DZIEDZINA SZTUKI ZAJMUJĄCA SIĘ WYTWARZANIEM OZDOBNYCH PRZEDMIOTÓW CODZIENNEGO UŻYTKU, WYKONYWANYCH W NIEWIELKICH PARTIACH PRZEZ TWÓRCĘ (ARTYSTĘ) LUB ZAPROJEKTOWANYCH PRZEZ NIEGO I WYKONYWANYCH PRZEMYSŁOWO NA DUŻĄ SKALĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZTUKA ZDOBNICZA to:

dziedzina sztuki zajmująca się wytwarzaniem ozdobnych przedmiotów codziennego użytku, wykonywanych w niewielkich partiach przez twórcę (artystę) lub zaprojektowanych przez niego i wykonywanych przemysłowo na dużą skalę (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIEDZINA SZTUKI ZAJMUJĄCA SIĘ WYTWARZANIEM OZDOBNYCH PRZEDMIOTÓW CODZIENNEGO UŻYTKU, WYKONYWANYCH W NIEWIELKICH PARTIACH PRZEZ TWÓRCĘ (ARTYSTĘ) LUB ZAPROJEKTOWANYCH PRZEZ NIEGO I WYKONYWANYCH PRZEMYSŁOWO NA DUŻĄ SKALĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.905

NIERUCHLIWOŚĆ, OZNAKA, SITEK, TYRAŃSTWO, SZKATUŁKA, KARB, POCHMIEL, WÓZ, HACKER, FALKONKA, DZIANINA, JELITO CZCZE, TLENEK ŻELAZOWY, FARAMUSZKA, TRZĘSIENIE ZIEMI, AKROCYJANOZA, TOMIZM, HEGEL, MOST EINSTEINA-ROSENA, ZŁOCIEŃ, SHAPESHIFTER, STRATEGIA, BAJOS, KASATA, ISLANDZKI, ODBYTNICA, ASEKURANT, BEZWŁAD, UŁUDA, ZAKŁAD, ZESPÓŁ USHERA, BIPOLARNOŚĆ, UKŁAD CAŁKUJĄCY, ŚLIWA WĘGIERKA, KUPRÓWKA, CIĘŻAR DOWODU, GOŁĄBEK, SMOKING, KSIĄŻĘ, OMAR, SAPROFAG, KAPRYŚNIK, OWAL KARTEZJUSZA, PRZEWIELEBNOŚĆ, MUCHA SIATKOSKRZYDŁA, ZAPITA, CIASTKO, BEZBARWNE BAKTERIE SIARKOWE, SEMINARZYSTA, OWCA KAMIENIECKA, CHOROBA CAFFEYA, CIS, OBUSTRONNOŚĆ, LITERA TEKSTOWA, GEOGRAFIA LINGWISTYCZNA, KUC FELIŃSKI, CYFOMANDRA, WOJNA CELNA, OBRĄCZKA, CHARLES, ODSZCZEPIEŃSTWO, NOK, HUTA SZKŁA, KURZAWKA, PIASTUN, MELISA, FILTR ANTYSPAMOWY, CHIRURGIA, GLOSA, POTAJNIK, ŻARÓWKA, KASZUBSKI, NEUROMEDIATOR, NIEPUNKTUALNOŚĆ, WNĘTER, OBOWIĄZEK SZKOLNY, WZÓR CHEMICZNY, FOKI, ODCIĄG, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, POZA, ABORCJA, ZESPÓŁ LHERMITTE'A, ANTENA KIERUNKOWA, PRZEPITA, JĘZYK SFORMALIZOWANY, TARANTELA, KOOPERATOR, KLIKER, ŚWIATŁO ZIELONE, JEDNOSTKA ALOKACJI, PROCES BIOLOGICZNY, KUBEK, DANSKER, SĄD KAPERSKI, CIERPLIWOŚĆ, AUTOPORTRET, KAMARAN, BĄK, PŁACHTA, AKCJA, KRUŻA, TARCZKA, KOLOR, GEHENNA, KIEREJA, KAPITALISTKA, BRUKSELA, KAPŁAK, ROZBÓJNICTWO, MASOWOŚĆ, POLAK, TRANSEKT, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, GASTROLOG, PTASZEK, BALANS, HOMOGENAT, WYWROTKA, SEKSTET, SZPACHLARZ, AGRESJA INSTRUMENTALNA, BŁYSTKA OBROTOWA, KABINA, UDERZENIE, IZOZYM, SERBISTYKA, GENERAŁ, PIKA, STREETWORKER, ROZTWÓR HIPOTONICZNY, TYBER, OWCA OLKUSKA, POPRAWNOŚĆ, SPARING, MAKIJAŻYSTA, ANNA, NADOBNOŚĆ, SPŁYW GRAWITACYJNY, GAZY, PROCENT SKŁADANY, HALOGENEK ALKILOWY, PODGÓRZE, ARTYKUŁ, PÓŁWYSEP, BIOREMEDIACJA, MIEJSCE, PINGWIN ADELI, NOTOWANIE, ONOMASTYKA, ŁUK JARZMOWY, KIJ, IGLISHMEK, CHOWDER, SKULICE, PALCÓWKA, REKRYSTALIZACJA, EPIGENEZA, ZSYPISKO, TACKA, WYROBNICA, EGZOSZKIELET, ZSYPKA, MECENAS, NEUROLOGIA, TEOLOGIA NEGATYWNA, BŁYSKOTKA, RAMA, AGATA, LEZGINKA, MANIAK, PROPILEJE, ŚMIECIARZ, ETER, ZMIĘKCZANIE SIĘ, VOLKSDEUTSCH, SAONA, WĘGIERKA, GŁĘBSZY, TROLL, PRZETWÓRSTWO, MIĘSIEŃ STRZEMIĄCZKOWY, OPAKOWANIE, SZEW, SIEĆ, BIAŁA NOC, KICZ, HERMA, ZATYKANIE USZU, KLERODENDRON, WSZY, ANGIOPLASTYKA, CZYNNOŚĆ CHWYTNA, SZALKA PETRIEGO, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, UZYSK, PRZEŻYCIE, KONWERGENCJA, STARUNEK, PRZESTRZEŃ LINIOWA, ANEKSJA, CIOS, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, INSTRUMENT DŁUŻNY, HERMAFRODYTYZM, KAFLARZ, ORBITAL, MORDOKLEJKA, JĘZYK OBCY, ULEGŁOŚĆ, NISZCZUKA KROKODYLA, ALBERTI, WEKSEL TRASOWANY, ŻYWA LEKCJA, INFUZJA, ŚCIGAŁKA, EPISTOŁA, STOKROTKA AFRYKAŃSKA, FILTR POLARYZACYJNY, KOMUNIKACJA, STATYK, ŚRODOWISKO, TEST KOMPLEMENTACJI, PRĄD GALWANICZNY, PROROK, GONADOTROPINA, WKŁUCIE CENTRALNE, ELEKTROFON ELEKTRONICZNY, NIETYKALNOŚĆ OSOBISTA, KAPUSTA KWASZONA, KRA, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, KWATERA GŁÓWNA, GRUSZKA BOKSERSKA, SPÓJNIK, SROMOTA, GADŻECIARSTWO, KOWALNOŚĆ, OCIEKACZ, BARWA DRUGORZĘDOWA, CIŚNIENIE TĘTNICZE, NOC ŚWIĘTOJAŃSKA, WĘGLOWODAN, LINIA LOTNICZA, JAN, RUBLÓWKA, AMFORA, KRYSTALOGRAFIA RENTGENOWSKA, PRĄD, NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA, KUPON, SAUTE, MODUŁ MIESZKALNY, OBTŁUCZENIE, RYFT, NASZELNIK, SCENKA RODZAJOWA, DWUDZIESTY TRZECI, MECHANIZM ODPALAJĄCY, SALA, BALSA, KASACJA, BEZGRANICZE, KARTON, SZCZEP, DZIEŃ TRZECH WIEDŹM, FAKT NAUKOWY, AKUSTYKA, GALARETKA, NOGA, DRAMATYCZNOŚĆ, REJESTRACJA, KUMA, RESTAURATOR, GODZINA, SPÓŁKA KAPITAŁOWA, WYMIANA, CARAT, OWOCOSTAN ORZESZKOWY, ANTYOKSYDANT, WIEŻA, MARZEC '68, JĘZYCZEK, BRODOWSKI, GENERATOR VAN DE GRAAFFA, POLITYKA SOCJALNA, WORECZEK, WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE, STOS ATOMOWY, SZPICAK, ODSUWACZ, KOREAŃSKI, TARCZA KONTYNENTALNA, DIECEZJA, FILOLOGIA ROSYJSKA, CZOŁOWNICA, MIÓD SZTUCZNY, APOSTOŁ, ?HASŁO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.905 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIEDZINA SZTUKI ZAJMUJĄCA SIĘ WYTWARZANIEM OZDOBNYCH PRZEDMIOTÓW CODZIENNEGO UŻYTKU, WYKONYWANYCH W NIEWIELKICH PARTIACH PRZEZ TWÓRCĘ (ARTYSTĘ) LUB ZAPROJEKTOWANYCH PRZEZ NIEGO I WYKONYWANYCH PRZEMYSŁOWO NA DUŻĄ SKALĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIEDZINA SZTUKI ZAJMUJĄCA SIĘ WYTWARZANIEM OZDOBNYCH PRZEDMIOTÓW CODZIENNEGO UŻYTKU, WYKONYWANYCH W NIEWIELKICH PARTIACH PRZEZ TWÓRCĘ (ARTYSTĘ) LUB ZAPROJEKTOWANYCH PRZEZ NIEGO I WYKONYWANYCH PRZEMYSŁOWO NA DUŻĄ SKALĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZTUKA ZDOBNICZA dziedzina sztuki zajmująca się wytwarzaniem ozdobnych przedmiotów codziennego użytku, wykonywanych w niewielkich partiach przez twórcę (artystę) lub zaprojektowanych przez niego i wykonywanych przemysłowo na dużą skalę (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZTUKA ZDOBNICZA
dziedzina sztuki zajmująca się wytwarzaniem ozdobnych przedmiotów codziennego użytku, wykonywanych w niewielkich partiach przez twórcę (artystę) lub zaprojektowanych przez niego i wykonywanych przemysłowo na dużą skalę (na 15 lit.).

Oprócz DZIEDZINA SZTUKI ZAJMUJĄCA SIĘ WYTWARZANIEM OZDOBNYCH PRZEDMIOTÓW CODZIENNEGO UŻYTKU, WYKONYWANYCH W NIEWIELKICH PARTIACH PRZEZ TWÓRCĘ (ARTYSTĘ) LUB ZAPROJEKTOWANYCH PRZEZ NIEGO I WYKONYWANYCH PRZEMYSŁOWO NA DUŻĄ SKALĘ sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - DZIEDZINA SZTUKI ZAJMUJĄCA SIĘ WYTWARZANIEM OZDOBNYCH PRZEDMIOTÓW CODZIENNEGO UŻYTKU, WYKONYWANYCH W NIEWIELKICH PARTIACH PRZEZ TWÓRCĘ (ARTYSTĘ) LUB ZAPROJEKTOWANYCH PRZEZ NIEGO I WYKONYWANYCH PRZEMYSŁOWO NA DUŻĄ SKALĘ. Dodaj komentarz

5×4 =

Poleć nas znajomym:

x