PRESJA, JAKĄŚ KTOŚ WYWIERA NA KIMŚ, BY TEN TRZYMAŁ SIĘ BLISKO NIEGO (FIZYCZNIE LUB MENTALNIE) LUB NIE BYŁ SAMODZIELNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SMYCZ to:

presja, jakąś ktoś wywiera na kimś, by ten trzymał się blisko niego (fizycznie lub mentalnie) lub nie był samodzielny (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRESJA, JAKĄŚ KTOŚ WYWIERA NA KIMŚ, BY TEN TRZYMAŁ SIĘ BLISKO NIEGO (FIZYCZNIE LUB MENTALNIE) LUB NIE BYŁ SAMODZIELNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.439

SEGMENT SZYJNY, KLUB, FENOMENALIZM, KONCENTRACJA, AMFIBIA, HALLOWEEN, FRONT STACJONARNY, GŁUPTAK, DZIESIĄTY, MARKIZA, NAMIESTNICZKA, PIASEK MOCZOWY, BIBLIOPOLA, TAUTOLOGICZNOŚĆ, NOKDAUN, PAŃSZCZYŹNIAK, PALCE, DYPTYK KONSULARNY, FILIŻANKA, EKSTERN, KACZKA, ŻONA LOTA, ODBIJANIE SIĘ, OBSADA, TELEFON ZAMIEJSCOWY, NUDZIARZ, KAWALER, NACIĄG, MINA, NERW, KRAINA, BANDEROWIEC, WIESZCZBIARNIA, SPEKTAKL, POROST, STAROPANIEŃSTWO, ARSYNA, PRALNIA, TANIEC, MIODOJAD, KANCONA, SPRYCIULA, CEWA, AWIATYKA, MAŁPA, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, TEORIA DOMINA, KROK, IMMUNIZACJA CZYNNA, STOSUNEK PRZERYWANY, JEZIORO SUBGLACJALNE, ECCHI, WKŁAD, REWALIDACJA, NIZIOŁEK, DUŃSKI, KRATER UDERZENIOWY, RZECZ RUCHOMA, KB, PRZEŁYKANIE, NAROST, LALKA, KLESZCZE, EPIKUREIZM, LIBELLA, TELENOWELA DOKUMENTALNA, RAMSZ, ODSTĘP, WYMOWNOŚĆ, PRZEDROŚLE, PRZEWÓD ŚLIMAKOWY, WOREK, STROLLER, SPRAWNOŚĆ, ŚCIANA, ROPA, PIĘTRO, POTOP, NIEDOKRWIENIE, SPRZECIW, WYZWISKO, RACHUNKI, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, MIESZKALNOŚĆ, TRÓJNÓG, MŁAK, STANOWISKO, GEKONEK, TAKSYDERMIA, SZYDŁOSZ WŁOSISTY, CHODZĄCA POWAGA, MISIEK, PSZCZOŁA AFRYKAŃSKA, PARA 0, WARMIŃSKI, STOPNIOWALNOŚĆ, KASKADA, ŁOM, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, DZISIEJSZOŚĆ, ZERÓWKI, FURIOSO, POWTÓRZENIE, STRZAŁA EROSA, GZA, GRANITA, TRAGIZM, BAR MLECZNY, POCZĄTEK, AEDICULA, HIACYNT, SŁOBODA, BATUTA, DIAGONAL, LABORANT, AROMAT, KALANDER, SYSTEMIK, WITRYNA, CYKL EKONOMICZNY, RÓJKA, PATROLOWIEC, BAJCA, PODKAST, MĘTNOŚĆ, PARAMAGNETYK, RELIKT, FIKCJA, PRZYWŁASZCZENIE, TERMOLUMINESCENCJA, ROZROST, AGLOMERACJA, DZIEDZIC, ŁEBEK, PROKSEMIKA, SYZYGIA, ALFABET PUNKTOWY, MŁOTNIK, NIEAKTYWNOŚĆ, SIEDEMDZIESIĄTKA, KRAB, OSIEDLINY, DAWCZYNI, FIKNIĘCIE, KOŁO RATUNKOWE, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, KOREK, STREFA POŻAROWA, STONÓG MYSZATY, AKOMPANIAMENT, UNTERWALDEN, WEKSEL NIEZUPEŁNY, MICHAŁEK, ERGONOMIA, LEJBIK, FILM ODWRACALNY, KAPILARNOŚĆ, DONOSICIEL, LIOTARD, GOŚCIU, PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI, IGRASZKA SŁOWNA, STOPA DOCHODU, OBSŁUGA, FIGHTER, WSPARCIE, GRADUAŁ, FUZJA HORYZONTALNA, DICKENS, ZANZA, POETA LAUREATUS, PRZEWRÓCENIE SIĘ, RZEŹNIK, KRYZA, SZŁYK, PLANETA TYPU JOWISZ, ZEWŁOK, PRAWO MATERIALNE, DIRCIK, BEZINWAZYJNOŚĆ, CZYNNIK BIOTYCZNY, WITREKTOMIA, JANÓW, BASILEUS, KOSMOGONIA, SAKLA, AKADEMIA, IZOMER OPTYCZNY, CIERPLIWOŚĆ, BEZPIECZNE ZAPASY, WSZECHŚWIAT ZAMKNIĘTY, AMEBA, NAWYK, PRZYZWOITOŚĆ, BIOLOGIA SYSTEMOWA, WYTRZESZCZ, GRUPA ARYLOWA, GEMISTA, ŻABA KRZYKLIWA, PIDŻIN, KROPKA, TANGO, LIDER, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, PŁUG, SŁODOWNIA, PODKŁAD, BIOSELENOLOGIA, PATYCZAK, ŁUPEK ILASTY, OPOZYCJA, TRYB, KULT JEDNOSTKI, MILANEZ, OSPAŁOŚĆ, HALOGENEK, KCIUK NARCIARZA, CIOCIA, OGRZEWNICTWO, STREFA NADGRANICZNA, ELIMINACJA, VERAIKON, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, NAUKA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA, TRAGEDIA, BENGALSKI, KOŃ BADEŃSKO-WIRTEMBERSKI, ZNAK LEGITYMACYJNY, MEANDER, PRZEMIANA ODWRACALNA, DANSKER, ROTA, MENU, PREPARAT CHEMICZNY, STENOGRAF, PERWERSYJNOŚĆ, STRAWIŃSKI, KOSZATNICZKA, RADIOELEKTRYKA, ZDZIADZIENIE, INDIANKA, PIESZCZOSZEK, NACZYNIE WIEŃCOWE, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, SPRAWNOŚĆ, OMASTA, SOŁTYSOSTWO, PRZEŚWIETLENIE, BLANKI, OPATRZNOŚĆ, ANAMNEZA, PERFORMATYWNOŚĆ, KAWKA, EKSPONENT, POPELINA, SKARB, LENIWCE TRÓJPALCZASTE, DYM, SZCZĘKA, KONGREGACJA, REŻYSER, ESPRINGOLA, KOREGENT, KARBIDEK, KREPA, ŻABKA, FILM MUZYCZNY, ZAWRÓT, ROPNIAK, BAREŻ, IKONA, TRZY KRÓLE, WOLTYŻER, BAŁAGULSZCZYZNA, CHEMOATRAKTANT, SOCJOPSYCHOLOGIA, MIRLITON, ANGIELSKI, LIRA, PRZETARG NIEOGRANICZONY, BIEGUN, SER PODPUSZCZKOWY, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, MOGISYGMATYZM, SZYJA, KORONA, WYŻYNKA, POROŚLE, RAGLAN, MOST, DÉJA VU, TURAS, RYJEC, DWUNASTKA, ISKRA ELEKTRYCZNA, LEGAR, MAŁŻ, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, KAULIKARPIA, ?GOŁYSZEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.439 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRESJA, JAKĄŚ KTOŚ WYWIERA NA KIMŚ, BY TEN TRZYMAŁ SIĘ BLISKO NIEGO (FIZYCZNIE LUB MENTALNIE) LUB NIE BYŁ SAMODZIELNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRESJA, JAKĄŚ KTOŚ WYWIERA NA KIMŚ, BY TEN TRZYMAŁ SIĘ BLISKO NIEGO (FIZYCZNIE LUB MENTALNIE) LUB NIE BYŁ SAMODZIELNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SMYCZ presja, jakąś ktoś wywiera na kimś, by ten trzymał się blisko niego (fizycznie lub mentalnie) lub nie był samodzielny (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SMYCZ
presja, jakąś ktoś wywiera na kimś, by ten trzymał się blisko niego (fizycznie lub mentalnie) lub nie był samodzielny (na 5 lit.).

Oprócz PRESJA, JAKĄŚ KTOŚ WYWIERA NA KIMŚ, BY TEN TRZYMAŁ SIĘ BLISKO NIEGO (FIZYCZNIE LUB MENTALNIE) LUB NIE BYŁ SAMODZIELNY sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - PRESJA, JAKĄŚ KTOŚ WYWIERA NA KIMŚ, BY TEN TRZYMAŁ SIĘ BLISKO NIEGO (FIZYCZNIE LUB MENTALNIE) LUB NIE BYŁ SAMODZIELNY. Dodaj komentarz

4+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast