CZYNNOŚĆ, AKTYWNOŚĆ, RÓWNIEŻ OFERTA URZĘDNIKÓW, NP. PRZY FINANSOWANIU PRZEDSIĘWZIĘĆ; NADRZĘDNĄ JEDNOSTKĄ, W SKŁAD KTÓREJ WCHODZĄ DZIAŁANIA JEST PRIORYTET, A JESZCZE BARDZIEJ OGÓLNĄ PROGRAM, DZIAŁANIE DZIELI SIĘ NA PODDZIAŁANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DZIAŁANIE to:

czynność, aktywność, również oferta urzędników, np. przy finansowaniu przedsięwzięć; nadrzędną jednostką, w skład której wchodzą działania jest priorytet, a jeszcze bardziej ogólną program, działanie dzieli się na poddziałania (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DZIAŁANIE

DZIAŁANIE to:

czyn, akcja, skutek podjęcia czynności (na 9 lit.)DZIAŁANIE to:

wyznaczanie liczby lub przedmiotu matematycznego przyporządkowanego innym liczbom na podstawie określonego prawa (na 9 lit.)DZIAŁANIE to:

o ustawach i aktach prawnych: obowiązywać, mieć moc prawną (na 9 lit.)DZIAŁANIE to:

wpływać, wywoływać wrażenie, skutek, oddziaływać (na 9 lit.)DZIAŁANIE to:

prowadzić działania, robić coś (na 9 lit.)DZIAŁANIE to:

o mechanizmach, urządzeniach: chodzić, funkcjonować (na 9 lit.)DZIAŁANIE to:

używać w chemii jakiejś substancji dla wywołania reakcji chemicznej (na 9 lit.)DZIAŁANIE to:

pewien skutek, wpływ, jaki coś może mieć na coś innego, efekt (na 9 lit.)DZIAŁANIE to:

wykonywane na liczbach (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZYNNOŚĆ, AKTYWNOŚĆ, RÓWNIEŻ OFERTA URZĘDNIKÓW, NP. PRZY FINANSOWANIU PRZEDSIĘWZIĘĆ; NADRZĘDNĄ JEDNOSTKĄ, W SKŁAD KTÓREJ WCHODZĄ DZIAŁANIA JEST PRIORYTET, A JESZCZE BARDZIEJ OGÓLNĄ PROGRAM, DZIAŁANIE DZIELI SIĘ NA PODDZIAŁANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.355

KOŁTRYNA, FUNKCJA ACKERMANNA, POŁOŻNICTWO, NOSÓWKA, KONFRONTACJA, DRAMAT MODERNISTYCZNY, TWIERDZENIE ZERMELO, LEASING FINANSOWY, TOKARKA KARUZELOWA, GRADACJA, REDA, POGROBOWISKO, OKRUTNOŚĆ, MARABUT, TKANKOWCE WŁAŚCIWE, SMOKING, TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA, FALA, DUCH, FOREMAN, TRUTÓWKA, FENKAMFAMINA, TEST ZDERZENIOWY, PAPROCIE RÓŻNOZARODNIKOWE, KECZUA, SZYPSZYNA, POWINOWATY, KROSNY, ROZNOSICIEL, OGI, KAGU, BIEG PŁOTKARSKI, DWUWARSTWOWOŚĆ, KROMKA, SZKIELET ZEWNĘTRZNY, HALOFIT, KWADRATURA, WYPUSTEK, BIEŻNIK, KOLIBER, SYLFIDA, HIPPIS, BIOLA, HURTOWNIA DANYCH, MONOPTERES, DZIEWIĄTKA, DWÓJNIAK, WIELOMĘSTWO, SAPROFAG, ZYSK INFLACYJNY, STYL FORMULARNY, NOC, GOT, SKALA MERCALLEGO, OSTINATO, REUMATOLOGIA, CZYŻNIE, FARBA OLEJNA, SKŁAD AWIZOWANY, TABLOIDYZACJA, POCIĄG MARSZRUTOWY, SIEWECZKA, CZELADNIK, PRZEGUB, IZOZYM, GRA WYŚCIGOWA, WYKONANIE, FAŁSZYWIEC, DOKUMENTALISTYKA, RUCH, TAŚMA PRODUKCYJNA, PRZYCZYNEK, KOMPOZYCJA SZKATUŁKOWA, SŁOWACYSTYKA, PATOGENNOŚĆ, ROZWAGA, KOŁNIERZ, PSEUDOBIELICA, TOSKAŃSKI, LEK SS-SYMPATYKOLITYCZNY, PLUTON, WINDUP CAŁKOWANIA, STACJA TELEWIZYJNA, ANTYPETRARKIZM, NIEDOKŁADNOŚĆ, RYBA DRAPIEŻNA, RDZEŃ, MELODRAMAT, WSPÓŁUDZIAŁ, BANDYCKOŚĆ, ODPADEK, PRZEDMURZE, MAŚLNICA, GATUNEK AMFITERMICZNY, TEOKRACJA, SMOLUCH, BRZDĘKNIĘCIE, PLICHTA, OGRZEWNICTWO, CENTRUM, BUŁGARYSTYKA, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, SAUNAMISTRZ, GRUBOŚĆ, BAWEŁNA, ZIOMKOSTWO, MANIPUŁ, KOPIAŁ, DŻIG, AGREGATY PIENIĘŻNE, LAK, DZIAŁKA SIEDLISKOWA, CENTRALNE OGRZEWANIE, SZORSTKOŚĆ, LIROGON WSPANIAŁY, TENIS, PODDIALEKT, BRAMKA SAMOBÓJCZA, UKRAINISTYKA, GARDZIEL, NIESPODZIEWANOŚĆ, CHOROBA DEMIELINIZACYJNA, NATURALIZM, MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, MONTAŻYSTKA, KREMOWOŚĆ, LISZAJ PŁASKI, FRAKCJONISTA, TOPOLOGIA PRODUKTOWA, OCHOTNIK, SHAKER, SAMPEL, ERPEG, SATELITA SZPIEGOWSKI, CHÓR, SĄD DRUGIEJ INSTANCJI, JER TYLNY, RZUT BERETEM, KINAZA BIAŁKOWA, PŁASZKA, KOMETA, FERMENTACJA MLEKOWA, FUZJA KONGLOMERATOWA, CZEKOLADA, PUNKT KONSTRUKCYJNY, ŁOWCA, KWARTET SMYCZKOWY, KRÓLEWICZĄTKO, NIEZISZCZALNOŚĆ, KSENOLIT, UBOGI, MATERIA, RÓJ, STRĄGA, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, BIEG, MODRASZEK ROZCHODNIKOWIEC, LEWAR, PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN, STELMACH, PRZYKRYCIE, CELOWNICA, UNIŻENIE, NASIENNIK, REDAKTORSTWO, WYDATKI BIEŻĄCE, BARIERA JĘZYKOWA, ZADYCHRA POSPOLITA, SOJA, PŁOMYCZEK, PROMENADA, PUBLIC RELATIONS, TERAPIA, REWIZJA, DNA MOCZANOWA, ORTODONCJA, KARŁOWATOŚĆ, PATRON, FALISTOŚĆ, ŁÓŻKO PIĘTROWE, RAMSZ, DWUNASTOKROTNOŚĆ, KRYZA, SYSTEM PREZYDENCKI, SOSNA MASZTOWA, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, KAWA ROZPUSZCZALNA, TRASZKA SARDYŃSKA, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, USZYSKO, TOPIELICA, OGOŃCZYK WIĄZOWIEC, GORE-TEX, PODZIAŁ METRYCZNY, PORĘBA, ROZTWÓR KOLOIDALNY, ŚREDNIACTWO, MEDYCYNA ZAPOBIEGAWCZA, STYL KOLONIALNY, DEPOZYCJA, SPRZEDAWCZYK, PAPROTNICA, EMIGRACYJNOŚĆ, POSTĘP GEOMETRYCZNY, KĄPIEL KWASOWĘGLOWA, INDYGOWIEC, FIGURA SŁÓW, ASYSTENCJA, KICHLARZ, RASOWOŚĆ, ARAUKARIA, DWUWARSTWOWOŚĆ, UBYTEK, INDETERMINIZM, ŚMIESZKA, ROZSTRZYGALNOŚĆ, KRAKOWIAK, ZOOLOGIA FANTASTYCZNA, LINIA ŚRUBOWA, TRÓJBÓJ, MARZENIE SENNE, PASTEWNIK, SŁUPEK STARTOWY, URYDYNO-5'-MONOFOSFORAN, IMPLIKACJA LOGICZNA, CZUWANIE, CHIŃSKOŚĆ, OLBRZYM, LEGIA CUDZOZIEMSKA, LINIA ŚNIEGU, SUPERNOWE, KOCIOŁ, CZERNIAWKA SPADZIOWA, DUUMWIR, ZGŁOSKOWIEC, ŚWINIA CELEBESKA, ŻAGIEL SKOŚNY, ATRAKCYJNOŚĆ, DYSPOZYTYWNOŚĆ, ATAK, TEATR LALEK, TARCZKA, LODOWIEC ALPEJSKI, BEZROBOCIE AGRARNE, BIKINIARZ, SKALEŃ AWENTURYNOWY, SAMOURZECZYWISTNIANIE, LUKSEMBURSKI, WYRĘBISKO, POMYLENIEC, AKTYWNOŚĆ, APLIKANT ADWOKACKI, KAMIKADZE, WŁÓKNO, MIEDZIANE CZOŁO, PEŁNOMOCNICTWO, ZATRUCIE SIĘ, EPICYKL, KWADRYPTYK, FINEZYJNOŚĆ, TERPEN, CHUDOŚĆ, MENEDŻER, ALTANNIK LŚNIĄCY, CIAŁO AMORFICZNE, PERKOZEK BIAŁOSMUGI, FRAZEOLOGIA LOTNICZA, GAWIALOWATE, DOPPELGANGER, OCIEKACZ, WDROŻENIOWIEC, SZABLA, MIŚ, DZIELNICA, KRĄŻENIE OGÓLNE, MIKROSILNIK, NADLEŚNICZY, ARCHITEKTURA KOMPUTERA, AMAZONKA, BIEDAK, RZEŹBA, TROFOBLAST, ŚWIĘTOKRADZTWO, IZOPRENOID, IMMUNOGENETYKA, CHOMIK TURECKI, NIBYJAGODA, PRZEWÓD ODBOJOWY, RUMIEŃ NAGŁY, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, PRANKO, CYKL GRANICZNY, PODSEKTOR, ZABOL, CLERK, KRĘG OBROTOWY, PIERŚCIEŃ EUKLIDESOWY, STRAJK GŁODOWY, GYYZ, ?KAPUCHA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.355 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZYNNOŚĆ, AKTYWNOŚĆ, RÓWNIEŻ OFERTA URZĘDNIKÓW, NP. PRZY FINANSOWANIU PRZEDSIĘWZIĘĆ; NADRZĘDNĄ JEDNOSTKĄ, W SKŁAD KTÓREJ WCHODZĄ DZIAŁANIA JEST PRIORYTET, A JESZCZE BARDZIEJ OGÓLNĄ PROGRAM, DZIAŁANIE DZIELI SIĘ NA PODDZIAŁANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZYNNOŚĆ, AKTYWNOŚĆ, RÓWNIEŻ OFERTA URZĘDNIKÓW, NP. PRZY FINANSOWANIU PRZEDSIĘWZIĘĆ; NADRZĘDNĄ JEDNOSTKĄ, W SKŁAD KTÓREJ WCHODZĄ DZIAŁANIA JEST PRIORYTET, A JESZCZE BARDZIEJ OGÓLNĄ PROGRAM, DZIAŁANIE DZIELI SIĘ NA PODDZIAŁANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DZIAŁANIE czynność, aktywność, również oferta urzędników, np. przy finansowaniu przedsięwzięć; nadrzędną jednostką, w skład której wchodzą działania jest priorytet, a jeszcze bardziej ogólną program, działanie dzieli się na poddziałania (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DZIAŁANIE
czynność, aktywność, również oferta urzędników, np. przy finansowaniu przedsięwzięć; nadrzędną jednostką, w skład której wchodzą działania jest priorytet, a jeszcze bardziej ogólną program, działanie dzieli się na poddziałania (na 9 lit.).

Oprócz CZYNNOŚĆ, AKTYWNOŚĆ, RÓWNIEŻ OFERTA URZĘDNIKÓW, NP. PRZY FINANSOWANIU PRZEDSIĘWZIĘĆ; NADRZĘDNĄ JEDNOSTKĄ, W SKŁAD KTÓREJ WCHODZĄ DZIAŁANIA JEST PRIORYTET, A JESZCZE BARDZIEJ OGÓLNĄ PROGRAM, DZIAŁANIE DZIELI SIĘ NA PODDZIAŁANIA sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - CZYNNOŚĆ, AKTYWNOŚĆ, RÓWNIEŻ OFERTA URZĘDNIKÓW, NP. PRZY FINANSOWANIU PRZEDSIĘWZIĘĆ; NADRZĘDNĄ JEDNOSTKĄ, W SKŁAD KTÓREJ WCHODZĄ DZIAŁANIA JEST PRIORYTET, A JESZCZE BARDZIEJ OGÓLNĄ PROGRAM, DZIAŁANIE DZIELI SIĘ NA PODDZIAŁANIA. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast