POTOCZNA NAZWA GRYPY, KTÓRA ROZPRZESTRZENIŁA SIĘ W 2009 ROKU, ROZPOCZYNAJĄC SIĘ OD MEKSYKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MEKSYKANKA to:

potoczna nazwa grypy, która rozprzestrzeniła się w 2009 roku, rozpoczynając się od Meksyku (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MEKSYKANKA

MEKSYKANKA to:

mieszkanka Meksyku, kobieta pochodzenia meksykańskiego (na 10 lit.)MEKSYKANKA to:

mieszkanka stolicy Meksyku (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POTOCZNA NAZWA GRYPY, KTÓRA ROZPRZESTRZENIŁA SIĘ W 2009 ROKU, ROZPOCZYNAJĄC SIĘ OD MEKSYKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.248

TRZYDZIESTKA, OBRÓBKA TERMICZNA, SZKIELET OSIOWY, POTĘGA, DWUWIJKA ANTARKTYCZNA, WAPIENNICTWO, ŁÓDŹ LATAJĄCA, KOCIOŁ, FRUCZAK BUJANKOWIEC, GEOMETRIA ALGEBRAICZNA, DERYWAT SYNCHRONICZNY, OWIJARKA, ANAMNEZA, ADWENTYSTA, OBSZAR TRANZYTOWY, GROTESKA, TYNIEC, DELEGACYJKA, CRASHTEST, ZAOPATRZENIE, ISKRA ELEKTRYCZNA, WODY INGLACJALNE, PAPROTKA ZŁOCISTA, CYNAMON, DOMOKRĄŻCA, PLIOZAUR, SZPIK KOSTNY, PROPAGACJA FAL RADIOWYCH, WĄŻ, HAGIOLOGIA, GUŁAG, GAPOWICZKA, BUTNOŚĆ, BAŻANT, MIKROCHEMIA, NAPASTNICZKA, KOŚCIÓŁ WSCHODNI, FILOLOGIA GERMAŃSKA, ORGANKI, WEŁNA, ARC TG, PROLIFERACJA, AKSAMITKA, UDRY, KOLEJKA METRA, KARLIK BIAŁOOBRZEŻONY, PRAWO KARNE, KARTUZJA, MISKA, LASECZKA WĄGLIKA, BADANY, KONTRALT, ANTAŁEK, AKOMODACJA, IMIĘ WŁASNE, ŁYŻKA STOŁOWA, SCENARZYSTA KOMIKSOWY, KROK SKRZYŻNY, INŻYNIER DUSZY, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, KASZUBSKI, NON-IRON, WSTAWKA, OŚRODEK WYŻOWY, PAULINIA, MAZUREK, MYŚLIWY, OLEJ, CHOROBA SPIELMEYERA-VOGTA-SJÖGRENA, GLIZA, KARMAN, LINIA TRAMWAJOWA, HEMOROID, WCIĄGARKA, KLASYFIKACJA, DRAPIEŻNIK, KOŃ KABARDYŃSKI, WYŁAWIACZ, ŚLUZAK, TABLICA, CZTEROSUW, ROZDRABNIACZ, REPUBLIKA JAKUCKA, BAZYLISZEK HEŁMIASTY, SIŁACZ, DROGI MOCZOWE, APOSELENIUM, JEZIORO EUTROFICZNE, NERWOWOŚĆ, NIERUCHOMOŚĆ, INDIAŃSKI, KROK, MIŚ, ROZSIEWCA, CYKL MENSTRUACYJNY, ROPUCHY NOSATE, PION, ZLEW, WYWIAD ANAMNESTYCZNY, ZAPALENIE, OSŁONKA, WYPIÓR, ZMARTWIENIE, FRA, SMOŁA WĘGLOWA, SPRAY, OBJAW ZWIASTUNOWY, IDIOMAT, TYKA, BAŃKA SPEKULACYJNA, DIU, IZOMER OPTYCZNY, KRUCHOŚĆ, LODRANIT, STUDIO FOTOGRAFICZNE, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, CHOROBA NIEMANNA-PICKA, WIĄZANIE PEPTYDOWE, FOSBURY, GANGSTERSTWO, IBIS AMERYKAŃSKI, CHOROBA WOLMANA, FILOZOFIA, BEZPIECZEŃSTWO OSOBOWE, CHLEB CHRUPKI, NIEŻYT, SALON MEBLOWY, MAPNIK CAGLE'A, WODA ŚWIĘCONA, ŁUPIEŻ PSTRY, KOMPETYCJA, RACJONALIZACJA, STORYTELLING, CHOROBA GOODPASTURE'A, KUPEREK, RACJA, GEOTECHNIK, BIELINEK, FREZARKA KOPIARKA, AWIATYKA, KERMESYT, RYBIARZ, OŚRODEK KURATORSKI, SOSJERKA, PRZYBYWAJĄCA, OSAD, WYSPA PŁYWOWA, OBCIĄŻNIK, DENIALIZM, NIEBOGA, JĄDRO MIGDAŁOWATE, EKLIPTYKA, RODZINA PATCHWORKOWA, MAILOWANIE, HISTOPATOLOGIA, ANALIZA TRANSAKCYJNA, MASA GRAWITACYJNA, ŚWIADCZENIE, TKANINA WEŁNIANA, LINGWISTYKA DIACHRONICZNA, RAK KALIFORNIJSKI, HEBRA, SWAWOLA, EFEKT KAPILARNY, LAUR, SZATAN, PRYZMA AKRECYJNA, MIERNICZY, POWIEŚĆ SZUFLADKOWA, ZGADYWACZ, FUNT SZKOCKI, CZERWONA FALA, KREDYT ZAUFANIA, MIĘKISZ POWIETRZNY, CZAD, FALKON, SUŁTANIT, ZBIORÓWKA, DYPTYK, IMPLEMENTACJA, WYNAJMUJĄCA, KSENOFIL, WSPÓŁUCZENNICA, WŁAMANIE, CHŁODNICOWIEC, MIESIERKA LUCERNÓWKA, POMPA WYPOROWA, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, ILUZJONIZM, KUZYN, REAL, AMERYKA, WZGLĄD, FELOPLASTYKA, HISTOLOGIA, LAWONICHA, RYŻOJAD, LIRA KORBOWA, NIEPOJĘTOŚĆ, HENTAI, PORZĄDEK, WYŚCIG, NORMALNOŚĆ, KOŁPAK, KINEZJOLOGIA, DRUGORZĘD, RASA PANÓW, AORTA BRZUSZNA, EUROWIZJA, ZLEW, THAULOW, MEDYCYNA, POMPIER, PALCÓWKA, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, FIGURA KARCIANA, PAUPER, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, PROBÓWKA WIRÓWKOWA, SPAD, TARCZA KONTYNENTALNA, ŁONO, KANTON, LARYNGOFON, TEORIA MODELI, GAMBIR, LEISZMANIOZA TRZEWNA, RACHUNKI, GRAFIKA KOMPUTEROWA, PODRÓŻNIK, DYWIZJON RAKIETOWY, ROZBITEK, SYN MARNOTRAWNY, KOŁEK, TYSIĄC, WIELOCUKIER, ADMINISTRATYWISTA, KONFESJA, YPSILON, MIESZKALNOŚĆ, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, SCHILLING, BREWIARZ, NAGRODA, NIEWIDKA, KABAŁA, POWIEŚĆ EPISTOLARNA, ZIMNE NÓŻKI, MIZERKA, BĘBEN WIELKI, SIŁACZ, KAPITULANT, MAHDI, RUSKI, NIERUCHLIWOŚĆ, CHIRURGIA DZIECIĘCA, MARKA NIEMIECKA, SFERA BIOTYCZNA, CHINON, WĘZEŁ DROGOWY, ŁUBIANKA, POŻAREK, KLAWISZ NUMERYCZNY, DAR ZIEMI, SKRZYDŁO, PASTA, ŁAD KORPORACYJNY, BOMBA EKOLOGICZNA, UMOWA SPONSORSKA, KORPUS, GONIOMETRIA STATYCZNA, ANALITYCZKA, KRUSZYNKOWATE, KOMUNIKACYJNOŚĆ, PISTOLET, SKRĘT, BETONOSKOP, ULOT, SIEDZISKO, DEDUPLIKACJA, WAN, RASOWOŚĆ, RAJZERKA, TROPONINA, NISZCZUKA, SAMOWOLNOŚĆ, SKIBKA, OBJĘTOŚĆ HUBBLE'A, KURNIK, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, POSŁUSZNICA, BULIONÓWKA, POLISA POSAGOWA, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, PAPROCIE JEDNAKOZARODNIKOWE, LEZIWO, INFILTRACJA, LINA PORĘCZOWA, KAWAŁ, ?RYBA ŁAWICOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.248 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POTOCZNA NAZWA GRYPY, KTÓRA ROZPRZESTRZENIŁA SIĘ W 2009 ROKU, ROZPOCZYNAJĄC SIĘ OD MEKSYKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POTOCZNA NAZWA GRYPY, KTÓRA ROZPRZESTRZENIŁA SIĘ W 2009 ROKU, ROZPOCZYNAJĄC SIĘ OD MEKSYKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MEKSYKANKA potoczna nazwa grypy, która rozprzestrzeniła się w 2009 roku, rozpoczynając się od Meksyku (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MEKSYKANKA
potoczna nazwa grypy, która rozprzestrzeniła się w 2009 roku, rozpoczynając się od Meksyku (na 10 lit.).

Oprócz POTOCZNA NAZWA GRYPY, KTÓRA ROZPRZESTRZENIŁA SIĘ W 2009 ROKU, ROZPOCZYNAJĄC SIĘ OD MEKSYKU sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - POTOCZNA NAZWA GRYPY, KTÓRA ROZPRZESTRZENIŁA SIĘ W 2009 ROKU, ROZPOCZYNAJĄC SIĘ OD MEKSYKU. Dodaj komentarz

2+4 =

Poleć nas znajomym:

x