Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ZDROBNIALE: KRATA - ELEMENT NAJCZĘŚCIEJ JAKIEJŚ KONSTRUKCJI; KRZYŻUJĄCE SIĘ PRĘTY LUB INNE PODŁUŻNE ELEMENTY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRATKA to:

zdrobniale: krata - element najczęściej jakiejś konstrukcji; krzyżujące się pręty lub inne podłużne elementy (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KRATKA

KRATKA to:

wzór z przecinających się regularnie (najczęściej pod kątem prostym) linii (na 6 lit.)KRATKA to:

rubryka - wyodrębnione graficznie miejsce przeznaczone do wpisania czegoś (na 6 lit.)KRATKA to:

materiał o kraciastym wzorze (na 6 lit.)KRATKA to:

ażurowa osłona wpustu kanalizacyjnego (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDROBNIALE: KRATA - ELEMENT NAJCZĘŚCIEJ JAKIEJŚ KONSTRUKCJI; KRZYŻUJĄCE SIĘ PRĘTY LUB INNE PODŁUŻNE ELEMENTY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.550

ŁYKACZ, SZMATA, MŁYNEK ODPADKÓW ORGANICZNYCH, URZĄD IMIGRACYJNY, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, ZIARNIAK, KOMORA NABOJOWA, KONOTACJA, CZTEROPOLÓWKA, GREKA, KOMÓRECZKA, KROKODYLEK, WĘŻÓWKA, DYSKRECJONALNOŚĆ, KOPERTA, PŁATKI ZBOŻOWE, PRZEDSZKOLE, GENTELMAN, FAJECZKA, ORDYNACJA, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, KLAUSTROFOBIA, FUZJA HORYZONTALNA, AGREGATY PIENIĘŻNE, FOTOGRAM, HELING, GENOMIKA INDYWIDUALNYCH RÓŻNIC, KSIĘGA, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, STOS ATOMOWY, TRYCYKL, DRUK SEJMOWY, PROTOHISTORIA, AMFITEATR, UPADEK ŁAŃCUSZKOWY, GÓRNICTWO NAFTOWE, SYF, NIECKA, KĘPKA, BRUK, PIECZYNG, GĄBKA, KIERUNEK, RAKSA, KONEWKA, GEODETA, PÓŁSIOSTRA, KAGANIEC, NEUROPSYCHIATRIA DZIECIĘCA, DEKLARACJA, SINICE, STRONA, WAGON DOCZEPNY, METEOR, MOIETY, BŁĄD, PRZYGARŚĆ, ZATRZYMANIE SIĘ, KARŁO, CHOROBA VELPEAUA, MSZYCZNIK, PAWICOWATE, WULKAN BŁOTNY, TRANSMITER, KUSZYK, DWUGŁOS, KUBEŁ, SSAKI ŻYWORODNE, RODZAJ ŻEŃSKI, KOŃ LUZYTAŃSKI, RACJONALIZACJA, AKCELERATOR KOŁOWY, MAGAZYN KONSYGNACYJNY, UDAR MÓZGOWY, NISZCZYCIEL CZOŁGÓW, POŁOWA, SKRYTKA, ZMAGANIA, PODPIS CYFROWY, MOŚCIK, PARTIA, FILOZOFIA PRZYRODY, MAFIA PALIWOWA, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, ROZKŁAD, LANGOSZ, KREMÓWKA, SPÓD, SOLNICZKA, BAKTERIA GRAM-UJEMNA, OBJAW ZASŁONOWY, OLEANDER, CYSTOSTOMIA, FILAMENT, DRŻĄCZKA, JAZZ, STACJA POMP, OBRONA PHILIDORA, DRYBLING, OBRAZA BOSKA, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, GERMANISTYKA, DOMIESZKA, DYSZKANCIK, MASKA, KISIEL, GETRY, FOTEL ROZKŁADANY, SZTUKA ZDOBNICZA, WSPARCIE, KARABINEK, MIKROSOCZEWKA, SKUTER, RESET, BOTULIZM DZIECIĘCY, GOBELINIARZ, RONDELA, ŻAKIET, GÓRNICTWO OTWOROWE, MIĘTA, HAMULEC, GICZ, PIRAMIDA, POSIADY GÓRALSKIE, PLURALIZM, HETEROSFERA, DOWÓD RZECZOWY, SKLEP ZOOLOGICZNY, STROP, OBSADA, FRONTALE, MISIAK, OTWARCIE SERCA, SHOUNENAI, PRZEPRÓCHA, WIETRZENIE MECHANICZNE, GARDEROBIANA, BOCZEK, MELON, BRANDMUR, JEŻYNA, IMIONISKO, DOPŁYW, SZKŁA, SKRUPULANT, WYKLUCZENIE, ROZKRUSZ, RUSYCYSTYKA, SURFAKTANT, FUNKCJA CELOWA, KOLONIA, NAGANNOŚĆ, SZKARADA, PRZEDMIOT, ULOTNOŚĆ, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, PRZEPŁYW, DYSTANS, BECZKA BEZ DNA, HISTORYZM CEGLANY, NAJEM, UWAGA, PLAC APELOWY, NIEPRZYJACIEL, SPRZĘŻNICE, POPIELNIK, PRUSAK, BIZNESIK, LINA, EKSPEKTORACJA, PRZERABIACZ, ZAKRYSTIA, CHOROBA SPICHRZENIOWA GLIKOGENU, CHOROBA FORESTIERA, INSTYTUT, CIĄG, KSIĘŻYC, DRUK, ODKOS, WYCHÓD, IZOLATKA, BABIMÓR, AUTOBUS CZŁONOWY, PĘDRAK, MAJSTRA, KASKADA, WICESZEFOWA, DETEKTOR PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, DRYL, MENISK, KIJANKA, AKREDYTACJA, KOMIN, DOMINIUM, KNEBEL, ELASTOMER, ANTROPOZOONOZA, MASYW GÓRSKI, SIÓDEMKA, GALERIA BOJOWA, WIZYTÓWKA, TAMARILLO, KOSZÓWKI, BRODACZ MONACHIJSKI, PRZYBYTEK, FITOCYD, TECHNICZNY NOKAUT, CZUWAK, ŹRÓDŁO, UKRYCIE, DYMORFIZM PŁCIOWY, BIJATYKA, PATENT, OSŁONICE, WYTRAWNOŚĆ, AUTOPARODIA, BOTTOMLESS, WIKARY, SUBSTYTUCJA, KRATER, RURA CROOKESA, PLASTYKA, SZYB WINDOWY, WISZOR, DIATRYBA, DYL, ODŁAMKOWY, PŁYN NASIENNY, IRRADIACJA, PRZENOŚNOŚĆ, ROZWÓJ ZARODKOWY, BOBROWISKO, OBCIĄŻENIE, CZECZOTA, CYKL POETYCKI, KOSMOGONIA, ODEZWA, STAROHISZPAŃSKI, OGRANICZNIK REFERENCYJNY, PRZEGRANY, ŚLIZGAWKA, MŁAKA, ORTALION, NADLEW, SAKPALTO, KĄT ROZWARTY, ALTERNACJA ILOŚCIOWA, JĘZYK ZACHODNIOSŁOWIAŃSKI, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, PUBLIKA, BACYTRACYNA, WROTKARSTWO FIGUROWE, TORANA, SZPAGIETKA BAHAMSKA, MASTOLOGIA, KULTURA STARTEROWA, ROTMISTRZ, DODATEK PIELĘGNACYJNY, MIGRACJA PLANETARNA, MASZKARON, LAMPA LUTOWNICZA, SOK, ZWAŁA, POLIGAMICZNOŚĆ, ŚCIĘGNO ACHILLESA, PATOLOG, POKUTA, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, PRZYRODNI BRAT, PASZTECIK, POLIMER FLUOROWY, BERET, WARUNEK, MARRAN, DIADEM, DZWONNICA, ASPOŁECZNOŚĆ, MOSTEK, GENOMIKA PORÓWNAWCZA, CZAPKA WĘGIERSKA, MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY, CZARDASZ, INTERPRETACJA, JARZMO, STANOWISKO, KOLORYT, SITAR, AMORFIZM, GRA W KARTY, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, ZESPÓŁ ŻÓŁTYCH PAZNOKCI, CHOROBA CAFFEYA, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, FONDUE SEROWE, ANARCH, TERAPIA WSTRZĄSOWA, FARBIARSTWO, SATELITA SZPIEGOWSKI, ŚWIERSZCZYK, METRYKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.550 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: zdrobniale: krata - element najczęściej jakiejś konstrukcji; krzyżujące się pręty lub inne podłużne elementy, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDROBNIALE: KRATA - ELEMENT NAJCZĘŚCIEJ JAKIEJŚ KONSTRUKCJI; KRZYŻUJĄCE SIĘ PRĘTY LUB INNE PODŁUŻNE ELEMENTY to:
Hasło Opis krzyżówkowy
kratka, zdrobniale: krata - element najczęściej jakiejś konstrukcji; krzyżujące się pręty lub inne podłużne elementy (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRATKA
zdrobniale: krata - element najczęściej jakiejś konstrukcji; krzyżujące się pręty lub inne podłużne elementy (na 6 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x