SŁODKICH DODATKÓW (NIE MUSI BYĆ WYPIEKIEM!) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CIASTO to:

deser, którego przygotowuje się zwykle dużo i podaje się w kawałkach, składa się zazwyczaj ze słodkiego ciasta oraz słodkich dodatków (nie musi być wypiekiem!) (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CIASTO

CIASTO to:

wypiek, zrobiony zazwyczaj z udziałem mąki i wody, często też jajek i tłuszczu; bywa deserem (wtedy także z cukrem), ale nie musi być na słodko (na 6 lit.)CIASTO to:

substancja, plastyczna masa zazwyczaj z mąki i jakiegoś płynu (czasem też jaj, tłuszczu i innych składników), z której może powstać potrawa, zwykle w wyniku upieczenia lub ugotowania (na 6 lit.)CIASTO to:

keks (na 6 lit.)CIASTO to:

zagniatane i wałkowane (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DESER, KTÓREGO PRZYGOTOWUJE SIĘ ZWYKLE DUŻO I PODAJE SIĘ W KAWAŁKACH, SKŁADA SIĘ ZAZWYCZAJ ZE SŁODKIEGO CIASTA ORAZ SŁODKICH DODATKÓW (NIE MUSI BYĆ WYPIEKIEM!)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.554

DŹWIGNICA LINOTOROWA, HARMONIKA, GLOSA, ŚWIADECTWO, TRANSLATORYKA, ROGACZ, WYPRAWKA, GETRY, DINOZAUR PTASIOMIEDNICZNY, NIECHCIUCH, KRZYŻOWANIE WSTECZNE, URBANIZACJA, ADRES FIZYCZNY, ATALIA, RESZTKA, MIECZ OBROTOWY, BĄBEL SPEKULACYJNY, ABSOLUTYZACJA, GRUPA KETONOWA, MA, GEODEZJA NIŻSZA, WZIĄTEK, PAKULARKA, WALIDACJA KRZYŻOWA, CHROPAWOŚĆ, LATANINA, MODEL AMERYKAŃSKI, MEDIUM, TRIADA KARTAGENERA, DZIECIORÓB, KONWOJER, PERYPETIA, MAORYJSKI, PLANETA, KRUCHOŚĆ, POLAJ, DZIOBÓWKA, LORA, ŁĄCZNIK ZESPOŁOWY, CZŁOWIEK INTERESU, PROSZEK, REGUŁA RAMSEYA, MOD, DYSTYCH, DYSTORSJA, TRACKI, SUKIENNIK, BAJEREK, STARUSZKOWIE, TARTAK, TYLCZAK, PIENIĄDZ GOTÓWKOWY, WALTORNIA, RÓŻANIEC, PROTOZOOLOGIA, HASTATUS, ŁOŻYSKO WŁOŚNICZKOWATE, JAROSZ, SWAWOLNIK, TUNEL, GEOCHEMIA ORGANICZNA, MŁODZIEŃCZOŚĆ, ZBIORY ROZŁĄCZNE, IMMUNOFARMAKOLOGIA, GHUL, TYMPANON, OBUCH, HYDROAKUSTYKA, PRYWACIARZ, KOMPLEKS GLEBOWY, RUCHOMOŚĆ, PEPINIERA, WACHTA, AMFIPROSTYLOS, HIPIATRIA, WALEC PARABOLICZNY, SAROS, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY, GLORIA, TRZMIEL PARKOWY, PLOTER TNĄCY, CHMURZENIE CZOŁA, MUSZTARDA DIJON, DZIEŻA, MATKA ZASTĘPCZA, SZTABA, WĘZEŁ ZARODKOWY, HANDEL ŁAŃCUSZKOWY, AUTOMAT, ISTOTA BIAŁA, SIODŁO JUCZNE, CZEPLIWOŚĆ, GNIAZDO, SYSTEM FINANSOWY, ŚWIĄTYNIA GROBOWA, STOSUNEK, DZIENNIKARSTWO ŚLEDCZE, OBÓZ KONCENTRACYJNY, FRAGMENTACJA PLECHY, KIJ, CIEMNA ENERGIA, EUROCZEK, TOLERASTIA, UMOWA ADHEZYJNA, PURPURAT, HISTOPATOLOGIA, SZARA MYSZKA, GEN PLEJOTROPOWY, PINGWIN PAPUA, GREKA, WYKŁADNIA CELOWOŚCIOWA, ŻYWOTOPISARZ, BIOTA WSCHODNIA, KWIAT JĘZYCZKOWY, PROST, RURA, SILNIK WYSOKOPRĘŻNY, RYNEK PIERWOTNY, RYBA MAŚLANA, SEPARATYZM, FUNKCJA ZDANIOWA, MARGINES WYPŁACALNOŚCI, KRAINA NEOTROPIKALNA, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, KRYSZNAIZM, POKUTA, ZNAK TOWAROWY, CHIŃSZCZYZNA, GOTÓWKOMAT, ZABIEG AGROTECHNICZNY, FIŃSKI, EUBAKTERIE, IZBA MORSKA, KANCEROGEN, ALKAZAR, ELEKTRODA KALOMELOWA, TRZMIEL, CENTRUM KONFERENCYJNE, SKULICE, LAKONIZM, KOMPLIKACJA, BUFFETING, EWOKACJA, FRIK, WARSZTAT, RDESTNICA, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, ŁACINA, MICZURINIZM, KURS, POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE, ZATYKANIE USZU, HELIOFIZYKA, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY, PUNKT ROSY, PIGUŁKA ANTYKONCEPCYJNA, KOR, BROŃ KONWENCJONALNA, FENOMENOLOGIA, OSKRZELE, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, OKULISTA, CHOROBA LENEGRE'A, IDENTYFIKACJA, CYNGIEL, MEMBRANA, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, APORT, ROŚLINA KWASOLUBNA, SOCZEWKA FRENSELA, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, STOPOFUNT, HOBBISTA, GRANICZNA PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, TYP ORIENTALNY, BEZWZGLĘDNOŚĆ, PARASOLNIK, DESER, KANCONETA, BEZIDEOWOŚĆ, WIGURA, ANION HYDROKSYLOWY, GŁOS STROIKOWY, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, ZESTAWIENIE, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, WOLNOŚCIOWIEC, ŚWIT KALENDARZOWY, SYNANTROPIZACJA, FRYZ, PAŁANECZKA MAŁA, PRZESTRZEŃ, DEPRECJACJA, AUKSYNA, SIEĆ KOLEJOWA, POCISK PRZECIWPANCERNY, RESTAURATOR, BARBARZYŃSKOŚĆ, KOSZATNICZKA POSPOLITA, MIASTECZKO, NIEPRZYJACIÓŁKA, WĄSONÓG, PŁASKONOS, KOCZKODAN ZIELONY, STOPA LĄDOLODU, ODPŁATA, ELEKTROLIZA, FISZ, KAPRALSTWO, RUCH DROGOWY, APOSELENIUM, POLE SIŁOWE, GROMADA GALAKTYK, GRA LOSOWA, MASŁO SHEA, WILCZY GŁÓD, BUDOWLA CENTRALNA, PROKONSUL, MĄKA RAZOWA, INKAS, OKNO DIALOGOWE, TATAR, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, TYPOGRAFIA, NIUCHACZ, POKÓJ, TORBACZE, KEKANIE, FORGA, BEZSENS, ŁOŻYSKO WAHLIWE, SIODEŁKOWCE, FLORYSTA, ZABAIONE, KUC DARTMOOR, ŚMIEĆ, TEORIA PERTURBACJI, WARSTWA OZONOWA, SIEDZISKO, RADIOELEKTRYKA, DIORAMA, PRZEZNACZENIE, POŻYWIENIE, INTERLUDIUM, TOR, PRZESŁUCHANIE, INŻYNIERIA TKANKOWA, TANGO, MSZAKI, AKUMULATORY, CZŁOWIEK GUMA, MOC, ORZECHOWIEC, PODATEK DROGOWY, IMIENNICTWO, KOMUNIKACJA, BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH, GRAWITON, SZCZYTNICA, KARUZEL, PLATFORMA PROCESOROWA, BATERIA AKUMULATOROWA, SURF, WIRTUOZERSTWO, TELEOLOGIZM, UKŁAD LIMBICZNY, TERROR, RUCH PIESZY, DESPOTYZM, KRYSZTAŁ NAŚLADOWCZY, KOŁECZEK, AMORY, ZAKRYSTIA, KWAŚNICA, PIASECZNICA, ARUMUŃSKI, ULICA, ZBIÓR GĘSTY, BRYŁA LODU, ZEBRA GRANTA, GŁOGOWNIK, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, ANARCHIZM INDYWIDUALISTYCZNY, URNA, TOSKAŃSKI, KOMITET KOORDYNACYJNY, OKOROWANIE, BOCIAN BIAŁOSZYI, DRZWI PRZESUWNE, PŁYWACZOWATE, PANCERNIK WŁOCHATY, EKA-PIERWIASTEK, WCIĄGARKA, SUTEK, OKTAEDRYT, MIŚ, STATYSTYKA, SEMESTR LETNI, ?CIĘŻKI KRĄŻOWNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.554 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DESER, KTÓREGO PRZYGOTOWUJE SIĘ ZWYKLE DUŻO I PODAJE SIĘ W KAWAŁKACH, SKŁADA SIĘ ZAZWYCZAJ ZE SŁODKIEGO CIASTA ORAZ SŁODKICH DODATKÓW (NIE MUSI BYĆ WYPIEKIEM!) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DESER, KTÓREGO PRZYGOTOWUJE SIĘ ZWYKLE DUŻO I PODAJE SIĘ W KAWAŁKACH, SKŁADA SIĘ ZAZWYCZAJ ZE SŁODKIEGO CIASTA ORAZ SŁODKICH DODATKÓW (NIE MUSI BYĆ WYPIEKIEM!)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CIASTO deser, którego przygotowuje się zwykle dużo i podaje się w kawałkach, składa się zazwyczaj ze słodkiego ciasta oraz słodkich dodatków (nie musi być wypiekiem!) (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CIASTO
deser, którego przygotowuje się zwykle dużo i podaje się w kawałkach, składa się zazwyczaj ze słodkiego ciasta oraz słodkich dodatków (nie musi być wypiekiem!) (na 6 lit.).

Oprócz DESER, KTÓREGO PRZYGOTOWUJE SIĘ ZWYKLE DUŻO I PODAJE SIĘ W KAWAŁKACH, SKŁADA SIĘ ZAZWYCZAJ ZE SŁODKIEGO CIASTA ORAZ SŁODKICH DODATKÓW (NIE MUSI BYĆ WYPIEKIEM!) sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - DESER, KTÓREGO PRZYGOTOWUJE SIĘ ZWYKLE DUŻO I PODAJE SIĘ W KAWAŁKACH, SKŁADA SIĘ ZAZWYCZAJ ZE SŁODKIEGO CIASTA ORAZ SŁODKICH DODATKÓW (NIE MUSI BYĆ WYPIEKIEM!). Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x