WZNIESIENIE, SPIĘTRZENIE WODY POWSTAŁE WSKUTEK DZIAŁANIA PRĄDU LUB WIATRU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FALA to:

wzniesienie, spiętrzenie wody powstałe wskutek działania prądu lub wiatru (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FALA

FALA to:

przenośnie: tłum ludzi (na 4 lit.)FALA to:

zaburzenie rozprzestrzeniające się w ośrodku lub przestrzeni (na 4 lit.)FALA to:

nasilenie się jakiegoś zjawiska, ogrom czegoś (na 4 lit.)FALA to:

gwałtowne zintensyfikowanie się uczuć, stanów; użycie przenośne (na 4 lit.)FALA to:

pasmo włosów, które się skręca (na 4 lit.)FALA to:

przemoc w wojsku lub w szkole w stosunku do najmłodszych poborowych lub uczniów (na 4 lit.)FALA to:

znak diakrytyczny leżący w górnej połowie pola znaku, mniej więcej na linii wydłużeń górnych pisma (na 4 lit.)FALA to:

wzniesienie, spiętrzenie czegoś powstałe wskutek działania jakichś sił, czynników, zjawisk (na 4 lit.)FALA to:

wysoka w czasie sztormu (na 4 lit.)FALA to:

niesie surfującego (na 4 lit.)FALA to:

morska lub meksykańska (na 4 lit.)FALA to:

morski bałwan (na 4 lit.)FALA to:

wodna lub radiowa (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WZNIESIENIE, SPIĘTRZENIE WODY POWSTAŁE WSKUTEK DZIAŁANIA PRĄDU LUB WIATRU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.510

BAGNIK ZDROJOWY, CIERPLIWOŚĆ, PŁACZ, OSTATNIE PODRYGI KONAJĄCEJ OSTRYGI, ZAPONA, TYK, MELON, PRZYSŁÓWEK, PATOLA, CHÓR, POSTING, KOLEGA PO FACHU, MUZYK, REFERENCJA, AMULET, ZATRUCIE, ZBIORNIK, DOLNOPŁAT, STREETBALL, ABYSOBENTAL, KOCIOŁ FLUIDALNY, KOŚCIÓŁ FARNY, CHONDRA, GRUPA ETNICZNA, PRADZIADEK, MORENA KOŃCOWA, BUŃCZUK, MIKOZA, DEKARBONIZACJA WODY, KIEŁBA, ZIELE, SAUNAMISTRZ, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, KAPTUR, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, LINIA ZABUDOWY, KONWENT, INDUKCYJNOŚĆ, WIĄZKA, KIEROWCA, DALBA, AKROLIT, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, ŻYDOWSKOŚĆ, GEKONEK, INWAZYJNOŚĆ ZARAZKÓW, REWANŻ, KOT, BIRIANI, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, PATOLNIA, PRIORYTET, AGENT, RYBA AMFIDROMICZNA, RURA OGNIOWA, NÓŻ, ZAKONY, DEFERENT, JAMA, WISIELCZY HUMOR, ESKADRA, ASTEROIDA, PÓLKO, PAROWIEC, ARALIA, KLINKIER, RYTUAŁ, DEPUTAT WĘGLOWY, WYPĘDZENIE, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, CHOROBA POPROMIENNA, PŁATKI ZBOŻOWE, CZYNNIK TERMODYNAMICZNY, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, WYKONANIE, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, WIESZAK, ACEFALIA, PRESKRYPTYWIZM, STATEK, SZMAT, MIŚ, WIEŻA SZYBOWA, KONFIRMACJA, MUCHOMOR BULWIASTY, WARUNEK LOKALOWY, ZATRZYMANIE, PODMIOT GRAMATYCZNY, GURU, WYŻYNY, ELEWATOR, SPŁYW, TRIADA, DRUT, KOLOKACJA, TOKSEMIA, PIKIEL, PRZYJEZDNA, KARABIN PLAZMOWY, DZIANINA, DETEKTOR JONIZACYJNY, LEADER, FILM KATASTROFICZNY, MANDOLA, TERYNA, ATOL, POJAZD SZYNOWY, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, RODZAJ, WZÓR PRZEMYSŁOWY, DZWONNICA, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, WNĘTER, ANGIELSKA FLEGMA, ZAKRZTUSZENIE, MACICA, POKRZYWDZONA, ANTYMONARCHISTA, FALA, ZŁORZECZENIE, PRACA, WYKLUCZENIE, CYGANECZKA, KLEIK, CIEŃ, POCZWARA, MONITOR, NIEPOSPOLITOŚĆ, POETA LAUREATUS, MASZYNA SYNCHRONICZNA, ZAŚPIEW, ŚCIEŻKA, MOSTEK, ANODA, PLOTER TNĄCY, SPECSŁUŻBY, ADIUSTACJA, NAMIAR, TRANSEKT, OSTENTACYJNOŚĆ, SIOSTRA, KABRIOLET, INWALIDA WOJENNY, RETABULUM, WITRYNA, KONWERTER, MOTET, TYTOŃ, GARMAŻERIA, OPAD, SKRZELOTCHAWKI, ZOONOZA, KOCZ, BENEDYKCJA, REGLAN, WSPINACZKA SKAŁKOWA, KROPIELNICA, CHIMEROKSZTAŁTNE, MINERAŁ, CEDUŁA, ŚLEDŹ, PROSTOPADŁA, TARNOWIANKA, POJAZD UPRZYWILEJOWANY, BERET, BOMBARDA, RULIK, PRODUKT TRADYCYJNY, PAŁANKA, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, ZAKUTA PAŁA, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, WYBIEG, ZIELONE, DAN, OMFALOMANCJA, MŁAK, ALGA, KOLEŻANKA PO PIÓRZE, APRETUROWANIE, AFERKA, PODATEK SOLIDARNOŚCIOWY, EPOLET, AKCENT, BĘBEN, ADRES, MELASA, KRATKA, ŁOŻE, KLERK, KONTRAKT TERMINOWY, PANORA, CIAŁO, BERLACZ, PŁACHTA, BESZAMEL, TRĄBA POWIETRZNA, DMUCH, COŚ NA ZĄB, ŁAWA, NEKTARNIK, KONSOLA, KUŁAK, BOGACTWO, RÓW, PRZEBÓJ, PROTEZA, AKSAMITKA, MARUDER, BLANK, PATOLOGIA, MARKA, KOŹLAREK, STRZELEC WYBOROWY, CZĘSTOKÓŁ, CZUPRYNA, POMOC DROGOWA, REWALIDACJA, KILOMETR NA SEKUNDĘ, WYŻ, NARTA, SELSYN, RAMA KOMUNIKACYJNA, ALABASTRON, HIPSOMETRIA, TURBINA WIATROWA, BIERWIONO, BRAMKA SAMOBÓJCZA, TIOSÓL, PAWĘŻ, UMOWA STOWARZYSZENIOWA, MNICH, ADORACJA, ANTAGONISTA, ZGORZEL, GALUSKI, CZAS TRWANIA, MIASTO, REJKA, KRZYWA, PĘTO, POLIPTYK, PRZEPRAWA, KOPNIAK, BAKARAT, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, MIESZANKA BETONOWA, MIT, OSADNIK, ONE-LINER, DYSTANS, FILEMONKA, NIEZBIEŻNOŚĆ, GROŃ, IWAN, ANNA, PRZĘSŁO, PISMO URZĘDOWE, TANDEM, HOMOGENAT, FINAŁ, DRAJREP, EKSYKATOR, DEROGACJA, BODARZ, GRECKOŚĆ, PIEŚŃ, GLIKOZYD FENOLOWY, POŻYCZKA, ETYKIETKA, DWURÓG, MONETA OBIEGOWA, KOMPETYCJA, METODA KASOWA, INDUKTOR, WEDUTA, NOKAUT TECHNICZNY, PION, NUMER BURTOWY, KAMIEŃ, SYLWETA, REWERSAŁ, MEGAFON, WNIEBOWZIĘCIE, MOTYLEK, TERAPIA SZOKOWA, SSAK NIEPARZYSTOKOPYTNY, BALOT, PLUDRY, FEIJOADA, PATRON, LICZNIK PRĄDOWY, KUSTOSZ, DUJKERY, MURARKA RUDA, ANATOMIA, SYGNAŁ, ?PAS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.510 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WZNIESIENIE, SPIĘTRZENIE WODY POWSTAŁE WSKUTEK DZIAŁANIA PRĄDU LUB WIATRU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WZNIESIENIE, SPIĘTRZENIE WODY POWSTAŁE WSKUTEK DZIAŁANIA PRĄDU LUB WIATRU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FALA wzniesienie, spiętrzenie wody powstałe wskutek działania prądu lub wiatru (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FALA
wzniesienie, spiętrzenie wody powstałe wskutek działania prądu lub wiatru (na 4 lit.).

Oprócz WZNIESIENIE, SPIĘTRZENIE WODY POWSTAŁE WSKUTEK DZIAŁANIA PRĄDU LUB WIATRU sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - WZNIESIENIE, SPIĘTRZENIE WODY POWSTAŁE WSKUTEK DZIAŁANIA PRĄDU LUB WIATRU. Dodaj komentarz

7×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast