CECHA KOGOŚ, KTO ROZUMUJE OBIEKTYWNIE, W OCENACH I DECYZJACH KIERUJE SIĘ FAKTAMI, A NIE SYMPATIAMI LUB WŁASNYM INTERESEM, UWZGLĘDNIA RÓŻNORODNE INFORMACJE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBIEKTYWNOŚĆ to:

cecha kogoś, kto rozumuje obiektywnie, w ocenach i decyzjach kieruje się faktami, a nie sympatiami lub własnym interesem, uwzględnia różnorodne informacje (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OBIEKTYWNOŚĆ

OBIEKTYWNOŚĆ to:

zgodność z faktami i prawdą, wolność od uwarunkowań prywatnymi upodobaniami lub interesami (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA KOGOŚ, KTO ROZUMUJE OBIEKTYWNIE, W OCENACH I DECYZJACH KIERUJE SIĘ FAKTAMI, A NIE SYMPATIAMI LUB WŁASNYM INTERESEM, UWZGLĘDNIA RÓŻNORODNE INFORMACJE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.780

BRUZDKOWANIE, WOKABULARZ, KRUPON, LOGIKA DEONTYCZNA, KONFEDERACJA, LIBELLA, PIESZCZOSZEK, LODÓWKA, BEZPOWROTNOŚĆ, ADWOKAT DIABŁA, MOL, TUM, SYSTEM ALARMOWY, POMOCNIK, DRUGI, DOMINO, CHOROBA DUCHENNE'A, PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA, ACENA ARGENTYŃSKA, ŚWIEŻAK, NAWŁOĆ, GOLONKA, NIEPORZĄDNOŚĆ, GANGSTER, BLOK, SZAMOTANINA, CZARNY FILM, OSTROŚĆ, ŻERDNIK, UDAR MÓZGOWY, PRAGMATYKA, STYL IZABELIŃSKI, TAJNE KOMPLETY, ALTERNAT, POLONIZATOR, DRAMAT MODERNISTYCZNY, PANOCZEK, BLENDA SMOLISTA, PRZETOKA, DWUBÓJ CIĘŻAROWY, ALFA I OMEGA, WARSZTAT, ABSZTYFIKANT, SYJON, ESENCJALIZM, SKARGA, ALEUCKI, KSIĘGA PARAFIALNA, SZENG, KOLACJA, NIEWIERNOŚĆ, PRZEPRÓCHA, CNOTA, NIEPRZYZWOITOŚĆ, PEDOSFERA, SŁOWACYSTYKA, DWORZANIN, GRAFOSKOP, SEJSMOMETRIA, NAPIĘCIE MAGNETYCZNE, WYDZIAŁ, INDYKATOR, DOM AUKCYJNY, PATRYCJAT, GRAFIKA, GAMBIT, PRAKTYKA, OCHWEŚNIK, NAUKI PENALNE, PARAROTACYZM, NIEŚMIERTELNIK, UROBEK, DZIAŁANIE, WEKSYLOLOGIA, LUFKA, EKOLOGISTYKA, RYNKOWOŚĆ, LOFIKS, MONETA OBIEGOWA, WÓDKA, KRAKOWIACZEK, WEBMASTER, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, GEN RECESYWNY, PINGWINY, NEUROTYK, NIECHLUBNOŚĆ, SONIFIKACJA, ZACHOWAWCA, WIDMO SYGNAŁU, ZRZĄDZENIE, WŁÓKNO WĘGLOWE, FREZARKA, FILOLOGIA GERMAŃSKA, GAZÓWKA, KULE, CHOROBA PLUMMERA, ZRĘBICA, PRECYPITACJA, WIEWIÓRKA, DEDUPLIKACJA, WYRZEKANIE, OBRÓT SPECJALNY, MITSUKURINA, SKAŁKA, EOZYNOCYT, KRÓLIK, FILOGENETYKA, ZEZWŁOK, TEKSTYLNY, RZODKIEWNIK, KORKOWIEC, BEZREFLEKSYJNOŚĆ, MIETLORZ, KAMIENNIK, RÓWNIK TERMICZNY, KĄT, TOPIALNIA, NADAWCA PUBLICZNY, ZWARCIE, ROPUCHA PANTEROWATA, OSZCZĘDNOŚĆ, EKSHIBICJONISTA, KRZYŻÓWKA MAGICZNA, STWARDNIENIE GUZOWATE, ZDRADA, GRZEBIEŃ BIODROWY, TYRANIA, GAR, WYŻ, JAPOŃSKI, ROŚLINA EGZOTYCZNA, SUMA KONTROLNA, EMANACJA, KRA LODOWCOWA, SERPENTYNA, GEOLOGIA NAFTOWA, PIDŻIN, UNDEAD, TRZĘSIDŁA, OBSZAR TRANZYTOWY, POWŁÓCZYSTOŚĆ, LARGO, EKLIPTYKA, BOROWIKOWA, HIGHLAND, PERKOZ, CYTRYNADA, KIEŁ, MOSTEK SCHERINGA, NERD, SYSTEMIK, HIPOTELORYZM, MAŁPA, KAWOWIEC, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, KANWA, SAMOGŁOSKA KRÓTKA, DOZNANIE, OBRONA KERESA, ZAWIKŁANIE, BROŃ OBUCHOWA, PARAPETÓWA, MIEDNICZKA, TYSIĄC, WIKARY, MIRLITON, DŁUGONOGOŚĆ, BRYGANTYNA, STARUNEK, BAJRONISTA, UKŁUCIE, UDRY, UBRANIE OCHRONNE, SYSTEM KONSORCYJNY, WSZARZ, PEDAŁOWICZ, MATKA-POLKA, BROŃ KONWENCJONALNA, PILOTKA, TEOKRACJA, SPÓŹNIALSTWO, TROLL, PUSZYSTOŚĆ, AUTOKRATYCZNOŚĆ, BLOK, PAPLA, WERSJA REŻYSERSKA, PODATEK DOCHODOWY, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, APORT, WYWYŻSZENIE, OBYWATELKA, DRUT, NOWOZACIĘŻNY, POCZĄTEK, RANA, KATZENJAMMER, KUC DARTMOOR, JELEŃ MILU, KONFISKACJA, STOIK, ODWIETRZNIK, AWANSE, OPIEKUN FAKTYCZNY, FAZA ROZKWITU, KLUCZ GŁÓWNY, BANDOLIER, TRZMIELINA, POKRYCIE, WAFEL, ZESPÓŁ MUIRA-TORRE'A, CÓRKA ŚMIECIARZA, SAMOGŁOSKA, WĘŻÓWKA, KLUCZ PARTYJNY, SZYDERSTWO, ŹRÓDŁO TERMALNE, WIECZÓR PANIEŃSKI, ANGLISTYKA, GALETA, KASKADER, SKAŁA, KOSTKA, WĘGLÓWKA, STOLARKA OTWOROWA, PROSTA, UDAR SŁONECZNY, FIZJOPATOLOGIA, SZCZUR POLINEZYJSKI, PIĘTA, NASIONNICE, PRZETARG NIEOGRANICZONY, WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ, KULTURA PIEŃKOWSKA, WIELOSTYLOWOŚĆ, MISKA KLOZETOWA, CYNIA, ŁASKAWY CHLEB, IZOLAT, MONITORING, DYSKWALIFIKACJA, ŻÓŁW MALOWANY, TINTA, PSYCHOLOGICZNA TEORIA DECYZJI, AEROLIT, DYPTYK, ANTYBIOTYK, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, KRUCZOŚĆ, PRZEŚCIERADŁO KĄPIELOWE, IMPAST, OPĘTANY, JEMIOŁA POSPOLITA TYPOWA, DIETA, ANACHRONICZNOŚĆ, PŁATKI ZBOŻOWE, SAJETA, ZEBRA STEPOWA, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, TUŁUP, CINGULUM, IMADŁO ŚLUSARSKIE, BAJKOPISARZ, METEOROLOGIA SYNOPTYCZNA, FECJAŁ, POMOC DROGOWA, MIGELITKA, GRUNGE, PLUTON, OCHOTNIK, KRATOWNICA, PARAFRAZA, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, POMORSKI, BEAR, PIERWSZOROCZNY, KAKOFONIA, UTYLITARYZM, PAS, NIEUFNOŚĆ, AZYTROMYCYNA, ANGLOSAS, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, FORMA PRZESTRZENNA, DOKŁADNOŚĆ, AUTKO, ATŁAS, BINARKA, SZCZUR WĘDROWNY, BAŁAMUTNIA, KARL, INFORMATYKA, HISTORYZM MASKI, WILKOM, MAMIDŁO, OBUCH, NORDYCKOŚĆ, USKOK, ?IDIOMATYZM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.780 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA KOGOŚ, KTO ROZUMUJE OBIEKTYWNIE, W OCENACH I DECYZJACH KIERUJE SIĘ FAKTAMI, A NIE SYMPATIAMI LUB WŁASNYM INTERESEM, UWZGLĘDNIA RÓŻNORODNE INFORMACJE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA KOGOŚ, KTO ROZUMUJE OBIEKTYWNIE, W OCENACH I DECYZJACH KIERUJE SIĘ FAKTAMI, A NIE SYMPATIAMI LUB WŁASNYM INTERESEM, UWZGLĘDNIA RÓŻNORODNE INFORMACJE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBIEKTYWNOŚĆ cecha kogoś, kto rozumuje obiektywnie, w ocenach i decyzjach kieruje się faktami, a nie sympatiami lub własnym interesem, uwzględnia różnorodne informacje (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBIEKTYWNOŚĆ
cecha kogoś, kto rozumuje obiektywnie, w ocenach i decyzjach kieruje się faktami, a nie sympatiami lub własnym interesem, uwzględnia różnorodne informacje (na 12 lit.).

Oprócz CECHA KOGOŚ, KTO ROZUMUJE OBIEKTYWNIE, W OCENACH I DECYZJACH KIERUJE SIĘ FAKTAMI, A NIE SYMPATIAMI LUB WŁASNYM INTERESEM, UWZGLĘDNIA RÓŻNORODNE INFORMACJE sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - CECHA KOGOŚ, KTO ROZUMUJE OBIEKTYWNIE, W OCENACH I DECYZJACH KIERUJE SIĘ FAKTAMI, A NIE SYMPATIAMI LUB WŁASNYM INTERESEM, UWZGLĘDNIA RÓŻNORODNE INFORMACJE. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast