BRYUM ARGENTEUM - GATUNEK MCHU Z RODZINY PRĄTNIKOWATYCH; TWORZY GĘSTE, PODUSZKOWATE DARNIE WYSOKOŚCI DO 2 CM, KOLORU SREBRZYSTOZIELONEGO LUB BIAŁAWEGO, ROZMNAŻA SIĘ WEGETATYWNIE PRZEZ ŁATWO ODŁAMUJĄCE SIĘ PĄCZKI POTOMNE, WYSTĘPUJE W MIEJSCACH BOGATYCH W ZWIĄZKI AZOTU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRĄTNIK SREBRZYSTY to:

Bryum argenteum - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; tworzy gęste, poduszkowate darnie wysokości do 2 cm, koloru srebrzystozielonego lub białawego, rozmnaża się wegetatywnie przez łatwo odłamujące się pączki potomne, występuje w miejscach bogatych w związki azotu (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BRYUM ARGENTEUM - GATUNEK MCHU Z RODZINY PRĄTNIKOWATYCH; TWORZY GĘSTE, PODUSZKOWATE DARNIE WYSOKOŚCI DO 2 CM, KOLORU SREBRZYSTOZIELONEGO LUB BIAŁAWEGO, ROZMNAŻA SIĘ WEGETATYWNIE PRZEZ ŁATWO ODŁAMUJĄCE SIĘ PĄCZKI POTOMNE, WYSTĘPUJE W MIEJSCACH BOGATYCH W ZWIĄZKI AZOTU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 36.365

KIJEK NARCIARSKI, PĘDRUŚ, KARCZOWNIK, DRZEWO SOLITEROWE, LEPIARKA, BOMBARDIER, GENETYKA EKOLOGICZNA, SŁAWIANIN, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, OBRONA, MECHOWCOWE, TORFOWIEC MAGELLAŃSKI, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, TRZMIELEC GÓRSKI, JEDENASTY, MAKAK WANDERU, NERECZNICA, DAŃ, DYSTANS, HEŁMIATKA RÓŻOWODZIOBA, STATYW, BASEN OCEANICZNY, BLOK SOCJALISTYCZNY, ŚLIZG, DOMINIUM, JUMPER, SKAŁA ILASTA, ŁOPATKA, SZEREG, MIĘSOŻERCA, PODKŁAD, KASA ZAPOMOGOWA, NAGOŚĆ, KOMIK, FELSUMA PRĘGOWANA, FLAMENCO, PAŹDZIERZ, ZNAK PISARSKI, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, POWÓD, PŁOĆ KASPIJSKA, CYKL GRANICZNY, CZAPLA ŁUPKOWATA, PRZEDNÓWEK, KŁAKI, NEUROBLASTOMA, ZABIEG, FENEK, FACIO, MODEL, OBLĘŻENIE, KONGER BIAŁOPŁETWY, MYSZAK KAKTUSOWY, POLIMER WINYLOWY, OKRZEMKI, CZEBUREK, PIGMEJKA, DZIĘCIOŁ BIAŁOGRZBIETY, SARDYNELA, STOS, SHONEN-AI, LIZAK LOGOPEDYCZNY, WARZYWNIAK, ZŁODZIEJ KIESZONKOWY, WYWROTKA, TUCUXI, RUDBEKIA NAGA, ŹREBIĘ, PŁONNIK POSPOLITY, HIPPIS, FACJATA, MŁOT, PERŁOWIEC, GRUSZA POLNA, WAGON BREKOWY, OGONOPIÓR USZASTY, MILANEZ, SALAMANDRA ANATOLIJSKA, WAPIENNIK, OGOŃCZA SABINA, HYBRYDYCZNOŚĆ, UPIÓR PIERŚCIENIA, TYKA, DIABEŁ BŁOTNY, ARANŻER, LICZBA ATOMOWA, BIZNES WOMAN, TRAGICZNOŚĆ, RYNEK NIEDOSKONAŁY, MARA, KUNDMAN, UKOŚNIK OZDOBNY, WIKARYZM EKOLOGICZNY, AFERKA, PALATYNKA, KILKA ZWYCZAJNA, ZDJĘCIE STYKOWE, TAMBOREK, NARCIARSTWO KLASYCZNE, ŻABA ORANŻERYJNA, KARMNIK, GANC EGAL, ROZDZIAŁKA, MSZAR KROKIEWKOWATY, TAG, ULOT, DIS, ZŁOŻE, WAHADŁO, REŻYM, BRZOSKWINIA, DRŻĄCZKA WIELKA, ZŁOTOLITKA, ADHEZJA, DZIESIĘCINA, HARDCORE, WYŁĄCZNIK, BANK ZRZESZAJĄCY, OWADOPYLNOŚĆ, C, DROGA, LEKSYKOSTATYSTYKA, WIATRAKOWIEC, STAGNACJA LODOWCA, PODAŻ, PODZIAŁ, BARCZATKA DĘBOLISTNA, BIURO ŁĄCZNIKOWE, RUCH PRZYSPIESZONY, GONIEC CZARNOPOLOWY, PIESZCZAK RDZAWOPIERŚNY, MIECZNIK, ZWAŁ, SERDAK, CHOROBA UNVERRICHTA-LUNDBORGA, OCHRONNIK, LAKTON, GRZYB BOROWY, WODY INGLACJALNE, KONWENCJA SUMACYJNA EINSTEINA, DOBRE RZĄDZENIE, STUPAJA, BIAŁA ŚMIERĆ, ŻYWOTOPISARZ, POŚWIERKA PRERIOWA, TEJU Z CHILE, PRZESTRZEŃ PERYPLAZMATYCZNA, OBLIGACJA ZAMIENNA, FAŁDÓWKA ZWĘŻYNKA, KRASNAL, KOSOŃ, GAŁĘZIAK ZBITY, PUNICKI, ŹRÓDŁO, LYCRA, GALERIA, WSPÓŁRZĄDCA, NERECZNICA GÓRSKA, POZBYWANIE SIĘ, ARYTMETYKA, ŻAGLIK WŁOSKOWATY, SZCZEKAJĄCY JELEŃ, PŁYNNOŚĆ, LIŚCIOŁAZ PRĘGOWANY, GOŁĘBICA, TABLICA STEROWNICZA, PLAZMOLIZA, EMERYTURA POMOSTOWA, BEZECEŃSTWO, KUKLIK BIAŁY, OSTRA AMUNICJA, ZATOR, GRZYBEK HERBACIANY, AMAZONKA, CIASNOŚĆ, ROŚLINA JAWNOPĄCZKOWA, PIZANG, TERCJA, METODY, ŁOMOTANIE, TELEWIZJA HD, CEFALASPIDY, ŻÓŁWIAK GANGESOWY, KANTAR, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, PRZEWÓD PÓŁKOLISTY, OBROSTNICA, STELMACH, IGE, KOSTKA, PSYCHOLOGIA, GĄGOŁ, EUSTENOPTERON, FAWORYT, GRZAŁKA, STEROWANIE ODPORNE, STYMULATOR, ALARM POWODZIOWY, CZARNA KARTKA, JEDNOSTKA OSADNICZA, POTIOMKIN, KOLIBER MODROGŁOWY, BEZPŁUCNIK CZERWONOGRZBIETY, BRZESZCZOTEK CZARNOPLAMY, JABŁKO, SKORPUCHA JASZCZUROWATA, ZBOŻÓWKA, TURMA, FIŃSKI, BELWEDER, MODERATOR, DRAMATYZM, KIEŁŻ ZALEWOWY, PRZEWIERCIEŃ, CYKUTA, MIRABELKA, KARETTA, ŁYŻKA, KUREK, TERMODYNAMIKA KLASYCZNA, WIĄZANIE PODWÓJNE, OGOŃCZYKI, REINSTALACJA, KWOTA CUKROWA, ŻABA KRZYŻOWA, BEZJĘZYKOWE, TĘPOLISTKA WODNA, SURDYNKA, OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA, TRANSLATOR, PROGRAM TELEWIZYJNY, INTROIT, OBIEG PIERWOTNY, TRUSIA, PODKOWIEC ŚRÓDZIEMNOMORSKI, ROZSADNIK, ŻELE, SALAMANDRA KORSYKAŃSKA, SZKLIWO WULKANICZNE, KOBIECISKO, WSPOMNIENIE, SPUST, WRÓBEL OLIWKOWY, CZWORONÓG, AROWANA SREBRNA, SŁUŻBA DYŻURNA, PRZYSTAŃ, TROLL, BRAT SYJAMSKI, LITERATKA, SZCZĘŚCIARA, JAD PSZCZELI, NIEGOŚCINNOŚĆ, GĘSI, GRZYBIARZ, KOMORA, JELONEK BENGALSKI, ORNAT, ANATOL, KOSTRZEWA KOSMATA, KAWKA, RYTM, ZDZIADZIENIE, SOCJALIZM PAŃSTWOWY, LOBOTOMIA, OPIEKUN FAKTYCZNY, PRĄTNIK SREBRZYSTY, JEDNORAZOWOŚĆ, KAPUSTNA PALMA, KANGUR RUDY, PYSZCZAK-GARBUSEK, MANOMETRIA ANOREKTALNA, DAWKA PROGOWA, ŻUBR WĘGIERSKI, TRAWERS, ASTER STRZAŁKOLISTNY, MASZERUNEK, KURATOR, WILCZOMLECZ PIĘKNY, BOCIAN GARBATY, APARAT WOLCOTTA, LOGIKA MATEMATYCZNA, SKANINGOWY MIKROSKOP POLOWY, CUKRZYCA, GAOLIAN, ATRAKTANT, TWIST, GŁOS SUMIENIA, ZYDWESTKA, HUBA RZESZOTNIK, DRACENA, KONTYNUATOR, GRA, PODLESZCZYK, LAS DRĄGOWY, KRYSZNAIZM, NEURON LUSTRZANY, ORZEŁ, SZMACIARZ, ?OPUSZCZENIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 36.365 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BRYUM ARGENTEUM - GATUNEK MCHU Z RODZINY PRĄTNIKOWATYCH; TWORZY GĘSTE, PODUSZKOWATE DARNIE WYSOKOŚCI DO 2 CM, KOLORU SREBRZYSTOZIELONEGO LUB BIAŁAWEGO, ROZMNAŻA SIĘ WEGETATYWNIE PRZEZ ŁATWO ODŁAMUJĄCE SIĘ PĄCZKI POTOMNE, WYSTĘPUJE W MIEJSCACH BOGATYCH W ZWIĄZKI AZOTU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BRYUM ARGENTEUM - GATUNEK MCHU Z RODZINY PRĄTNIKOWATYCH; TWORZY GĘSTE, PODUSZKOWATE DARNIE WYSOKOŚCI DO 2 CM, KOLORU SREBRZYSTOZIELONEGO LUB BIAŁAWEGO, ROZMNAŻA SIĘ WEGETATYWNIE PRZEZ ŁATWO ODŁAMUJĄCE SIĘ PĄCZKI POTOMNE, WYSTĘPUJE W MIEJSCACH BOGATYCH W ZWIĄZKI AZOTU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRĄTNIK SREBRZYSTY Bryum argenteum - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; tworzy gęste, poduszkowate darnie wysokości do 2 cm, koloru srebrzystozielonego lub białawego, rozmnaża się wegetatywnie przez łatwo odłamujące się pączki potomne, występuje w miejscach bogatych w związki azotu (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRĄTNIK SREBRZYSTY
Bryum argenteum - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; tworzy gęste, poduszkowate darnie wysokości do 2 cm, koloru srebrzystozielonego lub białawego, rozmnaża się wegetatywnie przez łatwo odłamujące się pączki potomne, występuje w miejscach bogatych w związki azotu (na 17 lit.).

Oprócz BRYUM ARGENTEUM - GATUNEK MCHU Z RODZINY PRĄTNIKOWATYCH; TWORZY GĘSTE, PODUSZKOWATE DARNIE WYSOKOŚCI DO 2 CM, KOLORU SREBRZYSTOZIELONEGO LUB BIAŁAWEGO, ROZMNAŻA SIĘ WEGETATYWNIE PRZEZ ŁATWO ODŁAMUJĄCE SIĘ PĄCZKI POTOMNE, WYSTĘPUJE W MIEJSCACH BOGATYCH W ZWIĄZKI AZOTU sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - BRYUM ARGENTEUM - GATUNEK MCHU Z RODZINY PRĄTNIKOWATYCH; TWORZY GĘSTE, PODUSZKOWATE DARNIE WYSOKOŚCI DO 2 CM, KOLORU SREBRZYSTOZIELONEGO LUB BIAŁAWEGO, ROZMNAŻA SIĘ WEGETATYWNIE PRZEZ ŁATWO ODŁAMUJĄCE SIĘ PĄCZKI POTOMNE, WYSTĘPUJE W MIEJSCACH BOGATYCH W ZWIĄZKI AZOTU. Dodaj komentarz

9+5 =

Poleć nas znajomym:

x