RODZAJ NIEJEDNORODNEGO ZROSTU MINERALNEGO, SKŁADAJĄCEGO SIĘ ZE SKALENI POTASOWEGO I SODOWEGO, W KTÓRYM PRZEWAŻA SKALEŃ SODOWY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANTYPERTYT to:

rodzaj niejednorodnego zrostu mineralnego, składającego się ze skaleni potasowego i sodowego, w którym przeważa skaleń sodowy (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ NIEJEDNORODNEGO ZROSTU MINERALNEGO, SKŁADAJĄCEGO SIĘ ZE SKALENI POTASOWEGO I SODOWEGO, W KTÓRYM PRZEWAŻA SKALEŃ SODOWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.310

DEFERENT, UCHO ZEWNĘTRZNE, KOSTNOJĘZYKOPODOBNE, ANTROPOLOGIA NORMATYWNA, DZIANINA, STRZĘPIEL, ULTRAMIKROSKOP, ARTYLERIA, WAGA SZALOWA, COUNTRY ALTERNATYWNE, NIEPRAWORZĄDNOŚĆ, PLATYNOGŁÓWKA, OTWÓR STRZAŁOWY, GRUPA WSPARCIA, OKRES SKŁADKOWY, MUSZLA KONCERTOWA, AVOCADO, ZACIĘCIE, NUTACJA, ZACZEPNOŚĆ, EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA, BASEN OCEANICZNY, ZARAZA, RZUT OSOBISTY, OFIERSKI, JEZIORO RAMIENICOWE, OSZPILNA, KLUCZ SZWEDZKI, SOCZEWKA, CHOROLOG, REMINGTON, NAPROMIENNIK, JAWAJSKI, JASNOWIDZ, BARCHAN, CHOROBA DEGOSA, PUSZKARZ, SENAT, BROWAR, GAR, SHIMMY, MYSZ ZAROŚLOWA, TRĘBACZE, PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA, ŁOŻYSKO TOCZNE, ELEMENT TOCZNY, KEBAB, PUNKT ZLEWNY, ALTOCUMULUS, FILM DROGI, KŁOPOTEK, PLUTON, ZABAWOWICZ, CANTUS FIRMUS, SAMOLOT SZEROKOKADŁUBOWY, PRALNIA, EKSKREMENTY, KORONIARZ KOŃCATY, DYLATACJA, KĄT PÓŁPEŁNY, MANDALA, KARETA, KRZYŻOWANIE SPOJRZEŃ, HAWAJSKI, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, WERBOWNIK, ZWINIĘCIE ŻAGLI, CHODZĄCA REKLAMA, CHOROBA SCHILDERA, KONTRAST NASTĘPCZY, ZESPÓŁ USTNO-TWARZOWO-PALCOWY, HYDROMETRIA, KORYTO, TRYMETR JAMBICZNY CZYSTY, TROGLOBIONT, PAŃSTWO POLICYJNE, GRA WYŚCIGOWA, LAWENDA FRANCUSKA, REWIZJA NADZWYCZAJNA, PRZEWIJAK, WENEROLOGIA, ZĘBORÓG, SPIĘTRZENIE, UCHWYT ŚLIZGOWY, LEPIARKA, GNIAZDO, APOSELENIUM, SPOKÓJ, POJAZD KOLEJOWY, OGNIWO NALEWNE, OBROST, LAMPI, OPTYKA FALOWA, WIDEODOMOFON, ANTYROMANTYZM, MITRA, PRZEPOCZWARZENIE, SUMARIUSZ, SKRZELONOGI, KARMA, SAMOOBRONA, BRYZGUN, RABV, TAZOUDAZAUR, KOSMATEK, BALUT, ŻABA NILOWA, PRZEWRÓCENIE SIĘ, KUMAK, ZEA, PĘCZAK, BINDOWNICA, BROSZA, PĘCINA, ABANDON, ROZSADNIK, BRUTALIZM, FRYSZERKA, KARATEKA, KSIĘGOWOŚĆ, WIETRZENIE FIZYCZNE, ZDANIE EGZYSTENCJALNE, PLANIMETRIA, ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA, DRIAKIEW, FUGA, HIGIENISTKA, ŁUSKOWCE, PARASOLNIK, PANEL, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, AMARYLEK, OKRES AMAZOŃSKI, SUPERNOWA TYPU IB, URZĄD IMIGRACYJNY, ŁUSZCZAK, TEMAT FLEKSYJNY, ODLEWNIK, RAFIA, TONIĘCIE, ODEZWA, ADHEZJA, TRADESKANCJA, WĘGLARNIA, LENIN, BEZBRZEŻ, MARYNISTYKA, GWINT PROSTOKĄTNY, SKOROPIS, MONARCHIA STANOWA, ŁAWICA SKALNA, MAPNIK CAGLE'A, RACHUNKOWOŚĆ, PŁASKI TALERZ, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, SEANS SPIRYTYSTYCZNY, BALISTYKA WEWNĘTRZNA, CZERWONA GWARDIA, ŻAGLIK, OSOCZE KRWI, NORMALIZATOR, PODROZJAZDNICA, OKLUZJA, ROPOWICA KŁĘBU, MARKIZA, POSTRZEGALNOŚĆ, SKLEPIENIE KRYSZTAŁOWE, KIERUNEK, KOLEGIATA, BABIE LATO, KORBA, PRZETWÓRSTWO, NUMER GEOGRAFICZNY, ROZSOCHA, APPALACHIOZAUR, LAJKONIK, METAMERIA, BURLESKA, MUSTEL, SUTERYNA, ŁADNICZKA OKAZAŁA, SEDYMENTACJA CYKLICZNA, FOSFATYDYLOCHOLINA, TERAPENY, BIURO MATRYMONIALNE, MUR PRUSKI, PRZYKRYWA, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, DNA MOCZANOWA, BODZIEC BEZWARUNKOWY, NADKRWISTOŚĆ, MATERIA, ADMINISTRACJA SKARBOWA, KRYZYS OTOLITOWY, CIAŁO SZTYWNE, ILUZJA, KALEKA UMYSŁOWY, STOPNICA, SMOCZEK, KRĘGOSŁUP, BASISTA, DŁUGOSZPAR, SUBTERRANEOTERAPIA, PUNKT ODNIESIENIA, SYGNATURKA, MAŚLANY RYNEK, MIEDNICZKA NERKOWA, KOŚĆ CZOŁOWA, EUPELYKOZAURY, PODŁOŻE GRUNTOWE, REZEDA, DIAGNOSTA, ŚMIGŁO, TEOLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA, SZKIELET ZEWNĘTRZNY, GENIUSZ, ROZCHODNIACZEK, TAMBURA, TUPANDAKTYL, IDEAŁ MAKSYMALNY, SYSTEM KANCLERSKI, BERBER, NEURONAUKA, RAMA, SZTYCHARSTWO, LINGWISTYKA DIACHRONICZNA, MECHANIK POKŁADOWY, ŚLUZAK, KAMIZELKA, STRAJK OKUPACYJNY, CYNAMOŃCZYKI, ANTYGRAWITACJA, PRZYGOTOWALNIA, KLECANKA, TWARDY TYŁEK, ORNITOLOGIA, PRĘŻNOŚĆ, FENETYKA, KREDYT KASOWY, GOŹDZIENIEC, EKSPRES, POZŁOTKO, DOMINACJA NIEPEŁNA, WARTOŚCIOWOŚĆ, NAZAREJCZYK, PALCE, NASIENNIK, SZCZERKLINA, KOSZT ALTERNATYWNY, PREMIA GÓRSKA, BIAŁA NĘDZA, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, SILNIK WYSOKOPRĘŻNY, BADACZ, KAPUSTA, KOMANDO, DYPTYK, RUPIA INDYJSKA, KLIN, FERMENTOR, FRAZA, WYSPA KUCHENNA, EKSPLOZJA, BOGRACZ, LUSTRO, PIERWOTNIAK, ANALIZA SPEKTRALNA, GWIAZDOR, ASOCJACJE, IZOENZYM, TARAN, PUSTYNNICA KATOLICKA, OKRES PÓŁTRWANIA, ROKIETOWATE, PATENA, ANALFABETYZM FUNKCJONALNY, ŚLIZGACZ, DERYWAT MODYFIKACYJNY, ANTYWZORZEC, PRAWO CURIE-WEISSA, LAS MIESZANY, CYWILIZACJA, OPUSZCZENIE, PÓŁ DUPY ZZA KRZAKA, PIES MYŚLIWSKI, STRATEG, ODDYCHANIE BEZTLENOWE, MIERNIK CYFROWY, FABROZAUR, KORKOCIĄG, ŁUK, PRZYZWOITOŚĆ, KOSZYCZEK, DOM, PUNKT ASEKURACYJNY, SIŁACZKA, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, ŚPIĄCZKA, LINIA GEODEZYJNA, ?CEWKA PUPINA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.310 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ NIEJEDNORODNEGO ZROSTU MINERALNEGO, SKŁADAJĄCEGO SIĘ ZE SKALENI POTASOWEGO I SODOWEGO, W KTÓRYM PRZEWAŻA SKALEŃ SODOWY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ NIEJEDNORODNEGO ZROSTU MINERALNEGO, SKŁADAJĄCEGO SIĘ ZE SKALENI POTASOWEGO I SODOWEGO, W KTÓRYM PRZEWAŻA SKALEŃ SODOWY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANTYPERTYT rodzaj niejednorodnego zrostu mineralnego, składającego się ze skaleni potasowego i sodowego, w którym przeważa skaleń sodowy (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANTYPERTYT
rodzaj niejednorodnego zrostu mineralnego, składającego się ze skaleni potasowego i sodowego, w którym przeważa skaleń sodowy (na 10 lit.).

Oprócz RODZAJ NIEJEDNORODNEGO ZROSTU MINERALNEGO, SKŁADAJĄCEGO SIĘ ZE SKALENI POTASOWEGO I SODOWEGO, W KTÓRYM PRZEWAŻA SKALEŃ SODOWY sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - RODZAJ NIEJEDNORODNEGO ZROSTU MINERALNEGO, SKŁADAJĄCEGO SIĘ ZE SKALENI POTASOWEGO I SODOWEGO, W KTÓRYM PRZEWAŻA SKALEŃ SODOWY. Dodaj komentarz

1×6 =

Poleć nas znajomym:

x