RAMA POJAZDU SZYNOWEGO (NP. LOKOMOTYWY, WAGONU LUB WÓZKA) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OSTOJA to:

rama pojazdu szynowego (np. lokomotywy, wagonu lub wózka) (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OSTOJA

OSTOJA to:

obszar wyróżniający się pod względem przyrodniczym, na którym występują rzadkie, ginące, zagrożone gatunki roślin lub zwierząt czy zanikające typy ekosystemów (na 6 lit.)OSTOJA to:

coś lub ktoś, co/kto stanowi oparcie, jest niezmienne, pomocne, można się na tym/nim podeprzeć (na 6 lit.)OSTOJA to:

fundament, podwalina, przedmurze (na 6 lit.)OSTOJA to:

człon nieruchomy mechanizmu (na 6 lit.)OSTOJA to:

górna część podwozia pojazdu kolejowego w postaci ramy spoczywającej na częściach biegowych (na 6 lit.)OSTOJA to:

miejsce stałego przebywania zwierzyny (na 6 lit.)OSTOJA to:

niezawodne oparcie, podpora (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RAMA POJAZDU SZYNOWEGO (NP. LOKOMOTYWY, WAGONU LUB WÓZKA)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.303

KASZTELANIA, SIEROTA ZUPEŁNY, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, TRYMOWANIE, ŻABKI, FAZA, PŁOMYCZEK, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, NIĆ, JERSEY, SZKLANKA, DEKANTER, MORENA, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, HAK, NEKTARNIK, HULK, KSIĘŻULO, NADZIEWARKA, GORCZYCZNIK, CHARAKTERYSTYKA, ZJAWISKO THOMSONA, GEN SPRZĘŻONY, TERAPIA ZAJĘCIOWA, MAPA POZNAWCZA, ARTYSTA, DIABEŁ, OPONENT, SAMPEL, GÓRNICTWO, KOLIMATOR, ZABIEG LECZNICZY, OKULARY, BIRET, CZYSTKA, DIRT, JAD PSZCZELI, ROKOWANIA ZBIOROWE, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, LINA, FORT, SŁUŻBA DYŻURNA, LB, SPÓŁGŁOSKA DENTALNA, ZACIĘCIE, ZGĘSTEK, ROZPADLISKO, SPŁONKA, PÓŁPROFIL, ŚRUBA POCIĄGOWA, ŚWINIARKA, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, GLIF, ROŻEK, ELEW, GOFR, MAKROPOLECENIE, TUBING, DEZABIL, OBJAW, CIMELIUM, RAJKA, PAPROTNICA GÓRSKA, MUSZTARDA, KOLANO, NAWÓZ ORGANICZNY, PIERNICZEK, GLOSA, LEPTOPLEURON, KALIBER, BRYLE, MAKRAMA, ŚLIWA, SZUM, UKŁAD FIZYCZNY, KRYKIET, ŻUBR KARPACKI, TRAWA MORSKA, SEN, MONETYZACJA, HALE, HARCAP, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, SZURPEK, GUZ, BAJADERA, PŁATECZEK, MARKA, BOMBA, GÓRA, STYMULACJA ODWIERTU, POSZKODOWANY, PODZIEMIE, PRZESTRZEŃ HILBERTA, SAMOGONKA, CENA DETALICZNA, SUKMANA, PRZYKURCZ, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, DIAKONIA, KOSTKA, KIPA, GRUCZOŁ MIODNIKOWY, MASZYNOWNIA, SKRYTKA, RZEŹ NIEWINIĄTEK, ANGARIA, SKOPEK, CIEPLARKA, ZAGRYWKA, ATREZJA ODBYTU, PIEPRZÓWKA, USZKO, LURA, PIEPRZ RÓŻOWY, BECZKA Z PROCHEM, LODOWIEC NORWESKI, SIATECZKA, BLENDA SMOLISTA, KRWIOŻERCZOŚĆ, NAGOLENNIK, EPOKA LITERACKA, WSPOMAGACZ, OPCJA BARIEROWA, ZAMEK, WARIATKA, MARIONETKA, MEDALION, METRYKA, GABINECIK, GÓRALSKI, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, BEZANMASZT, DECYMA, MIZUNA, ZAPINKA, BIAŁY KRUK, IZBICA, BLASTODERMA, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, KOLONIA, KADZIDŁOWIEC, RZYGACZ, WYCISK, TURGOR, ERUPCJA, KOZAK, ZASÓB, PORÓD RODZINNY, NIEWOLNIK, AJENCJA, CIENNIK, ZAKRĘT, UMIEJĘTNOŚĆ MIĘKKA, JAZGOT, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, RESPIRATOR, PRZEDMIOT, MAJÓWKA, KAPLERZ, RUMPEL, ROZŁOGI, EMAKI, WIESZAK, CZASOWNIK FRAZOWY, BLUZG, ROZRZUTNIK, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, ROZŁUPKA, ELEKTORAT, ŻÓŁW AUSTRALIJSKI, TROLL, SCENARIUSZ, PLANETOIDA, FULAR, TEMAT, DWORZANIN, ANTOWIE, KRÓLOWA NAUK, GAMA, SYMBOL, ACEFALIA, POMROK, FEJHOA, MASKA, ROZSADNIK, KSIĘŻNICZKA, DZIESIĄTA WODA PO KISIELU, SZCZOTECZKA, KOLORY PAŃSTWOWE, CHRUPKOŚĆ, SMUŻKA, OBSŁUGA, MIEJSCE, LEKTOR, TAŚMA FILMOWA, METODA DELFICKA, KALETKA, TELEKONWERTER, WRÓBEL POLNY, MINERAŁ ZABARWIONY, GODZINA PRAWDY, BIEGUN MAGNETYCZNY, MODEL, OGNIE, MADONNA, LEK CYTOSTATYCZNY, KOD GENETYCZNY, SZPILKOWE, IKONA, POPIELNIK, CEREBROZYD, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, POLE ELEKTRYCZNE, SAKWA, PÓŁCIEŃ, PRZEBÓJ, WŁOSIANKA, WYCHOWAWCZYNI, PRZYPAŁ, PŁATEK, ZBROJA KRYTA, PARKIET, OBRAMIENIE, REMULADA, ANARCHIA, PIKIETA, METAL CIĘŻKI, PORCJA, ZIMÓWKA, OSA, KOKORYCZKA, RELACYJNOŚĆ, LANE KLUSKI, STECZKA, ESPRINGOLA, NARYS POLIGONALNY, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, ŚWIĄTEK, STANOWISKO, OSADA, OPIS, KUŁAK, CZERWONOSKÓRY, ZAPRZĄG, CYFRA, OGIEŃ KRZYŻOWY, WOJNA, BANDANKA, ARESZT TYMCZASOWY, RUCH OPORU, BARKAS, UKRAIŃSKOŚĆ, PANTOFELNIK, TRANSFORMATORNIA, ELEKTROIZOLACJA, PASTWA, ABSOLUTYZACJA, PŁETWA STEROWA, WIĘZADŁO OBŁE, KĘPKA, NASKÓREK, WERMUT, WYBREDNIŚ, KONKURENCJA, KHMER, ALEUCKI, NIELEGAL, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, GRUPA ETNICZNA, HARDTOP, PĘCHERZYK, BODOR, BAZA ODSETKOWA, CZOŁO, KRATER PASOŻYTNICZY, KUMULACJA, OZNAKA, ŁUSKA, ZBIEG OKOLICZNOŚCI, WOJNA CELNA, PODKAST, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, WSPINACZKA SKAŁKOWA, PORTFEL, AZOTAN, GENE, SZYBKOŚĆ, LUFA, KRUPNIK, ROZKAZ PERSONALNY, ŁUK, OMAM, KARABINEK PNEUMATYCZNY, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, MAGIERKA, BERET, GENERAŁ, KOMORA, ?WYWIAD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.303 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RAMA POJAZDU SZYNOWEGO (NP. LOKOMOTYWY, WAGONU LUB WÓZKA) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RAMA POJAZDU SZYNOWEGO (NP. LOKOMOTYWY, WAGONU LUB WÓZKA)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OSTOJA rama pojazdu szynowego (np. lokomotywy, wagonu lub wózka) (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OSTOJA
rama pojazdu szynowego (np. lokomotywy, wagonu lub wózka) (na 6 lit.).

Oprócz RAMA POJAZDU SZYNOWEGO (NP. LOKOMOTYWY, WAGONU LUB WÓZKA) sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - RAMA POJAZDU SZYNOWEGO (NP. LOKOMOTYWY, WAGONU LUB WÓZKA). Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x