PUNKT, W KTÓRYM W WYNIKU SPEKULACJI ZAŁAMUJE SIĘ PIRAMIDA FINANSOWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MOMENT MINSKY'EGO to:

punkt, w którym w wyniku spekulacji załamuje się piramida finansowa (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PUNKT, W KTÓRYM W WYNIKU SPEKULACJI ZAŁAMUJE SIĘ PIRAMIDA FINANSOWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.421

RÓŻOWE OKULARY, JEDNOPARTYJNOŚĆ, ZEGAR ATOMOWY, MARUDERSTWO, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, SONDAŻOWNIA, PEPPERONI, KWADRAT MAGICZNY, SOSNA MASZTOWA, APEKS, BŁĘDNOŚĆ, POZIOM, ŁUSZCZYCOWE ZAPALENIE STAWÓW, SKRZELONOGI, LAUR, DYFERENCJA, RUMIAN SZLACHETNY, MUSZKA, PARALIŻ DECYZYJNY, USTAWA DEKOMUNIZACYJNA, GODZINA MILICYJNA, GRABARZ, OGRZEWNICTWO, POZBYWANIE SIĘ, SZKOCKI, SZATA TYPOGRAFICZNA, ATAK, MIAZMAT, MECENAS, BARCZATKA ŚLIWÓWKA, MODELARSTWO LOTNICZE, ROBER, JASZCZURKI PIERŚCIENIOWATE, INTERLINGWISTYKA, PRZESŁUCHANIE, MINERALOGIA, PRZYCZEPNOŚĆ, STULEJARZ, FRYSZERKA, ZĄBEK, UŻYTEK, SAMOROZPAD, PREZENTER, KOSZT KONTROLI, CHÓR, ĆAKRA, ZESPÓŁ DE GROUCHY'EGO TYPU 2, ATRYBUCJA, EXPAT, LEP, BEZLOTKI, ZASTAWKA MITRALNA, CYKL MIESIĄCZKOWY, DZWONNICA, MIEDŹ ELEKTROLITYCZNA, KAPILARA, LIGNINA, REFLEKS, TŁO, KĄT PIONOWY, STROLLER, JADŁOSPIS, EKOPUNKT, UKŁAD DARLINGTONA, NARYS KLESZCZOWY, ZATOR, OGON, KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY, JEZIORO TEKTONICZNO-POLODOWCOWE, ASOCJACJA GWIAZD, SCENA, ESPRESSO, PŁYWACTWO, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, JĘZYK SOGDYJSKI, MEDYCYNA WEWNĘTRZNA, PARKINGOWY, DRAMAT EKSPRESJONISTYCZNY, KOCIOŁ SUFOZYJNY, OKRES ZASIŁKOWY, BOCIAN, PRZEPIÓRKA, KOMA, KOŚCIÓŁ, POKUSA, ŚCIGACZ TORPEDOWY, TUŁACZ, POGOTOWIE, KARTA, TRAJEKTORIA, ENKLAWA, SŁUPOZĘBNE, BRONTOZAUR, SARDANA, ASFALT, PULPIT, RUMIAN RZYMSKI, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, SPORT ZIMOWY, LANDRYNKA, MINA, ANOMALIA MAYA-HEGGLINA, PROFIL TOPOGRAFICZNY, PODSYP, MECHANIKA TEORETYCZNA, STACJA ZBORNA, WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA, GRZYB SKALNY, DECYMA, JEDNOPOLÓWKA, USTNOŚĆ, IMPLANTACJA, ZESPÓŁ DRAVET, RADIOORIENTACJA SPORTOWA, RAMIENICA OMSZONA, ENERGETYKA ODNAWIALNA, TENOR DRAMATYCZNY, KAWA ZBOŻOWA, KUSZYK, AFRODYZJE, AKTUALIZOWANIE SIĘ, ZAKOPCENIE, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, MISIAK, CHŁOPEK ROZTROPEK, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, AMFITEATR, GARA, ZNACZNIK, SPEŁNIENIE, ŚRÓDKOŚCIE, GRIGORIJ POTIOMKIN, JAPONKA, MERIDIAN, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, ROKPOL, PODKOWA, KANCONA, CECHA POŚREDNIA, SUBRETKA, PŁOZA, TOR WODNY, INSTRUMENT DĘTY, BACKGROUND, SARABANDA, BELG, ZIMNO, LINIA TRAMWAJOWA, PALIWO KOPALNE, BUT, POBIAŁKA, WYPŁYW, PĘDZLIK, STRATYGRAFIA SEJSMICZNA, SKANINGOWY MIKROSKOP POLOWY, SUBIEKTYWISTA, DOMINACJA CAŁKOWITA, OKWIAT POJEDYNCZY, ŁOŻYSKO TOCZNE, WYŁAM, NAZWA DOMENOWA, ŚWIATEŁKO W TUNELU, ARTROZA, OBWAŁ, CHOROBA CAROLEGO, KRATA, EKLIPTYKA, GARNITUR, MIĘSIEŃ STRZEMIĄCZKOWY, WOLA, PRYZMA, MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA, KSIĄŻĘ ALBERT, RETINOPATIA CUKRZYCOWA, MIMETYZM, OSAD, CIASTO DROŻDŻOWE, GAMBIT, IMMUNOGLOBINA E, ZESPÓŁ DE GROUCHY'EGO TYPU 1, PUNKT GEODEZYJNY, GÓRY FAŁDOWE, ŚWINKA, HARD PORNO, PEDAŁÓWKA, PAŃSTWO AUTORYTARNE, UCHO WEWNĘTRZNE, GALARETA, WASZA WYSOKOŚĆ, MIĘSIEŃ DWUBRZUŚCOWY, FYKOLOGIA, POCHODZENIE, CUDZOŻYWNOŚĆ, WIDLISZEK, KOSZATNICZKA, KUCHNIA, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, BOREWICZ, KATAGENEZA, EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA, NEUROCHEMIA, CELEBRACJA, ROWER POZIOMY, KRZYŻ MALTAŃSKI, WSPÓŁBRZMIENIE, FORTUNA, ACENA BUCHANANA, AGREGAT, CZĘŚĆ, ZMIERZCH, DYFUZOR, KASTRAT, WYPRYSK DYSHYDROTYCZNY, CZAS MĘSKI, OGLĄD, PARAMAGNETYZM, MODNIARZ, CZEPNOŚĆ, TRANSAKCJA NATYCHMIASTOWA, WYWÓZ, GRABEN, SZORY, SOS MUŚLINOWY, SKAZA MOCZANOWA, INTROJEKCJA, POWTARZALNOŚĆ, HOHENZOLLERNOWIE, ZBIÓR DYSKRETNY, PRYSZNIC, GRAF SPÓJNY, CZYRACZNOŚĆ, KYZYŁ, TURANISTA, NERW CZASZKOWY, ABDERA, UBOŻENIE, PIGMALIONIZM, POLSKI, RAMA KOMUNIKACYJNA, CHŁONIAK BURKITTA, DZIENNIKARZ PRASOWY, ZADRAPANIE, KUBEK, BAŃKA, ZWARCIE, BEARS, LUJ, SILNIK SYNCHRONICZNY, NIEKONSEKWENCJA, GÓRY WULKANICZNE, STRUKTURALISTKA, SIZAL, ŚWIADCZENIE, ŁĄCZNIK, KOD PREFIKSOWY, SZMUGLERZ, ARPEGGIO, ŻWAWOŚĆ, SZABAŚNIK, WIEDENKI, WYPRYSK KONTAKTOWY, UJŚCIE, GLUKOZOAMINOGLIKAN, MĄKA, STOPIEŃ FAHRENHEITA, GŁÓWKA ARTYKUŁU, PODSKAKIWACZ, PROTESTANTYZM, PUNKT KULMINACYJNY, STRAJK OSTRZEGAWCZY, OKRĄG OPISANY, KOLOR, KARPLE, MIŚ, CHEMIA, WYSPA WULKANICZNA, LUKSEMBURSKI, SAMOGRAJ, POWIEŚĆ SZKATUŁKOWA, ZAPAS, ŚRODOWISKO ASTATYCZNE, BARWA, SETNIK, GUNIAK, DZIESIĘCIOZGŁOSKOWIEC, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, SARKOFAG, DEGRESJA PODATKOWA, MUTACJA GENOWA, EGZOTARIUM, PANIKA BANKOWA, ŚWIAT DYSKU, KANGUROSZCZUR, ZEBRA GREVY'EGO, POSTERUNEK, PARASZYT, PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, STADIUM LARWALNE, ?CYKLOTYMIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.421 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PUNKT, W KTÓRYM W WYNIKU SPEKULACJI ZAŁAMUJE SIĘ PIRAMIDA FINANSOWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PUNKT, W KTÓRYM W WYNIKU SPEKULACJI ZAŁAMUJE SIĘ PIRAMIDA FINANSOWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MOMENT MINSKY'EGO punkt, w którym w wyniku spekulacji załamuje się piramida finansowa (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MOMENT MINSKY'EGO
punkt, w którym w wyniku spekulacji załamuje się piramida finansowa (na 16 lit.).

Oprócz PUNKT, W KTÓRYM W WYNIKU SPEKULACJI ZAŁAMUJE SIĘ PIRAMIDA FINANSOWA sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - PUNKT, W KTÓRYM W WYNIKU SPEKULACJI ZAŁAMUJE SIĘ PIRAMIDA FINANSOWA. Dodaj komentarz

3+2 =

Poleć nas znajomym:

x