CZŁONEK NARODU SKANDYNAWSKIEGO, ZAMIESZKUJĄCEGO WYSPY OWCZE (OK. 40 TYSIĘCY), A W DIASPORZE ZWŁASZCZA DANIĘ (OKOŁO 20 TYSIĘCY), NORWEGIĘ, ISLANDIĘ, A TAKŻE M.IN. USA; POSŁUGUJE SIĘ JĘZYKIEM FARERSKIM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FARERCZYK to:

członek narodu skandynawskiego, zamieszkującego Wyspy Owcze (ok. 40 tysięcy), a w diasporze zwłaszcza Danię (około 20 tysięcy), Norwegię, Islandię, a także m.in. USA; posługuje się językiem farerskim (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZŁONEK NARODU SKANDYNAWSKIEGO, ZAMIESZKUJĄCEGO WYSPY OWCZE (OK. 40 TYSIĘCY), A W DIASPORZE ZWŁASZCZA DANIĘ (OKOŁO 20 TYSIĘCY), NORWEGIĘ, ISLANDIĘ, A TAKŻE M.IN. USA; POSŁUGUJE SIĘ JĘZYKIEM FARERSKIM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.278

PĄCZKOWCE, HUNCWOT, OREGON, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, ERUPCJA, NIEPOKORNOŚĆ, WICIOKRZEW, KANTOŃSKI, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, YORK, PYTAJNIK, FECHTMISTRZ, IZBORSK, REPETYCYJNOŚĆ, MALARZ, DUK, SPREJ, SŁOWO, PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA, CENOTWÓRCA, PODCIEP, UMOWA KONTRAKTACJI, PRZEWÓD ŚLIMAKOWY, TORBACZE, TRZMIEL PARKOWY, PALEC ŚRODKOWY, GERONTOLOGIA, ETOLOGIA, GULASZ, ROMANISTYKA, DIALEKT, GRYMAŚNIK, GALICYJSKI, ESESMAN, ARTROZA, KĘDZIERZAWKA, GASKONADA, SINGIEL, GARDEROBA, ANGLOSAS, CHŁOPIEC, ANIOŁEK, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, KRYMINALISTYKA, PIETROW, WYPUSTEK, FIGURKA TANAGRYJSKA, KORONA, PĘDRAK, JEŻ MORSKI, SZWEDZKOŚĆ, ZŁOM, NAWÓZ SZTUCZNY, KOPALNIA, OBIEKTYWNOŚĆ, FILOLOGIA CHORWACKA, TUPANDAKTYL, FUNKTOR INTENSJONALNY, NACJA, CIENKA SKÓRA, CHOROBA SEITELBERGERA, KRYSZNAIZM, BEZPIECZEŃSTWO OSOBOWE, BIOMETRIA, OFICYNA DRUKARSKA, PAWICOWATE, KREOLKA, IMPOTENCJA, KORZEC, KULT ŚWIĄTYNNY, PACHISI, ORIENTACJA, SCENKA, ANGIELSKOŚĆ, EOTYTANOZUCH, CZEPLIWOŚĆ, JAMRAJ ZŁOTY, OSAD, PRZEBIEG, LITOSFERA KONTYNENTALNA, CZERWOŃCZYK UROCZEK, SZACHY TRZYOSOBOWE, MENU, PEPEESOWIEC, ICHTIOSTEGOWCE, PÓŁROCZNIK, JĘZYK BRETOŃSKI, LINORYT, LISZAJ RUMIENIOWATY, WSZOŁY, ANALEPTYK, BILDUNGSROMAN, STRUKTURALISTA, DZWONY, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-SZCZELINOWA, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, ROLA, LEMING ŚNIEŻNY, OFIERSKI, DŁAWIDUDA, JĘZYK STAROEGIPSKI, ALHAMBRA, JEDNORAZOWOŚĆ, ROK, PIASKOWIEC KWARCOWY, NERKA RUCHOMA, OPTIMUM KLIMATYCZNE, FROTKA, ZETEMPOWIEC, NUR LODOWIEC, EUCHARYSTIA, EPUZER, BRANIE ROZWODU, ŁUSKOWCE, FIKNIĘCIE, TEORIA GRAFÓW, POLEWA, SYRENA JASZCZUROWATA, FILARETA, WELON, ANIMATOR, WÓR, DEMOGRAFIA EKOLOGICZNA, CZYNNIK ONKOGENNY, NATRĘCTWO, DELFIN, DROŻNOŚĆ, MANIPUŁ, CHOROBA OLLIERA, DOMINATOR, MAGISTRALA, MADRASA, NOOBEK, SAMOLOT, JER SŁABY, ŚLIZGAWICA, DOMINIUM BRYTYJSKIE, WRZECIENNIK, KAWIARKA, TELEKOMUTACJA, PIELUSZKOWE ZAPALENIE MÓZGU, KANCELISTA, PROTEROZUCH, ZEW, ODNIESIENIE, BÓBR ZWYCZAJNY, LIHUE, FREATOFIL, CHA-CHA, CZTERY KÓŁKA, KORYTKO, NEKROFAG, WYŁADOWANIE ULOTOWE, KINOMAN, GRZECHOTNICZEK KARŁOWATY, POSTĘPOWANIE CYWILNE, MODEL POINCARÉGO, PUNKT PODSŁONECZNY, PRZEPITKA, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, AMFIBIA, DEKANAT, NERKA WĘDRUJĄCA, CEBER, LUFKA, SATURACJA, HISTERYK, MOMENT TEORETYCZNY, KWARTET SMYCZKOWY, SIATKA, KAPELUSZ PANAMSKI, KAMIEŃ OZDOBNY, ŁEBEK, GARNCZEK, NIELLO, MECZYK, DWUŚCIAN, CHURCHING, PRINSEPIA CHIŃSKA, PETREL WULKANICZNY, MYŚLENIE ŻYCZENIOWE, SAMOZATRATA, RÓWNIA POCHYŁA, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, WIELOETAPOWOŚĆ, PAKOL, COUNTRY ALTERNATYWNE, WYMÓG, LARWA, RURA BANGALORE, PRZESTRZEŃ MIĘDZYPLANETARNA, POWIEŚĆ SPOŁECZNO-OBYCZAJOWA, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA, PIRUETKA, NERWIAKOWŁÓKNIAKOWATOŚĆ, ŹRÓDŁO, GĄSKA WIOSENNA, DUR POWROTNY, BURŻUJSTWO, WALECZNOŚĆ, KAUTOPIREIOFAGIA, BUCHTA, PRAŻONKA, ZĘBY NOWORODKOWE, PIES RODZINNY, NIZIOŁEK, ELEMENT GRZEJNY, JAMA OTRZEWNA, WYSYP, RÓWNONOGI, WAPIENNIK, BUŁKA PARYSKA, GAŁĘZATKA KULISTA, ŻABA MOCZAROWA WOLTERTORFFA, EKSTRADYCJA, EPILEPTOLOGIA, RZEŹWOŚĆ, MURIKI SZARY, GRUNCIK, KLĘSKA URODZAJU, HEBRA, DZIKI ZACHÓD, STREFA CZASOWA, POBORCA, LAK, PRZESTRZEŃ EUKLIDESOWA, LINGWISTYKA STOSOWANA, PASTISZ, CYKL GRANICZNY, GHEE, BLASZKA SITOWA, TRASZKA OGNISTA, KOCHANEK MUZ, MACZANKA, GWIAZDARZ, SEKWENCJA CHI, RZYGOWINY, KOŚĆ KULSZOWA, ROPOMOCZ JAŁOWY, TARCZA KRYSTALICZNA, KORBACZ, PŁEĆ, PIERŚCIEŃ SZOTOWY, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, EDYKUŁ, ENERGETYKA ODNAWIALNA, BETON, LENIUCH, NARCYZ, POTENCJAŁ, SKÓRZAK, PEPERONI, STADIUM, RZEKOTKOWATE, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, KOKILARZ, EPOLET, MACHINA WOJENNA, KONNICA, BETONOSKOP, DZIAŁKA SIEDLISKOWA, PISMO DEMOTYCZNE, MIAZMAT, WETERYNARIA, GARY, ONOMASTYKA, WARSTWA GRANICZNA, CUKIER ZŁOŻONY, PARCELANT, ANATOMIA WARSTWOWA, OWCA JACOBA, PROCES CHEMICZNY, ATAKSJA RDZENIOWO-MÓŻDŻKOWA, GUNIAK, KANONIK, LEŃ, NIEPODZIELNOŚĆ, TOCZYSKO, TRYPLA, GATUNEK KATADROMOWY, NIERUCHLIWOŚĆ, LOGANIOWATE, MANS, YAKUZA, HIPOTELORYZM, POCZUCIE WINY, ROPUCHA ZIELONA, HIPERMETROPIA, ŚLEPY TOR, DORADA, RYBA ŁAWICOWA, RYBY ŁAWICOWE, MEANDER, ŁAMANIEC, PIERIEDWIŻNIK, ZIELE, TOPOS, PRUS, SILNIK SKOKOWY, ?RĘKAWICZNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.278 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZŁONEK NARODU SKANDYNAWSKIEGO, ZAMIESZKUJĄCEGO WYSPY OWCZE (OK. 40 TYSIĘCY), A W DIASPORZE ZWŁASZCZA DANIĘ (OKOŁO 20 TYSIĘCY), NORWEGIĘ, ISLANDIĘ, A TAKŻE M.IN. USA; POSŁUGUJE SIĘ JĘZYKIEM FARERSKIM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZŁONEK NARODU SKANDYNAWSKIEGO, ZAMIESZKUJĄCEGO WYSPY OWCZE (OK. 40 TYSIĘCY), A W DIASPORZE ZWŁASZCZA DANIĘ (OKOŁO 20 TYSIĘCY), NORWEGIĘ, ISLANDIĘ, A TAKŻE M.IN. USA; POSŁUGUJE SIĘ JĘZYKIEM FARERSKIM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FARERCZYK członek narodu skandynawskiego, zamieszkującego Wyspy Owcze (ok. 40 tysięcy), a w diasporze zwłaszcza Danię (około 20 tysięcy), Norwegię, Islandię, a także m.in. USA; posługuje się językiem farerskim (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FARERCZYK
członek narodu skandynawskiego, zamieszkującego Wyspy Owcze (ok. 40 tysięcy), a w diasporze zwłaszcza Danię (około 20 tysięcy), Norwegię, Islandię, a także m.in. USA; posługuje się językiem farerskim (na 9 lit.).

Oprócz CZŁONEK NARODU SKANDYNAWSKIEGO, ZAMIESZKUJĄCEGO WYSPY OWCZE (OK. 40 TYSIĘCY), A W DIASPORZE ZWŁASZCZA DANIĘ (OKOŁO 20 TYSIĘCY), NORWEGIĘ, ISLANDIĘ, A TAKŻE M.IN. USA; POSŁUGUJE SIĘ JĘZYKIEM FARERSKIM sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - CZŁONEK NARODU SKANDYNAWSKIEGO, ZAMIESZKUJĄCEGO WYSPY OWCZE (OK. 40 TYSIĘCY), A W DIASPORZE ZWŁASZCZA DANIĘ (OKOŁO 20 TYSIĘCY), NORWEGIĘ, ISLANDIĘ, A TAKŻE M.IN. USA; POSŁUGUJE SIĘ JĘZYKIEM FARERSKIM. Dodaj komentarz

6×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast