POJĘCIE W CHRZEŚCIJAŃSTWIE OZNACZAJĄCE CNOTĘ CZŁOWIEKA, KTÓRA ODGRYWAJA KLUCZOWĄ ROLĘ, DLATEGO TEŻ NAZYWA SIĘ JĄ CNOTĄ „KARDYNALNĄ”; WSZYSTKIE INNE ZALETY GRUPUJĄ SIĘ WOKÓŁ TEGO RODZAJU CNOTY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CNOTA KARDYNALNA to:

pojęcie w chrześcijaństwie oznaczające cnotę człowieka, która odgrywaja kluczową rolę, dlatego też nazywa się ją cnotą „kardynalną”; wszystkie inne zalety grupują się wokół tego rodzaju cnoty (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POJĘCIE W CHRZEŚCIJAŃSTWIE OZNACZAJĄCE CNOTĘ CZŁOWIEKA, KTÓRA ODGRYWAJA KLUCZOWĄ ROLĘ, DLATEGO TEŻ NAZYWA SIĘ JĄ CNOTĄ „KARDYNALNĄ”; WSZYSTKIE INNE ZALETY GRUPUJĄ SIĘ WOKÓŁ TEGO RODZAJU CNOTY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.901

TELEMARK, RURALISTYKA, ANATOMIA TOPOGRAFICZNA, BĄBELEK, M0RENDO, POŻAR, BĄK, METAFIZYKA, NAJEMNICTWO, DUK, ODGRYWKA, CUDOWNY OWOC, PRZEKLEŃSTWO, DORYCKI, SUBWOOFER AKTYWNY, SOLUCJA, KRZYŻAK POMARAŃCZOWY, TYP TURAŃSKI, ŚNIEGUŁA BIAŁA, MENISK, BEZPOWROTNOŚĆ, STRATEG, PRZYCISK DZWONKA, WSPÓŁZIEMIANIN, DRAWIDYJSKI, WĄTŁOŚĆ, ITALIAŃSKI, POLARYZACJA ATOMOWA, CZEPLIWOŚĆ, POWTÓRZENIE, LUSTRZEŃ, EFEKT KAPILARNY, JĄKANIE, ZDARZENIE, OUROBOROS, TRZMIELINA OSKRZYDLONA, SZKARŁUPNIE, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, CZAS, KOŁEK, PUSZKA MÓZGOWA, ALABASTRON, BASEN, WOREK, WALE GŁADKOSKÓRE, SPADOCHRON, STONKA, DEPRESJA, SENTENCJA, SREBRNA PAPROĆ, ZWIERZĘ, ATOMOWA JEDNOSTKA MASY, KĄTNIK ŚCIENNY, KOMANDO, MIĘSOŻERSTWO, SZTUCZNE ŻYCIE, KOŁATKA, SYSTEMATYKA, BETONKA, KĄTNIK WIEJSKI, OPAD, PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO, MIEDNICZKA NERKOWA, ZBIORÓWKA, ŁOŻYSKO WAHLIWE, BARIATRIA, ŚMIECIUCH, PÓŁGRUPA CYKLICZNA, FIRMAMENT, LUNETA, WYGIĘCIE, KOŃCZYNA, STROFA ALCEJSKA, TAŚMA MONATAŻOWA, OZIĘBŁOŚĆ SEKSUALNA, GAZA, WYMIANA KULTURALNA, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, TYCZKARZ, RESET, ZŁOTY DESZCZ, STRZAŁ, OPAKOWANIE, ULOTNOŚĆ, KRYSTALOFIZYKA, DZIWOŻONA, PALARNIA, PIRACTWO, FILEMON SZARY, PRZEWÓD ŚLIMAKOWY, CHOROBA POCAŁUNKÓW, PERFORMANS, KARP PEŁNOŁUSKI, LONGER, PROMINENT, REAGINA, ŚPIĄCZKA, DROGA RZYMSKA, KAMIZELKA, ŻABIROŚL, WSIOWY FILOZOF, RZUT PROSTOKĄTNY, PARANOJA PRAWDZIWA, PUSTELNICZKA, DORADA, ZAPALNOŚĆ, LICHWIARSTWO, KORKOCIĄG, WAPNIARKA, EKSTRAKT RZECZYWISTY, CZUWANIE, SHORT-TRACK, CIĘGNO KOTWICZNE, MINERAŁ, BULDOG, PRZEMYSŁ PETROCHEMICZNY, KOLATOR, WSPÓŁWŁASNOŚĆ, PAT LEGISLACYJNY, TWIERDZENIE O RZĘDZIE, KOREK TOPLIWY, BRODAWKA STÓP, DEFICYT, NAKŁADKA, ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, ARGENTYNOZAUR, ROZWOZICIEL, LETARG, MAJOWY ROBOTNIK, MAKATKA, AFRYKANISTYKA, OBRÓT WTÓRNY, GAWORZENIE, MEDYCYNA PERSONALNA, EKONOMIA INSTYTUCJONALNA, GASKOŃCZYK, TYP, HARLEKIN, ATTACHÉ KULTURALNY, POWSTANIE WARSZAWSKIE, POSTĘPACTWO, GORZKOŚĆ, WALEC KOŁOWY PROSTY, OSZCZERSTWO, PULSACJA, HELING, PEGAZ, CUG, WAGON, PAWILON, SKURCZ, POSTĘPOWANIE, WODA PO KISIELU, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, REKRUTER, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, CHAŁUPNICA, KOT, DZIEWICA, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, AJGOSPOTAMOJ, KONTRABANDZISTA, HULK, POGOTOWIE TECHNICZNE, KOŃ, WIZAŻYSTA, PODMIOT, DUPEK ŻOŁĘDNY, POMOC, SUBSYSTENCJA, PARTNER, BYDLEŃ, PAPROĆ, ROZKŁAD, ZIEMIA ODNIESIENIA, OSTRY BRZUCH, EGERIA, DOJŚCIE, TRIMER, REKIN ROGATEK, STROFANTYNY, ZAKRYSTIA, FAETON, MOLESTOWANIE SEKSUALNE, OBCIĄŻENIE, ASZKENAZYJKA, MISTERIUM, KRÓTKODZIOBEK, OFIAKODONTY, RODZAJ MĘSKI, GRAF KOMÓRKOWY, BONOŃCZYK, IGŁAWA, ZLEWKA, SEMESTR LETNI, CHODZĄCA REGUŁA, MIESIĄC, ZALANIE PAŁY, JĘZYK WEGETUJĄCY, STEKOWCE, BŁONA ODWRACALNA, CYKL KOSMICZNY, KURECZKA, LINIE OCEANICZNE, KAMERTON, TUNIKA, FILOLOGIA ROMAŃSKA, GIMNASTYKA, ZACHÓD, OGRANICZENIE, PORÓD LOTOSOWY, RAMONESKA, NAROŻNICA, ZEGAR KWARCOWY, PŁÓCIENNIK, AGNOSTYCYZM, LUNETA, MUR, STOPIEŃ, OKRĄGŁOŚĆ, BABILOŃSKI, FUZJA POZIOMA, GLORIA, GACEK SZARY, PRZEWÓD, PRUSY, KOKSIAK, NÓŻ, TOWARZYSTWO KLASYFIKACYJNE, POŚCIELÓWKA, SECIK, EPARCH, MOKROŚĆ, NIELUDZKOŚĆ, PRĘDKOŚĆ ORBITALNA, CWAJNOS, PRZEKŁADNIA CIĘGNOWA, GWIAZDARZ, KIEROWNIK LITERACKI, WĘGIERSKI, CYKL EKONOMICZNY, ADAKS, TOPIELICA, DOMINACJA ZUPEŁNA, WYRZUTNIA, WSPÓŁUCZENNICA, DÓJKA, NAWALANKA, POMPIER, KRAJKA, CZARNOBREWKA, EPISTOLOGRAFIA, ANION HYDROKSYLOWY, PIECHUR, WIDEŁKI, KOSMOLOGIA, DOPEŁNIACZ, POLONEZ, ANGLISTYKA, ANTAGONISTKA, WYPRYSK DYSHYDROTYCZNY, PLACÓWKA RESOCJALIZACYJNA, PERFORACJA, ŚLUZICE, KWADRANT, KARALNOŚĆ, TWIERDZENIE TANGENSÓW, OSTROŻNOŚĆ, HERTZ, PRZEDPOLE, KORONA, CZASOWNIK FRAZOWY, PRĄŻEK, KATASTROFA KOSMICZNA, RUMIAN ŻÓŁTY, PRAWOZNAWCA, SPISYWACZ, CZŁOWIEK, MUSZLA KONCERTOWA, KURDYJSKI, PRZYTOMNOŚĆ, DIABEŁ WCIELONY, AUDYTOR, ABSTRAKCJA ORGANICZNA, GRANIASTOSŁUP PROSTY, REAKCJA, KOŁNIERZ SZALOWY, RYBA ŁAWICOWA, KRYSZTAŁ, NIEUMARŁY, DZBANEK DO ŚMIETANY, ZATRUCIE SIĘ, KAMERALNOŚĆ, TEMPERATURA ZAPŁONU, TERMOOBIEG, PRZYBŁĘDA, BIURO LUSTRACYJNE, POŁĄCZENIE SZEREGOWE, SUITA, ?TOPR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.901 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POJĘCIE W CHRZEŚCIJAŃSTWIE OZNACZAJĄCE CNOTĘ CZŁOWIEKA, KTÓRA ODGRYWAJA KLUCZOWĄ ROLĘ, DLATEGO TEŻ NAZYWA SIĘ JĄ CNOTĄ „KARDYNALNĄ”; WSZYSTKIE INNE ZALETY GRUPUJĄ SIĘ WOKÓŁ TEGO RODZAJU CNOTY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POJĘCIE W CHRZEŚCIJAŃSTWIE OZNACZAJĄCE CNOTĘ CZŁOWIEKA, KTÓRA ODGRYWAJA KLUCZOWĄ ROLĘ, DLATEGO TEŻ NAZYWA SIĘ JĄ CNOTĄ „KARDYNALNĄ”; WSZYSTKIE INNE ZALETY GRUPUJĄ SIĘ WOKÓŁ TEGO RODZAJU CNOTY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CNOTA KARDYNALNA pojęcie w chrześcijaństwie oznaczające cnotę człowieka, która odgrywaja kluczową rolę, dlatego też nazywa się ją cnotą „kardynalną”; wszystkie inne zalety grupują się wokół tego rodzaju cnoty (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CNOTA KARDYNALNA
pojęcie w chrześcijaństwie oznaczające cnotę człowieka, która odgrywaja kluczową rolę, dlatego też nazywa się ją cnotą „kardynalną”; wszystkie inne zalety grupują się wokół tego rodzaju cnoty (na 15 lit.).

Oprócz POJĘCIE W CHRZEŚCIJAŃSTWIE OZNACZAJĄCE CNOTĘ CZŁOWIEKA, KTÓRA ODGRYWAJA KLUCZOWĄ ROLĘ, DLATEGO TEŻ NAZYWA SIĘ JĄ CNOTĄ „KARDYNALNĄ”; WSZYSTKIE INNE ZALETY GRUPUJĄ SIĘ WOKÓŁ TEGO RODZAJU CNOTY sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - POJĘCIE W CHRZEŚCIJAŃSTWIE OZNACZAJĄCE CNOTĘ CZŁOWIEKA, KTÓRA ODGRYWAJA KLUCZOWĄ ROLĘ, DLATEGO TEŻ NAZYWA SIĘ JĄ CNOTĄ „KARDYNALNĄ”; WSZYSTKIE INNE ZALETY GRUPUJĄ SIĘ WOKÓŁ TEGO RODZAJU CNOTY. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast