ACANTHOCEPHALA - TYP PASOŻYTNICZYCH, ROBAKOKSZTAŁTNYCH ZWIERZĄT BEZKRĘGOWYCH; CECHĄ CHARAKTERYSTYCZNĄ KOLCOGŁOWÓW, OD KTÓREJ WYWODZI SIĘ ICH NAZWA, JEST OBECNOŚĆ Z PRZODU CIAŁA RYJKA OPATRZONEGO WIEŃCEM HACZYKÓW I KOLCÓW; STADIA LARWALNE SĄ PASOŻYTAMI BEZKRĘGOWCÓW, A DOROSŁE - KRĘGOWCÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CIERNIOGŁOWY to:

Acanthocephala - typ pasożytniczych, robakokształtnych zwierząt bezkręgowych; cechą charakterystyczną kolcogłowów, od której wywodzi się ich nazwa, jest obecność z przodu ciała ryjka opatrzonego wieńcem haczyków i kolców; stadia larwalne są pasożytami bezkręgowców, a dorosłe - kręgowców (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CIERNIOGŁOWY

CIERNIOGŁOWY to:

KOLCOGŁOWY (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ACANTHOCEPHALA - TYP PASOŻYTNICZYCH, ROBAKOKSZTAŁTNYCH ZWIERZĄT BEZKRĘGOWYCH; CECHĄ CHARAKTERYSTYCZNĄ KOLCOGŁOWÓW, OD KTÓREJ WYWODZI SIĘ ICH NAZWA, JEST OBECNOŚĆ Z PRZODU CIAŁA RYJKA OPATRZONEGO WIEŃCEM HACZYKÓW I KOLCÓW; STADIA LARWALNE SĄ PASOŻYTAMI BEZKRĘGOWCÓW, A DOROSŁE - KRĘGOWCÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.897

WALTER SCOTT, ARPEGGIO, OPOKA, SZYLD, BOBROWISKO, BEZJĘZYKOWE, ROGAL, FIRN, BYSTROŚĆ, NIEOBROTNOŚĆ, PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA, KRUSZYNKOWATE, RACJA, CIERNICZEK, ZWARCIE, MOTYWIK, CHMIELOGRAB, BLISTR, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, KRAJ, LABORKA, AUSTRIACKI, LUBIEŻNOŚĆ, BRUDNIAK, TYGIEL, BEZPIECZEŃSTWO OSOBOWE, ZASADA ROZPORZĄDZALNOŚCI, BUŁAT, BRANDMUR, NACIEK JASKINIOWY, KRAWAT, RAY-BANY, TOPIELEC, RADIO TRANZYSTOROWE, CUDZOŻYWNOŚĆ, ANTYELEKTRON, KOSMOLOGIA, EGZOTYK, ENANCJOMER, KONTRABANDZISTA, KOSTIUMERNIA, ATOMIZM, WIEK DOJRZAŁY, PAŃSTWO PRAWNE, LICZARKA, JELENIOWATE, ZRZESZOTNIENIE KOŚCI, KRĘG SZCZYTOWY, CHOROBA CYWILIZACYJNA, SZAFARZ, AWARYJNOŚĆ, KOMEDIA NISKA, GÓWNOZJADZTWO, MOMENT PĘDU, DRUK OFFSETOWY, MOL, RUTYNIARZ, PŁAWIKONIKI, LAMPA KARBIDOWA, SETKA, ROLA, MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA, PRZEKŁADNIA CIĘGNOWA, AKTYWISTA, KARATE, POSTĘPOWANIE, POSTAWA, KASA OSZCZĘDNOŚCIOWA, POSTĘP TECHNICZNY, WARSTWA ŚCIERALNA, DERYWACJA FLEKSYJNA, KOŃ LOKAJSKI, CHONDRYT OLIWINOWO-PIGEONITOWY, TEÓWKA, GEOFIT KORZENIOWY, MODEL HERBRANDA, KRYSTALOGRAFIA FIZYCZNA, RACHUNEK KOSZTÓW, GMINNOŚĆ, SPULCHNIACZ, USŁUGI SPOŁECZNE, NIEMĘSKOŚĆ, SKRUPULANT, PORTATYL, GENTIL, JEDZENIE, URZĄD POCZTOWY, POWŁÓCZYSTOŚĆ, FALSYFIKAT, GNOJOWNIK, PRZEPŁYW PIENIĘŻNY, MĄDRALIŃSKI, KOREK TOPLIWY, NORMALIZATOR, POLĘDWICZKA, STRUKTURA PROSTA, ŚLICZNOŚĆ, WRÓBEL, CHOROBA AUTOIMMUNIZACYJNA, PIĘKNO, SZARMANTERIA, HAMULEC TAŚMOWY, FILM INTERAKTYWNY, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA BECKERA, KUŚNIERCZYK, NIEPRZEJRZYSTOŚĆ, SOWIET, PODRÓŻ, NORMA REAKCJI, SAPROTROF, GRUBY ZWIERZ, POMOC, STOCZNIA ZŁOMOWA, WIĘŹNIARKA, STOŻEK ŚCIĘTY, WETA, RELIGIOZNAWCA, DIZAJNER, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, PIANKA POLIURETANOWA, DWUDZIESTKA, WARIACYJNOŚĆ, KIERUNEK, NIEGUSTOWNOŚĆ, OTRUPKA WESTWOODA, ANTYLOPA DERBIEGO, BŁAGALNIK, PUCHAREK, MARCINKA, FIZYKA TEORETYCZNA, ETIUDA, PÓŁZAWODOWIEC, SUBSKRYBENT, SOMA, IMPREGNATOR, ETYKA, PRAWO TOŻSAMOŚCI, CIASTO, POTRZEBA, FOWIZM, JEDNOŻEŃSTWO, NIKCZEMNOŚĆ, PODZIELNIK, ODEZWA, RAD, SARABANDA, CIAPATY, GRUPA KARBOKSYLOWA, CHODZĄCA POWAGA, BOROWIEC, CUKIER BURACZANY, NIEBIESKI LÓD LODOWCOWY, MIESIĘCZNIK, PARAGENEZA, PRZĘDZIWO, MINUTA CISZY, ETER KOSMICZNY, TOALETA, KORPUS, NOC, BIEŁUGI, OGONICE, OLIGOPOL, MINIMALIZM, KARYKATURALNOŚĆ, PAZUR, CUKRZYCA INSULINONIEZALEŻNA, WODY ŚRÓDLĄDOWE, KUCHNIA, WIDŁOZĄB LEŚNY, STUDIUM, KONIEC, NIEKULTURALNOŚĆ, CZĘŚĆ, APPALOOSA, POSTAWA, SUBTELNOŚĆ, EROZJA WSTECZNA, MONTAŻYSTA, OWOCYT, MERYNOS, JEDNOSTRONNOŚĆ, ZGNILIZNA DREWNA, GALWEOZAUR, POUFNOŚĆ, OGÓRCZAK, LANAZAUR, GOSPODARZ, PAWIE OKO, ZAWODY, KOMEDIANT, GOOGLE, LOTNIK, DEKONWOLUCJA, INTUICJONIZM, GROŹBA KARALNA, SZTAFETA POŻARNICZA, ZBOCZENIE, MAJÓWKA, MOMENT, TRAWA, APSYDA, GOSPODARKA PLANOWA, WIDMO OSCYLACYJNO-ROTACYJNE, SYSTEM KONSORCYJNY, EKSTERN, ALKOHOLIZM, HAMLETYZM, MISKA SOCZEWICY, ORBITA POLARNA, TWIERDZENIE STOKESA, WALKA, TRYCZNIK, MANIERYZM, WAPIENNICTWO, TRANSLATORYKA, ZADRAPANIE, ŻABA MARMURKOWANA, SYSTEM REDYSTRYBUTYWNY, KOMUNALKA, PARADOKSOGRAF, SPEKULANT, GASTRONOM, PIĘĆDZIESIĄTKA, LIGABINO, WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE, WIKARYZM EKOLOGICZNY, NIDERLANDY, GRAMATYKA, SEN, HIPNOTYK, NERKA RUCHOMA, PLECIONKA, NOTARIUSZ, SELENOGRAFIA, CHŁOPCZYCA, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, NIEDOKRWISTOŚĆ ADDISONA-BIERMERA, PRZESYP, RUMUŃSKOŚĆ, ENDOPSAMMON, CHOROBA POCAŁUNKÓW, MIŚ, REPUBLIKA, GRZYBY NIEDOSKONAŁE, ŁYŻKA, ILUWIUM, DEMONSTRACJA, HEPATOSKOPIA, REKINEK PSI, SUPORT, CYRK, BÓR WRZOSOWY, ZALESZCZOTEK KSIĄŻKOWY, ANTYSZCZEPIONKOWIEC, ROMANISTA, WARSTWA EUFOTYCZNA, ZARAŻONA, BACHATA, MONASTYR, MLECZ, SYLFIDA, GNIAZDO, ELEGANCIK, ZARZĄDZANIE WIELOPASMOWE, ZWALISTOŚĆ, PŁOZA, NAWALANKA, UMOWA ZLECENIA, ZACHLANIE SIĘ, RELING, SUKCESYWNOŚĆ, BAJT, PRZECHOWALNICTWO, MŁODZIEŃCZA KIFOZA, SŁONIOWATOŚĆ, KURA DOMOWA, IZOMER KONFORMACYJNY, RÓG, ANTENA TUBOWA, PORĘBA, BRAMKA LOGICZNA, KOŚĆ KLINOWA, KOLEJKA METRA, SKARANIE BOSKIE, START NISKI, LEŻNIK, TABLICA OGŁOSZENIOWA, RAMSZ, OGOŃCZYK WIĄZOWIEC, BULLETIN BOARD SYSTEM, HAPLOTYP, PEŁNIA, DRINK-BAR, KOMPENSATOR, SKLEPIENIE PALMOWE, MIKOLOGIA, MAKROŚWIAT, ROZWAŻNOŚĆ, ?MALKONTENCTWO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.897 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ACANTHOCEPHALA - TYP PASOŻYTNICZYCH, ROBAKOKSZTAŁTNYCH ZWIERZĄT BEZKRĘGOWYCH; CECHĄ CHARAKTERYSTYCZNĄ KOLCOGŁOWÓW, OD KTÓREJ WYWODZI SIĘ ICH NAZWA, JEST OBECNOŚĆ Z PRZODU CIAŁA RYJKA OPATRZONEGO WIEŃCEM HACZYKÓW I KOLCÓW; STADIA LARWALNE SĄ PASOŻYTAMI BEZKRĘGOWCÓW, A DOROSŁE - KRĘGOWCÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ACANTHOCEPHALA - TYP PASOŻYTNICZYCH, ROBAKOKSZTAŁTNYCH ZWIERZĄT BEZKRĘGOWYCH; CECHĄ CHARAKTERYSTYCZNĄ KOLCOGŁOWÓW, OD KTÓREJ WYWODZI SIĘ ICH NAZWA, JEST OBECNOŚĆ Z PRZODU CIAŁA RYJKA OPATRZONEGO WIEŃCEM HACZYKÓW I KOLCÓW; STADIA LARWALNE SĄ PASOŻYTAMI BEZKRĘGOWCÓW, A DOROSŁE - KRĘGOWCÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CIERNIOGŁOWY Acanthocephala - typ pasożytniczych, robakokształtnych zwierząt bezkręgowych; cechą charakterystyczną kolcogłowów, od której wywodzi się ich nazwa, jest obecność z przodu ciała ryjka opatrzonego wieńcem haczyków i kolców; stadia larwalne są pasożytami bezkręgowców, a dorosłe - kręgowców (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CIERNIOGŁOWY
Acanthocephala - typ pasożytniczych, robakokształtnych zwierząt bezkręgowych; cechą charakterystyczną kolcogłowów, od której wywodzi się ich nazwa, jest obecność z przodu ciała ryjka opatrzonego wieńcem haczyków i kolców; stadia larwalne są pasożytami bezkręgowców, a dorosłe - kręgowców (na 12 lit.).

Oprócz ACANTHOCEPHALA - TYP PASOŻYTNICZYCH, ROBAKOKSZTAŁTNYCH ZWIERZĄT BEZKRĘGOWYCH; CECHĄ CHARAKTERYSTYCZNĄ KOLCOGŁOWÓW, OD KTÓREJ WYWODZI SIĘ ICH NAZWA, JEST OBECNOŚĆ Z PRZODU CIAŁA RYJKA OPATRZONEGO WIEŃCEM HACZYKÓW I KOLCÓW; STADIA LARWALNE SĄ PASOŻYTAMI BEZKRĘGOWCÓW, A DOROSŁE - KRĘGOWCÓW sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - ACANTHOCEPHALA - TYP PASOŻYTNICZYCH, ROBAKOKSZTAŁTNYCH ZWIERZĄT BEZKRĘGOWYCH; CECHĄ CHARAKTERYSTYCZNĄ KOLCOGŁOWÓW, OD KTÓREJ WYWODZI SIĘ ICH NAZWA, JEST OBECNOŚĆ Z PRZODU CIAŁA RYJKA OPATRZONEGO WIEŃCEM HACZYKÓW I KOLCÓW; STADIA LARWALNE SĄ PASOŻYTAMI BEZKRĘGOWCÓW, A DOROSŁE - KRĘGOWCÓW. Dodaj komentarz

6×3 =

Poleć nas znajomym:

x