STAN GOSPODARKI, W KTÓRYM, W DŁUŻSZYM OKRESIE, ROZMIARY PRODUKCJI, DOCHODY PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH, NAKŁADY INWESTYCYJNE I OBROTY HANDLOWE UTRZYMUJĄ SIĘ NA WZGLĘDNIE STAŁYM, ZWYKLE STOSUNKOWO NISKIM POZIOMIE, CZEMU TOWARZYSZY PRZEWAŻNIE WYSOKI POZIOM BEZROBOCIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STAGNACJA GOSPODARCZA to:

stan gospodarki, w którym, w dłuższym okresie, rozmiary produkcji, dochody podmiotów gospodarczych, nakłady inwestycyjne i obroty handlowe utrzymują się na względnie stałym, zwykle stosunkowo niskim poziomie, czemu towarzyszy przeważnie wysoki poziom bezrobocia (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STAN GOSPODARKI, W KTÓRYM, W DŁUŻSZYM OKRESIE, ROZMIARY PRODUKCJI, DOCHODY PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH, NAKŁADY INWESTYCYJNE I OBROTY HANDLOWE UTRZYMUJĄ SIĘ NA WZGLĘDNIE STAŁYM, ZWYKLE STOSUNKOWO NISKIM POZIOMIE, CZEMU TOWARZYSZY PRZEWAŻNIE WYSOKI POZIOM BEZROBOCIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.652

SYRENOWATE, PIONEK, TYMPANON, EFEKT UTOPIONYCH KOSZTÓW, ASTROFOTOMETRIA, PŁETWA, WYRÓB CZEKOLADOPODOBNY, WERTEKS, KOLUMNA MARYJNA, SZYNA, PISTOLET, DIZAJNER, BANK DEPOZYTARIUSZ, LATAWIEC, ASPOŁECZNOŚĆ, NIEŚMIAŁOŚĆ, ANTYPETRARKIZM, MOTYLICA WĄTROBOWA, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, COB, KŁYKIEĆ POTYLICZNY, ZBIÓR, BŁĘDNOŚĆ, MISKA SOCZEWICY, POŁĄCZENIE SWORZNIOWE, RÓJKA, AGAMIA, OSIOWIEC, BACIK, RUCH PRZYŚPIESZONY, EKSPERIENCJA, CIĄG, PĘDNIK GAZODYNAMICZNY, FTYZJATRIA, ALFABET MIGANY, DIALOG, WODA, GRA PODWÓJNA, STAŁA MICHAELISA, UKŁAD HAMULCOWY, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, ZJAWISKO THOMSONA, FRYZ, RARYTASIK, POMYŁKA FREUDOWSKA, PARCIANKA, PIJAWKA, WSTRZĄS MÓZGU, HUBA SINIAK, PIKOMETR, KULON, OBELISK, TĘSKNICA, KOLEGIUM, UNIWERSYTUTKA, KOŚĆ SKOKOWA, SZEW PODNIEBIENNY, GALERIA HANDLOWA, DREWKO, GNOJAK, KONTEMPLATOR, MOCNY SEN, OŚ ŚWIATA, SAMOLOT, ISLANDZKI, OPOŃCZYKOWCE, WITREKTOMIA, SKANER, ARCHEOLOGIA, LENTILEK, POSTĘP TECHNICZNY, SPACJA, NATYWIZM, FENOLAN, GEREZA BIAŁOBRODA, OPTYKA ELEKTRONOWA, INIA, MINISTERSTWO, INSTRUMENT KLAWISZOWY, RYCZĄCA CZTERDZIESTKA, FILOLOGIA KLASYCZNA, JEDNOKLASÓWKA, SILNIK TŁOKOWY, WZORNIK, SZARA MYSZKA, SEN, PYLICA TALKOWA, SARAWAK, ROZTOCZE, PŁUG TALERZOWY, KRÓLIK, LAMA, WYBUCH, GERMAŃSKI, JALISCO, SZTUKA PERFORMATYWNA, KRATA PODGRUP, INDIANA, DZBANEK DO ŚMIETANY, CZOŁÓWKA, CZYSZCZARNIA, DELIKATNOŚĆ, OPRYCHÓWKA, OCEANOGRAFIA, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, PACZKA, DŁUGOSZPON, NAPINACZ, JIVE, UKŁAD LOGICZNY, NABIEG KORZENIOWY, LEPKOŚĆ CEN, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, KOMPLEKS SUBDUKCYJNY, ABSOLUTYZACJA, UWAGA, ALABAMA, RAJA CZARNOBRZUCHA, STWIERDZENIE, EWOLUCJONIZM, JAWA, ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY, MARKIZA, NIEWYDAJNOŚĆ, HELIOFIZYKA, NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA, PARCELANT, ANUCZIN, ŚWIADKOWIE JEHOWY, DIAPSYDY, PIÓRNIK, CYRKUMFLEKS, WIDEŁKI, URWANIE GŁOWY, DOM STARCÓW, ŁUT SZCZĘŚCIA, OBOLAŁOŚĆ, OTORYNOLARYNGOLOGIA, ARMIA ZACIĘŻNA, FAŁD KORZENIOWY, MIĘKKOŚĆ, MIĘTA, BALERON, REAKCJA SPRAWCZA, JEDNOSTKA ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO, WIECZNE PIÓRO, ZATOCZKA, RAUBITTER, WAGON PULMANOWSKI, PRALUDZIE, WIĄZANIE JONOWE, ZASIEK, MALARZ, KURAŻ, KUNA, KOŃ ARDEŃSKI, ZABIEG LECZNICZY, WAWRZYN, CZESKI, DWA ŚWIATY, REGION, MURSZ, PUKLERZ, DEFINIOWALNOŚĆ, MAŁPY WĄSKONOSE, GŁĘBOKI SEN, TUNDRA, JUKATAN, NABYTEK, TŁO, ŚCIANA OGNIOWA, CACHAÇA, UWAŻNOŚĆ, ŚWIATEŁKO W TUNELU, SKŁAD PODATKOWY, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, RADIOKABINA, SPUSZCZENIE NOSA NA KWINTĘ, WOSKOWIEC, SEKWENCJA TATA, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, BARBARYZM, SKROMNISIA, APOKRYF, MOMENT, WYKŁADNIK POTĘGI, STARANIE, KRYZYS, ODLOT, PUCH, KAMIKAZE, APPALOOSA, AFROCHRZEŚCIJAŃSTWO, KWOTA CUKROWA, POKÓJ ŚNIADANIOWY, KOMBINAT, CHOROBA BESNIERA-BOECKA-SCHAUMANNA, DUŃSKI, FEIJOADA, TWIERDZENIE ZERMELO, ORGANIZACJA, ZROBIENIE KUPY, DISC JOCKEY, OGNISKO, FRAKCJA, LIRYKA CHÓRALNA, ALUMINOGRAFIA, OBSERWATOR, TERMINAL KONTENEROWY, GATUNEK AMFITERMICZNY, PRĘT, GOTÓWKA, PARADOKS, KORSYKAŃSKI, MAGIERA, TENDENCJA, TWIST, BRĄZOWA PLAMISTOŚĆ LIŚCI POMIDORA, GAŁĘZIAK, PENDŻAB, SZLAM, CYTOSTOM, PORZĄDEK, KOTYLION, ABOLICJONISTKA, GARNCZEK, HARD ROCK, STYL, MOTOR, SIKORY, AGENT ROZLICZENIOWY, KIBOLSTWO, PONIEWIERKA, IZOLATKA, OZIMINA, ADRES FIZYCZNY, FAKT NAUKOWY, NA PIESKA, SZMATA, PŁAZY BEZOGONOWE, KRZYŻ MALTAŃSKI, SKÓRZAK, CNOTLIWA ZUZANNA, WĘZEŁ ZWYKŁY, BEZKRĘGOWIEC, SŁOWACYSTYKA, STATEK, PODKOLANIE, MEKSYK, EDUKATORKA, RÓG, ANTECEDENCJA, DEZADAPTACJA, KLASZTOR, SPRAWNOŚĆ, OBORNIK, BRAMKA, UCHWYT, DOMINACJA ZUPEŁNA, MICHAŁ, PURANA, FERRIMAGNETYK, EUCHARYSTIA, SEMESTR ZIMOWY, KARUK, SZMALEC, MADŻONG, IOWA, SILNIK MARSZOWY, LALKA, MASZYNA TŁOKOWA, PAMPA, RYBY, ISKRA ELEKTRYCZNA, NIEBO, SEMINARIUM, AZYTROMYCYNA, DRAB, OŚRODEK, PONDERABILIA, KARŁOWATOŚĆ PRZYSADKOWA, SELENOGRAFIA, ROZTOPY, SPŁYW BŁOTNY, KOMORA, TEOLOGIA APOFATYCZNA, FLORYSTA, USPOSOBIENIE, JEZIORO POLIMIKTYCZNE, ANUSZKIEWICZ, CHWALBA, NUNCJUSZ APOSTOLSKI, PANTOMIMA, ROK, ASTROSPEKTROSKOPIA, ŚWIADECTWO FITOSANITARNE, KOLĘDA, KROK, PODPORA, ?KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.652 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STAN GOSPODARKI, W KTÓRYM, W DŁUŻSZYM OKRESIE, ROZMIARY PRODUKCJI, DOCHODY PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH, NAKŁADY INWESTYCYJNE I OBROTY HANDLOWE UTRZYMUJĄ SIĘ NA WZGLĘDNIE STAŁYM, ZWYKLE STOSUNKOWO NISKIM POZIOMIE, CZEMU TOWARZYSZY PRZEWAŻNIE WYSOKI POZIOM BEZROBOCIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STAN GOSPODARKI, W KTÓRYM, W DŁUŻSZYM OKRESIE, ROZMIARY PRODUKCJI, DOCHODY PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH, NAKŁADY INWESTYCYJNE I OBROTY HANDLOWE UTRZYMUJĄ SIĘ NA WZGLĘDNIE STAŁYM, ZWYKLE STOSUNKOWO NISKIM POZIOMIE, CZEMU TOWARZYSZY PRZEWAŻNIE WYSOKI POZIOM BEZROBOCIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STAGNACJA GOSPODARCZA stan gospodarki, w którym, w dłuższym okresie, rozmiary produkcji, dochody podmiotów gospodarczych, nakłady inwestycyjne i obroty handlowe utrzymują się na względnie stałym, zwykle stosunkowo niskim poziomie, czemu towarzyszy przeważnie wysoki poziom bezrobocia (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STAGNACJA GOSPODARCZA
stan gospodarki, w którym, w dłuższym okresie, rozmiary produkcji, dochody podmiotów gospodarczych, nakłady inwestycyjne i obroty handlowe utrzymują się na względnie stałym, zwykle stosunkowo niskim poziomie, czemu towarzyszy przeważnie wysoki poziom bezrobocia (na 20 lit.).

Oprócz STAN GOSPODARKI, W KTÓRYM, W DŁUŻSZYM OKRESIE, ROZMIARY PRODUKCJI, DOCHODY PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH, NAKŁADY INWESTYCYJNE I OBROTY HANDLOWE UTRZYMUJĄ SIĘ NA WZGLĘDNIE STAŁYM, ZWYKLE STOSUNKOWO NISKIM POZIOMIE, CZEMU TOWARZYSZY PRZEWAŻNIE WYSOKI POZIOM BEZROBOCIA sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - STAN GOSPODARKI, W KTÓRYM, W DŁUŻSZYM OKRESIE, ROZMIARY PRODUKCJI, DOCHODY PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH, NAKŁADY INWESTYCYJNE I OBROTY HANDLOWE UTRZYMUJĄ SIĘ NA WZGLĘDNIE STAŁYM, ZWYKLE STOSUNKOWO NISKIM POZIOMIE, CZEMU TOWARZYSZY PRZEWAŻNIE WYSOKI POZIOM BEZROBOCIA. Dodaj komentarz

5+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast